Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Republikaner’

Kungen är svensk medborgare, kära journalister och politiker.
I och med att Kungen är svensk medborgare, gäller samtliga Rättighetslagar även honom.

Läs Regeringsformen 1:2 så ser Ni själva det Ni missade på Samhällskunskapslektionerna oavsett om det gick in i ena örat o ut genom andra eller Ni var fysiskt eller psykiskt frånvarande när Era förhoppningsvis Ämnes- och Stadiebehöriga lärare gick igenom Regeringsformen!

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och
för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.
Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.
Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas
……..
3 § Regeringsformen, successionsordningen, tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen är rikets grundlagar
……..

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter

1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,

– – – – – – – – – Slut på citat Regeringsformen- – – – –

Sveriges Grundlagar och Lagar gäller i Sverige. Ändring i Grundlag kräver 2 voteringar med mellanliggande val. Sverige är inte USA eller England. Det är inte upp till svensk domstol eller politiker att avgöra vad som står i lagen när det inte finns något utskrivet undantag för viss person oavsett vem som är svensk medborgare. Finns det inget undantag, så finns det inget undantag. Sedan må det vara mer eller mindre lämpligt om Kungen uttalar sig. Åsikt om detta beror med stor sannolikhet på om den som uttalar sig är för eller mot monarki eller ”bara” anser att ”Tyck som jag” åsikten för stunden skall gälla.

Det är alltså fortfarande tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt av journalister, sk.experter och politiker att gång på gång bevisa det själva!

Kungaparet är missnöjt med både placering och utformning av det planerade Nobel Center på Blasieholmen.

Men att kungen uttalar sig mot ett politiskt beslut är problematiskt, anser Cecilia Åse, docent på Stockholms universitet.

Det mässingsglänsande projektet Nobel Center har mötts av protester. Och nu har även kungaparet gett sig in i den infekterade debatten om prestigebygget på Blasieholmen. I en intervju med DN ifrågasätter kungen och drottningen både utseende och placering av den planerade byggnaden.

– En bärande tanke när man utformade statschefsrollen som vi lever med nu var att medborgarna inte skulle få uppfattningen att statschefen hade en uppfattning om saker och ting som var omstridda bland befolkningen, säger Cecilia Åse, docent i statsvetenskap och författare till boken Monarkins maktKungens åsikt blir politiskt slagträ, Aftonbladet 2 Juni 2016 Gratulerar till att visa upp sin okunskap. Hur i hela fridens namn har Cecilia Åse klarat av att missa att hon använder sig av Fallacies vid argumentering och därigenom visar sin egen okunskap.

Bagatellisera inte kungens övertramp, Patrik Kronqvist Ledarsidan Expressen 2 Juni 2016 enda som gjort övertramp är Patrik Kronqvist och andra som inte lärde in det ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare SKALL ha lärt ut under 7:e årskursens Samhällskunskap! Att Kungen inte är den som fattar beslut enligt Regeringsformen fråntar på intet sätt Kungen från de vanliga Rättighetslagarna här i Sverige! SKÄMS JOURNALISTER, ”EXPERTER” OCH POLITIKER SOM INTE ENS KAN LÄSA INNANTILL. Ev. avsikter som inte står i klartext i Grundlag är enbart ”Tyck som jag”-åsikter – inte värda vatten!

Read Full Post »

Please remember that!
Also remember that there is only one GOD. We may give him different names due to our own belives. But HE is and hadn’t HE approved things wouldn’t have gone the way they did. Not due to which person’s belief that’s more correct. God knows that faith can not be weighed on human scales

Rep. Joe Barton, R-Texas: ”This isn’t the end of the game,” he told CNN, a reference to GOP plans to go after ObamaCare again.It’s Over: House Passes Senate-Backed Deal
(Newser.com)

As we say here in Sweden: Big in small words on Earth

Please look at Common sense worth everything, Norah4you 2013/10/17

Read Full Post »

Common sense worth everything!
Finally got common sense prevail. Certainly, the politic art of the possible …..
But more important than any ideology, is to see opportunities not obstacles

Rev. 18.40 2013/10/17


Congress passes bill to end shutdown and prevent default, NY Dailynews October 16 2013

Shutdown over: Obama signs bill to end shutdown, avert debt default, CNN 2013/10/16
Congress approves bill to end partial shutdown, raise debt ceiling, Foxnews 2013/10/16

