Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Producenters produktblads varningstexter’

Bisfenol A

Nu får det vara nog med såväl Livsmedelsverkets rena lögner om Bisfenol A, som med forskarnas påståenden om oklara risker
Oansvarigt av staten att blåsa av Bisfenol A larmet, Åke Bergman professor i miljökemi, Stockholms universitet; Anna Beronius, doktor i medicinsk vetenskap Stockholms universitet; Carl-Gustaf Bornehag, professor i folkhälsovetenskap Karlstads universitet; Bo A Jönsson, professor i miljömedicinsk kemi Lunds universitet samt Christina Rudén, professor i regulatorisk toxikologi Stockholms universitet på DN debatt 4 februari 2014

I mina ögon är det också oansvarigt att inte tala klartext! Om det är något som är 100% klarlagt, så är att de uppgifter som finns här nedan om Resina5020 är exakt samma som ar känt av producenterna av Bisfenol A redan 1976 när jag själv arbetade på kemikalie o medicinproducents orderavdelning. Stod på den tiden i produktpladet för Bisfenol A!
SLUTA LJUGA FÖR SVENSKA FOLKET!

1. Identification of the substance / preparation and the Company
1.1 Identification of the substance or preparation
Code: RESINA5020
Product name RESINA 5020
Chemical name and synonym EPOXY RESIN FROM BISPHENOL A
………
Acute effects: stinging eyes. Symptoms may include: rubescence, edema, pain and lachrymation. Contact with skin may cause:
irritation, erythema, edema, dryness and chapped skin. Vapour inhalation may slightly irritate the upper respiratory trait.

Ingestion may cause health disorders, including stomach pain and sting, nausea and sickness.

Upon contact with skin, this product causes sensitization (dermatitis). Dermatitis derives from skin irritation on the areas which repeatedly come into contact with the sensitizing agent.

Cutaneous lesions may include: erythemas, edemas, papules, vescicles, pustules, scurves, ulcerations and exudative phenomena, whose intensity varies according to illness seriousness and affected areas. Erythemas, edemas and exudative phenomena prevail during the acute phase. Scurfy skin, dryness, ulcerations and skin thickening prevail during the chronic phase.

This product must be handled carefully because of its possible mutagenic effects. Anyway, currently available data are insufficient to definitively prove hereditary gene alterations.

Översättning gjord med Google Translate:
Akuta effekter: stickande ögon. Symtomen kan vara: rubescence, ödem, smärta och tårflöde. Kontakt med huden kan orsaka:
irritation, erytem, ödem, torrhet och narig hud. Ånga inandning kan svagt irritera de övre luftdrag.

Förtäring kan ge hälsoproblem, inklusive magont och sting, illamående och sjukdom.

Vid kontakt med huden, som orsakar denna produkt Sensibilisering (dermatit). Dermatit härrör från hudirritation på de områden som upprepade gånger kommer i kontakt med det allergiframkallande ämne.

Kutana lesioner kan vara: erytem, ödem, papler, vescicles, pustler, scurves, sår och exsudativ fenomen, vars intensitet varierar beroende på sjukdom allvar och drabbade områdena. Erytem, ödem och exsudativ fenomen råda under den akuta fasen. SKORVIG hud, torrhet, sår och hud förtjockning råda under den kroniska fasen.

Denna produkt måste hanteras varsamt på grund av dess möjliga mutagena effekter. Hur som helst, för närvarande tillgängliga data är otillräckliga för att slutgiltigt bevisa ärftliga genförändringar
——– källa: Safety sheet Resina 5020

Som jag skrev i förra bloggartikeln om Bisfenol A: Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013

Prostacancer kära Livsmedelsverk, är bara ett av många sjukdomstillstånd som senaste 35 åren varit känt att kunna som minst förvärras av Bisfenol A i mat, dryck och matkärl m.m.

Att det ‘bara’ är låga halter av bisfenol A i rören, är inget att leka med kära Livsmedelsverk! Försök inte ljuga längre! Det är numera helt bevisat att
Bisfenol A lagras i kroppen OCH stimulerar bl.a. Prostata cancer….. Bisphenol A stimulates human prostate cancer cell migration via remodelling of calcium signalling,Derouiche, Warnier, Mariot, Gosset, Mauroy, Bonnai, Slomianny, Delcourt, Prevarskaya och Roudbaraki, Springer Plus 2013 2:54
info: Springer Plus är en vetenskapsjournal som utöver vanlig vetenskaplig kontroll innan publikation också kräver tillgång till fullständig originalundersökningsmaterial, fullständig redovisning av undersökningsmetoder och deskription av tillvägagångssätt. Dvs allt som vetenskapsteori kräver för att något skall vara vetenskapligt – det skall inte bara gå att göra vetenskaplig analys av undersökning som gjorts utan slutsats som forskare kommer till skall vara upprepningsbara och kunna nå samma slutsats även av andra forskare.

Bisfenol A påverkar kalciumupptaget på ett för prostatacancer negativt sätt. Men det och så många andra vetenskapliga rön som om Ni brydde Er om folkhälsan skulle göra att Bisfenol A totalförbjöds i VA-nät och i plaster för förvaring av mat, det är kanske känsligt att berätta om?
— utdraget ovan från Bisfenol A farligt, Norah4you 30 oktober 2013

Oklara risker med bisfenol A, SvD4 februari 2014 LÖGN och F-ad dikt! Det var en av de saker som jag utöver att skicka med produktblad för Bisfenol A hade att tala om för de som ville använda plast med Bisfenol A i: får inte värmas! får inte ha annat än helt neutrala flytande produkter i sig! Kan även vid användning på det sättet ge allvarliga förändringar på kalciumupptaget samt att Bisfenol A lagras i kroppen!

