Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Public Service?’

Varför har vi Public Service, när inte alla får komma till tals?
Inte en gång, så vitt jag vet, har SvT tagit upp det allvarliga i att Socialdemokraterna gång på gång desinformerat Sveriges Väljare. Ytterst sällsynt att SvT ens i förbigående noterar att Sveriges Grundlagar kränks.
Hur länge skall detta spektakel få pågå?

Därför stoppar SvT Bert Karlsson, GT 9 Januari 2016

Bara några dagar innan han skulle spela in programmet bestämde sig SVT för att det inte skulle bli någon inspelning.

Mette Friberg, som är programchef för SVT samhälle och fakta i Göteborg, berättar för GT att anledningen till att Bert Karlsson inte får vara med är att han under hösten har varit för aktuell i flyktingfrågan.
Bert Karlsson får inte vara med i SvT-program, GP 9 Januari 2016
Och? Flög den kunskapen om Bert Karlsson engagemang i flyktingfrågan ner som åsknedslag? Plötsligt? SvT blir roligare och roligare….

Jag röstade aldrig på Bert Karlsson och Co. Skulle aldrig rösta på Sverigedemokraterna.
men
Om Public Service skall fortsätta att ignorera Tryckfrihetsförordning, Yttranderätt, Åsiktsfrihet o.s.v.
så är det verkligen på tiden att påminna om att

DE RÄTTIGHETER DU KRÄVER FÖR DIG SJÄLV,
DE HAR ÄVEN DIN VÄRSTA MOTSTÅNDARE!

Sedan har vi blivit grundlurade av Socialdemokraterna.
Inte en gång, utan många gånger:

Socialdemokraterna har lurat svenska folket

* Rasbiologiska institutet
Bakom riksdagsbeslutet fanns en motion, som hade framförts i riksdagens båda kammare den 13 januari 1920. Drivande bakom att rasbiologi var bl.a. Wilhelm Leche, Professor Zoolog och medlem i Nordisk Familjeboks redaktionskommitté. Motion väcktes i Riksdagen av ledande politiker bland dem socialdemokraten Hjalmar Branting och högerns Arvid Lindman. Upprättandet av det rasbiologiska institutet hade starkast möjliga politiska stöd.
…….
1936 blev Gunnar Dahlberg chef för institutet. Samma år blev Dahlberg också professor i rasbiologi vid Uppsala universitet. Under Dahlberg ledning ändrades institutets inriktning mot en mindre rasbiologisk grundsyn till att mer inrikta sig på vad man ansåg var en samhällsnyttig ärftlighetsforskning för att stärka folkhälsan, vilket kom att bidra till steriliseringslagen. Dessa tankar hämtades bland annat ifrån makarna Alva och Gunnar Myrdals bok Kris i befolkningsfrågan. I linje med dessa idéer propagerade Dahlberg 1936 i Sveriges radio för nyttan av att sterilisera utvecklingsstörda, se tvångssterilisering.

Socialdemokraternas mörka historia

* Svenskt Kärnvapen
Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte.

För att svenska staten från 1950-talet skulle kunna fortsätta att bekosta utvecklingen av svenskt kärnvapen, forskningen påbörjades 1945. Svenska staten ville inte lägga ner den utveckling vi hade på 1950-talet då såväl vapenbärande robot som antirobot hade tagits fram i Statens regi med statliga medel och i samarbete med såväl militär, svenska staten som svensk industri. Den forskningen och utvecklingen hade vi inte fått fortsätta med om vi gått med i NATO.

När Sverige inte fick göra detta. Heller inte fick tillräcklig mängd kärnbränsle för att kunna nå kritiska mängden, så började Sverige bryta eget uran i Ranstad. Officiellt kom samarbetet att ske mellan AB Atomenergi, Statens Vattenfallsverk och ASEA AB. I verkligheten styrdes det från AB Atomenergi där svenska staten ägde 57% av aktierna när företaget bildades 1947 samt svenska kommuner och industrier delade på resten av aktierna.

Svensk Socialdemokratisk kärnvapenhistorik
Redan året efter att Sovjetunionen sänt upp hunden Laika i omloppsbana runt jorden hade Sverige under Socialdemokratisk regering framme svensk antirobot för att kunna skjuta ner de eventuella sovjetiska antiraketer som skulle kunna sändas mot svenskt kärnvapen tänkt att använda OM Sovjetunionen på allvar hotade Sverige……. Svenska Socialdemokrater hycklade då som nu om kärnvapen och Nato.

