Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pussy Riot’

Sergej Markov i svenska media kallad Putins sändebud är snarast en överrock som Ryska dumans äldre gammelkommunister och stalinister hängt på Putin tack vare att ryska konstitutionen till skillnad från Sovjetiska inte gör Putin till ensambeslutare utan han måste ha Dumans tillstånd för verksamhet utomlands. Ryska Militären har i ett par år kämpat en kamp med Rysk-Ortodoxa kyrkan om makten efter Putin. President Putin är alltför populär hos ryska folket för att militären skall våga ge sig på honom.

Lettland och Estland har anledning att vara rädda, DN 11 november 2014 Redan där visar Markov sin okunskap med historien. Lettland och Estland har historiskt sedan Hermaneriks tid haft nära förbindelser med Sverige. Att hota Lettland och Estland är samma som att hota Sverige. President Putin har flera gånger i tal visat att han är intresserad och kunnig i historia. Markov inte.

Ryska militären har utnyttjat kombinationen av upprustning av sina egna trupper samt EU-s fatala miss att inte sätta ner foten när Svobodapartiet under interimsregeringens flagg krävde att ryska språket inte längre skulle få vara offentligt språk i Ukraina. Russvenska/rusiska som fanns vid sidan om slaviska ryska språket som talats i Ukraina under mer än 1000 år, dvs längre än Ukrainska språket funnits. EU glömde också bort att tala om Ukrainas 60 år av Krims mer än 1000 åriga ryska historia

Alternativt har EU politiker mycket dålig koll på Svensk äldre historia. Vilket i och för sig inte är förvånande 😛
Frågan är vilka inom EU som låg bakom att EU glömde bort Krimtartarernas samarbete med nazistiska SS-trupper under Andra Världskriget samt även glömde bort att tala om att Svobodapartiet är och förblir ett fascistiskt parti.

Norah4you's Weblog

Uppriktigt sagt tror jag inte att President Putin är dum, snarare tvärt om. Men frågan är om hans personlige sändebud antingen inte kan historia, vilket jag vet att President Putin kan; eller om Sergej Markov medvetet p.g.a interna problem i Ryssland med ryska militären som försöker ta över efter Putin försöker få Finland och Sverige att göra tvärt om. Sergej Markov verkar i sitt sätt att uttrycka sig närmast som mamman som vill få på barnet tjockare kläder för att det är kallt ute och som till slut inser att det krävs ny taktik – förbjuda eller varna för det man vill skall ske.

Putins man varnar för svenskt ”rysshat”, SvD 8 juni 2014
Putins man anklagar Sverige för rysskräck, Expressen 8 juni 2014 Vi har tillräckliga besvär med extremister på ytterkanterna sådana påhopp för utan.
Varnar Finland för Natomedlemskap, GP 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Aftonbladet 8…

Visa originalinlägg 854 fler ord

Read Full Post »

Det allra viktigaste när man väljer att anklaga någon/något för det ena eller det andra, är källkritisk analys kombinerad med att göra så gott man kan att ställa sig objektiv vid sidan om (kasta sin privata ryggsäck full med ”givna” svar åt sidan) samla in så mycket historisk kunskap samt nutidskunskap som möjligt. Det märkliga är att om man gör detta, så blir svaren oftast andra än de svar man själv på förväg trott de skulle bli. Glöm vid analys bort om det är vän, allierad eller fiende som säger det ena eller det andra.

SYFTE och TENDENS är det första som lyser i ögonen vid djupanalys till skillnad från snabb ”som jag tycker”-analys där sanningen är första offret oavsett var man står på politiska skalan!

Lite mer samhällskunskap och historisk kunskap borde Dagens Nyheters Ledarredaktion varit i besittning av. Bossen bakom, DN ledarsidan 24 juli 2014 Snurren. Världen idag har få som kan dra i en tråd och få sprattelgubbar/gummor att hoppa nicka och buga!

När det gäller Ryssland, är bakgrundshistoria samt nutidskunskap extra viktigt. Skälet är att vi här i Väst tyvärr fått alldeles för lite historisk utbildning i vanliga skolan och gymnasiet i öst-europeisk historia. Ryssland har historiskt sett ALDRIG haft demokrati. Förvisso fanns det på 1800-talets mitt en rysk tsar som hade vissa planer. Men planer som stoppas av dödsfall oavsett hur och som aldrig getts tid att växa är svåra att förstå för oss som betraktar vårt statsskick som demokratiskt.

Demokrati, vad innebär det?, är en fråga man här i Sverige borde ha ställt till varenda en som fått godkänt i ämnena Samhällskunskap och Historia. För det är inte så enkelt som ”Alla skall med”-skolans nuvarande och tidigare elever får det till. Se Demokrati

Ryssland har en lång historia bakom sig där det varit den som suttit vid makten som varit den som kan sägas ha haft ”ansvaret” för nästan allt. Speciellt märkbart sedan Katarina den Storas tid har fram till nuvarande Rysslands antagande av sin konstitution det varit så att den som suttit vid makten inte bara ”behövt” utan också kontrollerat den ryska armén. Så är det inte längre. I dagens Ryssland är det Duman som har större möjligheter såväl konstitutionellt som praktiskt att få de pro-ryska separatisternas gehör. President Putin äger inte rätten att själv besluta om t.ex. krig, invasion etc. I Duman liksom i ryska armén, speciellt den del som finns närmast öster om Ukrainas gräns, finns det ett antal gammelkommunister, stalinister och trotskister som tillhör de grupper som sedan två år strider om makten för vem/vilka som skall efterträda President Putin. Se: Vad kommer efter Putin?

Egentligen borde inte ovanstående varit nödvändigt att påpeka. Bevisen för vad som är fallet finns i ryska Konstitutionen som starkt skiljer sig från Sovjetunionens konstitution. Bevisen finns också i det vänsternisse material som västeuropeiska nyhetsbyråer fått i form av vinklade uppgifter om Pussy Riot och andra demonstrationer/aktioner under senare år i Ryssland riktade mot President Putin. Ärligt talat. Om Du är kristen, skulle du ansett det som en etisk riktig och laglig aktion att häda vid framträdande i en kyrka? Skulle du ansett att det borde premieras i stället för att åtalas ”bara för att” det skäl som de som stöder aktionen för fram är att hädandet var riktat mot en troende kristen i ditt lands ledning? Någon sans och reson samt kontroll av var uppgifter kommer ifrån borde väl ändå vara på sin plats?

Är President Putin ansvarig för pro-ryska separatisters aktioner? NEJ. Även om vänsternissar inklusive psedoliberaler och kulturvänsterns aktiva debattörer försöker skälla vid det trädet, så skall skulden läggas där den hör hemma. Personligt ansvar är det som alltid gäller. Historisk kunskap som t.ex. att 17% av Ukrainas befolkning för 10 år sedan hade ryskt medborgarskap samt att större delen av den ukrainska arméns ledning så sent som vid tiden för Majdanupproret fått sin utbildning i eller åtminstone av ryska militärer, antingen under Sovjetunionens tid eller till följd av det avtal som landet Ukraina tecknat med Ryssland under tidigare Ukrainska presidenter.

Att Ryssland inte har någon historisk rätt till östra Ukraina innebär ändå att det i östra Ukraina funnits en stor folkgrupp som varit och är ryska medborgare. Inte kan väl något lands högste representant beskyllas för allt som landets medborgare längre ner och utomlands hittar på? Att separatisterna länge försökte och kanske första veckorna av sitt uppror fick stöd av ryska gammelkommunister i armén är fullt möjligt. Där försökte President Putin tidigt sätta ner foten till skillnad från ”våra egna” EU-ledares icke agerande mot Svobodas tilltag att försöka förbjuda ryska språket i strid med såväl historia som Mänskliga Rättigheter. Rätt skall vara rätt. President Putin är ingen duvunge eller fredsduva modell påven. Men skäll vid rätt träd vid rätt tillfälle! Det handlar inte om att ha rätt utan det handlar om att HANDLA RÄTT. Gäller även svenska journalister!

