Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pussy Riot’

Den Säkerhetspolitiska analys som Arméchef Anders Brännström kommit till, är i stort samma som jag själv kom till 2013….

Från Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 2013/03/17 :

Historiskt sett har det varit fyra områden som är känsliga för hela Sveriges säkerhet som land.

Red zones

De områden jag avser är:
Inloppet mot Mälaren
Gotland
Öresund
Utloppet från Göta Älv.

Om vi tittar på dem ur historisk synvinkel är utloppet från Göta Älv det som tidigast finns omnämnt. Redan Ptolomaios (d 161 e.Kr) skrev i Geografike’ Hyfegsis om om en flod som springer upp i det inre av landet och brusande kastar sig ut i västra Oceanen. Ptolemaios använder begreppet Vigothaaelv.

Inloppet mot Mälaren är inte bara känt från Birkafrågan utan än mer för att det i det inre av Mälaren varit bra vattenvägar såväl norrut som till andra delar av det inre Sverige. Något som bland andra ‘ryssen’ visat på vikten av att ge sig på i historisk tid.

Gotland är och har varit en viktig knutpunkt för all sjötrafik på Östersjön. Såväl i förhistorisk, historisk som i nutid.

Öresund är dock den stora problemknuten. Nu än mer än i äldre tider. Oavsett om vi ser på omvärldsanalys öster eller västerut, så står problemet med inloppet till Östersjön klart. De ev. krigsfartyg som kommer från Natoland kan själva ta vägen via Bälten men Öresund är lika viktigt för båda sidor att ha tillgång till om det hettar till.

Det är mycket troligt att ett ev. första angrepp från ett framtida Rysslands ledare oavsett var de tänker angripa eller försvara sig själva eller de de räknar som sina vänner, sker på svensk sida i Öresund. Den ryska flottan i Östersjön har inte mycket att välja på om de vill säkra utfart på öppet hav. Den ryska flottan i Ishavet är stor del av året infrusen. Att utgå från nuvarande situation i Ryssland, där ryska militären redan rustar upp, är inte något att räkna med.

Personligen är jag mindre orolig i närtid, det räcker att se vilka det är som mest kritiserar Putin och vilka som kritiserar ryska militären för att se att det inte är så enkelt. Det är situationen som kommer den dag Putin avgår/ersätts etc som är den för Sveriges försvar oroliga situationen där vi aldrig får glömma att det tar minst 10 år innan Sverige efter nytt beslut har något som kan likna ett riktigt försvar i likhet med det som rådde innan Försvarsbeslut 1988 antogs.

Då har jag ändå inte glömt bort, men väl lämnat till senare analys järnfälten i Norrland, urantillgångarna i Västergötland, ‘rara’ metallers förekomst i svenska berggrunden (metaller som i övriga världen främst finns i Kina) o.s.v.

– – – – – – – – – – – – Slut på citat ur Omvärldsanalys Sveriges södra kuster, Norah4you 2013/03/17 – – – – – – – –

Vad har då arméchefen generalmajor Anders Brännström kommit fram till?
Sverige kan vara i krig inom några år.

Det sensationella påståendet görs av Sveriges arméchef, generalmajor Anders Brännström, i ett dokument som Expressen tagit del av.

”Det omvärldsläge som vi upplever och som också framgår av inriktningsbeslutet leder till slutsatsen att vi kan vara i krig inom några år”, skriver han.Sverige kan vara i krig om några år, Expressen 26 Januari 2016

Mikael Holmström: Arméchefen talar klarspråk, DN 26 Januari 2016

”Sverige kan vara i krig inom några år”, Aftonbladet 26 Januari 2016

Så finns det naiva journalister och politiker……
Armechefén Anders Brännströms uttalanden avviker helt från den officiella svenska säkerhets- och försvarsdoktrinen. Där talas det också om ett försämrat omvärldsläge – men inte om att Sverige står inför ett omedelbart krigshot.<A HREF="http://www.svd.se/armechefen-har-nog-snubblat-pa-orden/om/det-skarpta-sakerhetslagetArméchefen har nog snubblat på orden, SvD 26 Januari 2016

Ärligt talat, samma som har varit naiva när det gällt migrantkrisen är än värre naiva när det gäller det säkerhetspolitiska läget. Här och nu är inte risken stor. Se Putin kan, men intar inte Gotland, Norah4you 2015/06/26 samt Vad kommer efter Putin?, Norah4you 2013/07/16

Orsaken till att jag inte är orolig i närtid, är mycket enkel. Det är stor skillnad på den konstitution som Ryssland har och den som Sovjetunionen hade. Innan Sovjetunionens fall, så var varje President i Sovjet allsmäktig att fatta beslut som rörde Sovjetiska armén utanför Rysslands gränser. Så är inte fallet nu. Att svensk press och EU-press i stort missade att berätta att President Putin för att Ryska Militären skulle få ingripa på Krim, så krävdes det att han bad Duman om lov. Dumans Försvars- och Säkerhetsutskott har däremot möjlighet att själva utan President Putins tillstånd genomdriva den sortens aktioner.

Nu har vi i Sverige, till skillnad från ett antal andra länder i Västeuropa, inte fått sanna uppgifter om Ukraina varken från media eller politiker. Ukraina är en modern 1900-tals skapelse. Delar av Ukraina har tillhört såväl Polen som Bulgarien och stor del av Ukraina runt Kiev är en 1000-årig del av vår egen svenska historia. Sveriges okända rysk-ukrainska historia, Norah4you 2014/08/29

Det som gör situationen allvarlig är att det finns ett antal hetssporrar i de närliggande ryska militärområdena samt att det i ett par år pågått en maktkamp bl.a. mellan Rysk-Ortodoxa Kyrkan och Ryska Militären om vem som skall få makten efter Putin. I den maktkampen samspelar gammelkommunister i Duman, tsarister och ryska kulturvänstern m.fl. tillsammans med Ryska Militären som inte bara vill visa upp sin styrka utan även öka Rysslands territorium. Och även om vi i morgon dag fick ett Riksdagsbeslut om 40 miljarder extra till Svenska Försvaret, så har vi inte det Försvar Sverige behöver inom de närmaste 10 åren…

HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS!

