Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Riksdagsbeslut gäller Stefan Löfvén’

Att Du ens kan med att vara så fräck, Stefan Löfvén, att du mot Riksdagsbeslut och mot Internationellt fattade erkännanden att 1915 års folkmord på Armenier VAR FOLKMORD! AVGÅ OCH DET OMGÅENDE

Löfvén vägrar kalla 1915 Folkmord, SvD 24 april 2015 Tyck som jag håller inte Herr Statsminister. Om Herr Statsminister vill skryta med okunskap om modern historia och dessutom än en gång visa upp sin avsaknad av ordkunskap i privat sammanhang, det är en sak. Men att Herr Statsminister Löfvén inte respekterar Regeringsformens 1 kap 2 § och inser att Herr Statsminister i sina uttalanden om det ena och det andra ÄR en representant för det Offentliga, så är det stor skandal!

– Det minsta man kan begära av en statsminister, är att han kan Europas historia, om än han inte är tillräckligt kristen för att kunna den Kristna Historien, om än statsministern talar med kluven tunga i fråga efter fråga – Vad herr Statsminister Stefan Löfvén tycker och tänker är totalt ointressant – Sveriges Rikes Lagar och Grundlagar gör det brottsligt för det Offentliga att diskriminera. Vänligen återgå till 7:e klass skolbänk avsnitt Regeringsformens 1 kap 2§ i Samhällskunskap samt Repetera Sveriges Historia och lär in den Ordförståelse som här Statsminister av något skäl lyckats missa under alla åren sedan han gick i skolan!

Csaba Bene Perlenberg skriver på Göteborgs Postens Ledarsida en av de viktigaste artiklarna som VARJE svensk politiker BÖR ha läst och förstått. Hade varit bra om alla dessa ämnesobehöriga grundskollärare som undervisar i Historia och Samhällskunskap OCKSÅ läst och lärt in:

Den här artikeln handlar om ett folkmord som enligt den turkiska staten inte ägt rum. Hade Göteborgs-Posten varit en turkisk tidning så hade du inte kunnat läsa den här artikeln. Den hade inte tillåtits skrivas på en redaktion på en stor morgontidning, den hade inte kunnat redigeras in på sidan, och den hade absolut inte kunnat tryckas. Och om den mot förmodan hade gjort det, så hade jag, min redaktör och den ansvarige utgivaren åtalats och med all sannolikhet dömts för ”förtal” av den turkiska staten och riskerat fängelse i mellan sex månader till två år.

Av den anledningen kommer de turkiska tidningarna idag heller inte att uppmärksamma hundraårsdagen av folkmordet 1915 på en miljon armenier och hundratusentals assyrier, greker och kaldéer.

I Sverige däremot kan vi läsa om folkmordet på en statlig myndighets hemsida. Levande historia listar det som kallas för ”Folkmordet 1915” bredvid andra brott mot mänskligheten: folkmordet i Rwanda, Förintelsen och kommunistiska regimers omfattande massmord, de etniska rensningarna i forna Jugoslavien och även Saddam Husseins mord på mellan femtio till hundratusen kurder i Irak 1988.

Men inte alla är helt förtjusta i detta. Riksdagen krävde redan 2010 att regeringen skulle erkänna det turkiska folkmordet. Turkiet svarade med att ställa in ett planerat besök av dåvarande premiärminister Erdogan och kalla hem sin ambassadör i protest. Dåvarande utrikesminister Carl Bildt (M) sade att han starkt beklagade riksdagens beslut, och ville inte ”politisera” historien. Stefan Löfven (S) har sedan tidigare gett uttryck för att han ämnar följa riksdagens beslut, men fortfarande har ingenting hänt. Det har varit lättare att erkänna Palestina än att erkänna ett hundra år gammalt folkmord.CSABA BENE PERLENBERG: Tystnad läker inga sår, GP ledarkrönika 24 april 2015

Med Herr Statsminister Löfvéns samarbetspartners försök till korrigering av historien i mer än ett Europeiskt land, så får vi hoppas att inte någon ger sig på att ”korrigera” på den statliga myndighetens hemsida. Det vore att visa upp rent odemokratiska idéer som inte hör hemma i ett land på 2000-talet!

Det är rent oförskämt, omoraliskt m.m. att i 1984-variant åter försöka skriva om historien! Det räcker såväl att det sedan några månader på Regeringskansliets sida påstås att tatarer och tattare är romer. Varken den ena eller andra gruppen har historisk bakgrund som romer och har helt andra kulturmönster, utseenden, språk och ursprungshistoria.

Att jag tar upp detta skrämmande som pågår i Sverige för närvarande, ett försök att skriva om historia inklusive förfalskningar på kända medeltida kartor har två utgångspunkter:

Sedan herr Statsministers regering tillträtt, har mycket allvarliga försök att ”korrigera” gränser mellan länder i Europa i samband med SO-rummet (en söklänk för SO-lärare som tidigare varit relativt pålitlig). Det allvarligaste är att de kartor som antingen korrigerats utifrån kopiering och rent Stalinistisk historieförfalskning, de existerar i original bl.a. i USA på Kongressbiblioteket samt i Helsingfors också i officiellt arkiv utöver fler ställen. En del har nyritats och lagts i SO-rummet påstående sig vara ritade från medeltida original! SÅ ÄR INTE FALLET! Till och med Olaus Magnus har någon klåfingrig person inte kunnat hålla sig från att ”korrigera” och beskära. MYCKET ALLVARLIGT – Precis lika allvarligt som bokbålen i Nazityskland och Stalins ”korrigeringar” av bilder, beslut och texter!

Andra viktiga uppgifter som ”politiskt korrekta” mediafolk i ”Tyck som jag”-syndromets anda kanske undanhåller för sina läsare/lyssnare är att i stort sett hela världen minns Folkmordet 1915. Så minns hela världen folkmordet i Armenien, Expressen 24 april 2015

Det räcker fuller väl att landet Turkiet ännu inte lyckats göra upp med förföljelsen av kristna som eskalerade under inledningen av Första Världskriget till folkmord på Armenier, Assyrier och Kaldéer. Grekiskt Ortodoxt troende som bott sedan Romartiden i Asia Minor, främst i nuvarande Turkiet, blev även de förföljda och mördade.

Folkmordet het fråga ännu efter 100 år, DN 24 april 2015

Att Sverige skall ha en Statsminister som utifrån sin privata uppfattning som skiljer sig från Sveriges Riksdags beslut inte vill kalla saker vid dess rätta namn, förändrar inget annat än att det sänker Sveriges trovärdighet på det internationella planet!

Tillägg 26 april 2015 Ett folkmord vi inte får glömma, SvD ledarsidan 23 april 2015 Så sant som det är sagt. Sedan får statminister Löfvén som privatperson tycka vad han vill. Som statsminister äger han inte den rätten att uttrycka sig.

Read Full Post »