Read Full Post »

Finns inte kunniga fototolkar längre?
För många år sedan så läste jag religion av allting. Inte kunde jag när terminen började veta att det på en av delkurserna där vi skulle lära oss att tolka symboler fanns en universitetslärare som skulle lära oss alla mer om fototolkning än jag någonsin fick lära mig i Nyköping i mitten av 70-talet. Nyköping? Jag tillhörde flyget, Swedish Airforce, i totalt 17 år som frivillig och gick min utbildning på F11. Som vi sa då: F11, resten får Ni tänka själva….

Att tolka ett foto är en delikat uppgift. Precis som en text har ett syfte när den skrivs, har en bild haft ett syfte när det togs. Glöm bort syftet i början av analysen – börja med det elementära: objektens placering samt ljusinfall. Vinkel och ljusets styrka är det läraren på religion lärde oss börja med att titta på. För ljus oavsett om det är konstlat ljus eller starkt solljus, har alltid betydelse för att avslöja detaljer som fotografen missat när fotografen vill förmedla ett budskap.

Tänker inte här gå in på detaljer i analysen som direkt avslöjar tidpunkt och lokalitet på jordklotet. Det är överkurs. Men notera vinkeln och solstyrkan. Antingen är ”fotobeviset” taget för minst två månader sedan eller så är det svårt att få det till att det kan vara taget i Ukrainas östra delar senaste veckorna. Syftet med valt ”fotobevis” framgår av placering som kameran måste ha haft. Också det en vinkelfråga.

Oaktat OM fotot är taget eller inte taget i östra Ukraina, så har jag sällan sett ett foto taget på så gravt diskutabelt sett – det är omöjligt att avgöra med den infallsvinkel mot fotograferingens önskade objekt OM det handlar om aktiva utbildade militärer eller millis från huliganerna som tagit sig rätten att bestämma i östra Ukraina. Än mindre går det med vald placering av objekt, kamera och solvinkel att avgöra om det är ryska soldater ens i form av oppositionella från ryska armén på ryska sidan eller något annat. Fotot är inget bevis på annat än en fotografs önskan att knäppa just den bilden. Syftet framgår klart. Så också Tendensen….

Vem fototolken än är som lurat på Nato, förmodligen Natos politiker snarare än Natos militär, den tolkning som sänts ut över världen, så liknar han sin högste chef i chefens en gång i tiden visade dåliga förmåga att läsa kartor. Men det är en annan historia från en stor ungdomskonferens med flera partier en gång för länge sedan i norska fjällvärlden. Vissa personer jag aldrig lärde känna men träffade får mig än idag att dra på smilbanden. Berättat om händelsen tidigare i bloggen.

GP har rätt som skriver att fotobevisen är av tveksam kvalité. Nato har lagt ut bildmaterial av vad som sägs vara misstänkta ryska pansarvagnar i östra Ukraina efter att tidigare ha varnat för att en bekräftelse av närvaron skulle utgöra ”en allvarlig upptrappning” av krisen. Bildbevisen är dock av tveksam kvalitet.Nato släpper ”fotobevis”, GP 14 juni 2014 (Vald bild för GP:s artikel är den som bäst avslöjar tveksamheterna vid bildanalys).

Det många här i EU vill få oss vanliga dödliga oavsett partitillhörighet att glömma är att Svoboda som tog sig plats i Kievs interimsregering, är ett riktigt fascistiskt parti av extrema högerfötter som inte underlättat för Ukrainare att enas ens efter genomfört presidentval. Det mesta som kommer från Ukraina är partsinlagor. Knappast någon objektiv betraktare eller rapportör har haft ordentlig, det vill säga ej vinklad, insyn i vad som händer i östra Ukraina. Gäller alla tre sidorna: Ukrainas ”regering” observera att det var presidentval inte parlamentsval som hölls; Seperatisterna i Ukraina som uppträder som huliganer och där splittring märkts senaste veckan mellan extremgrupper; Ryssland på andra sidan gränsen mot Ukraina.

Inte heller de senaste bilderna är någon form av bevis. Satellitbilderna är inte av den kvalitén att det går att avgöra på vilken sida gränsen de är tagna. Bildbeviset på ryska stridsvagnar i Ukraina, Expressen 15 juni 2014 Liberaler i alla medialäger har fått in katter bland hermelinerna av kommentarerna att döma. Alternativt har de aldrig lyckats lägga Kalla Kriget bakom sig…

Bilder påstås visa ryska stridsvagnar i Ukraina, DN 15 juni 2014 Högre kvalité på bilder samt skickligare fototolkar hade varit önskvärt.

Inte heller hade bättre kvalité gjort att valda bilder varit bevis. Bilderna ger inte möjlighet att avgöra om ”stridsvagnarna” är ute på sanktionerat uppdrag
eller
om oroligheterna i östra Ukraina som även tidigare fått den allt annat än blint lydande armedivisionen på ryska sidan gränsen att bli oppositionella i ännu högre grad. Då har situationen i Ryssland för kampen om Vad kommer efter Putin kommit in i ett för Ryssland och världen betydligt allvarligare läge.

Finns vissa indikationer från kulturvänsternissar med ryskt ursprung i senaste dagarnas tidningar att gammelkommunister och vänster om demokratiska vänstergrupperingar gjort gemensam sak i sina media påhopp på nuvarande ryska statsledning. De angreppen som började med Pussy Riots oförskämda smädande av religion i Rysk-Ortodox kyrka har åter synts och hörts.
Situationen börjar hetta till och då talar jag inte om Nato och Ryssland utan om desinformationspropaganda från media, vänsternissar och högerfötter i EU och Ukraina.

Det krävs helt andra bevis för att rätt analysera situationen. Som jag skrev i rubriken: Finns inte kunniga fototolkar längre?

Maktspelet på Östersjön, DN 15 juni 2014 Ja det är ett upptrappat maktspel. Men som jag skrivit tidigare är problemet i grunden EU-kommisionens oförmåga att sätta ner foten mot icke demokratiska högerfötter än ett problem mellan de båda stora länderna. Att Ryssland följer Natoövningar och vise versa har varit kutym både under Sovjetunionens och Warsawapaktens tid och efter 1989, undantaget första 3 åren. Således är det inget nytt. Det som tillkommit under senaste åren är att ledningen i Kreml för att blidka Duman och Ryska Militären har gjort en snabb kvalitéts och omfattningsupprustning av ryska armen. Ryska armen behövs för stöd att hålla ihop det stora ryska riket och har så varit viktig maktfaktor sedan Katarina den storas tid.

”Med de ukrainska myndigheternas ansvarslösa tysta medgivande attackerade angriparna den ryska ambassadsbyggnaden och vanhelgade den ryska flaggan”, skriver det ryska utrikesdepartementet enligt Interfax.

Ukrainas regering anklagar Ryssland för att stödja separatisterna.Rysk ilska över protester, Aftonbladet 15 juni 2014
Hm, Ukrainas ”regering” har från dag 1 av sin interimsregering stått för desinformation som troligen har sitt ursprung hos Svobodapartiets ledning. Ett parti som även i mina konservativa och moderata ögon är så långt från demokratiskt och så nära fasistiska rörelser under Andra Världskriget det går att komma. Där har Ryssland rätt. Ett land har skyldighet enligt internationella avtal att se till att främmande länders ambassader får vara i fred. Allt annat är stödja anarkistiska grupper runt jordklotet.