Oklara risker med bisfenol A, GP 4 februari 2014
Oklara risker med bisfenol A, Aftonbladet 4 februari 2014
Forskare: oklara risker med bisfenol A, Expressen 4 februari 2014

Jag kan förstå att det många gånger är svårt för forskare i Sverige att tala klartext. Speciellt om det är en svensk myndighet som påstår något som är uppåt väggarna fel. Vi har ett problem med forskningen i Sverige – forskarna, speciellt professorer får ägna stor tid åt att få in pengar för att bedriva forskning. Rent generellt är det en viktig fråga att ställa sig: Skall svenska staten, politiker eller myndigheter överhuvudtaget ha något att avgöra när det gäller vilken forskning som skall bedrivas inom naturvetenskapliga ämnen? Men det är en helt annan frågeställning. Sätta gränser för vad som är etiskt riktig forskning utifrån Sveriges Grundlagar, ja. Men sen?

Tillägg: ”Kemikalier är inget folkhälsoproblem.”

Ethel Forsberg, då generaldirektör för Kemikalieinspektionen, har kallats till möte på miljödepartementet vid Tegelbacken i centrala Stockholm. Andreas Carlgren har under sina första år som miljöminister deklarerat att han inte prioriterar kemikaliefrågan. Men det är först när hon hör orden, som Carlgrens statssekreterare fäller, som hon till fullo förstår departementets hållning.Intressant artikel om ny bok. ”Det liknar förmynderi, SvD 5 februari 2014 Nu är Ethel Forsberg fd generaldirektör för Kemikalieinspektionen förvisso inte kemist utan har en Master i Agricultural Science. Det är för helheten viktigare att ha tillräcklig bredd för att känna till alla infallsvinklingar än att ha djupkunskap utifrån teoretiska tillstånd som inte råder i verkligheten!

Read Full Post »

Prostacancer kära Livsmedelsverk, är bara ett av många sjukdomstillstånd som senaste 35 åren varit känt att kunna som minst förvärras av Bisfenol A i mat, dryck och matkärl m.m.
Att det ‘bara’ är låga halter av bisfenol A i rören, är inget att leka med kära Livsmedelsverk! Försök inte ljuga längre! Det är numera helt bevisat att
Bisfenol A lagras i kroppen OCH stimulerar bl.a. Prostata cancer….. Bisphenol A stimulates human prostate cancer cell migration via remodelling of calcium signalling,Derouiche, Warnier, Mariot, Gosset, Mauroy, Bonnai, Slomianny, Delcourt, Prevarskaya och Roudbaraki, Springer Plus 2013 2:54
info: Springer Plus är en vetenskapsjournal som utöver vanlig vetenskaplig kontroll innan publikation också kräver tillgång till fullständig originalundersökningsmaterial, fullständig redovisning av undersökningsmetoder och deskription av tillvägagångssätt. Dvs allt som vetenskapsteori kräver för att något skall vara vetenskapligt – det skall inte bara gå att göra vetenskaplig analys av undersökning som gjorts utan slutsats som forskare kommer till skall vara upprepningsbara och kunna nå samma slutsats även av andra forskare.

Bisfenol A påverkar kalciumupptaget på ett för prostatacancer negativt sätt. Men det och så många andra vetenskapliga rön som om Ni brydde Er om folkhälsan skulle göra att Bisfenol A totalförbjöds i VA-nät och i plaster för förvaring av mat, det är kanske känsligt att berätta om?

Ofarligt att dricka vattnet, Sydsvenskan 31 oktober 2013 Ofarligt? Så långt ifrån sanningen som möjligt är!
Låga halter av bisfenol A i rören, GP 30 oktober 2013
Låga halter av bisfenol A i rören, Aftonbladet 30 oktober 2013
Låga halter av bisfenol A i rören, SvD 30 oktober 2013
Ofarliga mängder bisfenol A i dricksvattnet, Sveriges Radio 30 oktober 2013

Redan på 70-talet när jag själv under 3 år arbetade på stort kemi- och läkemedelsföretags orderavdelning, så fanns det i klartext i produktbladen att halter som är lägre än de som Livsmedelsverket nu avfärdar var farliga att få i sig, det var också så att det stod i klartext på producent av plastprodukts produktblad att plast som innehåller bisfenol ALDRIG får värmas upp eller användas för vätskor/mat som har annat än rent neutralt Ph-värde! Sluta upp med dumheterna! Livsmedelsverket är en fara för hälsan snarare än en hjälp. Alldeles för många E-nr och annat som Ni under åren talat för som ofarliga, är allt annat än ofarliga. Många av de sjukdomar som ökat under den senaste 30 års perioden fanns med i varningstexterna som jag varje dag hade att bifoga ut till de som producerade plastprodukter för såväl hushåll- som VA-området!

Tillägg 1 november 2013 Stoppa den kraftiga ökningen av bröstcancer, läkare och representanter för patienter på DN Debatt 1 november 2013 Det är anmärkningsvärt enligt mitt sätt att se på Bisfenol A från 70-talet och framåt (då har jag själv troligen pga genetiskt arv i somras opererat en tårtbit) att kurvorna för cancer som antas eller bevisats påverkas av hormoner stämmer lite för väl med användande av Bisfenol A i plastprodukter från nappar (spädbarn) hela vägen till mjukplast som vår mat ofta förpackas i över plastpåsar (obs alla innehåller inte bisfenol A många gör det)….. dags att stämma i bäcken.

Read Full Post »