Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Rätten att själv välja’

för i grunden är det det det handlar om i fråga efter fråga. Från rätten för äldre att själva välja om de vill ha kommunal hemtjänst eller t.ex. privat städning, tvätt och mathandlande, via rätten att själv välja skola för sina barn och unga till rätten att kräva att politikerna hör på sina väljare när det gäller trängselskatten. (För den senare frågan se: I villande skogen de vallar, Norah4you 31 december 2012

Göteborgs Posten har rätt: Som alltid brinner det som hetast i skärningspunkten mellan individen och kollektivet. Alliansregeringen har genomfört valfrihetsreformer i skola, vård och omsorg som utmanar Socialdemokratins ståndpunkt att medborgaren blir fri om samhället fattar de centrala välfärdsbesluten.

Den liberala frihet som alliansregeringen driver innebär individens rätt att välja. Den socialistiska uppfattningen, som Socialdemokratin försvarar under påtvingad ideologisk reträtt, är att frihet uppnås när individen slipper välja.

Denna ideologiska konflikt om vad som är frihet har inte på mycket länge varit så tydlig som den är nu. Och den har blivit tydlig genom att Moderaterna och Socialdemokraterna kolliderat i mitten, ivriga att ge medborgarna samma välfärd, men på helt olika ideologiska villkor. Ideologiernas tid, GP ledarsidan 30 december 2012
se även: Svensk politiks nya landskap, Mauricio Rojas på SvD ledarsidan 27 december 2012
Dags att myndighetsförklara svenska väljare!

Read Full Post »