Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Präster’

Både för invandrare oavsett tro eller härkomst och svenskar. Jag blir lika upprörd över att det finns muslimska imaner, kan de verkligen vara auktoriserade?, som uppmanar kvinnor att godkänna tvångssex, att bli misshandlade m.m. som jag blev 1993 när jag fick reda på att en svensk präst i landsortsförsamling söder Linköping misshandlade sin hustru med hänvisning till Gamla Testamentet så till den milda grad att hon uppfattade det som nödvändigt att läsa vidare vid Linköpings Universitet (då Högskola) för att ha någon fristad någonstans. De män oavsett härkomst som inte är män nog att ta ansvar för sina handlingar och sluta upp med all form av misshandel, tvång och hot, de bör fördömas av alla oavsett vilken bakgrund offer och förövare har. I Sverige gäller svenska lagar.

6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, GP 16 maj 2012
Kvinnor manas till underkastelse, GP 16 maj 2012
Avslöjade – på film, Expressen 16 maj 2012
6 av 10 moskéer gav lagstridiga råd, SvD 16 mhttp://www.dn.se/nyheter/sverige/6-av-10-moskeer-gav-lagstridiga-radaj 2012
6 av 10 moséer gav lagstridiga råd, DN 16 maj 2012
Niqabkvinnan: ”Jag var skräckslagen”, Aftonbladet 16 maj 2012 Det förstår jag så väl. Hade själv ett gyllene äpple, svenskt, som var rötet inuti och fick fly ut med min lilla dotter. Hade jag inte haft en far som bandade ett erkännande om det och annat, så vet jag inte om jag kunnat skriva dessa rader.
En riktig karl slår ALDRIG en kvinna och skulle ALDRIG NÅGONSIN få för sig att tvinga till sig sex genom fysiskt eller psykiskt våld.

Det är glädjande att det kommer starka reaktioner från såväl muslimer som svenskar. SÅ HÄR FÅR DET INTE GÅ TILL ÅR 2012 I SVERIGE. Vore också bra om samtliga religiösa samfund, även Svenska Kyrkan, tog avstånd från kvinnomisshandel inte bara i ord utan också i handling. Läst ett antal artiklar under åren från skilda religioner och trosriktningar där det ännu inte vädrats ut det som många oavsett religion går tillbaka till i det vi kristna kallar Gamla Testamentet men som även är en helig skrift för muslimer.

Ministrar rasar efter SVT:s avslöjande, SvT 16 maj 2012
Förtryck av kvinnor kan aldrig försvaras, Aftonbladets ledarsida 16 maj 2012

Read Full Post »

OM man skall, vilket jag anser är en självklarhet, visa i ord och handling att man själv är demokrat och respekterar svenska grundlagar, inte bara yttrande- och tryckfriheten, så står några ord jag ofta upprepat ut och varje person som vill verka trovärdig.

Dessa små men viktiga ord finns i Regeringsformen, 1 kapitel Statsskicketsgrunders första mening. Observera att när det gäller kyrkan, är kyrkan inte längre statlig. Det förhindrar dock inte att även präster omfattas av meningen som alla borde ta till sig vad den står för. Dvs präster bör acceptera att homosexuella får vigas, dock bör ingen präst tvingas utifrån samma mening att själv viga dem utan bara hänvisa dem till en präst som är beredd att viga homosexuella.

Observera:
Alla människors lika värde innebär att alla människors känslor och upplevelser är lika värda. Allt annat är att missa vad orden står för.
Det innebär att samtidigt som ingen har rätt att sätta sig till doms över om en annan människa älskar en av samma kön eller en av motsatt kön, så har heller inte någon hetro- eller homosexuell rätten att sätta sig till doms över t.ex. en prästs rätt till sina känslor. I och med att kyrkan och staten är skilda åt, går det däremot inte att åberopa att ‘Allas lika värde’ styrs av meningens inledning: ”Den offentliga makten skall utövas med respekt för” . Alla människors lika värde finns även i de Mänskliga Rättigheterna. Där artikel 18 ger klart besked om vad detta de facto också innebär:

Artikel 18

Envar har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller tro och att ensam eller i gemenskap med andra offentligt eller enskilt utöva sin religion eller tro genom undervisning, andaktsövningar, gudstjänst och iakttagande av religiösa sedvänjor

Johanna Andersson: Risk för vigselplikt, GP 24 oktober 2010

Read Full Post »