Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Räntor’

Om banker har lånat ut pengar för frikostigt till personer för köp av bostad, utan att kräva att det ingår en försäkring som gäller ett år i händelse av arbetslöshet eller sjukdom, sådana försäkringar finns, så borde väl bankerna rent allmänt vara betjänta av att bostaden fortsatt bebos och inte förfaller. Samt utan att som är fallet i Spanien mer eller mindre tvingas acceptera att de inte får vräka hur som helst? Å ena sidan har bankerna i hela Europa haft och har höga vinstmarginaler på de pengar de lånar ut och bostaden finns ju kvar i bättre skick om den bebos än om den på en marknad där färre och färre har råd att köpa lägenheter och hus tvingas stå och förfalla utan underhåll, å andra sidan, så måste det väl ändå vara så att lånegivare har skyldighet att se till att de som lånar har försäkringar som täcker minst ett år om något händer. Svårt att avgöra vad som skall hända efter det året, men någon måtta på girighet och övervinst måste det ändå vara om man i ett demokratiskt samhälle vill hålla hjulen igång utan att försämra ‘värdet’ på tillgångarna alldeles för mycket så att det skulle kosta mer att reparera för att sälja i senare skede än vad ‘vinsten’ av att vräka skulle göra. Något måste ju även de som tagit lånen kunna betala även om det är marginellt. Men bebodda bostäder är bättre för samhället. Eller har jag fel?

Spanska banker stoppar vräkningar, GP 12 november 2012

Jag har alltså väldigt svårt att förstå att det är socialdemokraterna av alla som försvarar att banker får ta ut vinster här i Sverige på det sätt som skett i övriga Europa Borg anklagas för Putinfasoner, di.se 12 november 2012 och gör det med argumentet: ”Generellt sett är det ett större problem med banker som går dåligt än med banker som går bra. Problemet runt om i Europa är att bankerna går dåligt” Argumentet är inte ett som kan leda till de slutsatser Socialdemokraterna för fram, just för att det som skett i Europas banker är att bankerna inte låtit vinster vara kvar i företaget utan i alltför stor utsträckning tagit ut vinster till ägare och till bonusprogram. Därmed inte sagt att inte ägare skall få ut vinster, men allt måste sättas i relation till framtida beräknade förluster så att ingen ägare med- eller omedvetet äter upp grunden på vilket de ägda aktiernas verksamhet vilar. Där brister som jag ser det bankerna i sin bedömning mer än en gång. Inte alla kanske, men många.

Read Full Post »

Nej inte jag. Det är många år sedan jag hade ett lån. Reagerade på ränteavdrag redan när jag hade det, först huslån sedan kredit efter skilsmässa och sedan ett mindre lån innan jag inte hade något lån längre.

Det som gjorde mig betänksam var att två personer som hade samma jobb fick ut olika mycket i handen efter skatt om den ene tog ett lån som gav ränteavdrag i sådan storlek att det gick att jämka i förväg och den andra personen höll hårt i penningpungen och sparade till det som den första unnade sig för att det inte fanns några begränsningar i avdraget. Tyckte det var snett att den som satsade lite eller inget på ett dyrt hus och fick göra avdrag som direkt syntes kunde ha råd att ta lån på resor, kapitalvaror och ren konsumtion. Lån som också fick dras av på skatteblanketten och som gav den personen än mera pengar i handen när slutskatten räknats ut. Den som sparade förlorade för när räntan var hög gjorde ränteintäkter som i sig inte var stora ens för de som sparade för att få råd att senare köpa hus, att skatten ökade. Gapet ökade och har inte minskats nämnvärt.

Det kan finnas skäl att tillåta ränteavdrag på hus, men då bör det vara knutet antingen till att lånen på huset skall betalas av på viss tid eller att räntekostnadstak införs. Det kan finnas skäl att utjämna orättvisor i att folk tvingas pendla långa sträckor för att vårt land är avlångt och det är många platser i hela landet, även i södra Sverige, där det inte existerar kollektivtrafik värd namnet så att människor kan komma till och från sina arbetsplatser antingen alls eller som bäst inte i rimlig tid. Så det kan finnas skäl att tillåta ränteavdrag på billån. Men även här borde det väl finnas ett av Skatteverket accepterat ränteavdrags tak? Inte är 30% avdrag för erlagd ränta ett vettigt belopp ens här. Max 20 %. Det skall väl ändå inte vara Spara som skall betala för Slösas liv och leverne?

Sedan borde det bli totalt stopp på rätt för ränteavdrag när räntan inte är knuten till ett lån som har hus eller bil som ‘pant’ för lånet? Köp slit och släng samhället trodde jag i min naivitet vi lämnat långt bakom oss. Men icke. Eller?

”Det är för billigt att låna”, SvD 13 augusti 2012
Ränteavdraget skapar debatt, Neuraths börsblogg SvD 14 augusti 2012

Tillägg 15 augusti Mer skuldsatta än någonsin förr, SvD 15 augusti 2012
Bolåneskulderna ökar bland unga, GP 15 augusti 2012

Read Full Post »