Svenska media:
Republikanernas nederlag kan stå dem dyrt, Aftonbladet 17 oktober 2013 Helt riktigt. Den som är beredd att riskera sitt lands framtid för sina egna politiska syften, den måste som alla andra vara beredda att ta ansvar för sina egna handlingar. Även de handlingar som drabbar personen själv.
Krisen löst – Obamas signatur allt som krävs, Aftonbladet 16 oktober 2013
Budgetkaoset över i USA, GP 16 oktober 2013
USA undviker skuldtaket, DN 17 oktober 2013
Budgetkrisen i USA är över efter omröstning, Expressen 17 oktober 2013 Fattas bara annat. Sunda förnuftet säger att det inte hade varit en verklig seger för republikanerna om de genom att vinna omröstning förlorat världens förtroende för USA. Det senare är redan naggat i kanterna. För hur kan någon enskild person kalla sig Patriot om personen anser sin egen uppfattning viktigare än att rädda sitt land?
De som startade krisen blev förlorare, Karin Henriksson på SvD Näringsliv 17 oktober 2013
Vilka vinner – vilka förlorar, GP 17 oktober 2013

For more please look at: Drömmare…, Norah4you 16 oktober 2013

How is it that thou the mote that is in thy brother’s eye, but do not notice the log in your own eye? Matt 7, translated from Swedish Bibletext.

Please remember God gives what’s needed, not what’s asked!

Read Full Post »

– Jag tycker det är en total kapitulation till vad Harry Reid alltid ville ha, sade Matt Kibbe, ledare för den nationella Tea Party-föreningen Freedom Works, till tidningen The Washington Post på onsdagskvällen svensk tid.

Han tillade att den uppgörelse som nu ser ut att röstas igenom i kongressen innebär att man aldrig får veta om Tea Party-strategin hade kunnat lyckas.Tea Party-rörelsen kritiserar uppgörelsen, DN 16 oktober 2013

I ideologi och religion kan det ofta tyckas viktigt att formulera sig rätt så man vinner de kamper man går in i.
Verklighet och ideologi är två skilda saker. Det är viktigare att handla rätt än att ha rätt.
Vad hjälper det att vinna en strid om man förlorar sitt lands anseende?

Som Augustinus sa: ”Det är inte ämbetsbäraren som gör sakramentet”

Budgetstrid sargar USA-förtroendet Förtroendet för USA:s politiska system är skadat. Hela samhället är splittrat. Och det avspeglar sig i kongressen.Budgetstrid sargar USA-förtroendet, GP 15 oktober 2013

Boehner är realist, Matt Kibbe idealist och drömmare. Kanske hade republikanerna kunnat vinna politiska striden, tror det inte men ändå. Vad hade det hjälpt att vinna politiska striden om inte bara USA utan hela världen gått in i en ekonomisk kris som fått tidigare kriser att blekna och hjulen att rulla bakåt?

Boehner: Stoppar inte uppgörelsen, SvD 16 oktober 2013
Motståndarna stöttar nu senatens förslag, Aftonbladet 16 oktober 2013

Nu skjuts problemet för all del bara framåt i tiden. Men en sak borde såväl Republikaner som Demokrater ha i tankarna när de skall förhindra liknande cirkus i framtiden: Pappersvändare och pärmbärare, nog så viktiga politiskt, men ack så lite de bidrar till ett lands BNP.

Read Full Post »

I myself belong to the Conservatives here in Sweden. Our party is called Moderaterna. I can’t for my life understand any person calling himself Conservative who in his heart aren’t willing to follow the Christian messages of Love and care for those who have hard to survive on their income. That’s so far from the message Jesus Christ gave us: ‘You shall love your neighbor as yourself.’ as can be. How is it possible to begrundge the poor and sick Medical health Care Reform? Is it possible for you looking in the mirror each morning to justify that and still being Christian? That’s not what God tells nor what Jesus Christ learnt us.

I can’t for my life understand any person beliving himself to be a Patriot of his or her country not to stand up for the values of the country. But of course that’s me. I wouldn’t dream of risking my own country’s future on political principals due to not being the political party who presented such a reform. Can you? If not: Shame on you!

The dead end with House Republicans comes just five days before the nation reaches its borrowing limit and faces the possibility of a crippling financial default. That has left Mr. Boehner with no easy options.

