Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘President Obama och ”CO2-hotet”’

Obama har gått vilse i pannkakan. Han har helt missat Archimedes princip, Landhöjning/Landrise (dvs att föremål som trycker ner eller undan vatten reser sig när trycket försvunnit… Istäcket som låg över norra halvklotet tyngde ner land som reste sig när istäcket smälte…. Hur han ens missat att om man fyller ett glas med isbitar och försiktigt häller i vatten upp till kanten, så blir det inte översvämning när isen smälter….

Men Obama må vara en av de mäktigaste männen på jorden. Obama äger självfallet rätten som alla andra att ha sin åsikt om det sk. Klimathotet. Ett hot som aldrig existerat annat än i politikers och icke vetenskapligt förankrade sk. experters drömmar…. Konsensus är en politisk term. Inte vetenskaplig. Inom vetenskapsteorin existerar inget konsensus. Ett vetenskapligt paradigm, det närmaste man kan komma den politiska termen konsensus, är endast gällande så länge det inte genom ny kunskap eller ny analys av gamla fakta motbevisats. Varje ny kunskap inom ett område kräver att tidigare teorier analyseras om utifrån den nya kunskapen…. men inte har politiker tid med det och de sk. experterna saknar helhetsperspektiv när de klimatfrälsta experterna korrigerar – för fakta är empiriskt avläst fakta all form av korrigering är att förvanska, förenkla eller bortse ifrån samtliga premisser som samtidigt måste vara sanna för att helhetsperspektivet ska kunna leda till en hållbar slutsats…

Läs gärna rebloggad artikel: Reblogged Wattsup article, Ocean Heat: New Study Shows Climate Scientists Can Still Torture Data until the Data Confess

Som sagt Obama är stor i orden, men liten på jorden.

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm) Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map. We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Please observe the minimi brown resp minimi blue dot. The brown dot represent Mount Everest (in this scale 1 mm) and the blue the Mariner Grave (in this scale 1 mm)
Please note scale Earth radie 6 378 km where each km is represented by 1 mm on map.
We humans never gone deeper than Mariner Grave no matter that we visited our Moon and sent rockets far beyond….

Se på de två prickarna…. hur i hela fridens namn kan någon som läst på Universitet eller Högskola ens gå och tro att människorna orsakar ett CO2-hot? Kunskaperna om Fakta om jorden blir lägre och lägre…

Obama lägger fram ny tuff klimatplan, GP 3 augusti 2015 Okunskapen är skrämmande.
Inte blir saken bättre av att okunskapen lever på EU-nivå, där också: ”>EU hyllar Obamas tuffare klimatkrav, GP 3 augusti 2015
Att media runt världen, bl.a. här i Sverige ofta har ledarredaktioner som inte har de kunskaper de skulle fått lära sig förstå redan i det vi kallar grundskola, förvånar inte ett dyft…. Grönt skifte i grevens tid, DN ledarsidan 4 augusti 2015 Naturvetenskap står inte högt i kurs numera… Tyvärr.

Obama kräver tuffare klimatpolitik, Aftonbladet 3 augusti 2015

Ett av de värsta dumheterna blad de som vräks omkring av politiker och media är tron att Människan påverkar växthusgaserna speciellt CO2….. verkligheten är den att lokalt kan CO2 variera, speciellt CO2 som mäts i närheten av eller i vindriktningen från en vulkan. Vulkaner spyr ut CO2 under hela sin livstid och även senare…. mätning av CO2 vid vulkaner sker för att man skall få en indikation på om ett vulkanutbrott är på väg….. inte för att konstatera något sk. klimathot. För övrigt står Vulkaner och Jordbävningar för mer än 92% av all CO2…. Vilket vi skall vara tacksamma för… Hoppas att någon kommer ihåg Fotosyntes? Oavsett om Fotosyntes är något du som läser minns eller ej, så är faktiskt uppmätta data vad gäller CO2 EXAKT SAMMA (om värden inte korrigeras av sk. experter eller av korrigerare) IDAG i jordens atmosfär som den var när CO2 började mätas på 1700-talet. Har aldrig varit ens i närheten att höja 0,04% som i sig är en avrundad siffra –

Lite mer fakta:
Jorden består till cirka 70 % av hav. På dessa haven finns det inte ens i nutiden någon form av heltäckande, eller ens deltäckande temperaturmätning 1 resp 3 meter över havsnivån samt 1 resp 10 meter under! Det är så illa att av dessa 70% har inte ens 1% stadigvarande mätstation på samma GPS punkt dag efter dag.

Jordens atmosfär består av:
Gaser i atmosfären:
Kväve 78.08 %
Syre 20.95 %
Argon 0.93 %
Koldioxid 0.038 %
Neon 0.002 %
Helium 0.0005 %
Metan 0.0002 %
Krypton 0.0001 %
Vätgas 0.00006 %</span style<

Så OM det funnits minsta chans att den sjätte decimalen av de 0.04% (ja Du läste rätt, 0.04 % är det avrundade värdet för CO2)som CO2 utgöra av vår lufts gaser, skulle vara tillräckligt för att åstadkomma verklig, inte fiktiv datamodulerad korrigerade avläsningars, uppvärmning av jorden,
SÅ hade det räckt med att varje träd som huggs ner ersatts med ett nytt samt att varje person i I-länderna planterat ett extra,
för att åstadkomma nollsummespel.
Nu behövs inte det. Dock försvarar verklighetens situation inte koleldning eller bensindrift. Rent vatten är problemet.

Men skall rätt vara rätt, så är 0.04% en avrundning av 0.038 och en höjning av sjätte decimalen kan aldrig göra avrundningen större än 0.04….., så det där med matematik, decimaltal och procent har tydligen en hel del missat att lära sig senast i femte årskursen….
Annat var det 1930. Då skulle elever som gått ut fjärde årskursen kunna och de som i femte gick över till realskolan repetera tal som t.ex.: ”Hur mycket salt finns det i 1650 kr havsvatten, som innehåller 3.4% salt? (tal 590 sid 51; Rendahl-Wahlström-Frank; Räknebok för realskolan första delen För den fyraåriga realskolans första klass, Stockholm 1930)

Utöver detta så är den stora frågan: VEM VAR DET SOM MÄTTE TEMPERATURERNA på följande områden INNAN vetenskapliga mätningar kom till i mitten eller slutet av 1950-talet? Antarktis, Kalahariöknen, Australiens öknar? För Arktis är det värre den första mätningarna skedde 1969 på områden innanför 5 mil från iskant. OBSERVERA ATT ISTÄCKET I ARKTIS ALDRIG VARIT MINDRE DE SENASTE ÅRHUNDRADENA ÄN 1956 då det var mindre än 2007 som brukar refereras av en del snillen. Ingen gång sedan mätningarna påbörjades har det under avsmältningssäsongen april till oktober varit mindre istäcke i Arktis än 4.300.000 km2 Fyra miljoner trehundratusen kvadratkilometer. Dvs fördelat på antalet isbjörnar har varje isbjörn som minst haft 172 km2 egen yta var och en.
PS antalet isbjörnar har från 1950-talet till nu ökat från 5000 till cirka 25000 och ytan är räknad på senare antalet!

Read Full Post »