Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Professorer diskvalificerar sig’

och hade Ni haft den helhetskunskap som krävs, så hade Ni aldrig skrivit Er debattartikel:
Fosfat ett underskattat hot, SvD Brännpunkt 9 december 2013

Som minst borde såväl Ni professorer som dietister känt till att ett antal sjukdomstillstånd i sig leder till fosforbrist i kroppen och att fosfat är en nödvändig tillsats, ofta naturlig, för att cellernas embran skall kunna fungera så att ”slagg” och andra avfallsprodukter producerade av kroppen när kroppen skall ta upp näring. Om fosfor och fosfat skärs ned, så visar stora studier, en del har stått i Science, att det även föreligger risk för cancer eftersom de är nödvändiga i tillräckligt stor omfattning för att reglera kalciumupptaget i kroppen!

Verkligheten:
The main function of phosphorus is in the formation of bones and teeth.

It plays an important role in how the body uses carbohydrates and fats. It is also needed for the body to make protein for the growth, maintenance, and repair of cells and tissues. Phosphorus also helps the body make ATP, a molecule the body uses to store energy.

Phosphorus works with the B vitamins. It also helps with the following:

•Kidney function
•Muscle contractions
•Normal heartbeat
•Nerve signalingPhosphorus in diet, Medlineplus Encyclopedia U.S. National Library of Medicine
Vilket helt och hållet stämmer överens med i princip alla Sciencestudier under åren som tittat på sjukdomar i de stora områden som räknas upp ovan! Det största intaget av fosfor som svenskar får är från mjölk, ost och protein! Så långt är det riktigt, men normalsvensken får idag alldeles för lite fosfor i sig! Inte tvärt om!
Sluta ljuga – utan fosfor dör vi, Norah4you 29 november 2013

För de okunniga: Inorganic phosphates are mined to obtain phosphorus for use in agriculture and industry.In organic chemistry, a phosphate, or organophosphate, is an ester of phosphoric acid Vilket vem som helst som kan lite grann om kemi alternativt jobbat med kemikalieimport/export lär kunna…..

Read Full Post »