Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pseodoliberalism’

Det finns ingen liberalism i ditt uttalande: Kan man förstå oron hos Ukrainas rysktalande befolkning?

– Det är dimridåer från Putins sida. Varje anständig nation skyddar sina minoriteter. Det handlar inte om de rysktalande. Det är en maktmarkering från rysk sida.

Hur reagerar du på att partiet Svoboda har fått plats i interimsregeringen?

– Jag hade hellre sett att de inte varit där. Det är ett högerextremt, rasistiskt parti med osmaklig politik. Men om 76 dagar är det val och det avgör vilka partier som kommer att ingå i regeringen.Birgitta Ohlsson: Ukraina är en del av Europa, GP 10 mars 2014

Förvisso har DU Birgitta Ohlsson gång efter gång visat att Du inte har den grundläggande skolkunskap som en EU-minister borde ha. Men nu visar Du att DU inte ens behärskar Kursmålet för 5:e klass i SO-ämnen. Skrämmande.

I 5:e klass läser eleverna om Ryssland i Geografi avsnitt Europa….. och om Vikingatiden-tidig Medeltid i Historia. Hur i hela fridens namn kan Du räkna Ukraina till Europa men missa att Ryssland är en del av Europa oaktat att väst och öst blev uppdelat efter västroms och östroms intresseområden när västliga kristna kyrkorna gick en väg och östliga en annan efter Nicea?

Hur kan en svensk EU-minister så flagrant visa sig inte förstå innebörden i de Mänskliga Rättigheterna?

Utdrag ur bloggartikel Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014
Ukraina behöver både EU och Ryssland. Allt annat är att hålla fast vid ”som jag tycker”-syndromet som bortser från att det viktigaste i grunden måste vara att trygga Mänskliga Rättigheterna genom att sätta sig ner och bjuda in i stället för att skilja ut. Vänsternissar och högerfötter har Europa sett tillräckligt av!

Mänskliga Rättigheterna

Artikel 1
Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De har utrustats med förnuft och samvete och bör handla gentemot varandra i en anda av gemenskap.

Artikel 2
Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt. Ingen åtskillnad får heller göras på grund av den politiska, rättsliga eller internationella status som råder i det land eller det område som en person tillhör, vare sig detta land eller område är oberoende, står under förvaltarskap, är icke-självstyrande eller är underkastat någon annan begränsning av sin suveränitet.

Artikel 3
Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet.

Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.
——— slut på Utdrag ur Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Sedan när har det enligt DIG Birgitta Ohlsson blivit accepterat att en Liberal inte tar avstånd från rasism eller från diskriminering av homosexuella? Lär dig vad som står i Regeringsformens 1 kapitel 2§ och försök förstå att det gäller i alla situationer för svenska Ministrar eftersom svenska lagar och svenska Grundlagar gäller i Sverige! Svoboda är längre utåt höger än SD. Läs deras program!

Pseudoliberalism är lika illa som ideér från Stureplanscentern! Icke förankrat i respektive partis ideologiska historia!

Read Full Post »