Read Full Post »

Nu är det dags för de gamla stalinisterna i Duman och på Ryska Utrikesministeriet som fortfarande förpestar tillvaron och ställer till det för sitt eget lands valde president att lägga av! Ryska Utrikesministeriet och Ryska Generaler i Ryska Armén har inte ett dyft att göra med HUR SVENSKA FOLKET RÖSTAR! De har aldrig haft någon som helst rätt att lägga sig i. Nog för att de försökt att hota många gånger, men nu är det nog och mer än nog!

Det är dessutom fegt att skicka fram en taleskvinna att hävda: Om Sverige går med i Nato måste Ryssland svara.

Man säger visserligen att frågan är Sveriges ensak.

– Men vi anser fortfarande att Sveriges beslut att inte ingå i militära block som en viktig faktor för att säkra stabiliteten i norra Europa, säger ministeriets taleskvinna Maria Zakharova.”Sverige i Nato kräver ryska svar”, Aftonbladet 11 september 2015

Om Nato kan man ha många åsikter. Det är bättre för stabiliteten i Europa att Sverige går med i Nato. Borde vara det sett ur rysk synvinkel också. Nato vet Ryssland var ni har trots all desinformation som vissa EU-politiker med hjälp av media sprider om Ert land. Alternativet som samma vänsternissar och högerfötters företrädare spred redan under 1941 när det då var Nazityskland med anhang som skapade den absolut största förlusten i människoliv som världen sett och det på rysk mark med ryska män och kvinnor som offer, det alternativet som EU-s ledande politiker planerat och genom ett antal uttalanden,beslut m.m. försöker driva igenom. Det alternativet vill knappast ryska folket eller den av ryska folket valda populäre President Putin se. De planerna är mycket skrämmande för hela mänskligheten! Inte val mellan pest och kolera utan båda två på en gång!

För inte är det väl så att Stalinisterna bland ryska generaler tänker sig försöka på att bomba Sverige på samma sätt som skedde under Andra Världskriget när de försökte blanda sig i svenska angelägenheter? En klar och kall tisdagskväll i februari för 70 år sedan, den 22 februari 1944, bombade Sovjetunionen Stockholm, Strängnäs och Södertälje. Fyra personer skadades, men ingen dödades. Men vad som var orsaken till attacken är ett mysterium än i dag.Dagen då Sovjet bombade Sverige, SvT 17 februari 2014 Mysterium? Nu är det dags för Sveriges Regering och Riksdag att släppa hemligstämplingen om de hot som framfördes.

Förstår att detta är ett led i kampen om makten efter President Putin. För han kommer ju inte att sitta för evigt.
Vad kommer efter Putin?
Förstår att ryska generaler känner sig hotade av den stora uppslutningen på Ortodoxa sidan där Rysk-Ortodoxa kyrkan och Syrisk-Ortodoxa kurkan tillsammans med Ortodoxa kyrkor runt jorden planerat över ett år att få till stånd ett nytt Nicea som enar alla kristna. Skulle säkerligen sätta käppar i hjulet för Stalinister m.fl. icke kristna som försöker ta makten i Ryssland.

Men nu är det nog med hot och dumheter. Sköt Era egna affärer! – lägg Er inte i vad Svenska Folket till slut röstar och beslutar!

Det handlar inte om att ha rätt utan om att handla rätt. Att hota visar även på svaghet.

Read Full Post »

I dagens allt sämre säkerhetsläge i Europa kan Sverige inte isolera sig. Vid en kris eller vid ett krig i närområdet måste vi snabbt kunna ta emot militär hjälp från Nato. Det framgår av en utredning där försvarsdepartementet föreslår lagändringar.

I dagens allt sämre säkerhetsläge i Europa kan Sverige inte isolera sig. Vid en kris eller vid ett krig i närområdet måste vi snabbt kunna ta emot militär hjälp från Nato. Det framgår av en utredning där försvarsdepartementet föreslår lagändringar.

– När det uppstår ett sådant här läge med ökad rysk övningsverksamhet i vårt närområde, som delvis tar sig provokativa uttryck, så är det klart att vi måste fundera på hur vi agerar, säger försvarsminister Peter Hultqvist (S) till DN.

Från den 1 juli nästa år vill rege­ringen att det genom ett så kallat värdlandsavtal ska bli lättare för Nato att använda svenskt territorium. Detta har väckt kraftig kritik från Natomotståndare.Nya lagändringar ska ge krishjälp från Nato, DN 15 juli 2015

Det stora felet och dubbelspelet som S-regering sysslade med när man valde bort Nato eftersom de andra länderna som var med och byggde upp Nato inte ville ge Sverige rätt att själv skaffa sig kärnvapen, det har vi fått leva med i form av desinformation om ”Neutralitet” som aldrig var sann annat än i den information som spreds ut via media och politikers tal.

