Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rektorslegitimation’

Jag är moderat väljare. Utbildad SO-lärare. Inte kunnat jobba senaste åren pga 2 olyckstillfällen med mellanliggande överfall. Men har om inte daglig så nästan daglig kontakt med unga människor. Unga vuxna som definitivt inte mår så bra som de borde göra. Mycket för att vuxna sviker dem. Frånvarande närvarande föräldrar och att skolan ser ut som den gör. Skolan har i stort sett från den dagen Grundskolan infördes. Kunskapskraven sjönk runt 1970. Såväl när det gäller ämneskunskaper i Grundskolan som i ett flertal Naturvetenskapliga och Samhällsvetenskapliga ämnen på Universitet samt Högskolor!

Kvart i elva i går kväll satt jag på Mölnlycke Terminalen väntande på Grön Express till stan. En bit vid sidan om mig stod två grabbar och diskuterade. Hade det inte varit år 2014, så hade båda kunnat vara hämtade stilmässigt, hår och kläder, från ”mitt” 60-tal. Men där slutade likheterna. Aldrig någonsin hörde jag på 60-talet en enda säga att den kände sig som ett misslyckande. Kunde inte låta bli att reagera. Killarna hade alldeles innan pratat om hur de hela tiden såg till att ha jobb, vilket som helst. så misslyckande bara för att ena killens äldre halvbror lyckats läsa in och bli psykolog, det förstod jag inte. Sa till killen som hade sagt att han kände sig misslyckad, ursäkta att jag råkade höra, men hur kan du känna dig misslyckad, du ser till att du alltid har jobb och du har skaffat dig en liten men ändå egen lägenhet. Vad har du för drömmar och kan du visualisera drömmarna så att de kan bli ett extra tillskott till det du tjänar tills dess att du kan förhoppningsvis kan leva på dem, då är du inget misslyckande. Killen sken upp. Hans kompis och jag pratade i väntan på bussen en hel del. Men som alltid skymtade tre viktiga bitar:

* Det är viktigt inte bara att bli sedd utan också att få veta att Man duger. Inte bara duger utan att man vet mål och om man inte klarar målen HUR man skall göra för att nå målen.

* Det är viktigt att föräldrar VÅGAR vara föräldrar. Inte bara rutinmässigt använder sig av kvalitetstid, vad nu det är för något, men framför allt finns där och stärker det som är bra samt lyssnar in och finns där att stötta om det behövs. I detta ingår att vara råmodell, sätta gränser och våga stå för de gränserna. Eberhard, Skolan tar stryk när barn tillåts vara gränslösa, GP 27 december 2013

Dagens föräldrar vill ha en annan typ av relation till sina barn än tidigare generationer. Men det betyder inte, som David Eberhard menar, att föräldrar inte ”lärt sig” att sätta gränser, skriver Ingrid Bosseldal.Ingrid Bosseldal om Davi Eberhards bok hur barnen tog makten, GP kulturnöje 4 januari 2014 Undrar vilket parallellt universum Ingrid Bossedal lever i? Att hon använder sig av en sociolog som första referens säger tyvärr allt. En sociolog är inte ämnes- och stadieutbildad lärare normalt sett. De få som har kombinationen har sällan hennes uppfattning! Dagens föräldrar KAN normalt sett inte sätta gränser. Dagens föräldrar klarar inte av att både vara auktoritet, våga vara föräldrar samt finnas där utan att korsa linjen mellan att vara förälder och att vara kompis med sitt barn! Förälder är man hela livet. Inser man inte det, så är det stor risk att man som förälder blir sittande ensam på ålderdomshemmet! Det gäller att finnas där NÄR barnet behöver. Inte när man kan pula in det på sitt eget schema!

* I skolans värld är det viktigt att det finns väldigt välutbildade lärare som orkar engagera sig i sina elever. Det krävs inte bara ämnesutbildning kompletterad eller invävd i lärarutbildning. Det krävs mycket god ämnesutbildning. Som en huvudlärare på en skola jag arbetade 2002-2003 sa Man skall kunna gå in och skjuta från höften. Har något hänt i klassen, skolan, området eller något stort i världen, eller om någon elev ställer en fråga, så skall man som lärare kunna lägga sin planering åt sidan för att reda ut den biten INNAN man återgår till sin planering eller ändrar om i den Det räcker alltså inte med bara engagerade vuxna utan det krävs engagerade lärare.

