Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsformen 2 kap 7§’

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet

7 § Ingen svensk medborgare får landsförvisas eller hindras att resa in i riket.

Ingen svensk medborgare som är eller har varit bosatt i riket får fråntas sitt medborgarskap. Det får dock föreskrivas att
barn under arton år i fråga om sitt medborgarskap ska följa föräldrarna eller en av dem.
Lag (2010:1408).

Det är allvarliga Grundlagsbrott och försök till desinformation som sker från Rödgröna rörans regering. I Sverige gäller svenska Grundlagar!

Företag hyr lyxbilar för att slippa ID-kontroller, SvD 6 Januari 2016 Allra först ända sedan Maastrichavtalet har ALLA inom EU varit skyldiga att på begäran av myndighet visa ID. Detta började 1993 och jag har själv varit med att bli anmodad visa ID i Tyskland, England och Belgien. Så ID-kontrollen i sig är inget nytt även om svenska regeringar slarvat med att tala klarspråk.

Sedan är det en helt annan sak att det är Grundlagsbrott så det ryker om det. Återigen från Stefan Löfvéns regering. Mycket mycket allvarligt. Läget är samma som vi i Göteborgs Fil.faks studentföreningar på icke socialistiska sidan befarade att skulle inträffa redan 1976 om de borgerliga inte vann. Tack Torbjörn Fälldin.

Inlägg från en blogg: Fast på Kastrup – om Sveriges ID-kontroller i praktiken, elinandersson.eu 6 Januari 2016

Read Full Post »