He can continue to push back against President Obama and hope for some give in the White House stance that it will not negotiate until the government is reopened and the debt ceiling is raised. Or Mr. Boehner can pursue a more accommodating strategy similar to his Republican colleagues’ approach in the Senate — but at the risk of angering the conservatives who dominate his conference.Debt Talks in House Stall as Focus Turns to the Senate, the New York Times october 12,2013

Still no solution…. Budget and debt limit debate, New York Times 2013/10/14

Swedish media:
Republikanerna förlorar på striden, SvD oktober 2013
Så kan USA:s budgetkaos lösas, Expressen 12 oktober 2013
Obama sluta med utpressning, SvD 12 oktober 2013
Förhandlingarna flyttade till senaten, DN 12 oktober 2013
Samtal om budgeten har havererat, Aftonbladet 12 oktober 2013
Vita Huset: ”Gör ert jobb”, Sveriges Radio 12 oktober 2013
Norah4you: Gasa och bromsa på en gång, Norah4you 2 oktober 2013

Read Full Post »

är inte lätt. Speciellt inte när det finns de som har tuggummi under skosulan och ännu inte fattat att det för samhället är viktigare att höja upp de som har det allra sämst, det är de som kostar mer om man glömmer bort detta samtidigt som det är de som definitivt kommer att använda varje förbättring de får i sin ekonomi oavsett om förbättringen kommer genom bättre hälsovård (läs möjlighet att snabbare komma tillbaka och söka samt kanske få jobb) eller om det är höjd fattigersättning,
än vad samhället skulle vinna på att öka inkomsterna för de som ligger allra närmast de allra högsta lönerna. De där lönerna som vissa fotbollsspelare, politiker, skådespelare, författare med flera, ett antal VD också men de gör normalt ett ordentligt jobb, de är i och för sig orealistiska, men kan vara reklam för att det går att komma någon vart. Men de som ligger närmast under, de tar sällan och använder sina tillskott på ett sätt som gynnar samhället som helhet – skapar inte lika mycket efterfrågan ute i verklighetens led så att fler arbetslösa får jobb.
Till syvende och sist: Ännu lär ingen ha fått ta med sig pengarna när man går…….

Så Gasa på när det gäller hälsoförsäkring, råder jag vanlig svensk USA:s politiker.
Däremot bromsa när det gäller att följa i Sveriges fotspår vad det gäller att öka den Offentliga sfären. Pappersvändare och pärmbärare i ett lands administrativa överbyggnad av offentliga verksamheter har ännu inget land ökat sin BNP på. Eller har jag missat något?

Obama till angrepp om Obamacare, GP 1 oktober 2013
Obama: De krävde lösensumma bara för att göra jobbet, Aftonbladet 1 oktober 2013
Obamacare är gisslan i dramat, SvD 1 oktober 2013
Irriterad Obama öppnar för brett samarbete, DN 1 oktober 2013

Gasa på raksträckor – bromsa innan snäv kurva. Men se till att inte fördärva USA:s BNP!

Read Full Post »

I nästa vecka ska representanthusets republikaner rösta om ett lagförslag som låter USA höja lånetaket för statsskulden så pass mycket att staten kan betala sina räkningar i tre månader – utan att i gengäld kräva nedskärningar för motsvarande belopp

Men det nya republikanska förslaget innehåller också krav, nämligen att den demokratledda senaten senast den 15 april tar fram ett förslag till budgetplan, något som inte skett på tre år. Om detta inte lyckas ska kongressledamöternas löner upphöra att betalas ut, enligt förslaget.
Oväntat förslag om USA:s skuldtak, SvD 19 januari 2013

Kan inte vi svenskar kopiera det förslaget när våra politiker i Riksdagen inte kan enas om viktiga ekonomiska frågor så beslut skjuts upp?

Tillägg 20.07 Oväntat förslag om USA:s skuldtak, GP 19 januari 2013
Oväntat förslag om USA:s skuldtak, Västerbottens Kuriren 19 januari 2013
Sedan noterar jag att en del tidningar tycks ha censurerat bort kravet….. politisk korrekthet eller vad? Bland dem: Oväntat förslag om USA:s skuldtak, Skånskan 19 januari 2013
Det kan väl ändå inte vara så att kravet upplevs som olämpligt att förmedla?

