Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Polismyndigheten’

En gång i tiden var, eller upplevde åtminstone de flesta av oss, Sverige en lugn och fridfull plats. Så kom Norrmalmstorgdramat 1973. mycket vatten har runnit under bron sedan dess. Sverige har undan för undan blivit en osäkrare plats. I Stockholm och Göteborgs samt Malmös förorter. Runt om i landet. Det är tur att vi har specialstyrka, säk samt und utöver vanliga polisen.

Tack för att Ni löste upp en farlig situation.

Bombman omhändertagen av polis, GP 19 juni 2014
Bombman i centrala Stockholm gripen, Expressen 19 juni 2014
Här ger misstänkta bombmannen upp, Aftonbladet 19 juni 2014

Read Full Post »

Detta hände i verkligheten: ….Den 48-årige patienten sade bland annat: ”Du vet väl vad jag har gjort och vad jag är kapabel till”. Vid ett senare tillfälle hotade 48-åringen även med att ta polisens pistol och komma hem till honom.

Växjö Tingsrätt anser att polisen borde ha en mental beredskap för att hantera en stökig person, att poliser bör vara inställda på att utsättas för mindre grova angrepp och ett visst verbalt motståndTingsrätten: Poliser måste tåla hot, GP 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, Aftonbladet 13 november 2013
Tingsrätten: Poliser måste tåla hot, SvD 13 november 2013

Vad är det för gallimatias? I Sverige gäller Svensk Grundlag och Svenska lagar! Står det i klartext så står det i klartext vad som gäller oavsett vad jurister och nämndemän kan tycka! För tycka är vad de gör. Objektiv kunskap verkar saknas mer och mer om vad som står i det dessa borde kunna läsa innantill i!

Skadeståndslag 1972:207 Obs Dispositiv lag och skall endast användas om annan lag inte finns.
3 § Den som allvarligt kränker någon annan genom brott som innefattar ett angrepp mot dennes person, frihet, frid eller ära skall ersätta den skada som kränkningen innebär. Lag (2001:732).

Det finns annan lag!
Brottsbalken
17 kap. Om brott mot allmän verksamhet m.m.

1 § Den som med våld eller hot om våld förgriper sig å någon i hans myndighetsutövning eller för att tvinga honom till eller hindra honom från åtgärd däri eller hämnas för sådan åtgärd, dömes för våld eller hot mot tjänsteman till fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, till böter eller fängelse i högst sex månader. Det samma skall gälla, om någon sålunda förgriper sig mot den som tidigare har utövat myndighet för vad denne däri gjort eller underlåtit. Lag (1975:667).

Regeringsformens 1 kap 2§ gör klart att det inte finns någon grundlagsenligrättighet för det allmänna att diskriminera någon, dvs även poliser. Har inte Sveriges jurister lärt sig konsekvensanalys?

Det skrämmande är att det tyvärr finns prejudikat: RH 2010:22: Hovrätten har funnit att polismän som i samband med en handräckning blivit hotade med kniv inte ska tillerkännas skadestånd för kränkning. (Hovrätten stödde Falu tingsrätts beslut)

Är detta verkligen i enlighet med Svensk lag? Vill inte Sveriges Rättsväsendes jurister att Sverige skall få de bästa poliserna och vårt, Sverige och svenska folkets, fulla stöd i deras viktiga verksamhet?

Read Full Post »

när inte ens svensk polis känner att de vågar föra fram kritik inom sin organisation. Att det blivit någon form av ‘rättning i leden’ i stor del av det svenska etablisemanget, företag såväl som Offentliga myndigheter, som helt strider mot Sveriges Grundlagar främst Regeringsformen och Yttrandefrihetsgrundlagen, det går inte att förneka. MEN HUR är det möjligt att svenska myndigheter klagar på brott mot Yttrandefriheten i andra länder, när man inte ens klarar av att ta kritik eller diskussioner i de egna leden? Det som står kortfattat om i GP i form av ”utfrysning”, omplacering, sämre karriär- eller löneutveckling. strider till 100% mot Regeringsformens 1 kap 2§ och även mot de Mänskliga Rättigheterna. Sverige behöver en FÖRFATTNINGSDOMSTOL!

