Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Representanthuset’

är vad som USA:s kongress står inför OM inte representanthuset senast idag onsdag fattar beslut att stödja det framförhandlade alternativet som tagits i USA:s senat….
På torsdag ska en helt ny kongress sväras in. Både representanter och senatorer byts då ut vilket innebär att förhandlingarna måste börja om från början. Jag är inte för det här förslaget, Expressen 2 januari 2013

Men USA är de facto redan över det s.k. Finansstupet. Då nyårsnattens uppgörelse inte har godkänts av kongressens båda kamrar har USA formellt fallit utför budgetstupet.

Obama manar representanthuset att rösta ja till överenskommelsen ”utan dröjsmål”. Om så sker hinner få medborgare, utom de rikaste, i praktiken märka av några skattehöjningar. Republikansk skepsis kan sätta stopp, GP 1 januari 2013

Samtidigt så vägrar Senaten att acceptera ens det minsta förslag till förändring av avtalstexten som den skickat till Representanthuset. Vilket i sig kan leda till en Författningsproblematik. Senaten har inte rätten enligt U.S. Konstitution att sätta sig på Representanthuset. President i USA kan inlägga veto och därigenom skjuta upp lagar, Senaten kan bara ‘stalla’…. och liksom Representanthuset sätta käppar i hjulet för det andra benet i den beslutande kongressen.
Senaten tar inte upp ändringar som representanthuset eventuellt vill göra i senatens uppgörelse om hur USA ska undgå det hotande budgetstupet, säger en medarbetare i ledningen för senatens demokrater.

Joe Boehner, republikan och talman i representanthuset, har lovat att hans kammare ska ta senatens överenskommelse under övervägande. Samtidigt har han hållit öppet för ändringar i den – ändringar som senaten måste godkänna för att de ska bli giltiga. Senaten kommer nobba ändringar i budgetavtal, DN 2 januari 2013

Vilket i sig leder till ett låst läge i två dagar, minst, om Representanthuset inte godkänner Senatens mer eller mindre ultimatum på förslaget. Hur situationen blir efter torsdag då nya (i de flesta fall oftast gamla) svärs in till Senat och Representanthus på torsdag? Ingen vet. Det kan mycket väl bli ‘Börja om från början, börja om på nytt…’
Här och nu vilar allt ansvar på Representanthuset… men budgetstupet/finansstupet har redan trätt i kraft i och med att man inte började med att förlänga de skattelagar som hade slutdatum klockan 00.00 mellan 2012 och 2013….
Tyvärr fanns ändå en politisk logik både i att budgetstupet skapades och i att den uppsatta gränsen passerades. Kategoriskt motstånd mot skattehöjningar har blivit själva det sammanhållande kittet i det republikanska partiet. Därför blir den politiska inramningen viktigare än både innehållet och syftet med besluten.

Före årsskiftet hade beslut om skattehöjningar varit just skattehöjningar. Men i och med att de automatiska höjningarna formellt trätt i kraft kunde beslut med samma innehåll i stället klassas som skattesänkningar.

Republikanska senatorer röstade i går ja med motiveringen att de räddade medelklassen undan en skattechock. Samtidigt kunde de svära sig fria från ansvar för att personer med en årsinkomst över 400.000 dollar inte längre skulle omfattas av de tidsbegränsade skattelättnaderna. Under samma mörka moln, DN huvudledare ledarsidan 2 januari 2013

Representanthuset avgör budgetstrid, SvD 1 januari 2013
Allt ansvar vilar på representanthuset”>Allt ansvar vilar på representanthuset, Aftonbladet 1 januari 2013

Se även: Pushing a mountain, Norah4you 1 januari 2013

Read Full Post »