Sedan är det mycket viktigt att skilja på äpplen och päron samt att skälla vid rätt träd. Gång på gång har jag försökt få politiker och andra att förstå den stora skillnaden som finns i ryska konstitutionen visavi den som rådde under Sovjetunionens tid. Det är som att tala för döva öron. Helt klart är det så att vill man inte se att verkligheten KAN vara annan än den man tror i sin ”Tyck som jag”-attityd, så vill ”man” inte. Makten i Ryssland ligger INTE hos Putin utan hos ryska Duman. I ryska Duman finns det fortfarande äldre stalinister m.fl. som försöker ta makten efter Putin. Hade inte President Putin varit så populär bland sina egna medborgare. Detta trots alla försök att desavouera President Putin med början då Pussy Riot hädade i en av de viktigare Rysk-Ortodoxa kyrkorna. Pussy Riot hädade och det var det inte någon form av demokratisk aktion som vissa här i Väst fått det till. De fick stöd av verkliga vänsternissar i självutnämnda ”kultureliten” inom EU-s journalistkårer, flumliberaler som glömt bort sitt eget ursprung. Dessa nissar har gjort sitt bästa tillsammans med verkliga högerfötter utanför de svenska Riksdagspartierna att visa upp komplett historielöshet samt avsaknad av källkritisk kontroll. Syfte och Tendens lyser som facklor men många föredrar att ta på sig egenfärgade glasögon!

När det gäller Ryssland i allmänhet och domen mot Pussy Riot i synnerhet, så visar svenska media och västvärldens vänstermedia en exeptionell okunskap om varför Ryssland ser så allvarligt på Pussy Riots för kristna ryssar skändande protestaktion i kyrkan. Allra först vill jag, och observera att jag är moderatväljare, göra klart något som tycks ha gått Sveriges journalister, politiker och kulturfolk förbi: För kristna ryssar var och är Pussy Riots aktion i kyrkan inte bara djupt kränkande och vanhelgande av heligt område. Det är till och med värre för Rysk-Ortodoxt troende än vad avbildande av Muhammed är för muslimer. Det vill inte säga lite.Historielöshet…. vad är det?

Det är viktigt i alla lägen att se helheten. Inte stirra sig blind på någon enskild person eller del av helheten. Problemet här i Sverige har sedan Socialdemokraterna säkte Försvaret och Skolan varit att ”vi” tillämpat ”snuttifikationsprincipen”. Gått och trott att det är bra att göra djupdykningar på små områden i stället för att se helheter. Allt för att någon fått för sig att ”Allt går att slå upp på nätet”……

Det gäller å ena sidan att se till att Sveriges Försvar får de miljarder politikerna ännu inte kommit till insikt om att Försvaret behöver. Å andra sidan se till att vi har lagar som Sverige behöver. Delvis p.g.a. nuvarande situation med problemen runt IS och terrormisstänkta asylsökande, så föreligger här och nu de förutsättningar som Regeringsformen ger sittande Regering och Riksdag att fatta de beslut om ändring i lagar som krävs och det talas om i utredningen.

Att sittande S-märkta Försvarsminister fortsatt försöker desinformera och snacka om ”militär alliansfrihet” gör inte saken bättre. Men utredningens förslag bör tas utan sidoblickar. Sverige är en suverän egen stat. En stat med mycket lång historia och gammal kultur trots att Socialdemokraterna gjort sitt bästa att dölja det senare. Det finns inget land som äger rätten till Sverige och Sveriges territorialområde på något sätt. Inget land som äger rätten att ifrågasätta detta. Det är ett viktigt meddelande att sända till den ryska militären och till såväl ryska Dumans Försvarsutskott som dess Utrikesutskott.

Sedan är det på tiden att Sverige (och vänsternissar samt högerfötter inom EU med varierande framtida agenda) i tillräckligt god tid börjar ställa sig frågan:

Read Full Post »

Ryska utrikesministeriet orolig för att Sverige och Finland samarbetar DÄR VI HÖR HEMMA – I NORDEN. Vi svenskar är oroliga för Ryska Militärens förnyade försök att blanda sig i Sveriges och Finlands över 1200 år gamla samhörighet och samverkan. Må vara att Ryssland vann Finland i ett krig genom ett stort svek av svensk försvarare av Sveaborg i början av 1800-talet.

Störningar av ryska militärflyg ökar, GP 12 april 2015 Så är det. Det är händelser som dessa som gör oss svenskar oroliga för Ryska Militären.

Ryska Militären skall hålla fingrarna borta – Finland är sedan länge tillbaka i den nordiska famnen. Inte heller det faktum (omskrivet bland annat i Aftonbladet) att socialdemokratiska ministrar under Sovjettiden rapporterade i förväg till Sovjetunionens ledare vad Sverige skulle göra, ger nuvarande Ryska Militärer rätt att tillsammans med gammelkommunister och Stalinister i Duman och på Ryska Utrikesministeriet rätten att lägga sig i Fria staters självklara rätt att själv bestämma om var de vill lägga tyngdpunkten på sitt samarbete. Ryssland har lika lite som Sovjetunionen någon som helst rätt att lägga sig i eller ens försöka lägga sig i Sveriges och Finlands beslut!

Det vore nog bra om Ryska utrikesministeriet läste på lite samt tog och lärde av President Putin som gång efter annan betonat vikten att andra länder inte skall lägga sig i ryska inre angelägenheter, t.ex. beslut om hur Rysslands budget skall fördelas och upprustningen av ryska militären m.m.

Personligen är jag inte ett dugg orolig så länge President Putin sitter kvar. Är det inte dags för de odemokratiska personer som stödde Pussy Riots hädande i Rysk-Ortodox kyrka att förstå: för alla kristna, Rysk-Ortodoxt kristna lika väl som för protestantiskt troende kristna här i Väst är det viktigt att ta ansvar för egna beslut och handlingar. Inte i striden om makten i en framtid försöka skylla allt som gammelkommunister, Stalinister m.fl. gör på annan/andra. Kampen om makten mellan Ryska Militären och Rysk-Ortodoxa kyrkan om Vad kommer efter Putin? är en rysk inre angelägenhet. Men en rysk angelägenhet som med utgångspunkt från händelser senaste året gör oss i Sverige, Finland och övriga Norden mycket oroliga för Ryska Militärens agerande.

