Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Prematurbarn’

oavsett var vi, Du och jag, som enskilda individer står i frågan om rätten för kvinnan att besluta om abort eller i frågan om när vi anser att ett foster är en levande varelse, vilket som Du vet är en omdiskuterad fråga både ur religiösa och juridiskt etiska frågeställningar kring aborter, är bara det att ett enda barn som är född i vecka 23 (eller vecka 24) kan överleva och överleva så att det kan få komma utan alla livsuppehållande åtgärder, ett framsteg för läkekonsten.

När man så läser om Minna som är född vecka 23 och samtidigt vet att Socialstyrelsen får bevilja aborter efter vecka 18 fram till vecka 22, då ställs frågan på sin spets: SKALL och FÅR vi tillåta sena aborter? Följdfrågan blir: Om svaret är ja, på vilka kriterier SKALL Socialstyrelsen få bevilja sen abort?

Läs gärna: http://www.expressen.se/Nyheter/1.1528980/minna-lurade-doden

Personligen är jag för fri abort fram till vecka 12, tveksam till om inte Socialstyrelsen borde få uttala sig mellan vecka 13 och 18 och negativt inställd till senare aborter för så vitt det inte finns mycket starka medicinska skäl moderns eller barnets liv måste för att jag skall känna det något så när acceptabelt vara en bärande punkt i de medicinska skälen. Men det är min uppfattning.

Read Full Post »