Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsformen gäller i Sverige’

Hur urbota okunnig får man vara och vara partiledare i Sverige. Lagstifta om något som redan är GRUNDLAGSBROTT!

AVGÅ Anna Kinberg Batra. Illa nog att Du inte är en Ledare, att Du inte verkar förstå vad som krävs av en Ledare….. men att inte ens ha lärt in orden så du förstår orden som står i Regeringsformen – att du inte ens har läst och förstått förarbeten som finns till Regeringsformen…. Det är att visa upp samma dumhet som Löfvén brukar excellera med!

Redan då Ruffa A och undertecknad skrev ett Paper som var uppe på Statskunskapen, Statsvetenskap hette Statskunskap på den tiden och Sverige hade kommit långt i utredningen till den nya Grundlagen. Ruffa hade en rest och jag var mer ny i gemet, men då för länge sedan kom vi fram till att såväl Frankrike som USA hade bättre Grundlags-/Konstitutions skydd mot odemokratiska beslut fattade av ledande politiker/president etc. Så kom Watergate och visade att vi hade rätt. Inte ens en amerikansk president fick fatta odemokratiska beslut som kränkte medborgarnas röstande.
Tänk då bodde Ruffa med familj i ett underbart hus i Örgryte med runt fönster att titta ut genom när man stod i trappan. Mycket vatten har runnit under Sveriges broar sedan dess och Vetenskapsteori samt Källkritisk granskning/analys verkar det som om ingen längre får lära in…..

Kinberg Batra vill lagstifta kring decemberpakten, di.se 26 oktober 2015
DÖ-kritiker rasar mot Kinberg Batras besked, SvD 26 oktober 2015

Börja med att läsa in Regeringsformens 1 kap 1 § och 2§ och försök skaffa dig den ordkunskap som du så uppenbart saknar!

Fortsätt med att slå upp vad rasism är som minst i Nationalencyklopedien!

Därefter bör Du låna en sjundeklassares Samhällskunskapsbok och läsa från pärm till pärm mycket noga!

Det Du föreslår är inte bara Grundlagsbrott utan värre än så Du föreslår en lag som skulle förpassa Sverige till de ICKE DEMOKRATISKA LÄNDERNA. Läs gärna Demokrati samt för att Du skall lära dig förstå något om vad som är Fallacies dvs icke giltiga argument

Skäm inte ut oss Moderata Väljare mera. Sådan galematias hör hemma hos Vänsternissar till Vänster om Vänsterpartiet!

Read Full Post »