Ryssland oroar sig för Natonärmandet, Expressen 12 april 2015
Moskva oroas av svenskt Natonärmande, SvD 12 april 2015 Endast de i ryska militären och på ryska utrikesministeriet torde vara ovetande om att Sverige stått nära Nato sedan Nato bildades. Det var enkom Sveriges önskan att skaffa sig EGET kärnvapen som gjorde att vi inte gick med. Se: Erlander valde egen atombomb i stället för Nato

att det ”givetvis” är upp till varje enskilt land att hantera sina försvars- och säkerhetsfrågor. ”Men till skillnad från vad som gällt under tidigare år har de nordiska ländernas samarbete inom försvarsområdet nu positionerats som direkt riktat mot Ryssland….Ryssland oroas av svenskt och finländskt Natonärmande, DN 12 april 2015 NEJ det är INTE riktat mot Ryssland som nation endast ett klargörande av Sveriges och Finlands djupa oro för framtiden OM det blir representanter för Ryska Militären som tar över efter Putin. Vi svenskar är djupt oroliga för att vårt lands frihet och Nordens frihet då hotas.

I sann mediaanda lever svenska media sig kvar i de Kalla Krigets Sovjetunionens Konstitution tar sig Expressen före att sätta bild av Putin över sin artikel. Ryssland har inte samma konstitution som Sovjetunionen hade. En rysk president idag är inte allsmäktig utifrån konstitutionen. Till skillnad från sovjetiska presidenter, så är Putin dessutom såväl historisk intresserad och kunnig samt troende kristen. Förvisso något som kan skina i ögonen på flumliberaler och de som kallar sig humanister och inbillar sig att humanism skulle vara detsamma som icke troende. Oavsett vad som är rätt och fel i sakfrågan, så vore det rimligt att bildsätta med person som gjort uttalandet för Ryska Utrikesministeriet. Rätt skall vara rätt även när det gäller Ryssland!

Ryskt tonläge kan höjas, GP 12 april 2015 inte alls omöjligt om Ryska Militären och gammelkommunister är de som för bestämma. Men till vilken nytta. Vore det inte bättre vänta tills alla förhandlingar om rättigheter i Arktis antingen är avslutade eller gått i sta?

Det handlar inte om att ha rätt. Det handlar om att handla rätt.
Leva och låta leva för det är och förblir den möjlighet till fred och samförstånd som Gud själv gett oss.
Gud ger oss människor möjligheter. Vi är bara människor men får ta eget ansvar för vilken väg vi väljer.

Read Full Post »

President Putin seemed to be in good shape when he finally met media…
Not only did he joke, but he had a twinkle in his eyes rarely seen the last three-four years. He held his shoulders as if he had lost some problems ”on the way” (not as if he had had back or axle problems) He seemed relexed. If only he could stop barking on US for things ultra left vingers and ultra right feets in EU have talked about since 1970th isn’t the best way to make friends ….
Not so many countries in Europe have ”done with” their history from WWII – that is to say some like Sweden has forgotten the politics the different parties spook for during WWI…. 🙂

Russian President Vladimir Putin has laughed off speculation about his health after making his first appearance in public since 5 March.

Life ”would be boring without gossip”, he told Kyrgyz President Almazbek Atambayev at talks in St Petersburg.

The 62-year-old appeared relaxed and smiled before the television cameras.Vladimir Putin: Russian leader dismisses ‘gossip’ over absence, BBC 16 March 2015
Russia’s Vladimir Putin makes first public appearance in 10 days, CNN 2015/03/16

Swedish media: Här visar Putin upp sig igen, Aftonbladet 16 mars 2015
Mysteriet är delvis löst – Putin är på plats igen, Mats Larssons krönika Expressen 16 mars 2015
Putins återkomst: ”Tråkigt utan skvaller”, Expressen 16 mars 2015
Putin tillbaka i offentligheten, DN 16 mars 2015
Klantig Putin-hantering av Kreml, SvD 16 mars 2015

Read Full Post »

What ever happens in St Petersburg today, World’s politicians and journalists ought to learn more History in order to understand each other better! Words might seem just like ”only words easy to understand” but same word might mean completely other things when translated as well within a country due to cultural/religious or tradition….

Speculation rife as world waits for Putin to reappear. BBC 15 March 2015

Swedish media: Spänd väntan på svar om Putins hälsa, GP 16 mars 2015
Ryktestemperaturen i Putinmysteriet är nära att nå febrig nivåer, Mats Larssons krönika Expressen 15 mars 2015
Tiden för Putin ”går ut” på måndag, DN 15 mars 2015

World forgotten what consequense analyse is, and why it’s needed

There are two main questions that the World including US and Russia had been able to put on table long ago, had they only had historic knowledge about European history’s roots from long ago….

* Might be true that European Union started as a project for peace. Most politicians back then probably thought so. But not being aware of and especielly not acknowledge the history from WW1 up to today have caused hugh problems.

When President Putin yesterday in the program re. Crimean penisula accused US to be behind the Ukraine problem, he was barking on the wrong tree just as so many here in European Union been barking on him instead of Russians in military and/or the Duman. The thoughts regarding Ukraine goes back long before the fall of Sovjet in 1989. In many case I remember same politicians within countries now belonging to EU had suggestions in same direction back in 1975-79. Ultra Right Feet people here in Sweden has been celebrating Karl XII (Charles XII) no matter that he lost in Poltava after several big victories against Denmark, Sachen-Poland and Russia who had declared war against Sweden in 1700. They had a dream of winning Poltava and Ukraine ”back”….