I Sverige höll vi själva på med forskning siktande mot eget kärnvapen. Hur många av våra yngre politiker har en aning om den omfattning den forskningen hade och varför det stora området för civil raketforskning m.m. vi idag känner som Esrange avsattes för forskning. Det var där det under del av 1960-talet var tänkt att svenska kärnvapen skulle provsprängas.I skuggan av kärnvapenhotet, Norah4you 5 april 2012

Sverige framhöll sig officiellt som neutralt land men ett av huvudskälen till att Sverige vidareutvecklade samarbetet med NATO redan direkt efter NATO:s tillkomst utan att gå med var att Sverige ville tillverka egna kärnvapen. Sverige påstod och påstår i vissa kretsar än idag att det inte skedde med svenska socialdemokratiska regeringens goda minne. Men så var det inte.

Se även: SKI Report Nuclear Weapons Research in Sweden, The Co-operation between Civilian and Military Research, 1947 -1972, Dr Thomas Jonter My 2002 SKI Report 02:18

Notera Since Sweden had plans in the nuclear weapons area it is important to show to the IAEA that all such activities have stopped.

I min värld kallas sådant för Hyckleri. Du gamla du fria – Sveriges S-regering och svenska atombomben

Read Full Post »

Nu har det gått för långt. För hur rasistiskt vissa ord och uttyck skrivna i en litterär text (oavsett vem eller var) under en gången tid då den politiska synen på vad som var rätt och vad som var fel, hur rasistiska dessa orden och uttrycken än kan synas för nutidens människor, så har det gått för långt när någon/några ändrar i texter utgivna förr. Det är exakt samma som hände när foton på Stalin kunde återkomma retuscherade med enskild person som fallit i onåd inte längre fanns med på de gamla bilderna!

Rasistiska inslag i Pippi-filmer bortklippta, DN 29 september 2014
SvT klipper om Pippi Långström, GP 29 september 2014
SvT rensar bort rasismen i Pippi Långström, SvD 29 september 2014

Det som hänt med att SvT med eller utan Astrid Lindgrens rättighetsägares tillstånd ändrar i Astrid Lindgren texter, filmer etc öppnar för något som helt strider mot Tryckfrihetsförordningens intentioner och bryter mot grunden för demokrati.

Vi kan fördöma äldre tiders uppfattningar – men vi äger inte rätt att korrigera dem så att de som läser får en helt felaktig bild av hur åsikter, moral, uppfattningar om kolonialism/rasism etc i verkligheten såg ut för inte så länge sedan. Tänk om någon, oaktat vem, tar det som hänt med Astrid Lindgrens verk som utgångspunkt för att i en ny pryd-politisk atmosfär göra liknande förändringar i Nyfiken-filmerna eller ve och fasa försöker ändra ord som sagts i Sveriges Riksdag och som finns sparade på KB!

Däremot är det högst rimligt att utifrån den förändrade Människosyn som skett de senaste 50 åren lägga till en sida i nyutgåvor av böcker samt göra ett tillägg i början av filmer där det görs klart att synen på människor förändrats och att det som rådde så sent som under mitten av förra seklet var en felaktig syn där Alla Människor inte tillmättes lika värde. I skolböcker bör det i lärarhandledning finnas förslag på hur man utifrån gamla originalskrivningen i Astrid Lindgrens böcker kan lära barn hur viktigt det är att vi idag har den Människosyn vi har.

Read Full Post »

Pallplats är inte samma som att vara segrare Stefan Löfven.

Förstår ilskan mot SVT, men för ovanlighetens skull, så drabbade deras ”public service” er i Socialdemokraterna. Minns såväl när Socialdemokraterna i valdebatter hade rätten att ha två som debatterade för Socialdemokratiska regeringars uppfattning mot alla andra som bara fick ha en var. Sådan är Socialismen att den vägrar erkänna ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE!

Löfvens utbrott mot SVT efter Superduellen, Aftonbladet 8 september 2014

Read Full Post »

Ingen av alla dessa sk. kulturpersonligheter eller någon av alla deras stöttande journalister äger tolkningsföreträde varken i frågan om VAD som enligt dessa som uppvisar Tyck som jag-syndromet eller i någon annan fråga där Sveriges Rikes Grundlagar, Sveriges Rikes Lagar och Svenska Statens avtal med t.ex. Sveriges Radio/Sveriges Television är på tapeten. NU FÅR DET VARA NOG med Vänsternissarnas vaktparad!

