Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Politiska partiers av länstyrelse godkända representanter’

när media och enskilda ifrågasätter om texter är eller inte är rasistiska. Det är enligt Svenska Grundlagar Domstol och inte något annat som skall avgöra vad som är att betrakta som rasistiskt brottsligt enligt svenska lagar. Inte media. Inte enskilda i eller utanför ett politiskt parti.

Diskussionen gäller: Släng Stureplansförslaget i papperskorgen, Bohuslänningen debattartikel 11 januari 2013

C-attack mot fri invandring, SvD 11 januari 2013

”Det är självklart inte OK att uttrycka sig på sättet och inget som C på något sätt kan ställa sig bakom”, skriver Rickard Nordin på Twitter, riksdagsledamot för Centern i Göteborg. Det är ren osanning, GP 11 januari 2013
samtidigt skriver Bohuslänningen att Ingemar Lindhe står för varje ord i artikeln. Jag delar alltså inte hans uppfattning, men tycker att det hedrar honom att han hävdar sin Yttrande-, Åsiktsfrihet och Tryckfrihet. Centerdebatten: Jag ångrar ingenting, Bohuslänningen 11 januari 2013

Allra först: Jag läste statskunskap på 70-talet och enda skälet att jag aldrig avslutade min uppsats i Statskunskap var att det var just Centerpartiets valprogram som jag fick problem att analysera. Samtliga övriga partier gick det att finna kriterier för att undersöka huruvida deras rubriker stödde eller inte stödde det som stod i texten under. Dvs enkelt sagt talade de om det de sa att de skulle tala om under rubriken i valprogrammet. Centern var det stora problem med. Dels att samma mening kunde tolkas på minst två olika sätt i de flesta avsnitt i valprogrammet. Det hade varit hanterbart. Det som inte var hanterbart var att kontrollkodningar av samma avsnitt kunde ge helt skilda kriterietillhörigheter oavsett om det var jag själv som kontrollkodade eller om det var kompisar som hjälpte till för att se om det verkligen var så galet.

Sedan: Jag är Moderat. På 1970-talet var jag Folkpartist. Jag har i hela mitt liv stått upp för Yttranderätten så länge inte domstol säger att något är brottsligt av det som sägs. Samma gäller Åsiktsfrihet. Tryckfriheten gäller så länge inte det som skrivits fällts i svensk Tryckfrihetsrättegång. Allt annat är och förblir lika allvarligt brott mot våra grundlagstadgade rättigheter som det som Sverige av tradition kritiserat nuvarande Ryssland och Kina för. Som jag sagt många gånger finns det en stor brist i Sverige i och med att inte vi har Författningsdomstol. Detta till trots visar dagens situation från agerandet i Sth beträffande Tin-Tin och framåt att Sverige inte har lika starka rättigheter som i USA om det är så att det skall få vara politisk korrekthet som avgör vad som är respektive inte är rasistiskt eller vad som kan tolkas utifrån subjektiva värderingar i nutid som rasistiskt.

Sedan när gäller inte Yttrandefriheten och Åsiktsfriheten i enlighet med våra grundlagar inom Centern? Observera att det inte handlar om huruvida Rickard Nordin, och andra, har rätt eller fel i sin tolkning av att texten från Färglanda är rasistisk. Det handlar om att det inte är Rikard Nordins eller andras sak att avgöra om en text kan tolkas, politiskt korrekt, som rasistisk. Det är svensk domstols sak. Det handlar heller inte om huruvida ett svenskt parti får eller inte får utesluta medlemmar som inte delar den för tillfälligt gällande politiska värderingen av vad som är rasistiskt. Det handlar om större saker än så.

Det handlar om huruvida svenska människor som går med i ett parti och är aktiva äger eller inte äger rätten till Åsiktsfrihet och Yttranderätt utan precis som i Kina och Sovjet måste ha ledningens godkännande för att tala om vad de tycker när de skriver under som enskilda och helt korrekt talar om vad de har för politiska uppdrag och för vem.

Read Full Post »