When Ukraine ”emerged” as an own country not so long ago, same Right Wing Feet-people joined the Left Wing ”elfs” and dreamers among the Liberals. In retroperspective it’s obvious that same politians never understood that the groups in Ukraine’s politic weren’t all angels. Some if not all had long roots themselves….
Thus EU of today isn’t what we here in Sweden was told back when Sweden voted to join EU. (I myself voted NO)

* We here in West better remember this:
– Rus, Swedish-Rus and old Scandinavian Goths had been living in Crimea long before Rurik’s days
Please read: Sveriges okända rysk-ukrainska historia Sorry but I haven’t had time to translate into English…

look at this:
Goternas vandringarKlibblim och vejde

Ostrogoths had many names given to them of Historians in Migration Age and after. Several of them can be traced due to more than one independent contemporary source. Among those sources you can read Armenian Historian, Greek Priests as well as Roman Historians.

* You also need to remember: From 890’s on up to the Ottoman Empire’s expansion into Europe you also find information in works written by Byzantic Empire and many others such as Historians and Fathers of the Church.

Look at:
Ukraina i rutnät 1000 år

True history of Crimea goes back to the days when King Olof Skötkonung (King in Sweden around 1000 AD) had his daughter Ingegerd married to Jaroslav of Novgorod. Irina was here Russian name, after Jaroslav’s death she went into a convent and her name as a nun was Anna. Irina and Jaroslav moved to Kiev and Irina became Emperess of Kiev. The two became ancestors to almost all European Kings in the years to follow.

Please try to read (You might use Google translate) Gordiska knuten Ukraina English title: Gordian knot Ukraine.

Personal reflexion the last years
You better remember that History is my main subject, especially period from Migration Age up to today in Northern Hemisphere. Also please remember that I vote on Sweden’s Conservative party Moderaterna I always tried to give same rights to everyone no matter who.

The line below you can find in earlier blogg articles quotes translated into English as well as abstracts:

What began with Pussy Riots actions in Russian Orthodox Church last year. Something that many in the West exclusively related to criticism of Putin, was something completely different. There may have been an element of the Putin Critic who then was heard from the so-called. Russian intelligensian while Gammel Communists and clean Stalinists who increased their demonstrations around Russia. The big power struggle that began then and there was basically a battle between the Russian military and the Russian Orthodox side, Pussy Riot not only criticized Putin, it would have been one thing if it ‘only’ been there – then it would possibly have been interpreted as attempts to greater freedom of expression. The grave was that Pussy Riot blasphemed the church. This is where the limits of decency went and goes in a Russia where the Russian Orthodox Creed has 1000 years of history as well as its oldest saint Anna who was the daughter of Olof Skötkonung. The verdict against Pussy Riot was established last month.Gordiska knuten Ukraina

As I see it, it is the same group that I use to call the Left of the Left who supports Pussy Riots behavior many old-communists but also the so-called ‘neo-liberal’ (read those who believe that the world may be living Rosseaus dreams of freedom What we knnow is that the Russian military and the Russian Orthodox Church already started the battle for what is to come in Russia after Putin, it shows more and more. from blogg article summer 2013.
– – – – – – –

Post scriptum
Life is not being right all the time but acting right. All Humans are equal, with equal rights. But fortunatly we aren’t copies of each other.

Read Full Post »

The last rumors, partly confirmed in articles I presented yesterday by named sources, gives a hint of that some persons never learn the need to take ALL consequenses into consideration….

In the urgent ”need” to prevent the link between some Generals acting with help of a group in Russian Duman, and the Chechenians which would have shined in their face, it seems more than probable that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup.

Some people around the world only think about what’s up on the table, true information or desinformation they want to believe being true. We seen it here in Sweden the last months 🙂

The rumors I tend to believe have more truth in them then the rest:

MailOnline is reporting that he had been ‘neutralised’ by a shadowy group, but that he was still alive. Where’s Putin? Russian president not seen for nine days, metro.uk 15 mars 2015

But a new report, based on claims by a key Putin ally Saturday, says that Putin has been removed from office in a behind-the-scenes coup led by the former chief of Russia’s Federal Security Service, known as the FSB — the secret police and intelligence organization that has functioned as an important pillar of the Vladimir Putin regime.

“I think that Putin is neutralized at the moment, but of course, he is alive,” Putin backer Geydar Dzhemal, leader of the National Islamic Committee, said on TV in Georgia, an independent country once part of the Society Union. “He is under the control of the power-wielding agencies, who have, in my opinion, organized a coup d’etat.”
Dzhemal, quoted in Britain’s Daily Mail newspaper, pointed the finger squarely at ex-FSB head Nikolai Patrushev. According to Dzhemal’s account, Patrushev met with the anti-Putin Chechen leader Ramzan Kadyrov on Wednesday, “and tempted him over to his side.”

Kadryov, whose regime and persona wealth has benefited immensely from Putin’s backing, has been reportedly linked to the shocking assassination of outspoken Putin critic Boris Nemstov on February 27. But the killing of Nemstov was said to expose a rift between Kadryov and the FSB.Inquisitr March 15 2015

It’s possible that Putin himself has been treated as if he still was in Office but have no information what so ever in regards to what actually happens in Russia. That would explain President Putins Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015 English title: Putin instructed to create authority for Nationalities, Radio Voice of Russia March 14, 2015

When will they ever learn? No matter what happens regarding President Putin. The Russian Military made the most popular leader of Russia since Catherine the Great immortal almost a Saint for present and future generations in Russia.
Had they learnt anything at all regarding analyse of consequenses they would at least have understood that Russia March 2015 isn’t at all like Sovjet before 1989….

Did the Russian Military hit their own foot? Guess they did.

