Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pisarapporten’

Nu får det vara nog med gnällandet från Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund vad gäller Lärarreformen! DET ÄR NI SOM GODKÄNT ATT OBEHÖRIGA, ANTINGEN HELT OBEHÖRIGA ALTERNATIVT BEHÖRIGA SOM LÄRARE UTAN ÄMNESKUNSKAP I ÄMNET DE ANSTÄLLTS FÖR FÅTT GÅ FÖRE NÄR LÄRARTJÄNSTER UTLYSTS!

Stort missnöje kring lärarreform, Aftonbladet 10 december 2014
Stort missnöje kring lärarreform, GP 10 december 2014
Stort missnöje med lärarreform, SvD 10 december 2014

Det är socialdemokrater i fackförbund som hjälpt kommuner att ”spara” genom att godta sänkt lön t.o.m. när de ämnes- och stadiebehöriga som bytt kommun skall godta att bli förbigångna av mindre erfarna (läs nyutbildade) ämnes- och stadiebehöriga lärare som vikarierat under sin studietid! Att många speciellt ämnes- och stadiebehöriga SO och NO-lärare sökt sig till andra jobb efter år 2000, är helt och hållet Sveriges Kommuner och Landstings kommunala nämnders och Lärarfackförbunds fel!
VET HUT!

Det märkliga är att t.om. Socialdemokraterna tyckte att beslutet om Lärarlegitimation 2010 var bra….. då…. : Äntligen lärarlegitimation, Norah4you 12 april 2010
Se även: Kunskap regnar inte från himlen, Norah4you 29 juni 2014

Ni har haft lång tid på Er. Först under alla år med diskussioner. Sedan mer än 4 år EFTER att propositionen om Lärarlegitimation togs……

SLUTA KLAGA! Det finns hur många ämnes- och stadiebehöriga lärare som helst som under senaste 20 åren blivit förbigångna när de sökt anställning. Själv bland utbildade SO-lärare har jag råkat ut för detta innan jag blev handikappad 2005.

Har bland mina egna studentkamrater (1968) ämnesutbildade FYSIK OCH MATEMATIKLÄRARE som varit stadiebehöriga på Grundskola respektive Gymnasium som sedan 2002 inte fått en 100% tjänst utan som bäst erbjudits 75% och då i bästa fall med kombination Matematik och NO där NO bestått av Biologi eller Kemi de inte studerat sedan studenten på 60-talet. I stället har skolorna med Lärarförbundens godkännande t.o.m. anställt vaktmästare för att dessa varit intresserade och LAS-ade samt ”ungdomsledare” i t.ex. fotboll/ishockey!

Jag känner många ämnesutbildade och stadieutbildade (även de med dubbla behörigheter) som under 2000-talet efter utbildning ALDRIG fått fasttjänst för att kommunerna snålat in och anställt obehöriga. Att klaga hos facket har inte hjälpt – speciellt inte på Grundskolan. Lärarförbundet har ju godtagit helt obehöriga som sina medlemmar och då hänvisat till konflikt med annan medlem!

Så sluta klaga. Ni var t.o.m. så fräcka att Ni under åren 2001-2004 gick med på sänkt timpenning för de behöriga lärare som var beredda att hoppa in för att arbeta, i avsaknad av möjlighet till att få heltidstjänst eller tjänst alls för att obehöriga gått före. På sina håll gick timpenningen ner med mer än 25 kr/timman med hänvisning att de kunde ta andra (obehöriga) samtidigt som förberedelsetid och efterarbete (fram- och bortplockning, städning, rättning m.m.) begränsades till i bästa fall 15 min före lektion!

Så sluta klaga! Sluta upp med att försöka bortförklara PISA-resultaten samt OECD-s utredning.
Till råga på allt har det funnits Lärarprojekt redan innan Lärarreformen beslutades där ämnes- och/eller stadieobehöriga lärare kunnat komplettera med del av lön eller hel lön! För att inte tala om att Lärarreformen nu 2014 varit genomförd i över ett år! Att ens försöka hävda något vad gäller de som inte ens efter lärarlegitimationsbeslutet varit beredda att skaffa sig den ämnesutbildning under de gångna 4 åren, det är så makabert men tyvärr vanligt när det gäller kvinnolöner och ”kvinnoyrken” där liknande setts även inom vård och omsorg (bl.a. har undersköterskor minskat i antal och ersatts av helt outbildade inom kommunal äldrevård och omsorg. Också kvinnoyrke och kvinnolöner….)
VET ÄNTLIGEN HUT!

