Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Planerad tågtunnel i Göteborgs lera’

anställda av Trafikverket? Hur i hela fridens namn kan man annars förklara en del mycket märkliga utspel från Trafikverkets sida? För inte räcker det med flumskolans dåliga utbildning i ordkunskap och ordförståelse inte ens om vi lägger till totala avsaknad av vetenskaplighet i förstudierna som förklaringsmodell. Demokratibegreppet har de helt tappat bort. Trafikräkningen som alltid varit något som tidigare Vägverk samt Sveriges kommuner månat om har de ingen aning om vad det är…..

Skulle aldrig rösta på Vägvalet trots att jag är 100% emot såväl tågtunnel som hela Västlänksprojektet. Men här har de helt rätt: Skall statens verk bedriva politisk propagande, GP 4 januari 2013

Se även: Nu går skam på torra land Trafikverket, Norah4you 29 december 2012 samt
Har Västtrafik kastat ”krona eller klave”, Norah4you 17 december 2012

Read Full Post »

Jag försökte nyss skriva ett inlägg under tyck till.

Jag skrev bl.a. att när de bestämmande saknar giltiga argument, så får vi vara beredda att höra idiotier. För så länge det inte finns någon direktförbindelse mellan Strömstad och Göteborg är järnvägstunnel idioti. Jag skrev också i klartext att de inte gjort trafikräkning. I artikeln: Bygget går fortare med lånade pengar, Håkan Wennerström regionchef, Bo Larsson projektchef Trafikverket GP Debatt 29 december 2012

Något så dumt som tågtunnel i Göteborg med stationer i Haga och Korsvägen har sällan skådats. Att någon ens kommit på tanken säger tyvärr en hel del om den okunskap som råder i Trafikverket om den djupa leran som dessutom redan i undersökning gjord av min egen far under början av krigsåren inte är stabil. Vet ni ens att den på sina ställen går över 50 meter ner? Geoteknikerna som gjorde ny undersökning häromåret talade jag med och de bekräftade såväl djupet som lerans beskaffenhet.
Skaffa er geologisk kunskap själva så förstår ni kanske vad ni är fel ute i den frågan.

Så var det det ekonomiska. Vad Ni skapar är en ogästvänlig stad så fjärran från den stad som Kapten Bölja till Göran Johansson, skilda politiska läger, med stor möda byggde upp. Till vilket pris lånas de pengar in för att genomdriva Ert och ledande rödgröna rörans idéer om att bygga er ett monument som ni till råga på allt tror kommer ge Er Kredit. Skam är att Ni inte heller har tillräckliga ekonomiska kunskaper. Se till att skaffa dem också. De sk. experterna Ni tagit in skulle inte platsat på sina poster för 20 år sedan. Då fanns det verkliga experter som utöver gedigen kunskap också hade gedigen erfarenhet. Nu gör Ni bara bort Er.

Sedan är drömmarna om nyttan enbart snömos. Hade Ni för lite att göra så borde Ni börjat med trafikräkning värd namnet. Ni vet kanske inte, men tala gärna med de som precis pensionerats om hur man gjorde sådan förr!

Read Full Post »

Utan tvekan behövs akuta miljöåtgärder Miljöminister Lena Ek. MEN det som inte behövs är att Staten eller Kommunen, Regionen eller Trafikverket skapar mer miljöproblem i känslig natur och skadar mer rödlistade arter, växter och djur. Det behövs INGEN tågtunnel genom Göteborg så länge det inte finns en tågförbindelse mellan Strömstad och Halden upp mot Oslo. De som reser från Oslo åker mindre och mindre genom Göteborg inte för att det inte finns tågtunnel och inte finns snabbtåg utan för att den långa resan genom Värmland tar tid och ger bättre anslutningsmöjligheter än resande via Göteborg. Tågbunden trafik till Landvetter Flygplats är något som behövs. Men när SJ lade ner sin trafik på sträckan Göteborg-Helsingborg-Malmö-Köpenhamn för att den inte var lönsam, så handlade det inte om att Göteborgs Centralstation är en säck utan att resanden har betydligt bättre valmöjligheter med såväl Buss som Flyg än att åka tåg som man inte ens är säker på att det kommer fram i alla svenska väder!