Read Full Post »

No matter what has happened or not happened to President Putin, so it seems when looking at data that are not originating in Ukraine (usually someone from Svoboda that ”pops” up as the original source) or in Lithuania,
as if something worse than the Russian military pushed through with high former generals in the Duma good memory during the Christmas holidays has happened or is about to happen in Moscow

While Russia analysts such as Robert Coalson (“Three Scenarios for a Succession“), Tom Nichols (“If Putin Dies”), Paul Goble (“Interregnum“) and Anders Aslund have theorized that some kind of change of government could be coming with Putin ill or sidelined, they say no one has any proof and can only go by their instincts as old Kremlinologists and wait for the story to unfold. Whether the ruler who comes after Putin would be from “the party of war” or the “party of peace” or neither, definitively, there is not likely to be any immediate relief from the war in Ukraine, as fighting continues with serious encroachment on the area north of the sea port of Mariupol, as our Ukraine Live blog has reported.

Here’s a list of all the developments we think are significant — or just odd — some of them unverified reports — to see if the pieces can be fit together: Russia this week: All the strange things going on in Moscow, Catherine A. Fitzpatrick the Interpreter March 14 2015 List a lot of leading persons missing or ”removed”
in the comments below one interesting twitter is translated to English:

Konstantin Remchukov @KVRemchukov
Follow
Балет ГАМЛЕТ завершился выходом на сцену вежливых зеленых человечков с автоматами Калашникова)
7:15 PM – 11 Mar 2015
…..
Translation: Ballet Hamlet finished with police little green men coming out on stage with Kalashnikovs

Most people never heard of Konstantin Remchukov. He is the editor in chief of Nezavisimaya Gazeta a Russian daily newspaper. There are other interesting ”information” in the article.

No matter what is going on in Russia, something is happening or about to happen. It looks to me as if the Russian Military might have tried to take over the power one way or an other. They doesn’t seem to have had everything going their way. They might need Putin to be able to succed….
It’s possible that what ever happened there have been a backlasch they hadn’t considered. Russia in 2015 isn’t Sovjet up to 1989. Lot’s of water flooded under bridges….

Please note the abscence of comments from US, English, French and German leading politicians.

Swedish media:
Ett ryskt mysterium: Var är Putin?, SvT 13 mars 2015

Read Full Post »

Rykten går om president Putin:
Det ryska mysteriet: Ingen vet var Putin är. SvT 13 mars 2015 Agerandet från sk. oppositionella i Ryssland liknar det som rådde när ryska militära hetssporrar försökte sätta Gorbatjov i husarrest vid hans besök på Krim.

Inflikat 01.31 15 mars 2015
När man tittar närmare på vilka källorna bakom olika rykten om President Putin som legat bakom uppgifter om att han skönhetsopererats, att han dött i cancer, att han skulle ha fifflat med pengar, att han skulle tagit ledigt för att bli far etc, så har jag vid närmare kontroll funnit det märkliga att utöver de uppgifter som kommit från en ledande politiker i Litauen som aldrig gillat Putin, så har merparten sina första rötter i Ukraina. Märklig kombination av uppgifter från Svobodapolitiker (rena fascister) och från östra Ukraina (okänt vilka som egentligen legat bakom uppgifter som tycks ha sitt ursprung i media där). Rensar man bort alla de uppgifterna och använder sig av de möjligheter som finns att skriva program i vanliga sökmotorer, så hittar man via St Petersburg där President Putin traditionellt har sitt starkaste stöd, kanske inte som president men som person, andra uppgifter.

Uppgifter som inte gått att finna oberoende källor som bekräftar, men som tycks stödja möjligheten att President Putin, oavsett var han just nu är och vilket hans hälsotillstånd än är, skall ha varit utsatt för ett försök till statskupp som varit relativt blodigt. Utöver uppgiften som kommit i andra icke bekräftade rykten om att hans chef för säkerhetstjänsten skulle dött vid tillfället så har det 3 generaler nämnts vid namn samt talats om upp till 30 som varit inblandade i någon form av strid. Det har även kommit en uppgift som tycks bekräftad att det varit tre tillfällen senaste veckan som red alert varit utfärdad i Moskvas närhet men som senare återgått till ”normal” nivå.

Tycks ha pågått en upptrappning av samma maktkamp jag skrivit om nedan.

Senaste halvofficiella (?) uppgiften som inte kommenterats mig veterligen här i väst i någon större grad finns att läsa här:
Putin uppdrog att skapa myndighet för nationaliteter, Radio Rysslands röst 14 mars 2015

Stämmer i mångt och mycket med uppgifter man kan få fram om man kollar nämnda generalers tidigare kontakter med Tjetjeniens ledande politiker. Skulle kunna finnas logisk bakgrund utifrån en senare tid aktuell situation.
Se även: Did the Russian Military hit their own foot, Norah4you 14 mars 2015

Svenska media:
Vad händer i Moskva, Ledarbloggen GP.se 14 mars 2015 uppdaterad till efter midnatt 15 mars
Rykten om Putins frånvaro tilltar i Moskva, DN 14 mars 2015

I övrigt har det via St Petersburg kommit uppgifter att de någon gång i veckan fått besked att Putin skall vara i St. Petersburg den 18 mars.

– – – – Slut på infliket 15 mars 2015

andra teorier som nämnts
Sedan finns det en teori till, en som omkullkastar det mesta. Putins tidigare ekonomirådgivare och nu oförsonlige fiende, Andrej Illarionov, lanserar den på sin blogg. Han menar att alla rykten om presidentens hälsa – där den ena sjukdomen är värre än den andra – är planterade av en grupp generaler i landets högsta ledning som är i full färd med att avsätta honomVar är Putin?, Ledarsidan Eskilstuna Kuriren 13 mars 2015 Låter i mina öron högst troligt, men att dessa generaler misslyckats att få sin vilja igenom tyder detta på:

* Moscow Wonders: Where is Putin, New York Times 2015/03/13 För allt vi vet, kan Putin ha stöd för vad han än gör och var han än är av USA i detta nu. Varken USA, Tyskland eller Frankrike reagerar som om Putin har förlorat makten på ena eller andra sättet. Killen kan vara på Åland eller besökt Göteborg allt är möjligt så länge inget av de rykten som cirkulerat stötts upp från oberoende källor.