Att det sedan vore bra för världsfredens möjlighet i framtiden om Ryssland tog en stund att tänka efter på den instabila situation som råder i EU efter EU-valets extremistgrupp-framgångar, vore önskvärt. Det är ingalunda så att Ryssland är eller i de flesta européers ögon betraktas som småbarn. En och annan sådan finns självfallet även i ryska skaran. Markov har nyligen visat upp sig 🙂 Snarare finns det grupper utanför extremvänsternissarna och värsta högerfötterna som ser på Ryssland som en stor stark björn man inte vågar närma sig. Däri ligger kanske en psykologisk fråga som är svår att greppa.

Men ryske ambassadören har fel om han tror att vi i Västvärlden ser på Ryssland som småbarn. Man kan inte behandla oss som småbarn, DN 15 juni 2014 Så är inte fallet. Tvärt om. Småbarn protesterar mot kritik för protesterandets skull. Vuxna politiker, speciellt vuxna troende politiker vet att saklig kritik möjliggör öppnare diskussioner. Att sedan EU har problem med vänsternissar och högerfötter på samma sätt som Europa hade under åren 1968-1976 gör inte saken bättre. Vi vanliga får sätt ner foten när EU-kommissionen inte visar den kompetensen.

Read Full Post »

Allt handlar om historia. Vilket Sergej Markov, som sägs vara President Putins personlige sändebud, verkar ha missat. Han har idag gjort uttalanden som tidigare endast Generaler i Ryska armen samt gamla Stalinister i ryska Duman brukar komma med. Om han är Putins val tvivlar jag starkt på. För det senaste dygnets utspel hör snarast hemma för andra herrar som kan komma efter Putin. EU-s länders media samt många ledande politiker i allmänhet och Sveriges dito i synnerhet verkar å andra sidan ha missat skillnaden i den ryska konstitutionen nu och den som rådde under Sovjetunionens tid före 1989.

Det är president Vladimir Putins personliga sändebud Sergej Markov som via Svenska Dagbladet och finländska Hufvudstadsbladets skissar ett brutalt framtidsperspektiv om grannländerna skulle närma sig Nato mera formellt.
Tredje världskrig

– Vill ni vara med och starta ett tredje världskrig? Antisemitismen startade andra världskriget, russofobin kan starta ett tredje. Finland är ett av de mest russofobiska länderna i Europa, efter Sverige och de baltiska länderna, säger Markov till de båda tidningarnas reporter.

När han ombeds förklara hur rysskräcken tar sig uttryck, hänvisar han till ”detta monstruösa ljugande om Ukraina”.
– Påståendet att Porosjenko valdes genom fria, rättvisa val är ju som att säga att Bashar Assad är demokratiskt vald!

Det uttalandet är extra anmärkningsvärt eftersom Putin, som träffat Porosjenko den senaste veckan, åtminstone antytt att Ryssland accepterat valet.Illa dolt ryskt hot mot Finland, GP 8 juni 2014
Finland varnas av Ryssland, Expressen 8 juni 2014
Björn-varning inför Lavrovbesök, Aftonbladet 8 juni 2014

Det är knappast från president Putin de orden kommit. Se tidigare bloggartikel idag Vad vill Putin själv” Så det handlar knappast om idag eller imorgon, men det är oroväckande för framtiden att ledande ryss försöker sig på med något liknande som Markov gör.

Slutsats

Under senaste 2-3 åren har ickedemokratiska grupper i Ryssland allt från gammelkommunister, stalinister m.fl i armen till kulturvänstern extremvänster kommit upp till ytan i Ryssland. Dessa grupper tycks liksom en del EU-kommissionärer och andra EU-politiker leva kvar i tiden före 1989. OM inte detta stoppas, så hotas verkligen Världsfreden, men inte från NATO-s sida utan från de som inte vill acceptera att 1989 är för länge sedan och 2014 är idag. Det är inte bara Sverige och Finland som snabbt kommit i farozonen. Det är så mycket mer.

Sergej Markov måste glömt att inte visa sina kort. För sättet att uttrycka sig är nästan exakt liknande det som Den ryska försvarsmaktens generalstabschef, general Nikolaj Makarov, kom med när han varnade Finland för att söka ett närmare samarbete med Atlantpakten Nato år 2012. Rysk general varnar Finland för Nato, svenska.yle.fi 2012/06/05

Den ryska presidentens närmaste rådgivare Sergej Markov uppmanar till bojkott av Ikea som han hävdar har skickat material till ukrainska armén, nationalgardet och högerextrema Högra sektorn. Ikea dementerar uppgiften bestämt.IKEA förnekar högerextremt stöd, DN 8 juni 2014 Börjar nästan undra om Markov tillhör de som saknat delar i inköpta IKEA-paket och fått åka flera gånger för att komplettera. Sådant IKEA-hat hör man sällan annars. Svordomar, ja visst. Men det är inte samma sak som att beskylla IKEA för att blanda sig i dagens Europeiska politik!

Det har sedan den självutnämnde huliganliknande separatistiske borgmästaren tog OSSE-gisslan som om det finns starka tecken att ryska armen inte helt och hållet och i varje fall inte utan fördröjning lyder President Putin. Det bådar illa för framtiden. Det vore illavarslande om frågan Vad som kommer efter Putin får ett så olyckligt svar som det som Sergej Markov förebådar. Personligen hade jag hellre sett en stärkt Rysk-Ortodox kyrka. Något som President Putin enligt meningsmotståndare även på Majdantorget i Ukraina under demonstrationerna verkat starkt för. (se kommentarinlägg i en av bloggartiklarna om Ukraina) Skillnaden är stor mellan den ryska armen och den Rysk-Ortodoxa kyrkan. Båda grupperna är lika starka patrioter däri ligger ingen skillnad. Men den förra har ännu inte skakat av sig kappan från Kalla Krigets dagar. Den senare har starkt vuxit fram igen och ser framåt inte bakåt.

Sergej Markov tycks tala om tiden efter Putin. Det är illavarslande som sagt. Värre är att EU-s ledande politiker begick misstaget att inte göra klart att de tog avstånd från att Svoboda, verkliga högerfötter, tog plats i Ukrainas interimsregering. Det var där senaste krisen började på allvar.

Vad Sergej Markov inte tycks förstå är att det ingalunda är så att Västländer i allmänhet och EU-länderna Sverige och Finland i synnerhet ingalunda anser att ryssar eller Ryssland är mindre värda. Tvärt om är det så att de man är rädd för är de man upplever som starkare och mer hotfulla, oavsett om detta är sant eller inte.

Människors upplevelser är subjektiva och likaväl som vi var många som under 1960-talet var rädda för Kärnvapenhotet, likaväl tog det lång tid i nordiska länderna innan tyskar betraktades som annat än tidigare nazister. I delar av vänsternisserörelsernas extrema grupper förekommer det än idag. Allt tar tid. De som inte har tid eller rättare sagt inte tar sig tid att läsa in sig på det som hänt i ryska konstitutionen i demokratisk riktning, de lever ibland kvar i tiden då ryske presidenten bestämde allt själv.

Nordens och Baltikums historia
För den som inte kan sin Östersjö/Baltic Sea historia, är följande en viktig påminnelse om att gränser och människor i områden alltid varit samma som nu. Ofta brukar vi i Sverige höra om Isländska sagornas versioner. Sagor som skrivits långt efter och på annan plats än där händelser hänt är mer att likna vid myter om de inte bevisas utifrån helt oberoende källor.