Read Full Post »

Det var då det…. 12 april 2010 då ”alla” var så nöjda med att det skulle krävas lärarlegitimation….. 🙂

Norah4you's Weblog

Det var på tiden att krav på legitimering av lärare kom.
Endast den som har yrkeslegitimation får ges fast anställning i skolan och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. Det skriver de borgerliga partiledarna Fredrik Reinfeldt (M), Maud Olofsson (C), Jan Björklund (FP) och Göran Hägglund (KD) på Dagens Nyheters debattsida.”.
Yrkeslegitimation införs för lärare, GP 12 april 2010Yrkeslegitimation införs för lärare, SvD 12 april 2010

Eller som det står i debattartikeln:
I vårpropositionen tar vi ytterligare ett steg och satsar en kvarts miljard om året under kommande år på att kvalitetssäkra läraryrket. Den viktigaste faktorn för goda resultat i skolan är en kvalificerad och engagerad lärarkår. Regeringen föreslår därför att en yrkeslegitimation för lärare och förskollärare införs från den 1 juli 2012. Tanken är att endast de som har legitimation ska ges fast anställning i skolan. En person kan bli legitimerad på två sätt…

Visa originalinlägg 353 fler ord

Read Full Post »

Lärare som ratar ordningsbetyg, är antingen inte behöriga lärare i de ämnen och på de stadier de undervisar,
eller
så har de själva vant sig vid högt ljud med störningar så att de inte ser ens symptomen på sjukdomen ouppfostran och disrespekt för arbetsro
eller
så har de gett upp utan att inse det själva.

Mycket enkelt att få lugn och ro i ett klassrum. MEN det kräver välutbildade engagerade lärare som kan ”skjuta från höften”, dvs svara på elevers frågor snabbt och vara beredda att lägga om sin planerade undervisning om något hänt någon i klassen, allvarliga saker hänt i världen – samt snabbt utan att eleverna märker det klarar att återgå till planering. Det kräver lärare som orkar lyssna och orkar kräva respekt samt ge respekt tillbaka till de elever som visar respekt.

Jobbigt? Inte annat än de första lektionerna i en klass. Den första minuten första lektionen i klassen kan vara avgörande för om du får eller inte får med dig en klass. Vid Linköpings Lärarhögskola kallades detta Kontaktpunkten.

Ditt sätt att visa att du behärskar att vara lärare/handledare men ändå medmänniska som finns där NÄR ELEV(-ER) behöver dig och Ditt krav på eleverna att klassrummet är en arbetsplats där arbetsro råder, är avgörande. Klarar du inte det, så blir du inte bra lärare. Du måste alltså våga säga ifrån men behandla Alla elever som lika värda fast olika. Utan ordningsbetyg som direkt signalerar hem att elev inte uppför sig som föräldrar (förhoppningsvis) uppfostrat sina barn, så hjälper inget snack, inga skriftliga omdömen. Eleverna har rätt att få på papper om de uppfört sig!

Läraren: ”Tycker inte det är bra.”, GT 25 augusti 2014 Säger tyvärr alltför mycket som läraren förmodligen inte är mogen nog att förstå.

Alliansen vill införa ordningsbetyg, DN 25 augusti 2014 En självklarhet – i ett arbetsbetyg på vilken arbetsplats som helst finns i ordformuleringar ett omdöme om hur väl en som arbetat klarat av att rätta sig efter klädkod/arbetskod. Detta utöver kunskap och skicklighet. Många missar vad som fina formuleringar verkligen förmedlar. Men finns finns arbetsmoral och respekt för andra på arbetsplatsen.

Lärarförbundet rasar mot Allianslöfte om ordningsbetyg, Aftonbladet 25 augusti 2014 Lärarförbundets Eva-Lis Sirén visar disrespekt för arbetsplatsro och okunnighet om hela inlärningsprocessen. Var det detta hon ville visa? Förklarar i varje fall stor del av kunskapsskolans förfall!

