Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Radonvärden’

Och hur påverkas människokroppens immunsystem av de höga radonvärdena som finns i vår granit, våra lerlager och andra slamlager längs kusten. Att solstrålar är ‘farligare’ för huden när solstrålarna reflekteras i vatten, hav eller vattendrag, bl.a. ökad risk för hudcancer, var ett av huvudskälen till att man rekommenderade solskyddsmedel först för barn men sedan också för vuxna i början av 1960-talet. Var fanns Socialstyrelsens experter då?

Vanligare med hudcancer vid kusten, GP 2 oktober 2012

Read Full Post »