Read Full Post »

det tvärt emot förståsigpåarnas och verkliga experters bedömningar, det skulle vara så att det behövs en snabb rejäl inbromsning i USA:s ekonomi i form av höjda skatter för alla, självfallet hoppas jag att det då mest drabbar de som har mest pengar men bävar som alla andra för effekterna främst för äldre pensionärer och sjuka som inte kan arbeta. Orsaken till att jag envist håller fast vid min principiella inställning – att man inte i längden kan äta av morgondagens sådd och via teknikaliteter som imaginära pengar, dvs sedelpress i stora drag, överleva på nästa års sådd med väsentligt mindre skördar då sådden nästan eller helt ätits upp. Någon gång kommer överkonsumtion från staters sida ifatt dem lika väl som de kommer ifatt enskilda.

Det som gör att jag trots det sk. Finansstupet om det inträffar kan få en positiv effekt på såväl USA:s industrier som USA:s ekonomi som helhet, är tre saker:

* Banker har inte insett att det för dem mest ekonomiska i längden är att låta låntagare bo kvar i hus under ett år då låntagarna som ofta haft ohemula villkor som gött bankernas bonussystem mer än det gött ekonomin som helhet såväl för enskilda banker och kreditinstituts egen hållbara verksamhet som för USA som land. Det torde vara mer ekonomiskt ansvarsfullt att låta hus vara bebodda än inte. Det kräver visserligen mycket speciella lagar som måste fram för att kräva att varje enskilt ärende ses utifrån hållbarhetsprincipen inte den kortsiktiga vinsten. För en kortsiktig vinst i att vräka någon som kanske skulle klara att betala räntan eller om den fick räntan till hälften uppskjuten ett år, är en papyrusseger eftersom det kostar mer att renovera och restaurera hus i områden som får stå obebodda och förfalla. Ingen hållbar ekonomisk vinst. Som jag ser det i varje fall. En av stora problemen som nu blivit mer än en snöboll när det rullat vidare är att man inte tagit eller dragit konsekvenserna av USA:s bolånekris 2008. Någon gång måste den börja betalas eller skrivas ner av bankerna.

* Amerikanska försvarsindustrin har många gånger i sin iver att få kontrakten glömt bort att det inte nödvändigtvis är en vinst att lägga stora pengar på lobbyism och reklam. Ibland har den egna industriella strukturen och framtidsperspektivet försämrats när nödvändiga omorganisationer inte gjorts för att satsa på morgondagens världsbild utan leva kvar i det som mer hörde hemma på 1900-talet än 2000-talet.

* Amerikaner är tack och lov inte svenskar. De har en positivism och en framtidstro i stora delar av befolkningen som gjort att de hittat andra lösningar på gamla problem än vad t.ex. vi gjort under det senaste 100 åren. Alla lösningar kanske inte faller varken amerikanerna eller skulle fallit oss på läppen. Men om man inte vågar satsa i motgång, vilket svenskar sällan vågar, så har man förnekar man sig möjligheten att den satsningen är just den satsning som behövs för den enskilde som satsar och för ett helt lands ekonomi. Innovationslusten och upptäckarlusten gick på många sätt ur den amerikanska ekonomin när NASA inte längre fick satsa framåt i rymnden på det sätt man drömde om under 1960-80 talet. Vad många enskilda i USA och världen glömt är alla dessa produkter som kommit fram tack vare den stora rymdsatsningen Produkter som visat sig ekonomiskt hållbara att sälja och använda i vanliga vardagen.

Så tänk om de har fel som ser det sk. finansstupet som en ättestupa. Tänk om det är så att det ur ett nattsvart mörker i morgon redan om ett halvår ett år skulle visa sig att det är den väg som även Grekland m.fl. länder inom Eurozonen skulle behöva gå. För det går inte att bygga hus på lösan sand lika lite som det är ekonomiskt hållbart att laga tak eller lägga nytt på ett hus vars bärande balkar tagits bort en efter en. Någon gång måste även ett lands skulder börja betalas. Kanske är detta i längden för USA det bästa precis som för enskilda som hamnar i TV3:s svenska Lyxfällan?