Hur i hela fridens namn skall någon lärare orka med detta undrar säkert Du? Problemet idag ligger i att en lärare inte bara behöver vara lärare. Läraren behöver också vara socialarbetare, biträdande förälder, ersätta skolsköterskan som bortrationaliserats sedan vi på min tid hade skolsköterska som minst halva dagen, arbeta som extra städare – dvs plocka upp efter eleverna inklusive ta bort tuggummin samt ställa i ordning klassrummet EFTER lektionerna. Sedan gör det inte saken bättre att det lugn som inte bara sk. bokstavsbarn behöver helt saknas i de allra flesta svenska klassrum. Det är inte ok att ha mobil i klassrum oavsett vad SKOLVERKET fått för sig. Det är inte ok att springa omkring i klassrum, ropa högt till kompisar, lyssna på musik annat än med öronsnäcka när det är tyst läsning (vilket sällan fungerar idag) och det är absolut inte ok att elever springer ut för att hämta böcker, pennor eller annat SOM DE SKULLE TAGIT MED TILL LEKTIONEN!

Men ett av de största problemen är att alldeles för många lärare har varit obehöriga lärare. 30 000 obehöriga lärare har i åratal, Norah4you 31 juli 2013. Vilket till stor del berott på att kommunerna använt osthyvel och tårtspade för att spara pengar på skolorna! En svensk skola idag har inte alls de kvalitativa läromedel eller den för eleverna hälsomässigt bästa maten. Sedan kan det låta fint att alla elever ‘skall’ få läsplatta/laptop och att det finns aldrig så fina namn på maträtterna! Det som kommunerna sparar i form av dålig satsning på skolan allt från läromedel över låga lärarlöner för ämnes- och stadiebehöriga lärare via undermålig skolmat alternativt i bästa fall skaplig skolmat som eleverna i vissa fall inte har mer än 20-30 minuter att stå i kö för att slänga i sig,
all den besparingen är en pyrrhusbesparing för den kommer igen i stor del av den numera existerande, fanns inte på min tid – då fanns folkhögskolor, Grundvuxutbildningen där många som slussats igenom systemet inte har kunskaperna de behöver eller hoppat av från….

Kommunala skolor bör få konkurrera på lika villkor som Friskolorna. MEN, och det är ett viktigt men – Kommuner och Landsting bör ge blanka den i att vara Huvudmän. Utförare kan variera och bör godkännas efter mycket strikta regler om VAD som krävs i form av kvalité, tillhandahållande av skolbibliotek och god skolhälsovård samt kvalitetskrav på såväl städning som rektorernas utbildning. Detta kräver Staten som Huvudman. Säger jag som är Moderat väljare.

Ett annat att problem med Kommunerna som Huvudmän är att det aldrig någonsin blir lika villkor för elever som bor i en glesbygdskommun med knal ekonomi som det blir i en kommun med stora skatteintäkter. Där hjälper aldrig sk. utjämning av skatterna. För politikerna har i många år använt osthyvel och tårtspade som jag sade tidigare.

Staten som Huvudman, Skolverket bör tillföras ett större antal välutbildade pedagoger med den gamla lektorskompetensen som utöver att de är knutna till Lärarhögskolor på del av sin arbetstid också får använda minst halva sin arbetstid som skolinspektörer. Det krävs kunskap för att se var brister på kunskap eller brister i pedagogisk, didaktisk och metodisk utlärning ges.

Vi säger nej till att göra den svenska skolan statlig, Tomas Tobé, ordförande i riksdagens utbildningsutskott och utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna på DN debatt 4 januari 2014 Det krävs som sagt kunskap och erfarenhet, inte bara erfarenhet varken från läraryrket eller som politiker som satsat på skolfrågor, för att kunna se var bristerna finns. Sedan är det inte något glädjande att vi i Moderaterna har en talesman i dessa frågor som inte ser helheten just pga av avsaknaden av denna kombination.

”Jag står för det jag tycker när det blåser”, Utbildningsminister Jan Björklund (FP) i Aftonbladet 4 januari 2014 Björklund har helt rätt i denna frågan liksom VAR ansvaret för den uppkomna skolsituationen ligger! Se även Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Kommunerna är dåliga huvudmän för skolan. Det var en av de tokigaste av många tokiga ideér Göran Persson (S) kom på. Lika dålig som påståendet att GP ”lånade” från pensionärernas pension och ”skulle” betala tillbaka men aldrig gjorde det. Staten bör vara huvudman för den obligatoriska skolan men utförarna kan vara kommuner eller friskolor. Det som är viktigt är att de som skall formulera kravspecarna inte bara tittar på Skollagen, Kursplaner o.s.v. utan noga gör klart vilka kvalitétskraven SKALL vara!

Read Full Post »

ens uppfyller kunskapskravet för godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 är och förblir ett problem fram tills vi får:

* rektorsutbildning med legitimation
* ämnes- och stadiebehöriga lärare i ämnet Samhällskunskap ingående i SO-blocket
* författningsdomstol.

