Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Psedoliberaler’

Allra först för de som inte vet det redan, jag är barnbarn till Fritiof Jönsson som tillsammans med Valdemar Svensson var med och drog igång det här på Västkusten, Fritiof höll sig till det lokala, kommunala samt sitt arbete som förman för stenhuggeri och var bl.a. med och levererade gatstenen samt finhackade den lagda gatustenen i Bryssel ner till fiskekrogarna. Själv var jag aktiv i FPU, såväl som Göteborgare även ett år ordf för Folkpartiets Studentförening vid FFS, senare som Mölndalsbo aktiv inom FP och FPU Bohuslän och på den tiden Garthonist m.m.

DU är inte Liberal, Birgitta Ohlsson så Folkpartistisk ledande kvinna Du än är. Du bryter mot det viktigaste som Liberalism stått för genom alla tider:

Frihet UNDER PERSONLIGT ANSVAR

Det är illa nog. Vad värre är, är att Du helt saknar konsekvensanalytisk förmåga. OM det hade varit etiskt och moraliskt rätt att ge alla de som söker sig hit till Sverige stadigvarande uppehållstillstånd, så hade det krävts att Du också varit villig att svara ja på följande premisser:

* Är Sverige ”bättre”/”säkrare” land än alla andra.
Följdfråga: På vad sätt anser Du att Sverige och svenskarna är moraliskt högre stående än andra och vet Du om att för att kunna anse så är det att gå balansgång mot rasism att sätta en grupp människor över en annan!

* Är det rätt att premiera de som har råd att betala för att bli smugglade till Europa och tagit sig upp till Sverige?
Följdfråga: Vad anser Du vara giltiga argument för ett sådant ställningstagande?

* Är det enligt Din mening riktigt att bortse från Gällande Svenska Grundlagar, bl.a. Regeringsformens 1 kap 2§ och att utgå från att det är bäst för de som får uppehållstillstånd att rota sig i Sverige?
Följdfråga: Är inte det en form av nykolonialism att aktiva tänkande människor förutsätts rota sig i Sverige i stället för att om tillfälle gives vara med och bygga upp sitt födelseland?

Men som sagt – Liberal är Du inte. Bara Folkpartist!

Birgitta Ohlsson, och flera med henne, vänder sig bland annat mot förslaget om att överge principen att den som får asyl i Sverige ska få permanent uppehållstillstånd. Förslaget från partiets integrationspolitiska arbetsgrupp är att permanenta uppehållstillstånd ska ges först efter tre år, eller när personen kan försörja sig själv.<A HREF="http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.2714263-strid-inom-fp-om-integrationspolitik

FP-topp tar strid om integrationen, Sveriges Radio 14 maj 2015
Strid i FP – om integrationen, Aftonbladet 14 maj 2015
Strid i FP-toppen om flyktingmottagning, DN 14 maj 2015
Strid inom FP om integrationespolitik, SvD 14 maj 2015

Börja hemma! Börja med att göra livsvillkoren så bra som möjligt för fattiga, hemlösa Svenska medborgare och de som redan har Svenskt uppehållstillstånd!
Lär dig sedan det du borde lärt dig redan i 7:e klass:
Det är Ingen mänsklig rättighet betala för att välja hemland Det är inte ens en Mänsklig Rättighet att välja hemland – Hur i hela fridens namn skulle det se ut? Vi lever inte i ett Rousseauliknande Utopia!

Read Full Post »

att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo!

För övrigt anser jag att det är höjden av rasistiskt tänkande när någon oavsett politiker eller annan får för sig att det skulle vara bättre för människor från problemområden, ekonomiska och/eller politiska, att ges förmånen att komma till t.ex. Sverige, EU, Australien etc. Helt ok att länder, organisationer och frivilliga ser till att människor får mat för dagen och utbildning även i flyktingläger, oroshärdar etc. Gärna med FN-trupp som kontroll för säkerheten. Alternativt jobba i oroshärdar med att skapa ‘säkra’ områden. Det viktiga är att finnas där som stöd och hjälp till barn som behöver någon vuxen på plats.

Men någon som helst Mänsklig Rättighet att välja var man vill bo i världen finns inte och är en ren psedoliberal tankegång fjärran från verklig liberalism. Sluta också upp att tänka att ‘vi’ är bättre på att lösa andra människors verkliga problem än vad de själva är om vi hjälper dem på plats.

Mesta psedoliberalen idag är Cecilia Wikström EU parlamentariker (FP): Dags skapa lagliga vägar in i EU, Cecilia Wikström FP på GP debatt 19 juli 2013

Andra artiklar och då med anknytning till Austalien:
Rudd stoppar båtflyktingar, Aftonbladet 19 juli 2013
Rudd stoppar båtflyktingar, Expressen 19 juli 2013
Rudd stoppar båtflyktingar, SvD 19 juli 2013

Tillägg 22 juli 01.00 Måste ha varit extremt stor andel icke ämnesbehöriga samhällskunskapslärare som undervisat i svenska skolor. Att de var många det visste jag, men att så många journalister och politiker visar upp sin okunskap om varför det är viktigt att de grundlagar och lagar som finns i Sverige och andra EU-länder följs och att det inte är media som skriver lagarna, de är nästan skrämmande.
Väg till EU som LO vill stänga, SvD Ledarsidan 21 juli 2013
Jag upprepar: DET ÄR INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV FÅ VÄLJA VILKET LAND MAN VILL BO I! Det är heller inte media som skapar lagar i ett demokratiskt samhälle!

Read Full Post »