Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksdagsmän’

Det är en hel del som inte är som det borde i Sverige numera. Började gå åt pipan med skolan och försvaret direkt efter 1968….. samtidigt som somliga (läs Socialdemokrater) ser sig själva som statsbärande parti, så ser många av oss andra att Svensken går inte längre på vad som helst och ändå försöker traineen till Statsminister med sin ovanligt eniga KU-prickning mot statsråd ut att tro att allt går att göra som på den tiden då svenska folket lurades gång på gång…

Svenska folket lurades gång på gång? Ja så var det. För verkligheten är den att under många decennier med Socialdemokratisk regering, så blev svenska folket lurade gång på gång. Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall; Socialdemokraterna sänkte svenska Försvaret för att inte tala om att Socialdemokraterna än idag försöker dölja att Hjalmar Branting var med och stödde upprättandet av det Rasbiologiska institutet i Uppsala och att Socialdemokraterna tiger om att:

1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering. Socialdemokraternas mörka historia En så mörk historia att det krävdes en Alliansregering för att svenska politiker ens skulle be alla de drabbade om ursäkt. Ersättning utlovades men verkar av artiklar att döma varit njuggt och sitter fortfarande långt inne för vissa.

Riksdagsmännen som en gång i tiden, under Socialdemokratisk regering, begärde att få ut lika mycket som svenska lärare, de har numera mer än dubbelt upp. Att de får frikort på SJ (kanske också på inrikesflyget) må vara dem väl unt. Men behöver det spilla så långt ner att ett antal politiker får årskort på kollektivtrafiken samtidigt som man glömmer bort förarna av densamma? Självfallet bör de som ser till att vi andra kan åka ha lika stor rättighet som politiker – till skillnad från politikernas velande i Rödgröna Göteborgsröran och andra liknande röror, så kan ju alla se att utan förarna står vi oss slätt. Självfallet förutsätter jag att Skattemyndigheten går lika hårt åt alla som får löneförmåner. Men nog tycker jag personligen att Bussförare och Spårvagnsförare, som ofta börjar långt innan ”alla andra” eller slutar mitt i natten borde få årskort åtminstone inom sitt lokalområde. Det är dem väl unt!

Ledig busschaufför anklagades för tjuvåkning, GP 30 maj 2015
Vittne berättar om hur bussförare blev nedbrottad, GP 2 juni 2015
Bussbråket: Demonstration planeras, GP 2 juni 2015
Biljettkontrollanter stängs av efter kritik, GT 2 juni 2015
Kontrollanterna stoppas:”Jobbar inte för tillfället”, Aftonbladet 2 juni 2015 Fattas bara annat – drägg vill vi inte ha oavsett på vilken offentligt betald position som helst.

Read Full Post »

Vanliga Svensson som får det svårt pga sjukdom och/eller arbetslöshet skall enligt herrskapet på de fina stolarna från kommunstyrelser upp till riksdag klara sig på under 10.000 kr när hyra + vanligt uppehälle är inräknat. Men de fina personerna som i riksdagsmännens fall i min ungdom (jag är 63 år) klagade för att de ville ha samma lön som en adjunkt på gymnasiet, de har sett till att de själva numera tjänar mer än dubbelt dessa och dessutom har förmåner varav inkomstgaranti efter avslutat uppdrag…..men de som har de sämst, de skall hållas nere sedan Olof Palmes tid. Etter mer avundsjuka blev de röda riksdagsmännen på pensionärernas ATP-pengar. Låna kallas det inte när man inte betalar tillbaka… listan växer på svenska nomenklaturans försök tillskansa sig än det ena än det andra men hålla nere andra. Sverige har under många år varit sista öststatsutposten i socialisering där förbättringar går till politiker oavsett kvalité, utbildning och erfarenhet men försämringar slår neråt längre och längre.

Politikernas bidragslinje, Expressen Ledarredaktionen 10 december 2012

Inkomstgaranti …. stor skam för OM politikerna verkligen gjort bra jobb, så borde privata arbetsmarknaden stått på kö för att få dem till som minst avdelningschefsnivå…

Read Full Post »

undrar jag. Jag bryr mig inte ett dyft om vilket parti en politiker tillhör, som försöker tillskansa sig extra förmåner utöver de som följer med det uppdrag vederbörande har. Det är lika illa varje gång oavsett vem det är frågan om. Politiker är sedan mitten av 1980-talet vår tids nya frälse. Inte bara har de som på 70-talet krävde att få samma lön som en adjunkt på gymnasiet lyckats höja sin egen lön till mer än dubbelt upp, sin grundlön som riksdagsman/kvinna alltså, mot vad adjunkten kan få efter 25 års arbete. Det är illa nog. De har undan för undan fått andra förmåner bland dem en pension och garanterad lön efter fullgjort uppdrag. Något som i sig är rent avskyvärt att tänka att någon kan tänkas vilja gröpa ur de skatter som vi alla betalar in med att få extra förmåner. Bra politiker som gjort bra jobb, de borde vara eftertraktade även på den privata marknaden. Det är illa nog att en del oavsett kvalité får reträttplatser de inte är kapabla att sköta. En svensk politiker bör jämföra sig med vanligt folk inte med ledande företagare. Klarar de inte av att få ett jobb på ett, möjligen ett och ett halvt år, efter att de lämnat sitt uppdrag oavsett vilket, så får de ta skeden i vacker hand och följa Regeringsformens 1 kap 2§ dvs inse att ALLA MÄNNISKOR ÄR LIKA VÄRDA samt att det inte är tillåtet att diskriminera, vilket är följdeffekten om politiker oavsett vilket parti skulle få fortsätta att leka nomenklatura som vore de i ett gammalt öststatsland. Sveriges Grundlagar och lagar gäller alla!

Riksdagsman ville dra av julklappar, GP 28 november 2012

Read Full Post »