För det är i de senare två punkterna stor del av problemen i skolan ligger. När det inte finns ämnes- och stadiebehöriga lärare som både har kunskap om Regeringsformens 1 kap 2 § samt de Mänskliga Rättigheterna, OCH som kan tillräckligt metodik, pedagogik samt didaktik för att lära ut på ett sådant sätt att eleverna lär in det som står där, så kommer det alltid att finnas nissar, oavsett kön, som INTE förstår att det är alla offentliganställdas SKYLDIGHET att ingripa, göra polisanmälan, stoppa allt förtal, dvs framför allt göra klart för alla på skolan, lärare och elever, att redan ett enda trakasseri, sexuellt eller annat i ord eller handling är att gå över både den etiska, moraliska och juridiska gränsen!

Nedanstående SKALL alla offentliganställda ha i åtanke när de handlar OCH SKALL varje svensk elev som får godkänt i ämnet samhällskunskap årskurs 9 ha lärt in!

”2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet.

Det allmänna skall främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna skall verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet som gäller den enskilde som person.

Etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv bör främjas. Lag (2002:903). Regeringsformen 1 kapitlet Statskickets grunder

OM rektorer haft de kunskaper de skulle haft, så hade det ändå i detta fallet precis som i många andra här i Sverige fattats en sak: Så länge vi inte har en Författningsdomstol som kan döma i ärenden som dessa och andra där enskild individ rent ut sagt trakasseras av representanter för det allmänna, och där vi får klara straff för brott mot svensk Grundlag så räcker inte JO, JK och DO till. De senare är som bäst plåster på såren men har inte befogenhet att stänga av olämpliga representanter för det allmänna, utdömma enskilda straff etc. Pengar i skadestånd väger inte upp förlusten av förlorad heder och självkänsla för drabbade offer!

I det aktuella Bjästafallet skall föräldrar och elever som förtalat Linnea, lärare och rektor som inte visat kunskap om våra svenska Grundlagar och som uppvisat osedvanlig inkapacitet både i sina yrkesroller och sin skyldighet att uppfostra sina barn så att liknande inte kan hända,
vara tacksamma att jag inte fanns i närheten. Polisanmälan för förtal, för mobbning och för vållande till kroppskada, för vållande borde det vara om man tillåter att sexuella trakasserier leder till våldtäkt och förtalet av Linnea, som ingalunda är den enda som drabbas i dagens Sverige på liknande sätt, är och förblir förtal och diskriminering av offer pga kön och andra omständigheter i total strid med svenska Grundlagar! VET HUT!
Var är civilkuraget?, GP ledare 26 mars 2010
Ångerfull präst riskerar jobbet, GP 25 mars 2010
BO: Bjästaskolan har brutit mot lagen, SvD 25 mars 2010
Ministrar ragerar på Uppdrag Gransknings program, Svd 25 mars 2010
Massiv respons på ”uppdrag granskning”-reportage, DN 25 mars 2010

Viktigt blogginlägg ”Det finns ett antal nyckelmeningar i gårdagens omskakande inslag i ”Uppdrag granskning”. Det som handlade om Linnea som våldtogs av den populära Oskar på Bjästaskolans toalett när hon var 14.

Det är när Linneas kompis Amanda ska försöka förklara varför alla i samhället utanför Örnsköldsvik, vuxna och barn, verkade ta parti för Oskar, trots erkännande och fällande dom.

– Det är väl det att pojkar är mer värda än flickor.

Men det som framkallade riktigt kalla kårar var ändå de ”vuxnas” uttalanden i programmet. Och då tänker jag inte bara på de anonyma 50-åriga tantrösterna från helvetet som menade att Linnea hade velat detta själv och anmält Oskar som hämnd.

Eller den kvinnliga rektorn och läraren som försökte förklara varför det var så viktigt att Bjästaskolan var ”neutral” i det krig som uppstod på skolan mellan pojken och hans anhängare och våldtagna Linnea. Även sedan domen mot pojken fallit….. ” På spaning med Catia, DN 25 mars 2010

Vi lever på 2000-talet, inte i något medeltida eller tidig-industriellt bruksamhälle! Svensk grundlag KRÄVER att ALLA är lika värda, hur i hela fridens namn kan något sådant här få förekomma och hur kan någon i detta fall, liksom i ett stort antal andra våldtäktsfall, få för sig att flickan ville. Det verkar som om flickor alltid måste vilja när killarna säger att flickorna varit med på det eller när icke närvarande andra anser att flickan ville det. Jag blir så f-ad. Hur i hela fridens namn är folk funtade? Det är helt ointressant hur en flicka är klädd eller inte klädd, hur hon uppträder eller inte uppträder, vilka rykten som går om flickan eller inte går om flickan, hur populär (?) en kille är eller inte är, vilka föräldrarna är och vilka positioner i samhället eller om föräldrar är arbetslösa, sjuka etc.
En våldtäkt är en våldtäkt och ett NEJ är ett NEJ! De som inte fattar detta, har ännu inte lärt in grunderna för socialt umgänge och borde inte få vistas bland folk utan en god man i sällskap!

Read Full Post »