Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Professor Karen L King’

English text of my blogarticle The Coptic fragment and Jesus’s ‘wife’, Norah4you 19 september 2012

The Coptic fragment and Jesus’s wife
© Johansson Inger E, translated from Koptiska fragmentet om Jesu ‘fru’ Gothenburg 19 september 2012-09-19

On Tuesday Harvard Professor Karen L King showed a coptic fragment from 4th century. Despite her professional opinion, the fragment has been known for a long time. From before the said owner got it in his hand in 1947. But for most people this might be today’s news. Before discussing the fragment I think it’s fair to say that:
* Nothing change if Jesus was or wasn’t married.
It’s all about Faith in God and Faith that Jesus was born as God’s own child. No paper regarding his family or his martial status changes that. Only those with weak Faith might question that.

It’s also in time of discussions among Ateists who question Jesus Christ. May God be with them. God is the one God no matter what name you as a human gives him. He is what he is no matter if you belive or not.

The issue of Jesus martial status has been discussed since around 280-320 AD. The coptic texts, found in the church close to the place where the fragment showed by Professor King was found, all but one have been shown to be forgeries from 4th century. And what’s more they were showed by Fathers of the Church, the Western Papal Church as well as the Eastern Ortodox Church to be forged back then. In other word known to be forgeries since 4th century. That’s one of the reasons the Gnostic believers and those of the Copts not belonging to either church never been accepted by other Christians as real Christian believers.

It’s sad that the Hon. Professor yesterday forgot (?) to tell that the lines she showed in the Greek text almost all Christian Bible’s have used to translate from the text is: Jesus Wife Mother Mary aiming at Virgin Mary who in Elderly Church history was known under that name. That’s the reason why we in West have many ‘Our Lady’s Church’; Liebfrauenkirche and a like names on churches. In other word Professor King hasn’t proven anything more than the fact that Coptic document had Jesus’s wife mentioned without the rest of the text. Anything what so ever written 300 years AFTER an event or a person lived never ever can be used as a proof of what happened. If it’s written far away the validity of the source is disputable as a source. It can be used as an indication of a belief. Nothing else.

It’s far more interesting even if it wasn’t made in place where Jesus lived to discuss the 1st century cup found the other year where it was written Jesus the Magician. That was found in what’s now Egypt.

Historian says piece of papyrus refer to Jesus’s wife, New York Times 19 september 2012

Regarding the other Gnostic and Coptic documents, ‘gospels’ and other please read:
Gospel of Thomas, Gotquestions.org and Should the Gospel of Thomas be included in the Bible?, Bible Questions answered

Handout photo of Karen L. King, Chicago Tribune 2012/09/18 Contrary to what Professor King say the fragment has been debated in sciece groups for many years. It’s not unknown. But the age of the fragment has been disputed. I accept that it’s now shown to be from 4th century. But that’s worth nothing at all in regards of Theories and Methods of Science. See above.
Was Jesus married? Ancient papyrus mentions his wife, abcnews.go.com 2012/09/18
Harvard Professor identifies scrap papyrus suggesting some early Christians believed Jesus was married, boston.com 2012/09/18 Please note what I wrote above – The Fathers of the Church never ever accepted the Gnostic and some of the Coptic believers as having true Faith.

God be with you all. He gives not what you pray for but what he sees you need to belive in him. Thus it doesn’t matter if a person have a high title and a high position or is one of all of us not having that. God never promote he gives anquestionable love to all who believes in him.

More 18.50 Does the Jesus ‘wife’ evidence change anything for Christianity?, Guardian.co.uk 2012/09/19 Of course it doesn’t change anything AND further more – the fragment is by no means any kind of EVIDENCE. Written more than 200 years later and not written in the same place Jesus lived. Two of the worst fallacies when Theories of Science validations are up. Bad scholars aren’t better than there argumentation and value of argumentation stand and fall on validity of the facts used for validating the premisses needed for an argument to be possible leading to a substainable conclusion!

Papyrus suggesting Jesus had wife scutinized, cbsnews.com 2012/09/19

Read Full Post »

English text
När Harward professorn i eccliastikfrågor Karen L King på tisdagen visade upp ett fragment som trots vad hon då påstod är känt bland många sedan före det nådde nuvarande ägares händer, så är det säkerligen första gången den stora massan kommer att få ta del av en sedan länge stor diskussion. Egentligen inte om Jesu var gift eller inte. Den frågan har diskuterats sedan 300-talet till vilket fragmentet numera enligt vad som uppges är säkert daterat. För det var i nuvarande Eritrea bland kopterna en av den gnostiska kyrkans stora frågor under 3-400-talet. Utan fastmer om detta fragment avser en fru till Jesus eller som det står i ett annat samtida dokument som inte omtalas i artiklar i där Kings fragment beskrivs t.ex. Historian says piece of papyrus refer to Jesus’s wife, New York Times 19 september 2012 I ett annat numera sällan diskuterat fragment talar motsvarande text om Jesu fru, Vår Fru Moder. Vilket inte är samma sak. Vår Fru Moder avser Jungfru Maria. Koptiska äldre texter är för övrigt inte skrivna på plats där Jesus verkade eller ens under hans levnad. Vilket i sig ställer till det för de som direkt efter Kings fragments uppvisande vill få det till att Maria Magdalena var Jesu fru.