”Förvirringen är total”, SvD 13 februari 2014 Förvirringen äger vänsterkulturmaffian och deras stöttepelare i media. Det är tillåtet att vara dum i Sverige, mycket dumt att bevisa det som i detta fallet där de som ifrågasätter avstängningen av Soran Ismail helt klart visar att INGEN ämnes- och stadiebehörig lärare i ämnet Samhällskunskap skulle godkänt deras okunskap om vad Public Service är och skall vara enligt avtalet med Svenska Staten.

När så SR och SVT äntligen efter mer än 25 år följer de riktlinjer och krav som Svenska Staten ställer, så uttrycker DN på Ledarsidan Riktlinjer utan ryggrad, DN ledarsidan 12 februari 2014

Man tar sig för pannan och undrar hur många av de som yttrar sig i media som haft någon av alla de icke behöriga lärare som undervisat i ämnet Samhällskunskap efter kommunaliseringen då kommunerna för att spara pengar delat upp SO-ämnen på redan anställda i stället för att anställa de som är behöriga i ämnet och på det stadiet det gäller! Okunskapen om det som står i kursmål att alla svenska elever skall ha lärt in och visat att de förstått för att vara behöriga att bli Godkända i ämnet Samhällskunskap årskurs 9, den okunskapen har skapat stora skador bland debattörerna!

Cilla Benkö svarade på kritikstormen, Aftonbladet 14 februari 2014

Ännu en som inte fattat att i Sverige gäller SVENSKA LAGAR OCH SVENSKA STATENS AVTAL MED PUBLIC SERVICE är självfallet också på en kultursida….. Stäng inte av Soran Ismail från Radion, Gunilla Broderej på Expressens kultursida 12 februari 2014 Allt annat än avstängning vore att bryta mot avtalet med Svenska Staten. Kulturmaffian har INTE tolkningsföreträde om avtal och lagar. Acceptera detta någon gång!

Tillägg 19.17 14 februari 2014 Det måste ha varit alldeles för många av kulturpersonligheter och kulturjournalister i Sverige som haft någon av de 35.000 helt obehöriga lärarna, de som blockerade för ämnes- och stadiebehöriga Samhällskunskapslärare för att kommunerna anställde dem på annat än de terminsuppdrag de skulle fått, i ämnet Samhällskunskap. Ytterligare en som inte fick lära in det han skulle ha lärt in enligt kursmålen finns i Göteborgspostens kulturjournalistgrupp…… Polariseringen måste speglas i Public Service, GP kulturnöje 14 februari 2014 Här finns inga måste – Public Serviceavtalet med Svenska Staten gäller och där är det inte tillåtet att bedriva propaganda för ena eller andra sidan utanför politiska debatter under ett valår – det är heller inte tillåtet att ha varit så ensidiga som Public Service har varit i många frågor under åren, men det är inte det det gäller när debatten gäller en person som klart säger sig inte acceptera de spelregler som gäller!

Tillägg 09.30 16 februari 2014 En viktig ledarblogg att läsa Soran inget offer, GP ledarbloggen 14 februari 2014

Read Full Post »

Det var i ett inslag i Ekots kvart i fem-sändning – om att Radiotjänst inte aktivt kommer att söka efter personer som har datorer för att avkräva dem licenspengar efter att SVT börjar sända direkt på nätet – som bomben släpptes:

– Mig veterligen finns det ingen teknik för det, sa Radiotjänsts kommunikationschef Johan Gernandt i Ekot, och fortsatte:

– Och i sammanhanget kan jag väl nämna att den pejlningsteknik som Radiotjänst använt sig av tidigare i historien använder vi inte heller.
……..
Carl-Gustav Johansson, vd för Radiotjänst bekräftar uppgiften för Expressen.se.

– Nej, det var länge sedan vi tog den ur bruk, någon gång i sluten eller mitten på 90-talet. Det är ett väldigt otympligt sätt att bedriva kontrollverksamhet på, säger han, smått överraskad över att informationen inte varit allmänt känd tidigare.
Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare, Expressen 23 januari 2013

Där föll den sista biten av trovärdighet hos Radiotjänst. De som till råga på allt tillsammans med SVT:s krav på att få ta ut licensavgift för redan existerande datorer och datorer som säljs…..
För att inte tala om hur många domar som varit uppe i domstol där människor bestridit att de har TV. Om någon blivit dömd att betala för TV efter att pejlingen upphört, så torde den personen blivit dömd på falsk försäkran från pejlare. För det är förvisso en väsentlig uppgift om en pejlare som gått ut och knackat dörr har eller inte har bevisning mot den som blivit anklagad. Vem skall betala för den vilseförningen/undanhållande av fakta?

