Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Respekt för lagar’

Det som Socialdemokraternas Alex Bergström som klagar på att Moderaterna i Göteborg sagt ja till folkomröstning om Trängselskatten helt missat, är att det i klarhet står i Regeringsformen:

1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse.

Den offentliga makten utövas under lagarna.

Socialdemokratiska lokalpolitiker i den Rödgröna röran i Göteborg har gång på gång försökt ta sig rättigheter de inte har fått någonstans i svensk lagstiftning. Det okunniga uttalandet av Alex Bergström visar på svenska skolans förfall vad gäller kunskap för elever som lämnar Grundskolan utan att uppfyllt Samhällskunskaps kursmålet för Godkänt som det var innan senaste skolreformen oavsett vad deras ofta ämnes- och stadieobehöriga ”lärare” satt för betyg. Det är tillåtet att visa att man inte uppfyller grundkraven för att ha erhållit godkänt, men det är inte speciellt smart att visa det! Respektera Svensk Grundlag och Svenska Lagar som ger Svenska folket rätt att ställa krav på och få genomföra lokala folkomöstningar! DU och alla andra politiker är till för väljarna – inte vi för att Ni politiker skall leka och få förmåner!

M äventyrar Västsvenska paketet, Alex Bergström (S) på GP Debatt 30 april 2013

Read Full Post »

men tyvärr är verkligheten samma nu som under historiens gång från romartiden och framåt att kunskap i språket som talas i det land man bor i och respekt för det landets lagar är förutsättningen för att ett land i längden skall kunna fungera i nutid, likaväl som i historisk och kanske också före historisk tid (historisk tid = tid då det existerar skriftliga källor). Det går för idealister att drömma om en idealvärld. Den existerar inte annat än i drömmarnas värld. Tyvärr.

Tysk mångkultur dödförklarad, GP 17 oktober 2010
Angela Merkel: Mångkulturen har misslyckats totalt, Expressen 17 oktober 2010

samtidigt håller jag med Göran Hägglund KD: ”…..Han sympatiserar också med Merkels uttalande och menar att det är viktigt att inte ta det ur sitt sammanhang och dra det för långt…….Men det är viktigt att ta fasta på att det krävs ansträngningar från båda håll för så är det ju. Och det är bra att hon tar upp diskussionen, säger Göran Hägglund.”
Göran Hägglund: Det är starka ord, Expressen 17 oktober 2010

Det är enligt mitt förmenande inte för mycket begärt att alla inser att språket och respekt för lagen som finns är viktiga. Om alla sedan tycker detta är rätt eller inte, det är en helt annan fråga men inte en fråga som har med rasism att göra vilket säkerligen en del kommer att försöka få det till….

Tillägg 19 oktober 11.16: Ett sent farväl till multikulturalismen, SvD ledarsidan 19 oktober 2010
Det som många vänsteranhängare och för den delen många politiker glömt på vägen är att multikulturalismen proklamerat uppifrån inte rinner ner som vatten i de breda folklagren. Det är genom språket och respekten för lagen i det land en person vistas/bor som kontakter mellan kulturer kan bli fruktsamma på marknivå inte genom direktiv uppifrån eller mediapropaganda.

Read Full Post »