Nordens och Baltikums historia finns betydligt bättre beskrivet källor före år 1000 e.Kr. än någonsin de långt senare än händelserna skrivna Isländska sagorna. För de som vill se bevisföring/källkritisk analys av detta se: Från Tacitus till Tâhirs ruser (faller utanför Omvärldsanalys Norden oavsett när)

En av många källor som ger en annan historisk bild av den verklighet som rått runt Östersjön, Baltic Sea kallad på engelska en gång i tiden kallad Sueberhavet var Tacitus. Långt senare även kallad Varjagerhavet. Jag vill börja med att gå tillbaka till de första århundradena efter Kristifödelse. Fråm Tacitus

Analys av ett fåtal av Tacitus uppgifter om suionerna

Tacitus lämnar många konkreta uppgifter om suionerna: ”Suionum hinc ´civitates, ipso in Oceano, practer viros armaque classibus valent….quia subitas hostium incursus prohibet Oceanus.”[i]Trans Suionas aliud mare, pigrum ac prope immotum, quo cingi claudique terrarum orbem hinc fides, quod extremus…. tantum natura, ergo iam dextro Suebici maris litore Auesiorum gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum,lingua Britannicae propior.”….”Suionibus Sithonum gentes continuantur, cetera similes uno differunt, quod femina dominatur: in tantum non modo a libertate, sed etiam a servitute degenerant.”[ii]

Om Tacitus är tillförlitlig, finns i texten ett antal uppgifter om dåvarande ”Sverige”:

P1. Suionerna bodde på en ö(?) ute i havet.

P2. Suionerna var sedan gammalt kända för att ha hög klass på sina vapen

P3. Suionerna bodde vid Sueberhavet. På den högra kusten av samma hav bodde esterna (Austi)[iii]

P4. Sitonerna skilde sig från Suionerna genom att Sitonerna tillämpade matriarkat.

P5. Suioner och Sitoner bor nära varandra.

P6. Suionerna anslöt sig i viktiga frågor till Sitonerna.

P7. Efter Suionernas och Sitonernas område slutar Suebernas land

P1 tyder på att Tacitus beskrev Skandinavien. Tacitus ger däremot inga klara geografiska uppgifter om var suionerna bodde. Däremot lämnas uppgifter som, om de är tillförlitliga, går att analysera för att få mer kunskap om dåtidens Skandinavie: Suionerna bodde på ena sidan Sueberhavet och att Esterna bodde på andra sidan samma hav. P1 och P3 medför därför att vi vet något konkret om Suionerna:

P1. Suionerna bodde ute i havet. (på en ö, en halvö eller fast land?)

P3. Suionen bodde vid Sueberhavet. På den högra kusten av samma hav bodde esterna (Austi).

S1 Suionerna bodde på andra sidan Sueberhavet(Östersjön) i förhållande till esterna.

För att P1 och P3 samtidigt skall kunna vara sanna, måste Suionerna bott på Östersjöns västra kust. Med andra ord, om Tacitus är tillförlitlig, så bodde Suionerna någonstans längs Östersjökusten från Skåne i söder och upp till mellersta Sverige. P4 tyder på att Suioner och Sitoner är två folkgrupper.

P5. Suioner och Sitoner bor nära varandra.

P6. Suionerna anslöt sig i viktiga frågor till Sitonerna.

S2 Suioner och Sitoner tillhörde åtminstone inte samma folkgrupp.

Om P5 är sann, ger Germania skäl att anta att sitonerna bodde bortom suionerna. Om P6 är sann, går det inte att utesluta, att Skandinavien(= suioner och sitoner) under Tacitus tid hade ett försvarsförbund. P5 och P6 bekräftar, förutsatt att Tacitus uppgifter är sanna, att suioner och sitoner inte tillhör samma folkgrupp. Under förutsättning att Sitonerna går att knyta till Mälardalen runt år 0, så bodde Suionerna på Tacitus tid någonstans från Skåne upp till och med Södermanland. Var sitonerna var bosatta runt Mälaren är därmed inte klarlagt. Tacitus uppgifter får, om de är tillförlitliga, långtgående konsekvenser för synen på Sveriges äldre historia.

Suionernas vapen

Uppgiften att suionerna var välkända för sin höga klass på vapen, implicerar att suionerna själva kunde tillverka högklassigt järn. Detta innebär att om ett område skall identifieras som Suionernas område på Tacitus tid, krävs det att området utifrån arkeologisk kunskap går att bevisa att det hade hög kvalité på järnföremål som tillverkades. lokalt. Den inhemska produktionen pekar på att kvaliten i järnet skilt sig mellan olika områden. Fosforhalten varierar starkt i fynd från olika delar av Sverige. Hög fosforhalt gör järnet mer lättarbetat t.ex. till vassa eggar/dubbelsidig slipningar m.m. Fynden från Öland, Gotland, Östergötland, Västergötland, Bohuslän och Dalsland har högre fosforhalt än liknande fynd från Skåne, Mälarlandskapen och Dalarna.[iv] Om järnkvalité beaktas, så borde innevånare på Öland, Gotland, och i Östergötland, Västergötland, Bohuslän – Dalsland haft större förutsättningar att tillverka högkvalitativa vapen än vad järnåldersmänniskorna runt Mälaren hade. Detta innebär att Tacitus texter, vattennivåer i Östersjön samt järnkvalitén i olika delar av Sverige talar mot teorierna att svearna bodde runt Mälaren på Tacitus tid.

Suebernas land, Sueberhavet

Tacitus berättar att Suebernas område slutar efter Suionernas och Sitonernas område. Östersjön kallas för Sueberhavet. En logisk semantisk analys ger därför ytterligare uppgifter.

P7. Efter Suionernas och Sitonernas område slutar Suebernas land

S1 Suionerna bodde i havet på andra sidan Sueberhavet(Östersjön) i förhållande till esterna.

S3 Suebernas land omfattade Suionernas och Sitonernas område

Om Tacitus är tillförlitlig, kan Suebernas land ha omfattat delar av södra och östra Skandinavien. Inom Suebernas område levde i så fall minst 2 folkgrupper: Suioner och Sitoner.


div>

[i] Tacitus, Germania 44

[ii] Tacitus, Germania 45

[iii] ” … ergo iam dextro Suebici maris litore Auesiorum gentes adluuntur…”

[iv] Serning Inga, Prehistoric Iron Production, ur Iron and Man i Prehistoric Sweden, Stockholm 1979, sid 53

 
Utdrag ur: Johansson Inger E, Källorna till svenskt 800-tal i europeiskt perspektiv, en kritisk granskning av Lars Gahrns avhandling Sveariket i Källor och historieskrivning; D-uppsats Historia Linköpings Universitet Institution Tema Avdelning för Historia 1995

Read Full Post »

Uppriktigt sagt tror jag inte att President Putin är dum, snarare tvärt om. Men frågan är om hans personlige sändebud antingen inte kan historia, vilket jag vet att President Putin kan; eller om Sergej Markov medvetet p.g.a interna problem i Ryssland med ryska militären som försöker ta över efter Putin försöker få Finland och Sverige att göra tvärt om. Sergej Markov verkar i sitt sätt att uttrycka sig närmast som mamman som vill få på barnet tjockare kläder för att det är kallt ute och som till slut inser att det krävs ny taktik – förbjuda eller varna för det man vill skall ske.

Putins man varnar för svenskt ”rysshat”, SvD 8 juni 2014
Putins man anklagar Sverige för rysskräck, Expressen 8 juni 2014 Vi har tillräckliga besvär med extremister på ytterkanterna sådana påhopp för utan.
Varnar Finland för Natomedlemskap, GP 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Aftonbladet 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, di.se 8 juni 2014
Varnar Finland för Natomedlemskap, Helsingborgs Dagblad 8 juni 2014
Bort med pekpinnarna. Finland är ett fritt självständigt demokratiskt EU-land. Finland som alla andra demokratiska länder är värda respekt och inte något annat.