Hur går det i gårdagens uppseendeväckande fall om TV-innehav? Nekades avanmälan En kvinna i Kisa har anmält till jutitieombudsmannen att hon tvingats skriva på ett papper om tv-innehav trots att hon inte äger nån tv-mottagare. Kände sig hotad av Radiotjänst, Ostnytt 23 januari 2013, SVT Regionalt

Bluffen: Radiotjänst använder inte pejlare, umenytt.se 23 januari 2013

Det var sista spiken i licensfrågekistan. Kan Radiotjänst inte vara ärliga, så finns det ingen moralisk eller etisk grund för att kräva att få fortsätta administrera licenser för public service. Varit tillräckligt illa sedan 1970-talet med att det varit vinklade nyheter som sällan stämt med något annat lands press nyheter om händelser som inte varit det man nu kallar politiskt korrektrapporterade enligt SR och SvT:s bild av verkligheten. Nu räcker det. Lägg ner Radiotjänst samt skrota Public Serviceavgift som inte betalas via pay-per-view eller via skattsedeln om alla politiska partier någonsin blir eniga om det. För övrigt behöver inte Sverige vinklade nyheter a la Nordkorea eller gamla Sovjetunionen.

Radiotjänst har gjort bort sig.

Read Full Post »

om det är nog med förslag är däremot tveksamt. Jag är inte speciellt förtjust i Public Service kanaler som sysslar med lekar och där de flesta dokumentärer man skulle kunna sett gått på någon av de andra kabel-tvkanalerna och i övrigt de låtsas köra direkt som t.ex. under OS trots att man redan fått resultatet av loppet, hoppet, matchen etc.

TV-licensen kan bli obligatorisk skatt, Expressen 2 september 2012
TV-licensen snart historia, di.se 2 september 2012
TV-licensen kan bli skatt, SvD 2 september 2012
TV-licensen kan bli skatt, GP 2 september 2012

I ärlighetens namn, för mig är SVT inget att hänga i julgranen! Tvärt om.

Read Full Post »

Carin Jämtin gör som husse Juholtarn*, missar verkligheten och verkar ha sovit i Riksdagsbänken. Sverige tillhör EU och det är INTE tillåtet att lagstifta hur som havers om i vilken sorts kanal sportevenemang och annat skall sändas. Konkurrensdirektivet fru Jämtin. Det gäller.

S vill stärka SVT-s ekonomiska muskler, Expressen 17 juni 2011
S vill se stora arrangemang i SVT, SVT.se 17 juni 2011
Jämtin öppnar för lagändring för att SVT ska få sända fler OS, Aftonbladet 17 juni 2011

För övrigt är det beklämmande så många direktsändningar som SVT missat och försökt larva till att de gått kvart eller timmar efter det verkligen hänt – har inte tittat på SVT-s OS sändningar annat än korta stunder de senaste OS-n blivit fly f-ad på allt soffgullande och allt missande av vad som händer här och nu. Kan knappast vara ensam. SVT har för länge sedan missat det som Hyland, Plex och Lars-Gunnar Björklund behärskade – växla snabbt mellan arenorna och minimera gullandet i soffan.

*Juholtarn missade ju orsak och verkan när det gällde den sk. barnfattigdomen. Det finns INGEN barnfattigdom i Sverige som inte beror på föräldrars felaktiga val. Inte ens existensminimum är något som är skäl för att inte kunna ge sina barn ordentlig mat och hela kläder. Det är inte barnfattigdom att handla på second hand om man behöver och speciellt om man absolut vill ha märkesplagg; glasögon till barn och vuxna får sökas på Socialkontoret som brukar bevilja den kostnaden för de som lever på existensminimum; det är inte barnfattigdom att inte ha egen mobil och/eller egen dator; det är inte barnfattigdom att inte få åka på utlandsresor. Om föräldrar inte prioriterar sina barn oavsett om det handlar om att köpa halv- och helfabrikat i stället för att laga mat själva så att pengarna räcker längre, om föräldrar röker, dricker eller använder droger, så är det dessa problemen som skall lösas. Inte ösa mer pengar för de lär ändå inte komma barnen till godo.