Trängselskatten har inte bara problem för att utländsk trafik, den som borde vara den som betalar genomfart, inte skall betala. För det är en sak att genomfartstrafik som inte beror på lokalt resande mellan hem och jobb borde vara den som betalar genomfarten. Det stora problemet är att varken Göteborgs nuvarande ledning, Regionens ledning, Trafikverket eller Miljöministern verkar ha lärt sig tillräckligt med matematik för att förstå att det inte ens är matematiskt försvarbart om man räknar på en 50 års period att bygga tågtunneln. Börja med att skicka tekniska experter ner i VA-verkets biblioteks arkiv. Det finns väl gjord geologisk undersökning från slutet av 1930-talet och början av 1940-talet som även ger de som kritiserar den planerade Sjöstaden nedanför Göteborgs Operan tillräckligt med dokumentation bl.a. i form av upp till 53 meter lera. (Hoppas det numera finns någon som kan förklara för herrar och damer i bestämmande ställning vad som händer med den typen av lera på kort sikt och lång sikt när man rör om i den) Att det är så djupt då som nu bekräftade geotekniker med teodeliter som var ute på uppdrag för de som ‘gjorde utredning’ inför Västlänken. Ovanpå leran så finns det slam av varierande slag. En del av det är farligt slam i form av byggavfall och utsläpp som mer eller mindre lagligt från början (fram till 1952) hävdes ner. Det är ren miljöfara som man utsätter Göteborgs närmiljö för. Hjälper inte att det är nedströms vattenintaget vid Alelyckan!

För övrigt kan vem som helst som vill se med egna ögon vad som händer när man rör i lera skära ett block om 10 x 10 cm. Förr gjordes detta experiment i Sveriges skolor under högstadiet. Lägg leran i ett kärl. Prova hur mycket det går att belasta. En hel del. Skär sedan blocket i bitar och börja röra om….. mycket vatten kommer ut, tillslut blir det lervatten. I tågtunnelns fall påverkar alla nuvarande sättningar som redan de är en följd av att man i Göteborg ytterst sällan pålat ända ner till berggrund. Till det kommer alla ingrepp som sker för att möjliggöra tunneln. Ett miljöslöseri och energislöseri utan like i Göteborgs och Sveriges historia.

Lena Ek: ”Det behövs akuta miljöåtgärder”, GT 11 september 2012 Akuta miljöåtgärder tar hänsyn till miljöns behov inte enbart infrastrukturen från ett verklighetsfrämmande perspektiv!
Borg krävs på svar om trängselskatten, GP 13 september 2012

Read Full Post »

Har under dagen följt rapporteringen om stora jordskredet/raset i Trondheimstrakten pga lera som avlagrats i saltvatten och där saltet urvattnats ur leran med tid och mycket regn.

Jag bor i Tuve. Gjorde inte det när Tuveraset gick men minns det ändå. Två bekanta dog.

Här i Göteborg talar man om att bygga en lång järnvägstunnel flera hundra meter lång i den lera som här på sina ställen där bygget tänks ske är 52 meter djup. Kanske mer men den siffran gav min far en gång i tiden efter att han gjort undersökning för VA-verket och Länsutredningen för Vatten och Avloppsfrågor i Bohuslän från slutet av 30-talet och fram till 1954. Samma siffra på en meter när gav några av stans geotekniker som gjorde kontrollmätningar från Drottningtorget ut till älven förra året (2011). Lera är inte att leka med. På många håll har folk byggt alldeles på tok på fel ställen. Inte bara nya Gamla Ullevi är byggt utan pålning ner till berggrund. På landsbygden är det lika farligt. Inte bara i Norge utan längs hela Göta Älvdalen. Minns rasen i Göta och hörde de gamla berätta om raset i älven uppströms mot Lilla Edet en gång för länge länge sedan. Runt inledningen av förra århundradet. Det har hänt här och kan hända här igen. Fruktansvärt var det än händer.

Katastroflarm i Norge, GP 1 januari 2012
Raset i Trondheim kan breda ut sig, Expressen 1 januari 2012
<Katastroflarm i Norge, SvD 1 januari 2012
Katastroflarm i Norge, DN 1 januari 2012
Katastroflarm i Norge efter ras, Aftonbladet 1 januari 2012
Jordskred svepte med sig byggnader, Aftonbladet 1 januari 2012

Aktuell information finns på Adressa.no

Read Full Post »