Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Privata skolor’

Socialdemokraterna samt många journalister, flummare och vänsternissar, kör fram vinsterna i skolan som den viktiga frågan. Men frågan som identifierats är fel fråga. Rent generellt borde pengar som tjänas i Sverige av enskild som arbetar i Sverige längre än 1-2 år samt av företag som vill ha fast verksamhet i Sverige beskattas i Sverige. Detta borde vara utgångspunkten för beskattning oavsett om det handlar om skola, vård, omsorg, vägbyggande, bostadsbyggande etc. Med andra ord där verksamhet helt eller delvis täcks av Offentliga medel, skattepengar, så bör inkomst för företag och enskilda beskattas i Sverige. Med eller utan avdrag för redovisad skatt i annat land för exakt samma intjänade vinstpengar.

Det finns också en annan fråga som bör komma upp på dagordningen: Hur skall vi i Sverige lära våra inköpare av Offentliga tjänster att ställa vederhäftiga och rimliga minimikrav för godkännande av offerter såväl vid inköp av varor som tjänster och då i förlängningen även på utförare av tjänster. Med andra ord: Var vill vi svenskar att gränsen skall gå för minimikrav på kvalité i verksamhet som bedrivs med offentliga medel?

Det handlar egentligen inte om vinster i privat skolverksamhet för i den kommunala skolverksamheten har pengar som skulle gått, ofta enligt Riksdagsbeslut, till skolverksamhet hamnat i andra kommunala fickor. Andra pengar som förs på skolans konto när vi talar om kommunal skolverksamhet har i högre grad, speciellt i rödgröna rörans Göteborg, gått till ökade politiker- och administrativa kostnader. Att det utifrån totala kommunala ekonomiska verklighetsanvändningen går att göra vinster i t.ex. skolverksamhet, är inget som förvånar. Självfallet bör de vinsterna beskattas i Sverige.

Sex av tio vill stoppa välfärdsvinst, GP 2 april 2014
Stefan Löfven: ”En skandal”, Aftonbladet 3 april 2014 Ta inte i så utan att först sopat framför egen dörr. Det tar 12 år att utbilda unga till arbetslöshet och grundproblemet är de skolbeslut som har Socialdemokraterna som ensamma eller avgörande beslutsfattare!

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
…….
* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013
Utan de tossiga besluten som gör att de elever som gått i Grundskolan efter år 2000 fått färre och färre behöriga lärare. Alltså inte bara det att det pga naturlig pensionsavgång av de välutbildade lärarna som utbildade sig fram till mitten av 70-talet ersatts av icke ämnes-/icke stadiebehöriga lärare. Det var och kommer för lång tid framöver vara huvudorsaken till varför svensk skolverksamhet behövde utsättas för konkurrens med privata alternativ! Det är inte fel att ha privata utförare av skolverksamhet. Inte heller fel att dessa om de uppfyller samtliga kvalitétskrav OCH betalar skatt på vinst i Sverige kan få vinster precis som i all annan verksamhet privat, halvstatlig, kommunal etc. Problemet är om de inte betalar skatten i Sverige.

Read Full Post »