USA allt närmare finansstupet, GP 31 december 2012
Varningen: USA slår i skuldtaket till nyår, Expressen 27 december 2012
USA farligt nära budgetstupet, SvD 31 december 2012
USA allt närmare finansstupet, DN 31 december 2012
Förhandlar om budgetstupet in i det sista, Aftonbladet 31 december 2012
Resultatlösa budgetförhandlingar i USA, Sveriges Radio 31 december 2012

Tillägg 10.53 31 december 2012. Tycker det börjar likna den där historien om när någon, minns inte vem, varnade för att vargen kom och det inte kom någon varg då eller gången efter personen varnade. Däremot kom vargen vid helt annat och oväntat tillfälle. Tycker alltför många gräver ner sig i pessimistisk syn utgående för att om Finansstupet kommer, så går det åt pipan eller nästan dit. När det gäller ekonomi så är det snarare som med när en sjuk person ser optimistiskt på möjligheterna utan att ignorera riskerna – förutsäger man kris så är det svårt att se möjligheterna som uppkommer på grund av krisen.
Tvärnit i USA hotar Världsekonomin, Expressens ledarsida 31 december 2012

Read Full Post »

Hur vore det om Ni själva tänker tillbaka på 70- tidiga 90-talet? Är en enda av Er själva hundraprocent säker på att Ni kommer ihåg allt som hände och kommer Ni ens ihåg att det Ni anklagar vår svenske Kung för var något var vanligt att många män, och en del kvinnor, var på eller såg på på klubbar och annat? Det som irriterar mig mest, är att jag vet att ett par av de som hoppar på Kungen trots att de själva alltid försökt verka oskyldiga ja i vissa fall även som om de aldrig drack något, i verkligheten var i sådant skick emellanåt att de knappast hade en aning om var de var eller när de var där. Hur jag vet? Under studentkårsåren var jag på många möten och konferenser där representanter för olika studentföreningar och andra också fanns. Oavsett partitillhörigheter idag. Jag vet att det togs bilder av folk som utmärkte sig på den tiden. Är det så att herrskapet önskar att vi som vet skall eftersöka bilder på när Ni låg utslagna eller vad är det frågan om. Låt Kungen vara ifred. Varken Ni eller jag har det minsta att göra med vad Kungen gjorde och inte gjorde för 15 år sedan eller ens igår. Jag vet också om att det finns mycket pålitligt folk som var med Kungen vid tillfällen då han beskylls ha sett det ena eller andra och att de inte besökte ställen som sägs, de hade roligt ändå. Vissa saker är privata för de som jobbar och för Kungen och de har alla oavsett rang och position rätt till eget liv utan att bli förföljda.

Påstådda skandalbilder på gång, GP 8 december 2011 Påstådda är ordet. För om det varit så att bilderna funnits i verkligheten som äkta bilder när det började ordas om dem, så hade de varit framme på bordet och checkade för äkthet redan innan första artikeln med påståendet kom. Skandalbilder? Det som beskrivs är en skandal endast i vissa personers dåliga omdöme. Personer som själva säkerligen glömt när de slocknat i fel rum eller befunnit sig i allt annat än lämpligt tillstånd och sällskap. Börja med att sopa framför egen dörr innan Ni ger Er på Kungen.

Förvisso är vi flera som förstår varför Ni kör vidare med Ert krypskytte. Syftet och tendensen ser Ni själva till att presentera liksom den mycket märkliga människosyn som framträder i kanterna. Nu får det vara nog Vänsternissar oavsett om Ni politiskt hör hemma på vänstersidan eller bland flumliberaler som övervintrat och efter många år i vissa fall nått längre i karriären än Ni borde och nu tror att Ni får leka apa. Det får Ni inte.

Lettström: ”Jag såg mig tvingad”, Expressen 8 december 2011 Som jag sagt ovan: SOPA FRAMFÖR EGEN DÖRR. Jag har aldrig mig veterligt träffat Lettström. Har aldrig träffat kungen till skillnad från flera jag känner. Däremot sett kungen, och i något fall drottningen, genom att de de haft med sig varit folk jag känner/kännt och att jag därför noterade vilka som fanns framför dem.

Påstådda sexbilder med kungen på gång, DN 8 december 2011
Påstådda skandalbilder på gång, SvD 8 december 2011

Till sist vill jag be en hel del av de som sprider dynga att tänka tillbaka till 70- 90-talets första hälft. Vad gjorde Ni själva och var i t.ex. Stockholm, Göteborg, Lund, Linköping, Hallsberg m.fl. ställen? Minns och skäms!

Read Full Post »

skulle kunna kritiseras för är att han hade Lettström som vän. Med sådana vänner behöver man inga fiender. Allt annat är rent och skärt skitsnack och mobbning på högsta nivå från medias sida!