Observera något viktigt: Det är bara för de som är svaga i tron som det spelar någon roll om Jesus var eller inte var gift. Inget förändras som annat än i människors uppfattning. Gnostikerna hade en hel del andra för oss fantastiska tolkningar av Jesus. Det som är mer intressant än Kings och det andra 300-tals fragmentet är däremot en liten del av en kopp daterad till Jesus levnadstid där Jesus omnämns som ‘Jesus magikern’. Den akademiska diskussion som pågår om den koppen, hittad i nuvarande Egypten, är betydligt mer intressant än denna.

För övrigt nämns inte de gospels som hittades i den kyrkoruin som ligger nära där fragmentet en gång i tiden hittades. De är även de betydligt mer intressanta. Det ena av de som är fullständigt, vilket det ena är, är intressant eftersom det visar sig att den texten som är äldre och numera daterad till andra århundradet efter Kristus, runt år 150 om vi skall vara noga, visar sig nämligen nästan bokstavligt vara identiskt med senare grekiska texter från vilka i princip alla Västvärldens Biblar är översatta. Det är intressant. Det hittades som jag nämnde fler gospel. De övriga avfärdades av Kyrkofäder redan under 300-talet som förfalskningar.

Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012
Papyrusbit nämner Jesus fru, DN 19 september 2012
Ny forskning: Jesus var gift, Aftonbladet 19 september 2012

Sedan har vi en hel del Gnostiska förfalskningar från 300-talet att ta med i beräkningen när vi analyserar och diskuterar det i artiklarna omnämnda fragmentet. Läs t.ex. Gospel of Thomas, Gotquestions.org samt Should the Gospel of Thomas be included in the Bible?, Bible Questions answered De texterna avfärdades redan under 300-talets första hälft som förfalskningar och större delen av kristenheten intar samma ställning i frågan idag. Samma gäller ett gnostiskt ‘evangelium av Maria Magdalena’ som nämnda Professor King skrev en bok om härom året. Jag har i annat sammanhang talat om vikten att religionshistoriker deltar i debatten speciellt om de även är vanliga historiker. Professor King tillhör framgångsrikt den förra kategorin men har sin egen uppfattning om vad som är kristen riktig tro. Precis som så många andra under århundradena före och efter Nicea. Oaktat vilket är det INTE första gången det visas upp eller ens det enda fragmentet som nämner Jesus fru – i de flesta tidiga texterna som Jesus fru moder…..

Tillägg 08.35 Papyrusbit nämner Jesus fru, GP 19 september 2012
Pappersbeviset för att Jesus kan ha varit gift, Expressen 19 september 2012 Bevis? Sedan när kan man använda ett 300 år senare skrivet dokument som ‘bevis’ för något som hänt tidigare till råga på allt på helt annan plats än där dokumentet skrevs. Källkritisk analys får dokumentetvärdet att vara nära noll. Det enda det går att använda till vetenskapsteoretiskt hade varit som ‘källa’, om det inte varit en 300-tals förfalskning som var känd som förfalskning redan när det presenterades då. Vilket det gjorde och visades vara förfalskning av en text som i sitt ursprungsskick hade Jesus fru Moder……
Papyrusbit nämner Jesus fru, SvD 19 september 2012

Tillägg 11.00 20 september Aftonbladet m.fl. har trillat i tunnan och visat sig vara helt utan kontakt med vetenskapsteorier och källkritisk analys: Da Vinci-koden kan vara rätt ute, Aftonbladet 20 september 2012 NEJ Da Vincikoden är så långt från verkligheten som tänkas kan. Först och främst – FRAGMENTET ÄR INGET BEVIS FÖR ATT JESUS SKULLE VARIT GIFT – skrivet flera hundra år senare på annan plats av gnostiker som redan när det skrevs bevisades förfalska äldre källor och därför inte kan räknas som annat än mycket tveksamma som källor även om de hade skrivit på samma plats där Jesus verkade. Vilket de gnostiska texterna inte är skrivna. Avsaknad av alla kriterier som måste vara uppfyllda för att en källa skall kunna användas som någon form av bevisning: Inte skrivit när händelse/person skedde/verkade; avsaknad av lokal anknytning till händelsen/personens liv; Syftet är känt för att inte säga ökänt och har så varit de senaste 1700 åren; Tendensen är tydlig vilket den inte skulle vara om någon form av trovärdighetskriterie skulle kunna anses uppfyllt. För övrigt var och är den Heliga gralen varken en kvinna eller en gyllene ädelprydd bägare. Men det är en helt annan sak.

Read Full Post »