En sak om Finland. Finska historien är ingalunda så finsk som Sannfinnarna i Finland tror. Men den har också något som går tillbaka till den tid då kvenerna, de verkliga kvenerna som varken talade samiska eller finskt tungemål, bodde i de många sjöarnas land. Vi i Sverige har samma attityd. Ni som läst min blogg vet vad jag talar om med första delen av de dryga tusenåriga citaten om Suionen och Gutai: Arroganta, nonchalanta och lättstötta. Finns inget som retar en nordbo oavsett etnisk härkomst mer än när någon utifrån kommer med pekpinnar.
Finns inget som ställer till mer problem i våra skolor än att komma med förbud utan att lyssna och få med sig klassen. Tvärsemot är ofta vad som gäller och har gällt i alla tider. Säg inte att någon inte får om det inte står i lagen – säg inte att någon ”måste” och försök absolut inte att skriva ”rasist” epitet på en nordbo. Finns inget som retar en svensk, och till svenskar räknar jag alla som är svenska medborgare samt ”vuxit” in i svenska manér, mer än när någon försöker klistra etiketter på oss.

Kan näppeligen tro att Sergej Markovs chef kan sin europeiska historia önskar att så split i förbindelserna genom att säga det Sergej Markov sagt. Börja med att gå hem och fråga President Putin, och bara honom, vad han vill. Att lyssna på de som hela tiden försöker ana ugglor i mossen är att ge råg i ryggen till hela Europas, inte bara EU:s, vänsternissar och psedoliberaler som lever helt i sin egen värld.

Jag har under åren efter slutet av 60-talet (se tidigare blogg om bal i Lund) sett hur dessa sk. kulturellt begåvade (i sin egen lilla världs värdering) tillsammans med verkliga högerfötter fått fotfäste i media efter media. Ja det är rätt att det finns de som här i Norden och i EU försöker återuppväcka gammalt rysshat inte bara från Sovjetunionens tids kommunisttid. Inte finns det väl skäl att väcka den björn som sover?

Finns det något som retar folk oavsett var, vilka eller när, här i Norden, så är det uttalanden som de Sergej Markov gjorde till SvD som retar. Respekt får man om man själv respekterar att andra har samma rättigheter till yttrandefrihet, åsiktsfrihet, handlingsfrihet som de man själv har. Att det finns alldeles för många vänsternissar och högerfötter i det nyvalda EU-parlamentet underlättar ingalunda om något land utanför EU försöker komma med pekpinnar. Risken finns att båda grupperna blir stärkta i sin egen speciella ”som jag tycker”-tro och att många människor som aldrig orkar (eller möjligen inte vill) sätter sig på tvären. Skapa en jätte av ett sandkorn är ingen bra lösning. Som jag ser det handlar det om att:

* Ge och ta

* Respektera andra länder och områdens rätt att bestämma själv obs notera att jag i bloggen vid flertal tillfällen fört fram den historiska skillnaden mellan Krimhalvön och östra Ukraina. Se länkar längst ner.

* Att EU sätter ner foten mot höger- och vänsterextremister och att Ryssland hjälper till att sätta ner foten

Det finns en sak som bara Ryssland kan hjälpa till med: Försöka att få europeér som är födda efter Andra Världskriget att lära sig historian. Vi får i våra skolor bra, ibland bättre ibland sämre, utbildning om vad som hände från Finland via Estland ner till Jugoslavien och västerut under Andra Världskriget. Tyvärr är det nästan bara Stalingrad, Moskva och några få andra ryska krigsområden som européiska skolor har med i läroböckerna. D.v.s. utom det som handlar om pogromer och judeförföljelser i östra Europa, så kan de flesta ytterst lite om historien från Rurik och fram till Andra Världskrigets slut.

Tillägg 14.55 Rysslandskännare ”chockad” över Markovs uttalanden, SvD 8 juni 2014

Tillägg 17.12 Putins sändebud varnar för tredje världskrig, DN 8 juni 2014 Kan knappast tro att ”sändebudet” fått några som helst direktiv i den riktningen av Putin. Det låter som om det varit i militär matrielpåse innan det kom i säck! Jfr med uttalandet från 2012: ett tal vid Försvarskursföreningens seminarium vid Helsingfors Universitet i dag sade Makarov att Finland i stället borde intensifiera sitt samarbete med Ryssland.

Det militära samarbetet mellan Ryssland och Nato framskrider väl och ät till nytta för bägge parter. Samarbetet mellan Finland och Nato är däremot ett hot mot Rysslands säkerhet, sade Makarov.Rysk general varnar Finland för Nato, svenska.yle.fi 2012/06/05 För mig personligen verkar det som om en av överrockarna som Ryska armen och Duman försåg Putin med efter senaste ryska valet inte förstått ryska konstitutionen. Att Markov inte förstår Finska Konstitutionen och inte kan historia det står klart.

Länkar ur mina bloggar:
Från Tacitus till Tâhirs ruser
Nestorskrönikan bekräftas av Vita Ansgari
Rysk-Ortodoxa kyrkans historia
Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev
Rysk-Ortodoxa kyrkan och Kiev
se även: Vad kommer efter Putin?

* Det viktiga är inte att ha rätt utan om att handla rätt

Read Full Post »

Det är bra att president Putin säger sig respektera söndagens Ukraina val. Nödvändig förutsättning oavsett hur man ser på Ukrainaproblemet är att ett val ger en därefter tillträdande regering i Ukraina en legitimitet som näppeligen dagens interimsregering kan sägas ha.

Sedan kan det mycket väl diskuteras om detta är tillräckligt för att nå fram till lugn och ro i Ukraina. President Putin har däremot fel när han beskyller USA för att ligga bakom avsättandet (???) av Ukrainas förre president. EU snarare drev på USA än tvärt om. Det räcker att gå igenom vad ledande EU-kommissionärer sagt för att förstå att så är fallet.
Psst. Janokovitj flydde landet Ukraina. Att en interimsregering då temporärt tog över, var helt i enlighet med Ukrainas konstitution – däremot överträdde den konstitutionen och de mänskliga rättigheterna när den försökte stoppa ryska som officiellt språk. Janokovitj var ingen vit oskuld. Tyvärr för Ukrainas anseende släpptes verkliga högerfötter in i interimsregeringen utan protester från EU.

Ukrainas val i EU-valets skugga, Norah4you 23 maj 2014

Ibland inträffar märkliga saker. Dagens Nyheter skrev en av de senaste dagarna att tjetjenska hörts bland de ”proryska” separatisterna i Östra Ukraina och drog utifrån det slutsatsen att President Putin ljög när han säger att Ryssland inte blandar sig i nuvarande konflikt.
Om DN hade haft kännedom om rysk historia och rysk nutida problematik vad gäller såväl politik inom som utom Ryssland, så hade de förstått att de bitit sig i svansen. Kan man inte rysk inrikeshistoria och vet man inte vilka motsättningar det är mellan ryssar och aktivister bland tjetjenerna, så är det i och för sig möjligt att få det till att det är ”ryssar” som likt huliganseparatisterna i Östra Ukraina slåss mot trupper utskickade av Kievs interimsregerings högerfötter Svobodapartiet. Hakkors och tjetjenska dialekter i ukrainska strider, DN 23 maj 2014 Men tjetjener är inte ryssar även om de är medborgare i Ryssland. Vi i väst får lära oss skilja på de olika begreppen.

Observera att även om ryska armen inte alltid gör som Putin kräver, så är tjetjenska aktivister bland proryska separatister snarast ett bevis att det inte är Putin eller Kreml, möjligen gammelkommunister i Duman och eller ryska armen, som står bakom oroligheterna i östra Ukraina. Redan när jag läste statskunskap i mitten av 1970-talet och det Kalla Kriget var kallt som Nordpolen, så togs det dåvarande Sovjetunionens framtida problem med tiden då ryssarna etniskt kom att bli en minoritet inom det stora väldet. Vi är nästan där nu.