Det torde finnas få i detta land som med handen på hjärtat kan säga att inte någon i deras bekantskapskrets sedan skolåldern och framåt blivit kriminell eller känt kriminella. Det torde vara ett större antal män i detta land som någon gång i sitt liv varit och tittat på sexshower så om kungen skulle varit det, så hade det inte varit något att göra en löpsedel av. Om Kungen träffat den ena eller andra för 10, 15 eller 25 år sedan, och i vilket sammanhang samt hur har inte en enda människa utanför Kungens egen familj med att göra.

Vår Kung har inte ett enda skäl att bli ställd till svars för en enda sak och får enligt våra svenska Grundlagar heller inte ställas till svars ens om han hade gjort något som andra skulle bli skyldiga att stå till svars för. Nu har han inte ens det men curlingbarnen som börjat växa upp och hamna på mediaredaktioner samt deras föräldrar och en och annan vänsternisse även bland de som kallar sig liberala tycks ha glömt att lära in det som de skulle lärt in när de läste Samhällskunskap, det är en sak. Värre är att de glömt bort att det som ansågs rätt och riktigt för från 1970 till 1990-talets slut inte har mycket gemensamt med de värderingar som ligger till grund för den förföljelse av Kungen som person som sker idag.

Det är inte ens tillåtet enligt Regeringsformens 1 kap 2 § att diskriminera en person, oavsett vem för enligt Sveriges Grundlagar har vi alla lika värde även om vi är olika och har olika platser i samhället, för något som har med personen att göra. Det gäller även Sverige Konung.

Nu får det vara nog med snurrerierna. Förvisso finns det ett antal bland de över 50 som ingår i mobbarnas skara i detta fallet som ordat för republik ända sedan 70-talets slut. Det gör inte saken bättre att deras omdöme i hur man behandlar andra människor blivit så dåligt som det blivit. Gör inte till eller ifrån att det i detta fallet är Kungen som drabbas.

Klarar republikanerna inte av att presentera ett enda argument som stöds av samtliga premisser som måste vara sanna för att argumentet skall kunna vara giltigt, så har de inte mycket att komma med.

Bandinspelning visar att kungen visste, GP 3 december 2011 NEJ det är just det den inte gör. OM den ens är riktig, vilket ingalunda de som påstår sig vara experter säger, så är det enda den möjligen skulle visa att Lettström sagt att så var fallet. Det är inte samma sak som att kungen visste. Lettström har dillat så mycket så man inte tror sina öron. Det där med källvärde och analys av tendens, syfte och så vidare saknas helt i påhoppen!

Lettström: Kungen kände till gangstermöten, Expressen 3 december 2011 OCH? På vad sätt får herrarna på Expressen ens om A -> B det till att A -> C. Bakläxa i såväl vetenskapsteori som logiskt matematiskt tänkande.

Experten: Allvarligt om kungen ljugit i svenska folkets ansikte, Expressen 3 december 2011 Allvarligast i sammanhanget är att Ulf Bjerled kallar sig expert på frågor som han aldrig varit expert i. Att han är statsvetare och prefekt innebär inte att han är expert inom andra områden än där han lyckats visa sig kunnig vetenskapsteoretiskt, vilket i hans fall är Israel-Palestina konflikten, kön, politik, globaliseringsfrågor (högst diskutabelt om vissa av hans arbeten skulle kunna kallas opartiska. En del av dessa visar prov på cirkelbevisföring i stället för traditionell vetenskapsteoretisk kunskap) samt politisk opinionsbildning. Det är möjligen det senare som den före detta KPML-raren åberopar för sin expertisskap. Förvisso är Bjerled sedan 1980-talet socialdemokrat. Men var ligger objektiviteten i hans analys så som han framställer den? Även i hans fall hoppar media över två led i bevisföringen.

Det är förvisso tillåtet att visa att man är okunnig om vetenskapsteori, källkritisk analys, men att dels visa att man är okunnig om detta och att man aldrig lärt sig att det inte går att hoppa över något än mindre några led i en bevisföring för att ens giltigt argument som leder till en delslutsats utan vidare skulle kunna anses leda till slutsats om något helt annat än det som bevisats. Sådan okunskap skämmer! och skrämmer….. De skulle lärt sig detta redan i Grundskolans senare årskurser. Men icke sa nicke lärde de sig det. Vad var det mer de missade lära in?

Read Full Post »

Older Posts »