Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rektorsutbildning’

för de som gått lärarutbildning (förutsätter som minimum att aktuelle läraren är ämnes- och stadiebehörig. Om inte, så är det mycket illa) att få undervisa elever under 15 år. Absolut inte någon Mänsklig Rättighet för lärare som inte tagit till sig Skollagen. För om det är något vederbörande lärare absolut inte gjort, så är det det.

Det skrämmande är att Lärarförbundet ens försöker hävda att det inte finns vittnen. VEM av de unga tror Lärarförbundet, där långt ifrån alla medlemmar är ämnes och stadiebehöriga, att vågar stå upp och vittna mot lärare som de är rädda för eller t.ex. gymnastiklärare som springer i omklädningsrum, vräker ur sig förolämpningar och tycks tro att de får göra som de vill för att de sällan har kollegor som kan se allt de gör. Det är extra viktigt att varje svensk skola, och rektorer, tar till sig att alla elever inte orkar med gymnastiklärare som inte accepterar annat än det de själva anser att alla skall klara! Det finns mer än en i Göteborgsskolor som är olämplig som lärare. Både gymnastiklärare och andra. Varje incident bör som minimum rapporteras till nämnd. Det borde vara krav. Många rektorer ser mellan fingrarna även när lärare mobbar elever. Sådant förekommer. Har själv sett det och agerat men blivit behandlad som om det är fel att anmäla. Nämnderna bör vara extra tillsynsmyndighet såväl för kommunala som privata skolor när det gäller incidenter där lärare verbalt, fysiskt och/eller genom utfrysning av elever vållar stor psykisk press på de unga! Lagförslag om att lärare alltid skall vara anställda direkt av stat och kommun oavsett utförare av skolarbetet i övrigt vore tacknämligt. Man skall inte få spara pengar på de små och de unga för att likt här i Göteborg vräka pengar för att få en egen station i Haga…..

Fler vittnar om våld av lärare, GP 18 oktober 2012

Read Full Post »