Ryska befolkningen dvs de som är etniskt och kulturellt ryssar och inte tillhör någon av de många andra folkgrupperna som under århundraden före vår tid annekterats först av Tsarryssland sedan av Sovjetunionen pockar på att få som minst stort inflytande i den ryska politiken. Tjetjeniens aktivister har ställt till det mer än många andra ryska folkgrupper. Att vi Europa redan i skolan får lära oss att allihopa är ryssar förändrar inte verkligheten.

Ukrainas komplicerade historia från Kiev-Rusiska riket via Khazarrriket och Osmanska Riket är nog krånglig. Svenska media behöver lite mer historisk och samtida historisk kunskap. Lätt att hamna vilse i gamla ”Kalla Kriget” begrepp och ta för givet att en president i Ryssland med dagens ryska Konstitution skulle ha samma makt som Stalin på sin tid hade i Sovjetunionen.

Inget är fredat, oavsett från vilken sida så kan inget i världen försvara det våld som finns i Ukraina idag.
Blodig upptakt på Ukrainas presidentval, Expressen 25 maj 2014
Oroligheter kring Ukrainas val, SvD 25 maj 2014

Innan Ukraina har hållit valet och segrare utsetts, så finns det bara en interimsregering oavsett vad EU-s politiker ansett om detta, önskat sig för resultat etc. En segrare i valet måste också vara beredd att vara president för ALLA folkgrupper i Ukraina samt att hålla sig till Ukrainas egen konstitution. Det kan förvisso finnas många frågetecken runt valet, men utan valets genomförande finns det ingen möjlig fredlig lösning.

Ukraina är i den situationen att Ukraina behöver EU, Ryssland och USA men att landet också behöver religösa ledares hjälp. Kiev är viktig plats för såväl Rysk-Ortodoxa kyrkan som judar och muslimer. Det viktiga att hålla i minnet i konflikter som denna är att det inte handlar om att HA RÄTT utan om att HANDLA RÄTT

Putin: Inget nytt kallt krig, GP 25 maj 2014

Read Full Post »

De första bitarna är på plats för att göra det möjligt att rädda landet Ukraina. Observera att det ingalunda är något problem OM autonoma Krim röstar för ökad autonomitet – så länge det sker inom ramen för landet Ukraina.

Det är alltså mycket bra att En expertgrupp från IMF är på väg till Ukrainas huvudstad Kiev, bekräftar IMF-chefen Christine Lagarde.
Miljardhål i budgeten måste fyllas och befolkningen räddas från finansiellt kaos.
IMF-experter på väg till Kiev, GP 27 februari 2014
ännu bättre är att
Ryssland deltar i Ukraina-möte
Ryssland kommer att delta i överläggningarna inom Internationella valutafonden (IMF) om ett stödpaket för Ukraina, enligt Andrej Bokarev, chef för ryska finansdepartementets internationella avdelning.

-Det har inte kommit på tal att vi skulle träda åt sidan, säger Bokarev till den ryska nyhetsbyrån RIA.Ryssland deltar i Ukraina-möte, 134 SVT Text Torsdag 27 feb 2014

Det krävs samarbete mellan IMF men också att USA, EU samt Ryssland samarbetar. För IMF kan inte behandla Ukraina som Grekland. Skillnaden är den att i Ukraina finns det många folkgrupper, flera religioner som varit där under stor del av de senaste 1000 åren. Det finns också extrema aktörer bland vänsternissar och högerfötter. Om vi jämför Grekland med 7:e klass matematik, så är Ukraina jämförbart med Analys 2 på Universitet om inte värre. Devalvering är knappast möjligt att undvika. MEN att dra åt skruvarna i ekonomin utan att samtidigt stimulera i form av investeringar så att människor som idag saknar jobb eller är dåligt betalda kan se en framtid, det är där den Gordiska knuten ligger.

Jag håller med Hans Blix (FP) ”EU har varit döva”
Han menar att västvärlden inte tagit tillräckligt stort ansvar för den urspårade situationen i landet.
– EU har inte drivit den här frågan smart. De har varit döva, och just nu är det faktiskt farligt, säger han.
Samtidigt menar han att EU-chefen Catherine Ashton och USA gjort flera välavvägda uttalanden om situationen.
– Ingen vill ha en upptrappning, säger Hans Blix.
Hans Blix varning: Ӏr faktiskt farligt, Expressen 27 februari 2014

Det är inte någon enkel ekvation som måste lösas. Den ryska Svartahavsflottan kommer att strikt följa internationella överenskommelser, meddelar samtidigt den ryska försvarsministern enligt Interfax. Det högerextrema partiet Svoboda har fått flera tunga poster i regeringen, uppger tidningen Kyivpost. Bland annat vice premiärministerUkrainas parlament godkänner regeringen, DN 27 februari 2014 Det är alltid problem när ledning i ett land inte inser att de måste representera HELA sin befolkning. Det handlar inte om att ha rätt, utan om att handla rätt. Annars så pyr det under ytan och degen jäser i ugnen….

Som vanligt tänker jag utanför boxen. Tänker som alla som läst mig förr gärna utifrån historiska perspektiv. Från Vikingatid fram till nutid. Krim t.ex. har ju länge varit känt för två saker – i äldre tider kloster; i nutid som semesterparadis för etablissemanget. Något som ofta efterfrågas här i Västeuropa bland kristna m.fl. är retreater. Dvs kloster eller klosterliknande ställen där de kan få dra sig tillbaka, där tystnad råder stor del av dygnet när de som vill inte deltar i gudstjänster eller mässor. (jfr med Vadstenasystrarna här i Sverige som vid Omberg fortsatt en gammal tradition) Något annat som många idag vill vara med om är att göra som man gjorde i gamla tider – dvs inte turism i lyx och flärd utan att ta sig fram på gammalt sätt, bada där det är lämpligt och leva nära naturen.

Men viktigast av allt – Kiev var i gamla tider knutpunkt som alla från Vikingar och framåt passerade på vägen till Bysantinska Riket. Tänk om någon kunde utgå från det och skapa arbetstillfällen samtidigt som många säkert skulle vara intresserade av att komma till Ukraina bara för att på resan få guidade turer av historiker från sina egna länder i och kring Kiev.

Det krävs investeringar. Inte bara nödlån.
Ibland krävs det att ta 1 steg tillbaka för att kunna komma 2 eller fler steg framåt. Ingen tjänar på att gynna extrema vänsternissar eller extrema högerfötter. Ukraina behöver EU, Ryssland och USA

Tillägg 07.30 28 februari 2014: Följande citat är värt att begrunda i ljuset av vad som hände 1914:
Krim är förvisso en autonom republik, men en del av Ukraina. Regionen bebos till omkring 60 procent av etniska ryssar. Inne i den regionala huvudstaden Simferopol har parlamentsbyggnaden ockuperats i protest mot utvecklingen i Ukraina. Ockupanterna säger att ”Krim är Ryssland”

Ukrainas nya interimsregering har knappt hunnit kvittera ut sina passerkort, och har än mindre full kontroll ens över de västliga delarna av landet. De regeringslojala utgörs heller inte enbart av EU-entusiaster, utan innehåller också en rad opålitliga element, som huliganer och ultranationalister – även nazister – som trots den underlägsna numerären kan bli utlösande faktorer.

Alla delar är därmed på plats för ett nytt krig i Europa.Ukraina står på randen till avgrunden, SvD ledarsidan 28 februari 2014

Alldeles för mycket står på spel i en verklighet där det finns grupper som är allt annat än demokratiska på båda sidor. Grupper som vet eller troligen vet att de inte har någon möjlighet att påtvinga andra ”som jag tycker” om de inte får till stånd ett krig eller inbördeskrig. Demokrati i ett framtida Ukraina kan se ut på annat sätt än vad vi normalt räknar som demokrati oavsett om det är direkt eller indirekt demokrati. Det viktiga att hålla i minnet är att det är fullt möjligt att terroragerande grupper kan ha ‘bäddat in’ sig på båda sidorna för att åstadkomma kaos.

