Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pisatestet’

går liksom okunniga svenska politiker som så många gånger förr när det gäller svenskar ut med arroganta och nonchalanta ”slutsatser” i detta fallet om skolan…. (läs även tillägg längst ner i artikeln)

Därför kan Pisa-testet vara missvisande, DN 4 juni 2014
KAN? ÄR DET ABSOLUT INTE!
Däremot är svenskar än idag lika arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. som jag berättat finns det nedskrivet från 276 e.Kr via 844 e.Kr många gånger om folket från ön i Norra Oceanen. Vi är kända på samma sätt än idag. Sverige är inte bäst. Vi duger för det mesta, men inte alltid.
DN: Pisatestet har stora brister, GP 4 juni 2014 ??? Hur vore det att sopa framför egen dörr först??? Inget fel på Pisatestet men stort fel i ”Alla skall med”-andan som varit ledande i svensk skolpolitik efter kommunaliseringen!

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar, Expressen 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, Aftonbladet 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, SvD 4 juni 2014
Hade det varit så väl…. Det är det inte.

Tvärt om är svenska elever ofta elever som inte har fått förståelse med sig, förståelse som krävs för att kunna lära in högre kurser oavsett ämne! Kunskapen i ordförståelse är idag skandalöst låg även i avgående Riksdags Konstitutionsutskott som inte lärt in Regeringsformen! Kan inte de det de är satta att besluta om, säger det en hel del om nivåerna från högstadie/senareklasser fram till studentexamen…..

Allra först: Det är inte så att för att en elev gör bra på skolprov och i bästa fall också bra på Nationella proven, eleven därmed har förstått det han/hon ”rapat upp”. När jag gick på lärarhögskolan (Lärarprojekt IV,fick avbryta med uppehåll tio år tidigare p.g.a. benbrott med följande ekonomisk situation) så skrev jag om de tysta flickorna. På den tiden var det ofta flickor. Elever som gjorde bra ifrån sig på vanliga skolprov. Vanliga skolprov idag är ofta upplagda i form av alternativsvar att kryssa för eller rena ”fyllerifrågor” där något ord eller någon mening skall läggas till. De elever som lär sig innantill oavsett om de blåläst inför prov eller bara lärt exakt vad läraren lärt ut, de eleverna saknar ofta den viktiga förmågan att förstå vad de läst. De har inte fått de verktygen under de första skolåren.

På Nationella proven finns det avsnitt där eleven själv får skriva med längre text egna ord samt ordförståelse m.m. som skall klaras av för bra resultat. Dock är de bitarna totalt sett mindre upplagda för att visa att eleverna förstått inte bara ”lärt sig vad de skall svara” än när det gäller PISA-undersökningen. Sverige är tämligen allena att inte kontrollera att eleverna förstått det de lärt sig i en kurs så att de kan dra slutsatser och lärdom inför påbyggnad i ämnet. Att påstå att svenska elever idag är provtrötta visar hur lite eleverna, lärarna samt journalister och politiker vet om hur det var förr….. vi hade prov som minst 1 gång per ämne och månad. Läxskrivning härutöver i matematik och svenska, samt ofta i historia och samhällskunskap VARJE VECKA….

Tillägg 10.42 – Skolverket sällar sig till de okunnigas skara – förvånar inte. Alldeles för många som hamnat på platser över vad deras kompetens borde gett dem möjlighet till….. Skolverket: Viktigt med genomsyn, DN 4 juni 2014 Börja med att lära alla skolverkets tjänstmän oavsett position Regeringsformen! Där brister det rejält!

Tillägg 18.14. På morgondagens ledarsida i GP skriver Malin Lernefeldt: Det är en mycket märklig granskning DN gjort. Det konstigaste av allt är att de allra mest självklara anledningarna till resultatskillnaden förbises. Dessa är naturligtvis betygsinflation och nationella prov som håller för låg standard. Pisa-testet är de facto svårare än de nationella proven och ingen kan ha missat att skolbetygen numera säger betydligt mindre om vad eleverna faktiskt kan, än för bara något decennium sedan. Många studenter med höga mattebetyg från grundskola och gymnasium står i dag handfallna när de tar klivet in på de tekniska högskolorna. Att i det läget pussla ihop en flortunn förklaringsmodell vars bärande poäng är att de unga inte ”kände att Pisa var så viktigt” är inte seriöst.
…..
Jag köper inte det. Lika lite som jag köper att elever skulle misslyckas på Pisa-proven för att de var trötta eller omotiverade. Kunskap fungerar inte så. Antingen kan man eller så kan man inte…..
malin Lernfelt: Man kan matten eller inte, GP ledarkrönika 5 juni 2014

Read Full Post »