Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Regeringsförklaringens 1 kap 2§’

Verkligheten, inte teorin är det som gäller. För att kunna få jobb, så behövs det att man först fått verktygen att kunna lära in, där brister det på många håll när det gäller ämnes- och stadiebehöriga lärare som vågar ställa krav på eleverna samt även hos kommuner som inte ställer upp med de stödåtgärder som Skollagen kräver att skolan skall ställa upp med för elever som inte ‘hänger med’, kan lära sig läsa och förstå vad de läser samt kunna räkna och förstå varför matematik är viktigt.

Men det krävs också att elever inte sitter av tiden på gymnasium i tro att de sedan kan få glida på räkmacka genom statligt bekostade pengar för de som störde, skolkade eller bara satt och sov för att de valt fel linje utifrån sina egna förutsättningar. Det krävs även bättre samarbete mellan Skolverk, ‘marknaden’ och politikerna så att de linjer som finns på gymnasiet antingen leder till att de som klarar studierna får kunskaper nog att som minst kunna få en 6 månaders praktik om de inte vill läsa vidare eller kommer in någonstans. Det krävs att de ämnen som finns på programmen är relevanta för samhällets behov och inte bara för att stärka den egna drömmen om framtiden. Alla yrken är inte lika efterfrågade och då borde det inte vara möjligt att på gymnasiestadiet utbilda till arbetslöshet. Samhällsvetenskapliga ämnen behövs inom hela kommunala, landstings och statliga sfären. Inte tu tal om det. Inte heller tu tal om att det är bra att alla linjer får bild, idrott och musik. Men där går gränsen. Alla kan inte bli mediamänniskor eller frisörer för att ta två exempel. De utbildningsplatser som finns bör bättre svara mot ‘marknadens’/kommuner och landstings- samt statens behov av specialkunskaper samt möjlighet till gedigen praktik för att underlätta introduktionen på arbetsmarknaden. Man kan inte läsa in absurdum.

Att Miljöpartiet vill satsa på skolan är i sig en positiv nyhet. Det negativa är att man glömmer bort att oavsett när ett tak läggs, så måste grunden och de bärande stommarna i huset vara på plats. Det är viktigt att alla elever har ämnes- och stadiebehöriga lärare i grundskolan och att de som behöver hjälp antingen för att de har svårt att lära in eller för att de redan kan och behöver få gå vidare får denna möjlighet. Att sätta av pengar för de som inte varit i skolan eller som inte gjort sina läxor eller valt fel linje på gymnasiet, det har inte Svenska samhället råd med. Inte heller svarar det upp mot Regeringsförklaringens 1 kap 2§ om allas lika värde och att ingen får diskrimineras. Har man gått gymnasiet så är det en sak att läsa upp kurser som man kanske inte läst. En helt annan sak om man får läsa vad man vill när man vill på statens eller kommunens bekostnad. Rätten att få komma igen är en sak, vem som skall betala om den som får möjligheten själv försuttit den, det är en annan sak.

MP vill satsa på skolan, GP 3 juli 2011
MP språkrören till attack mot alliansen, Expressen 3 juli 2011
Proffstyckare om språkrörens tal, SvD 3 uli 2011
Hungrig opposition, DN 4 juli 2011
MP vill satsa på skolan, DN 3 juli 2011

Read Full Post »