Read Full Post »

först och främst i den aktuella frågan: Hur skall man gemensamt se till att alla medborgare i Ukraina kan få lugn och ro samt möjligheter inför framtiden. Sedan tycker jag, som alltid tänker utanför ”boxen”, att det hade varit bra om EU hade tänkt längre framåt dvs börjat fundera på om det inte vore på tiden, för hela Europas trygghet, att EU och Ryssland fick till ett vettigt avtal liknande det Norge har med EU?

Sedan bör vänsternissarna speciellt i svenska media, alltså inte bara de till vänster om svenska Vänsterpartiet, hålla inne med alla sina farhågor och försöka se möjligheter. Livet blir så mycket roligare och lättare om man först undersöker möjligheterna innan man börjar måla den lede på väggen!

<strong<Har Viktor Janukovytj stöd från något håll?

– Jag befinner mig i Moskva, och det är intressant att se på rysk statskontrollerad tv att även om Ryssland fortfarande är extremt missnöjt med maktskiftet har man nu tagit sin hand från Viktor Janukovytj som man tidigare stod bakom. Ryssland skyller allt på honom som person, och menar att han gjorde avgörande misstag. Viktor Janukovytj har inga vänner kvar. Också inom hans eget parti har man kommit med ett utlåtande där man skyller alla döda och alla misslyckanden på Janukovytj personligen. Hans eget parti offrar honom.”Ryssland har övergivit Janukovytj”, SvD 24 januari 2014

Hade enligt min mening varit på tiden att EU tar sin hand i från extremister och våldsverkare bland grupperna i Oppositionen. Alla är inte ute efter demokrati.

Janukovytj jagas för massmord, GP 24 februari 2014
Janukovytj på flykt med livvakterna, DN 24 februari 2014 Tänk om President Putin, President Obama och EU-s ledande politiker kunde enas om att låta Internationella domstolen i Haag efterlysa Janukovytj samt de extremister som begått våldsdåd oavsett vilken sida de tillhört? Drömma kan man.

Tymosjenko måste välja bort hämnden, Anders Lindbergs ledarkrönika 24 februari 2014 Verkar inte alls som om Tymosjenko var på den linjen när hon talade på torget:
Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.

I sitt tal sade Tymosjenko att hon är lycklig över att återvända till ett ”nytt Ukraina”. Samtidigt talade hon mycket om att straffa de skyldiga bakom skotten mot demonstranter.

-Vi har helt enkelt inte råd att benåda dem som har tillåtits att skicka kulor i hjärtat på unga män.

Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Det är en självklarhet att Internationella Domstolen i Haag borde efterlysa Janukovytj m.fl. av de som krävt att militär och polis skulle sätta in vapen mot sitt eget folks medborgare som demonstrerar. Janukovytj borde efterlysas för brott mot folkrätten. Precis som extremister de flesta från yttersta vänsterkanten, vänster om det svenska Vänsterpartiet, också borde efterlysas så fort de är identifierade OM de själva aktivt deltagit i eller krävt våld mot andra människor, oliktänkande eller de som tillhör(t) Janukovytj regeringsparti.
Däremot finns det inget som helst fog att kräva att han skall framträda på torget i Kiev. Lynchstämningar och mer våldsamheter har Ukraina sett nog av genom de senaste 1000 åren. Värst har den senaste tiden varit när det gäller våldshandlingar från båda sidor i nuvarande konflikten. Dock en läxa borde Jugoslavienkrisen givit: Man löser inte våld med våld om man vill verka för demokrati!Ukrainas folk behöver is i magen, Norah4you 23 februari 2014

En symbolisk handling skulle också kunna vara om Påven i Rom och Patriarken i Moskva gemensamt inom en inte alltför avlägsen framtid förrättade gemensam mässa i Saint Sophia’s Cathedral, Kiev. Då skulle första steget mot ett enande av alla kristna kyrkor efter Kyrkokonsilierna på 300-talet som ledde till en splittring mellan den östliga och den västliga kyrkan kunna tas. Kiev har sedan de nordiska Kievrusernas tid (barnbarn och barnbarns barn till Rurik) varit en centralpunkt även för nordiska varjager och vikingar på väg till Bysantinska Riket.

Read Full Post »

Läste en artikel i SvD: Att Viktor Janukovytj avsattes och att Julia Tymosjenko frigavs var en första seger. Men än är det för tidigt att fira, enligt Oksana Boichuk, ordförande i organisationen Unga ukrainare i Sverige. ”Kampen var inte för Tymosjenko, det var inte för henne som folk dog. Vi vill ha ett helt nytt politiskt system”, säger hon.Försiktig optimism bland ukrainare i Sverige, SvD 23 februari 2014

Varken Janukovytj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från såväl EU som från Ryssland och USA. MEN, och det är viktigt att alla vänsternissar i och utanför media har det klart för sig: Vilket politiskt system och vilken form av demokrati som Ukraina slutligen väljer, så är det Ukrainas sak så länge som det inte innebär våld mot de som inte tycker samma som majoritet vald i öppna demokratiska val!

Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.
…..
Demonstranterna har börjat städa upp på Självstjändighetstorget i Kiev.
….
Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.

Det senaste dygnets utveckling kan innebära en viktig nystart för Ukraina, tror utrikesminister Carl Bildt. ”Det är också en betydande utmaning. Det handlar först och främst om att få en fungerande regering, säger Bildt i telefon till TT.

– Viktor Janukovytj bara övergav staten. Han övergav Kiev och sina funktioner och ansvar.

Om den frisläppta Julia Tymosjenko är rätt person för uppdraget vill han inte uttala sig om.
Annons:

– Men det är mycket glädjande att hon blivit släppt, det skulle hon ha blivit för länge sedan. Sedan har hon betydande hälsoproblem och jag hoppas att hon får den vård hon behöver.

Bildt ser också flera oroväckande komponenter.

– Det är åtskilligt som är oroväckande. Det är en mycket instabil situation och den ekonomiska situationen är katastrofal. Sedan ska man inte underskatta vad Viktor Janukovytj kan göra för att sabotera.

Många befarar att Ryssland kommer att gripa in, något Bildt hoppas inte ska ske.

– Ryssland har hela tiden sagt att de kommer att respektera Ukrainas rätt att fatta självständiga beslut. Det är bara att hoppas att de står fast vid det.

Statsminister Fredrik Reinfeldt kommenterar frisläppandet av Julia Tymosjenko i Nyhetsmorgon i TV4:
……
– Hon var en färgstark och karismatisk person. Hon var så osams med Jusjtjenko, som då var president, och han försökte förhala en lunch för att få oss att undvika att träffa henne. Det säger något om det personliga agget, och det kommer tyvärr att fortsätta att handla om detta.

Han säger också att Tymosjenko är en person som delar Ukraina som land.

– När landet går till val riskerar vi att få se ett djupt splittrat Ukraina.Bildt: En betydande utmaning för Ukraina, DN 23 februari 2014

Bildt: Nu krävs en ny stark regering, GP 23 februari 2014
Politiskt tomrum och stora behöv, Aftonbladet 23 februari 2014

Se även: Ukrainas folk behöver is i magen, Norah4you 23 februari 2014

Tillägg 27 februari 2014. Stormade regeringsbyggnad flera skadade i bråk, Aftonbladet 27 februari 2014

Read Full Post »

inte en oppositionsledare som manar till något som kan uppfattas som mer våld!

Oppositionsledaren Julia Tymosjenko släpptes fri och framträdde under kvällen på Självständighetstorget.