Read Full Post »

Hur i hela fridens namn kan Centerpartiet med att komma med följande harang? :

Enligt vår och Centerpartiets mening bör anslagsfinansiering via statsbudgeten undvikas, eftersom det skulle leda till spekulationer och ifrågasättande av det publicistiska oberoendet.

Det vi och Centerpartiet istället vill titta på är hur en public service-avgift skulle kunna tas ut av alla skattebetalare. Om det är en avgift som ska vara lika för alla, eller en proportionell avgift i stil med begravningsavgiften, är för tidigt att säga. Men den ska betalas av de som tjänar pengar – inte av mediekonsumerande barn och ungdomar på nätet och i mobiler. Samtidigt som vi slipper ett system med dörrknackande kontrollanterVi vill ha en public service-avgift, Anna-Karin Hatt, It- och regionminister (C), Michael Arthursson, partisekreterare (C) samt Anders Flanking, ledamot i Kulturutskottet (C) På Aftonbladet Debatt 1 mars 2011

Det finns inget skäl att radio- och tvapparatägare eller datorägare skall behöva betala något som kallas Public Service som prackas på medborgarna. Missförstå mig rätt, jag röstar på Alliansen och ser användare inte medborgare som kriterie för vilka som bör betala. Vi är många som aldrig någonsin lyssnar på SR och som även när vi är borta undviker allt vad SVT heter, som i princip bara någon enstaka gång om året skulle få för oss att ta upp SVT-s hemsida och då endast om det hänt någon katastrof eller annat liknande. För något så verklighetsfrånvarande som SR och SVT varit de senaste 40 åren, har sällan setts eller hörts. De är så långt ifrån den likhet med BBC som fanns när televisionen började bli vanligt förekommande i Sverige efter Rom-OS 1960 och rymdfärderna från dåvarande Cape Caneveral, från de högkvalitativa dokumentärerna som Sven Gillsäter m.fl. gjorde om främmande miljöer där djur och natur skildrades på ett sätt som var fritt från all politisk indoktrinering. För det är efter program av den klassen som degenerationen kom med politiska pekpinnar inte minst i nyhetssändningarnas rapportering om allt från Vietnamkriget till omskrivningar av världshistorien, som man än i dag råkar ut för om man sitter hos bekanta som ser på ‘Rapport’ eller ‘Aktuellt’.

Vad det SVT och SR än är idag, så inte är det Public service. Det finns otal möjligheter att få kunskap om vad som händer i Sverige och världen i övrigt. Otal möjligheter att se på olika sidors uppfattning om vad som hänt för att inte tala om att idag är de bästa dokumentärerna om Historia och kulturer gjorda av sk. reklamkanaler. När en dokumentär enligt programtablån i tidningarna visas på SVT eller SR har den i de allra flesta fall senast veckorna innan setts på någon av reklamtvtablåerna. Utan att pekpinnar lagts till före eller efter programmen, vilket SVT började med under 1970-talet. Public service bakgrund var ju att kunna erbjuda kunskap och information om det medborgarna inte så lätt hade tillgång till. Idag är det inte så.

Det må vara riktigt, även om jag tvivlar på det, att Public Service inte bör betalas via statskassan. Men att ta ut skatt av alla för något som många aldrig använder sig av, det liknar kommunism alltför mycket för min uppfattning om vad som är rätt och fel.

Det må vara riktigt, även om jag tvivlar på det också, att hävda mediakonsumerande ungdomar (varför inte pensionärer?) och andra inte skall behöva betala om de ser på SVT.se via TV men inte via LCD-skärm och dator. Verkar för övrigt som om alltför många har alltför dålig kontakt med verkligheten och verklighetens historia när det gäller media. För mig som började med data 1970 är det skrämmande okunskap att trots UR-s sändningar (vilka tittar på dem när skolorna får betala för att hyra in via mediacentral?) som en gång i tiden faktiskt hade vettiga sändningar om vad data är, så verkar alltför många i min egen (snart 62 år) och senare generationens vuxna ha nollkoll på verkligheten.

Men det är helt fel att låta alla betala det ett fåtal vill använda sig av. Skall SVT-play finnas, så är det de som använder sig av det som bör betala precis på samma sätt som ett större antal tidningar utomlands tar betalt för att läsas i sin helhet och som Aftonbladet tar betalt av de som vill läsa de sk. Plussidorna.

Frågan är om svenska varianten på Public Service över huvudtaget fyller en funktion i dagens mediasamhälle. Jag är ytterst tveksam.

Read Full Post »