*

*

Personlig reflexion
Ärligt talat. När historiker i framtiden får tillgång till mycket nu undertryckt eller aldrig offentligt skrivet, så är det om det som ändå sagts och det som inte sagts mycket troligt att President Putin som person kommer att komma i annan dager än den han framställts från, med ryska militärers goda minne ända från den dag då Pussy Riot hädade, för det var det de gjorde, i en av den Rysk-Ortodoxa kyrkans heligaste kyrkor.

Något som speciellt Europeiska politiker och media missat eller undvikit skriva om är att Putin långt innan han blev känd i världspressen var känd för att vara djupt religiös. Hörde talas om detta flera år innan Putin blev Putin med världen. Då av historiker och arkeologer från St. Petersburg samt från Kiev(!!!) under åren även hört svensk idrottsledare berätta om när han (som de övriga allt annat än kommunister/socialister eller motsatsen) en gång mött en ung Putin och häpnat över hur denne då yngling så öppet vågade visa sig som kristen.

Även Putinkritiker som gärna beskyllt honom för att vara korrumperad har påpekat detta:
Författaren Herta Müller har beskrivit Putin som ”insvept i rökelse från den ortodoxa kyrkan” (DN 8/11 2014). Jag tror mig aldrig ha sett en rysk film så bitande kritisk mot kyrkan som ”Leviatan”.Andrej Zvjagintsev: ”Filmen är konst i första hand, polik i andra; DN kultur 13 mars 2015

När rykten om Putin sjuk eller vårdad för hjärtattack/stroke började dyka upp, spårade jag källan bakåt. En litauensk poliker som varit mot Putin under många år tycks vara den källa som senare snurrat twitterjorden runt. Jag är moderat upplevt politikern i fråga som stående långt höger om SD i Sverige. Ursäkta om jag personligen inte litar på klara ytterlighetspåståenden innan jag som minst hittar oberoende källa som stödjer påståenden!

Många är ryktena som idag (och senaste dagarna) seglar genom rymden. Här är ytterligare en av alla:

I mina ögon tycks det mer och mer troligt att det förekommit försök till en palatskupp som till stor del misslyckats. OM President Putin under den råkat illa ut, det får framtiden utvisa. Kampen mellan Ryska Militärer som stöds av gamla generaler i ryska Duman å ena sidan och Rysk-Ortodoxa kyrkan började redan i samband med Pussy Riots agerande. Frågan jag ställde härom året blir för varje månad som går allt viktigare för alla analytiker oavsett historiker eller säkerhetstjänster att få något så när ”rätt”: Vad kommer efter Putin?, Norah4you 25 april 2013 samt Vad kommer efter Putin del 2, Norah4you 16 juli 2013

Konsekvensanalys borde redan varit på plats, men saknas åtminstone här i Sverige hos S + MP regeringen. Undrar om vi tillslut oavsett svar på dagsaktuella frågan om President Putins hälsa kommer att få höra Stefan Löfvén sjunga: We shall overcome oavsett vad han i så fall menar med det….

tillägg 18.55 har nyss i ett antal utländska tidningar läst att Kreml har bett att utländska reportrar skall vara kvar i Moskva de närmaste dagarna för att de kommer att komma med ett stort tillkännagivande. OM de uppgifterna är sanna, så kan det tyda på att president Putin varit utsatt för en palatskupp som i sig misslyckats, men ev. på något sätt drabbat honom. Oavsett vad som hänt, så bör maktkampen mellan militären och ryska kyrkan hållas i minnet. Skulle ryska militären få eller ta makten i Ryssland är världspolitiska scenen betydligt allvarligare i ett enda läge.

Read Full Post »

Ingress samt bakgrund

Åkte under gårdagen förbi en av de bunkrar som svenska försvaret sålde efter Berlinmurens fall. Hade som framgick av vad jag fick veta behövts överges ändå…. nu fick i varje fall försvaret pengar om än knappast full täckning. Utrymmet som använts av andra ett antal år har visat sig ha skräpberg över, under och omkring sig. De som inte vet vad skräpberg är bör försöka få talat med någon av de stenhuggare som fortfarande lever om än är åldriga.

I mångt och mycket har svensk allmänhet, läs svenska medborgare och väljare, blivit förda bakom ljuset av Socialdemokratiska regeringar ända sedan Nato bildades. Se Omvärldsanalys Sverige, EU och Världen – del 1

Vi var många som trodde att vi levde i den säkraste av länderna på denna jord…. Sverige var ju bäst. Vi hade SÅ BRA lagar…. Vi hade Justieombudsman o.s.v. ….. Inte kunde det väl vara sant att vår Yttrandefrihet, Tryckfrihet och så vidare bara var vackra ord på papper om man jämför med USA:s Konstitution? Så trodde också jag under hela gymnasietiden. Lärde mig något annat när Ruffa som hade en rest och jag fick gå igenom Frankrikes, USA:s och Sveriges Konstitutioner resp. Grundlagar. I och för sig har jag sedan då, för över 40 år sedan, ifrågasatt ett och annat.

Av olika skäl som jag redogjort för tidigare, kom jag tidigt att få reda på Sveriges, läs Socialdemokratisk regerings, samarbetsavtal med Saudi Arabien. Ett samarbetsavtal som gav Sverige två viktiga bitar, det skall erkännas, extra trygghet under oljekrisen på 70-talet samt något som svenska vänsternissar i media missat/inte önskat berätta; en möjlighet att påverka Saudi Arabien i en demokratisk riktning… om än långsam.

Från bloggartikel 2012…..:
Det större samarbetet mellan Sverige och Saudi Arabien utvecklades mycket till följd av det invasionshot som båda länderna kände från Sovjetunionens sida efter Kubakrisen 1962.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.

Sverige hade undan för undan som jag skrev ovan börjat bygga in sig i stort energiberoende. Det blev inte bättre av att älvar undantogs för vattenkraftutbyggnad och reglering. Helt rätt sett ur miljöhänsynsynpunkt men samtidigt ökade svenska oljeberoendet. När Oljekrisen kom, så var det Saudi Arabien vi skall tacka för att Sverige endast under kortare period drabbades lika hårt som övriga världen. Det var vid det laget gamla kontakter och handelsavtal omfattande allt från infrastruktur i form av vägbygge till radar vid flygplatser, undervattenssvetsning och försäljning av många svenska industriprodukter till Arabvärlden utöver begynnande försvarsvapenförsäljning som lagt grunden för detta. I skuggan av kärnvapenhotet, Norh4you 6 april 2012

Långt samarbete med Saudi Arabien. Hur blir det nu?

Redan när min fars dåvarande chef Folke Aagård åkte ner till Jordanien för att hjälpa till med vattenrening för FN:s räkning;
redan när Viak AB:s geotekniska avdelning i Linköping var bäst i världen på geotekniska undersökningar och hjälpte Arabländer inklusive Saudi Arabien att hitta lämpliga ställen för än det ena än det andra som behövde finnas under tjockt lager av sand eller ovanpå,
redan då var Sveriges samarbetsavtal som förlängts gång på gång gällande.
Men som vanligt fick inte svenska väljare veta mycket i vår fria press. Då fanns ännu Göteborgs Handels och Sjöfartstidning men inte ens där kom mycket fram. En hel del berodde väl på 2:a Världskrigstidens svenska motto: En svensk tiger

Frågan som är mycket allvarligt ställd är: Hur påverkas Sverige, direkt och indirekt, samt nu gällande gamla förnyade samarbetsavtalet med Saudi Arabien av Saudi Arabiens kung Abdullahs död?

Förstår om det finns de som undrar över frågan. Sverige har som få andra länder byggt upp samhället och stor del av säkerheten liksom kvarvarande industri på hög energianvändning. Förvisso finns det gröna nissar som går och tror att vindkraft, vågkraft, solenergi o.s.v. kan ersätta olja OCH även den åldrande kärnkraften i Sverige…. Våta drömmar är våta drömmar inte verkligt läge. NÄR skarpt läge kommer, för förr eller senare kommer det ett skarpt läge oavsett om hotet kommer utifrån eller inifrån eller är ett resultat av att vi får brist på energi i bakvattnet av politiska partiers velande sedan Fälldinregeringens tid…. Vad händer den dag då strömmen i stor del av Sverige går inte p.g.a. Storm som Gudrun eller stormen Egon, inte p.g.a. att eldistributionen drabbas i stor del av landet som den gången Spökis (känd svensk flygare) kolliderade med matarledning vid inspektion av energinätet (hände på 70-talet),
hur redo är Sverige då att försvara sig eller ens upprätthålla samhällsordning?

Saudiarabiens kung Abdullah död, GP 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, DN 23 januari 2015
Saudiske kungen Abdullah är död, Expressen 23 januari 2015
Saudiarabiens kung Abdullah död, Aftonbladet 23 januari 2015

Kung Abdullah efterträds av sin 77-årige bror Salman. Kung Abdullah har under sina år på tronen varit en reformvänlig regent i ett ultrakonservativt samhällssystem. Är inte direkt orolig för den nye kung Salmans inställning. Han var varit med så länge att vi troligen känt till om det funnits skäl till oro. Men med utgångspunkt från hur IS ökat riskerna inte bara i Arabvärlden utan runt hela jordklotet och med speciellt akuta svenska problem vad man skall göra med återvändarna som stridit för IS samt attacken i Paris i minnet, så finns det skäl att vara extra vaksam och värna om Sveriges säkerhet, Sveriges underrättelse och säkerhetsorgan samt att snarast möjligt tillföra försvaret som minst 40 miljarder under en tioårsperiod varav hälften under de första 3 åren.

Det är inte längre som på Sovjetunionens tid ”bara” från öst den Lede Fi kan komma. Även när det gäller Ryssland av idag kännetecknas svenska politiska samt mediadebatten av okunskap om Konstitutionella skillnaderna mellan nuvarande Ryssland och Sovjetunionen liksom svenska media tiger om den sedan 3-4 år pågående interna ryska striden mellan Ryska Militären som anat morgonluft och den Rysk-Ortodoxa kyrkan som är djupare förankrad i den ryska myllan än vad som framkommer här. Själv är jag inte orolig så länge Putin sitter som president. Hans befogenheter kräver att Duman ger honom tillstånd för militära aktioner utomlands. Det är i Dumans äldre generation samt i den Ryska militären problemet finns. Där finns det de som vill något annat än vad Dumans majoritet och President Putin uttalat sig för. Finns de som struntar i att Duman inte gett dem tillstånd utan går på gamla beslut från Sovjetunionens tid vad som skulle vara tillåtet och önskvärt om Sovjetunionens framtid hotades… de grupperna har stärkts när frågan om Vad kommer efter Putin

Sverige behöver oavsett ovanstående eller tack vare, välj vilket, ett starkt försvar. Allra bäst vore det att göra slag i saken och gå med i Nato. Vi borde gjort det från början i stället för att S-regeringen då fick möjlighet spela dubbelspel och satsa på svenskt Kärnvapen.

Read Full Post »

Older Posts »