Omedelbart efter att hon frigavs under eftermiddagen reste Tymosjenko från fängelset i Charkiv till Självständighetstorget i Kiev, där hon i rullstol intog scenen och talade till de tusentals demonstranterna.

-Ära åt Ukraina, skanderar hon, inför tusentals filmande mobiltelefoner.

I sitt tal sade Tymosjenko att hon är lycklig över att återvända till ett ”nytt Ukraina”. Samtidigt talade hon mycket om att straffa de skyldiga bakom skotten mot demonstranter.

-Vi har helt enkelt inte råd att benåda dem som har tillåtits att skicka kulor i hjärtat på unga män.

Tymosjenko sade också att Janukovytj borde tvingas till Självständighetstorget och att protesterna ska fortsätta.

-Ni får inte lämna Självständighetstorget. Sluta inte än.Revolutionsstämning på torget i Kiev, GP 22 februari 2014

Det är en självklarhet att Internationella Domstolen i Haag borde efterlysa Janukovytj m.fl. av de som krävt att militär och polis skulle sätta in vapen mot sitt eget folks medborgare som demonstrerar. Janukovytj borde efterlysas för brott mot folkrätten. Precis som extremister de flesta från yttersta vänsterkanten, vänster om det svenska Vänsterpartiet, också borde efterlysas så fort de är identifierade OM de själva aktivt deltagit i eller krävt våld mot andra människor, oliktänkande eller de som tillhör(t) Janukovytj regeringsparti.
Däremot finns det inget som helst fog att kräva att han skall framträda på torget i Kiev. Lynchstämningar och mer våldsamheter har Ukraina sett nog av genom de senaste 1000 åren. Värst har den senaste tiden varit när det gäller våldshandlingar från båda sidor i nuvarande konflikten. Dock en läxa borde Jugoslavienkrisen givit: Man löser inte våld med våld om man vill verka för demokrati!

Julia Tymosjenko är tillbaka i spelet. Viktor Janukovytj har förlorat för gott. Men Tymosjenko är knappast den rätta personen att hela det sargade Ukraina.Ukraina saknar fortfarande ledare, SvD 22 februari 2014 Nej Tymosjenko är definitivt inte rätt person att ena och leda Ukraina mot en demokratisk utveckling. För det har hon under åren gjort alldeles för många felaktiga handlingar samt gjort för märkliga uttalanden som splittrat Ukraina mer än enat. Som Oppositionsledare under en kort övergångsperiod om demokrati följer är en sak. Men personligen betvivlar jag hennes kapacitet även när det gäller detta. Uttalanden som ovanstående kastar snarare olja på elden än släcker elden.

Delar första delen i en del experters uttalande på Aftonbladet: Julia Tymosjenko kan vara personen som enar den hittills splittrade oppositionen som håller på att ta makten över Ukraina.

Men hon lär inte ena hela landet, som nu riskerar att splittras, enligt experter Aftonbladet tillfrågat.

Samtidigt kan Vladimir Putin ha tappat sin kontroll över Ukraina – för att aldrig få den tillbaka.Experter om läget i Ukraina, Aftonbladet 22 februari 2014

Tror däremot att Rysslands president Vladimir Putin i det långa perspektivet mycket väl kan vinna förståelse, inte bara för sitt agerande i Ukrainafrågan men även när det gäller de problem som en rysk president som själv är kristen har med Ryska Militären som tävlar med Rysk-Ortodoxa Kyrkan om Vad kommer efter Putin, Norah4you 16 juli 2013 Oavsett vem som blir president en gång i framtiden i Ryssland, så krävs det för att hålla ihop landet att det finns såväl Ryska Militären som Rysk-Ortodoxa kyrkan för att klara av alla de extremistgrupper som är allt annat än demokratiska och som under åren de begått våldsamheter t.ex. Moskva.

Skrev tidigare i veckan på Bildt har helt rätt, Norah4you 19 februari 2014: Utrikesminister Carl Bildt varnar för inbördeskrig i Ukraina – och lägger skulden för våldsamheterna på president Viktor Janukovytj.
– Skarp ammunition har använts av säkerhetsstyrkor mot fredliga demonstranter, presidenten är ansvarig för det, säger Bildt.
Bildt om läget i Kiev: Presidenten ansvarig, Expressen 19 februari 2014

Ingen tvekan om var ansvaret ligger. Tyvärr löser inte det problemet. Som jag skrev förut idag: Tänk om det hade varit så enkelt att det mot en diktator som beter sig som diktatorer plägar hade stått en demokratisk opposition. Så enkelt är det tyvärr inte. Tror man det, så blir man lika besviken som många av oss oavsett politiska uppfattningar blivit när det gäller den sk. Arabiska våren

Gamla ouppklarade synder spelar fortfarande stor roll i det som utåt kan verka vara en kamp mellan en stelbent rigid diktator och en opposition som kräver ändrade förhållanden inklusive öppning mot EU.Omvärldsanalys Ukraina-Europa perspektiv, Norah4you 29 februari 2014 kom i slutet med följande tankar: Personligen ser jag bara en lösning: Låt FN utse Ryssland, Frankrike och något neutralt land, kanske Norge? som medlarrepresentanter för det internationella samfundet att sätta sig ner med de olika grupperna i Oppositionen samt med Janukovytj och försöka få båda sidor att se att de bryter mot de Mänskliga Rättigheterna samt försöka att få till stånd någon vettig möjlig öppning. Varken Ryssland, EU, USA eller något annat land tjänar på att det blir mer påfrestningar på Europa som helhet.

Det är samma extremistgrupper och samma sk. intellektuella på yttersta vänsterkanten i Ukraina som likt ulvar i fårakläder agerat och pläderat för våld mot medmänniskor i Ukraina senaste tiden, som de som från vänster om Vänstern varit aktiva i terrordåd, våld och debatter i flera andra länder inklusive USA, England, Ryssland och Syrien. De grupper som FN samt Interpol har markerade som terroristgrupper har att visa att de inte tillhör dessa om de skall slippa undan Historiens dom. Allt är inte så enkelt som att Ukrainas Opposition tvingat bort Janukovytj (hur nu hans namn egentligen skall stavas?) För att Ukraina skall kunna få en demokratisk framtid krävs samarbete mellan USA, Ryssland och EU. Samarbete där man bortser från vem som har rätt och ser till att handla rätt för att trygga Ukrainas framtid som en stat.

Det är en hisnande utveckling vi bevittnar, Mats Larssons krönika på Expressen 22 februari 2014

DN:s utrikeskommentator Michael Winiarski har säkerligen helt rätt Putin lär inte vilja riskera inbördeskrig, DN 22 februari 2014 Verkligen inte. Den som går och tror på vänsternissarnas mediaattacker mot Putin (och Obama), den personen borde gjort källkritisk kontroll varifrån uppgifterna kommer. Världen skall vara tacksam för att vi idag för första gången i de två dominerande stormakterna har ledare som båda är kristna. Two Christian believers as Presidents make difference, Norah4you 22 februari 2014

EU måste konkret visa att det finns något att hoppas på. Ett frihandelsavtal är nödvändigt men inte nog. Utan ekonomiskt stöd har nästa ukrainska regering mycket lite att erbjuda det ukrainska folket.

EU varken kan eller bör bjuda på Ukraina. Men ett internationellt nödlån i samarbete med USA och Internationella valutafonden är en möjlighet – helst i samförstånd med Ryssland.Bråttom hjälpa Ukraina, GP ledarsidan 23 februari 2014

På lite sikt undrar jag personligen om inte EU borde försöka få tillstånd ett liknande avtal med Ryssland som Norge har med EU? Tror det vore det verkliga genombrottet för EU att bjuda in Ryssland till sådana överläggningar. Ett genombrott som skulle främja freden i Europa och världen.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »