Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Präster som inte kan Bibeln’

utan läser den som en annan potentat hade gett dem sin tolkning, har vi tyvärr sett alldeles för många under århundradena.

Allra först: Det som skiljer Kristendomen från de tre andra religionerna som tillsammans med oss kristna tror på gemensam Gud, men ger honom skilda namn, och som alla tre religioner delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet som Helig Skrift, är tron på Jesus som Guds son och Jesus ord

Jesu ord och handlingar i Nya Testamentet förmedlar Kärlekens budskap

Gud har gett oss kärleken. Han ger inte vad vi ber om, även om det finns de som tror att framgång i jordelivet är bevis på Guds Tro. Gud ger oss vad vi behöver. Att kritisera att kärlek mellan vuxna lika värda människor kan se olika ut, är detsamma som att kritisera Gud! Den som sätter sig på höga pelare är lika illa bevandrad i kristendomens Kärleksbudskap som den som ser grandet i sin nästas öga men missar bjälken i sin egen!

OM Gud rekommenderar en sorts kärlek, vilket utifrån alla översättningarna som skett (och gjorts av människor) av Gamla Testamentets ord kan diskuteras även av mig som är djupt kristen, så innebär det inte att vi människor äger rätten att sätta oss till doms över de som i Guds gåva fått kärlek till någon av samma kön. Domens dag inträffar inte här nere på jorden. Den som tror sig äga rätten att väga annan människas själ, den har helt missförstått vad Gud säger och har sagt. Den som tror sig äga den rätten, den har inte tagit Jesus till sitt hjärta.

Tro kan förvisso förflytta berg, skapa nya förutsättningar. Men andra människor än de inblandade äger inte rätten att kalla kärlek mellan vuxna för något annat än kärlek. Skrämmande okunskap hos präster att tro att de är utvalda till att väga människors själar och/eller att de äger rätten att påstå att kärlek mellan två vuxna människor skulle vara en botbar sjukdom.

Präster erbjuder bot mot homosexualitet, GT 28 maj 2014 Hur kan dessa prästerna med att glömma att Kristendomen är Kärlekens Budskap. Kristendom skall bjuda in, inte skilja ut!

Gud ger oss inte vad vi ber om utan det vi behöver. Alla människor är lika värda, men olika. Att jag är 100% hetrosexuell och kristen förändrar inte min Människosyn som bygger på Kärlekens Budskap!

Rekordintresse inför årets West Pride, GP 28 maj 2014

Tillägg 29 maj 2014: Präst tas ur tjänst efter Uppdrag Granskning, GT 28 maj 2014 Vi har ett problem inom Svenska Kyrkan och i en del Frikyrkor. När Jesu ord och Jesu liv i Nya Testamentet inte värderas högre än Gamla Testamentet vars text översatts många gånger av människor som nått stor spridning i ordval och ordvalörer även inom samma språkgrupp, så är Kristendomens budskap Guds kärlek till oss människor satt på undantag.

Spä på hatet kan aldrig vara själavård, Expressen 28 maj 2014

Kristendomen är kärlekens, inte hatets religion. Att inte inse detta är att vara tillbaka till 300-talets strid mellan östliga och västliga kyrkan. Arianerna, m.fl. uteslöts först för att de ansåg att Jesus var skapad av Gud, inte Guds son som sändes till jorden. Konstantin den store tillät senare trots Kyrkomötesbeslut att Arianerna fick ingå i den Kristna Kyrkan. Från den tiden delades inte bara Kristendomens kyrkor upp i öst och väst. Även Europas nuvarande syn på Öst och Västeuropa har sin grund i frågan om Jesus var skapad eller född.

En fjäder för att blåsa upp till sittande höna, Nils Schwartz recension på Expressen Nöje 28 maj 2014 Nej det är ingen fjäder. På samma murkna gren som knappast håller fast vid stammen finns också Framgångsteologi i olika former. Teologi utgående från att man här på jorden kan se om någon är ”rätt” troende för den som ber och tror rätt skall ju inte behöva vara sjuk eller handikappad…..

Gud ger inte vad man ber om, utan vad man behöver. Pengar och framgång i livet säger bara att människan i fråga behöver detta. Inget om människans Guds tro. Själv är jag trots flera handikapp tacksam att jag ovanpå dem fick bröstcancer förra året. Tårtbit togs. Inget i första körteln, inget på ultraljud eller magnetröntgen. Astmatiker mot allt möjligt som jag är hade jag redan från början tackat nej till cytostatika. Ärligt talat hade jag inte levt en vecka om jag fått. Hade tackat ja till medicin i 5 år, men läste bipacksedelns starka uppmaning att kontrollera om man tål tillsatser. Tre av dem finns på min astmachocklista…… Dock gav Gud mig en gåva: Om jag inte hade fått bröstcancer, så hade jag samma dag som den operationen opererat min högerfot som drar vänster. Nu slapp jag, som min ortopedkirurg sa i år när den operationen var planerad igen, att bli bunden till säng eller rullstol resten av livet. Min kropp stötte ut suturerna efter bröstcanceroperationen en efter en med påföljande inflammation. Hade foten fått suturer, så hade ingen av de berörda musklerna eller senorna suttit ihop tillräckligt länge för att hinna läka ihop innan suturerna slängts ut av kroppen.

Allt har en mening. Ger Gud kärlek mellan två vuxna människor till desamma, så vem här har fått rätten att väga de människornas själar? Ingen!

Read Full Post »