Poliser håller inne med kritiken, GP 10 september 2012
Poliser håller inne med kritiken, SvD 10 september 2012
Poliser vågar inte kritisera av rädsla för reprissalier, DN 10 september 2012
Poliser håller inne med kritiken, Norrköpings Tidningar 10 september 2012
Poliser håller inne med kritiken, Västerbottens Kuriren 10 september 2012

Det allvarligaste i detta ärende är som så många gånger förr att det finns de i ledande ställningar och höga tjänstemän som tror att Sveriges Grundlagar inte skulle gälla dem. Sagt det förut och säger det igen: I Sverige gäller SVENSKA GRUNDLAGAR och SVERIGES RIKES LAG!
Inget annat.

Read Full Post »

krävde ansvariga myndigheter, polis m.fl., i New York för några år sedan. Det gav resultat. Nolltolerans och snabb utredning, inte nedläggning av småbrott speciellt inte de där offren är omyndiga eller pensionärer, är det som krävs för att vi skall få full tilltro till Sveriges rättsystem.

David Lega (KD) m.fl skriver i GT: ”I dag läggs mellan 85 och 90 procent av alla brottsutredningar i Sverige ner. Det innebär att den som får sin cykel eller iPod stulen har mycket små utsikter att återse sina tillhörigheter. Men även allvarligare brott, som rån, klaras sällan upp. I praktiken är det försäkringspengarna som är det enda skälet att polisanmäla en stöld. Det finns mängder av sådan här brottslighet som aldrig klaras upp därför att utredningarna läggs ner.

Speciellt viktigt är att klara upp brottslighet där unga är inblandade. I dag ska utredningar som görs där gärningsmannen är ung vara klara inom sex veckor. Det är bra eftersom det är viktigt att snabbt komma till rätta med ungdomar som begår brott och att hjälpa dem in i samhället. Det vinner vi alla på i längden.” Utred brott mot unga, David Lega Kommunalråd (KD) i Göteborg; Anne Holmdahl Chef för Brottsofferjouren; Magnus Berntsson Distriktsordförande KD, Göteborg; GT debatt 22 februari 2012

Så sant som det är sagt. Men det räcker inte. Polisen och utredningarna är till för oss medborgare, för att vi skall känna oss trygga i vardagen. Det får helt enkelt inte vara så att ens 1/4 av småbrotten läggs ner. Stoppa småbrotten och se till att lämpligt straff, inte socialtjänsten, utdelas till alla som är över 15 år. Är personligen utifrån vad jag sett på skolor benägen att gå ner till 12 år, men sådan är inte lagen. Lämpligt straff skall utdömas efter polisförhör i domstol. Lämpligt straff för yngre kan vara allt från att tvingas gå med vaktmästare på skolan eleven går i under t.ex. 1 vecka och laga allt som är trasigt; lämpligt straff kan vara att få gå med renhållningsarbetare på stan (självfallet skall renhållningsarbetarna ha extra handledarutbildning och lön) och städa gator och torg tidigt på morgonen innan skolan. Straffen skall kännas inte bara i föräldrars plånbok utan som en viktig markering från samhällets sida att nu har ‘du’ gått för långt. Daltandet med unga förövare skall inte få fortsätta. Det förlorar hela samhället på.

Read Full Post »

att använda tårgas mot folksamlingar t.ex. vid demonstrationer eller stora fotbollsbråk? Jag är tveksam. Förvisso behöver polisen få mer rättigheter att ingripa och att ta hand om bråkstakar utan att behöva riskera att få släppa dem kort efteråt. Därom råder det ingen tvekan. Jag skulle t.o.m. kunna tänka mig att polisen i mycket utsatt situation skulle få använda tårgas även utomhus för att rädda liv på hotade personer. Men….. jag har sett hur det gått till utanför hotellet i Bryssel vid EU-parlamentet när Europas fiskare demonstrerade och demonstrationen urartade. Mycket farligt läge som blev farligare ändå när tårgas sattes in mot den demonstrationen. T.o.m. obehagligt på hotellet trots att hotellets vakter, m.fl. snabbt såg till att säkra hotellets närmaste omgivning.

Tårgas mot folksamlingar tillåts, GP 29 januari 2012
Tårgas mot folksamlingar tillåts, SvD 29 januari 2012
Polisen tillåts använda tårgas oftare, DN 29 januari 2012
Tårgas mot folksamlingar tillåts, Aftonbladet 29 januari 2012

Read Full Post »