Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Politiska partiers stadgar’

och det är dumt av dig att visa att du saknar det alla behöver ha accepterat för att kunna vara aspiranter på att representera ett svenskt demokratiskt politiskt partis offentliga poster. Det handlar om att stå till hundra procent upp i ord och handling visande sig respektera såväl svensk föreningskultur som svenska lagar och då speciellt svenska Grundlagar. Svensk föreningskultur innebär i korthet att man rättar sig efter de regler och normer som gäller i det parti och eller den förening man själv väljer att bli medlem i. Svenska Grundlagar innebär i korthet att demokratibegreppet är viktigt att förstå innebörden och konsekvenserna av. Alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder är här viktigt att visa att man accepterar. Det du gör, är att försöka höja dig själv ovanför din egen religions medlemmar och härutöver sätta din och dina åsiktsvänners uppfattning över såväl det Socialdemokratiska partiets stadgar som det svenska Samhället. Har inte med vilken religion du tillhör att göra. Det har med dig som person att göra, vad du skriver på twitter och hur du själv hanterat detta att du inom din religion tillhör en grupp där du varit med att bjuda in personer som tar avstånd från ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Detta innebär att du bör se närmare på ditt mycket märkliga påstående att du å ena sidan säger dig stå upp för Alla människors lika värde samtidigt som du i samma svar insisterar att det är ‘islamofoba krafter’ som är de som inte godtar din uppfattning att du hela tiden jobbat för Alla människors lika värde. Man kan inte bunta ihop de som inte har samma uppfattning i dessa frågor som dig då står man inte upp för Alla människors lika värde. Det visar tyvärr att du inte respekterar alla människors oavsett kön, religion och etnicitets lika mycket.

Ditt problem är ditt dubbla människovärde så som det kommer och kommit till uttryck av dina egna ord. Man klumpar inte ihop människor som kritiserar dig som person och man sätter absolut inte på dem en etikett efter egen eller sina förespråkares uppfattning. Det visar klart att människovärdessynen inte stämmer överens med den som svenska politiska föreningar som sitter i Riksdagen har som grundförutsättning. Handlar om dig, inte om vilken religion du tillhör. Frihet under ansvar kräver personligt ansvar för egna handlingar och vad man själv säger.

Omar Mustafa: ”Jag står upp för allas lika värde, SvD 19 april 2013 Men så visa då detta i stället för att skylla på ‘andra’ och bunta ihop dem i syfte att svärta ner andra människors uppfattning. Bortförklaringar som du försöker komma med slår tillbaka på dig själv. Inte på någon annan som delar eller inte delar din religionstillhörighet, din uppfattning om vad som är demokratiskt för den uppfattningen är din.

Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, Expressen 20 april 2013
Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, GP 20 april 2013 Och? Socialdemokratiska partiet har precis som vilket annat politiskt parti som helst rätten att be de som inte till 100% i ord och handling visar att de står upp för partiets uppfattning att lämna. Inget nytt med detta. Det ingår i
demokratibegreppet att det inte är individen utan de valda ombuden för individerna i en förening som har i uppdrag att se till att reglerna följs.
Mustafa: ”De bad mig lämna”, DN 20 april 2013 Det hör till demokratiska spelregler att de som inte ställer upp i handling och inte bara ord samt undanflykts eller bortförklaringar på varför de inte följer de demokratiska spelreglerna kan bli uppmanade att lämna. Det sker och har skett många gånger i svenska partier att människor som i handling visar att de inte ställer upp på partiernas grundläggande stadgar blivit uppmanade att lämna parti. Stått mycket om sådant i svenska tidningar under årens lopp.

Ett litet tips i all välmening: Bunta inte ihop andra människor under någon etikett. Alla människor är lika värda, men olika. Det är inte så att man kan komma ny till ett företag och ta med sig sitt eget synsätt på hur företaget skall skötas. Än mindre kan man om man vill vara trovärdig medlem i ett politiskt parti bunta ihop personer inom och utom partiet som inte delar ens egen uppfattning om hur stadgar och lagar skall tolkas.

Tillägg 21 april 2013 mer i debatten:
Att låtsas som om Omar Mustafa och Islamiska förbundet representerar Sveriges muslimer är en försåtlig kollektivisering.

Det pågår en maktkamp inom den muslimska världen som Socialdemokraterna inte kan stå likgiltig inför.
En nödvändig sorti, Anna Dahlberg på Expressens ledarsida 21 april 2013 Första gången jag hörde talas om den maktkampen var i efterdyningarna av första Irakkriget. Till Sverige hade ett antal välutbildade irakier kommit med sina familjer. Flera av dessa var inte muslimer utan tillhörde Syrisk-Ortodoxa kyrkan. Trots detta var det de som ansåg att småflickor skulle täcka sitt huvud, alltså inte flickornas egna föräldrar utan andra föräldrar som sa till sina egna barn att säga till de som då inte ens var muslimer. Kände några av flickornas föräldrar samt andra irakier som tillhörde olika religiösa riktningar inom och utom den muslimska tron. Då fick jag höra en hel del om den maktkamp som gjort livet svårt under Saddam Husseins tid vid makten i Irak samt hur släktingar haft det i grannländerna.

Religiösa stridigheter inom religioner har i historisk och nutid enbart skapat mer problem än framgång. Något att lägga på minnet för alla. Vi behöver inte gå längre själva än Nordirlandkonflikterna under slutet av 1900-talet….

Så skaffar sig muslimska brödraskapet fotfäste i Europa, Magnus Norell Senior Policy Advisor vid The European Foundation for Democracy på GP debatt 21 april 2013

Read Full Post »