En ”lärare” modell folkhögskolelärare som ratar ordningsbetyg i Grundskola och Gymnasieskola är Gustav Fridolin (MP) han ratar att friskolor skulle kunna få gå med vinst och mycket annat. Fridolin bollar sorglöst, GP ledarsidan 26 augusti 2014 Fridolin faller under första stycket ovan…. Han ÄR INTE ämnes- och stadiebehörig lärare på de stadier han så gärna uttalar sig om….

Varför skulle inte elever få veta om de uppfyller ordningskravet? Självklarhet!

Read Full Post »

Allra först. Åsikterna är mina privata och med hänvisning till yttrandefrihet, åsiktsfrihet och tryckfrihet har jag rätt att uttrycka dem.
sedan det allra enklaste:

* Kom ner på golvet och ut på torgen Sverige har aldrig någonsin haft uppe vid EU-val frågan om vi svenska medborgare vill ha eller inte ha en Federal stat, Europas Förenta Stater!

* Sluta tala om att utvidga EU Se först till att få med Er oss väljare, samt att sätta ner foten inte bara mot nyfasism och nynazism (lär dig först vad som är vad och varför det senare är rasistiskt, det förra elitistiskt och varför inte de som är emot ökad invandring/fria gränser någonsin kan kallas rasister! Läs Okunniga vänster och liberala debattörer

Inflikat 9 juni 07.27 EU ett moraliskt kollapsat projekt, Bo Rothstein professor i statsvetenskap GU på GP debatt 9 juni 2014

* Se till att stärka svenska Försvaret Drömmar om silver och guld som kan sparas på Försvaret blir i verkligheten försök att promenera på isflak som spricker. HELA SVERIGE SKALL FÖRSVARAS – fattas bara annat!

* Glöm inte bort våra egna fattigpensionärer Det var illa att GP tog pensionspengar som han lånade utan att sedan vilja betala tillbaka. Med tanke på att vi som är runt eller i pensionsåldern har haft mycket lägre skatt när vi var som mest aktiva, är det inte alls fel att de som jobbar idag och tack vare ATP:s konstruktion är de som bär bördan även av stor del av våra pensioner får jobbavdrag,
men och det är det viktiga: Se till att pensionärer och långtidssjukskrivna får de första 10.000 kr/månad skattefritt!

* Sluta komma med bortförklaringar på skolans försämring och sluta framför allt att skylla på nu sittande regering det som har sina rötter på 60-talet! (se längst ner) Spotta i nävarna, erkänn problemen och att det pga avsaknad av tillräckligt många ämnes- och stadiebehöriga lärare (trots alla som fått legitimation pga ”vana”) så är mindre klasser ingen lösning! Man kan inte rita ämnes- och stadiebehörighet på ett papper och tro att dessa lärare faller som regn från ovan!

* Sluta utbilda ungdomar till arbetslöshet Att låta ”Alla skall med”-andan fortsätta och att låta bli att ställa krav på kunskap är lika tokigt som att inte vara beredd att se till att varje elev får det stöd eleven behöver under de första fem skolåren. Det kostar mer att ta igen senare och inte blir det bättre av alla önskeprogram på Gymnasier som inte fyller ett behov på arbetsmarknaden.

* Inse att alla barn är lika värda, men olika Sluta upp med att fördela skolpengar i kommuner utifrån bostadsområden. Utgå från varje barns individuella behov. Det kräver skollagen och det kräver Grundlagarna samt Barnkonventionen.

Bakgrund till svenska skolans problem:
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna

Göran Perssons tid som Skolminister och Statsminister sänkte utbildningsnivån i Sverige. (Det tar 5 år att bli lärare, snitt och under Göran Perssons tid som Statsminister ansågs vuxna utan utbildning godkända som lärare samtidigt som intagningskraven sjönk så de med 0,1 på Högskoleprovet kom in…..)

* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.

* Vilket parti var vid makten när yrkesvalslärarna ersattes av SYO-konsulenter som sedan försvann från skolorna? –
Socialdemokraterna.

* Vilket parti kommunaliserade skolan?
Socialdemokraterna.

Det tar minst 10 år innan svenska skolan är vad den var innan flumskolan infördes och ytterligare 5 år innan svenska skolan har lärare som har rätt utbildning i de ämnen de undervisar i för att nå upp till den kunskapsnivå som rådde innan kommunaliseringen.

Före kommunaliseringen var det inte 35.000 outbildade lärare som fått tjänster, det fanns heller inte 70.000 lärare som var behöriga som lärare men inte behöriga att sätta betyg i alla ämnen de undervisar i. Allt detta är något vi kan tacka först Palme sedan Göran Persson när de var skolministrar för.Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Read Full Post »

går liksom okunniga svenska politiker som så många gånger förr när det gäller svenskar ut med arroganta och nonchalanta ”slutsatser” i detta fallet om skolan…. (läs även tillägg längst ner i artikeln)

Därför kan Pisa-testet vara missvisande, DN 4 juni 2014
KAN? ÄR DET ABSOLUT INTE!
Däremot är svenskar än idag lika arroganta, nonchalanta, lättstötta o.s.v. som jag berättat finns det nedskrivet från 276 e.Kr via 844 e.Kr många gånger om folket från ön i Norra Oceanen. Vi är kända på samma sätt än idag. Sverige är inte bäst. Vi duger för det mesta, men inte alltid.
DN: Pisatestet har stora brister, GP 4 juni 2014 ??? Hur vore det att sopa framför egen dörr först??? Inget fel på Pisatestet men stort fel i ”Alla skall med”-andan som varit ledande i svensk skolpolitik efter kommunaliseringen!

DN: Svenska elever bättre än Pisa visar, Expressen 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, Aftonbladet 4 juni 2014
DN: Pisatestet har stora brister, SvD 4 juni 2014
Hade det varit så väl…. Det är det inte.

Tvärt om är svenska elever ofta elever som inte har fått förståelse med sig, förståelse som krävs för att kunna lära in högre kurser oavsett ämne! Kunskapen i ordförståelse är idag skandalöst låg även i avgående Riksdags Konstitutionsutskott som inte lärt in Regeringsformen! Kan inte de det de är satta att besluta om, säger det en hel del om nivåerna från högstadie/senareklasser fram till studentexamen…..

Allra först: Det är inte så att för att en elev gör bra på skolprov och i bästa fall också bra på Nationella proven, eleven därmed har förstått det han/hon ”rapat upp”. När jag gick på lärarhögskolan (Lärarprojekt IV,fick avbryta med uppehåll tio år tidigare p.g.a. benbrott med följande ekonomisk situation) så skrev jag om de tysta flickorna. På den tiden var det ofta flickor. Elever som gjorde bra ifrån sig på vanliga skolprov. Vanliga skolprov idag är ofta upplagda i form av alternativsvar att kryssa för eller rena ”fyllerifrågor” där något ord eller någon mening skall läggas till. De elever som lär sig innantill oavsett om de blåläst inför prov eller bara lärt exakt vad läraren lärt ut, de eleverna saknar ofta den viktiga förmågan att förstå vad de läst. De har inte fått de verktygen under de första skolåren.

På Nationella proven finns det avsnitt där eleven själv får skriva med längre text egna ord samt ordförståelse m.m. som skall klaras av för bra resultat. Dock är de bitarna totalt sett mindre upplagda för att visa att eleverna förstått inte bara ”lärt sig vad de skall svara” än när det gäller PISA-undersökningen. Sverige är tämligen allena att inte kontrollera att eleverna förstått det de lärt sig i en kurs så att de kan dra slutsatser och lärdom inför påbyggnad i ämnet. Att påstå att svenska elever idag är provtrötta visar hur lite eleverna, lärarna samt journalister och politiker vet om hur det var förr….. vi hade prov som minst 1 gång per ämne och månad. Läxskrivning härutöver i matematik och svenska, samt ofta i historia och samhällskunskap VARJE VECKA….

Tillägg 10.42 – Skolverket sällar sig till de okunnigas skara – förvånar inte. Alldeles för många som hamnat på platser över vad deras kompetens borde gett dem möjlighet till….. Skolverket: Viktigt med genomsyn, DN 4 juni 2014 Börja med att lära alla skolverkets tjänstmän oavsett position Regeringsformen! Där brister det rejält!

Tillägg 18.14. På morgondagens ledarsida i GP skriver Malin Lernefeldt: Det är en mycket märklig granskning DN gjort. Det konstigaste av allt är att de allra mest självklara anledningarna till resultatskillnaden förbises. Dessa är naturligtvis betygsinflation och nationella prov som håller för låg standard. Pisa-testet är de facto svårare än de nationella proven och ingen kan ha missat att skolbetygen numera säger betydligt mindre om vad eleverna faktiskt kan, än för bara något decennium sedan. Många studenter med höga mattebetyg från grundskola och gymnasium står i dag handfallna när de tar klivet in på de tekniska högskolorna. Att i det läget pussla ihop en flortunn förklaringsmodell vars bärande poäng är att de unga inte ”kände att Pisa var så viktigt” är inte seriöst.
…..
Jag köper inte det. Lika lite som jag köper att elever skulle misslyckas på Pisa-proven för att de var trötta eller omotiverade. Kunskap fungerar inte så. Antingen kan man eller så kan man inte…..
malin Lernfelt: Man kan matten eller inte, GP ledarkrönika 5 juni 2014

Read Full Post »

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Valretoriken om mindre klasser och betyg skymmer det viktiga. Uthållig fokusering på ämnesinnehållet är den enda hållbara vägen till bättre resultat.

Hur mycket ska man betala om man får 15 procents rabatt på något vars ordinarie pris är 720 kronor? Som läsare av gårdagens DN Debatt fick man inte något facit. Men för alla som genast visste hur uppgiften ska lösas gav exemplet en tydlig bild av hur allvarligt läget är: 54 procent av de testade eleverna i gymnasiets årskurs 1 klarade inte uppgiften.
Läsare som kände sig osäkra inför uppgiften fick i stället en obehaglig påminnelse om att det inte stod så väl till med undervisningen i matematik när de själva gick i skolan heller. Den insikten är inte mindre viktig än den första. Även om den senaste Pisaundersökningen visade på en försvagning har matematikämnet länge varit den svenska skolans sorgebarn.
Uthållighetens matematik, DN ledarsidan 11 april 2014

Kort verklighetsrepetition

Politisk historierepetion
* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?SocialdemokraternaSmit inte undan S, Norah4you 2 april 2014

Här i Göteborg visar Rödgröna Göteborgssörjan att de själva vuxit upp med sämre grundläggande matematikförståelse. Om man jämför kommunalrådet Pilhem (V) med mig själv, så är han 7 år yngre och gick större delen av sin skoltid i Grundskolan samt hela gymnasietiden i den då nya Gymnasieskolan.

Rödgröna Göteborgssörjans 6 timmars arbetsdag med bibehållen lön
Vad är matematik, Rödgröna Göteborgssörjan? Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Det är tillåtet att vara dum i Sverige. Mycket dumt att visa att man inte ens behärskar 4:ans enklaste matematik. För all del – ”Alla skall med”-skolan har fått allvarliga konsekvenser inte minst på matematikkunskaperna hos de som börjar 1:a Ring, första året på gymnasiet.

”Gymnasister har svårt klara matematik för mellanstadiet”, konstruktörer av Matematiklyftet: Christian Bennet fil.dr och universitetslektor Utbildningsvetenskapliga Fakulteten Göteborgs universitet samt Madeleine Löwing fil.dr fd. universitetslektor verksam inom lärarutbildning och skolutveckling på DN Debatt 10 april 2014

… personalansvariga kommunalrådet Mats Pilhem (V) uppenbarligen ville ha ett försök i större skala än så, Hur stort och vad det kan kosta gav presskonferensen dock inget besked om.

Pilhem var påtagligt missnöjd med kritiken mot förslaget och hänvisade till att Toyota lyckats väl med nedgång i arbetstid. Då borde det också fungera inom äldrevården.Slarvigt förberett försök GP Ledarsidan 10 april 2014
…..
För att inte försämra vårdkvalitén krävs att inte en enda minut tas ifrån de äldre som finns och behöver hjälp. Inte ens om tid för avrapportering om vad som hänt under föregående arbetspass minskar från 32 timmar totalt under veckan till 12 timmar (helt orealistiskt i vårdande verksamhet), så förändrar detta att effektivare arbete av varje vårdanställd INTE minskar behovet av avrapportering! Var skall dessa timmar tas? Från aktiv verksamhet med vårdade äldre?Vad är matematik, rödgröna

Okunskapen om hur man räknar visar på hur illa det är ställt med matematikkunskaperna i Sverige efter det att Grundskolan genomfördes. Det är skrämmande hur matematikkunskaperna urholkats genom åren. Nedan visar räkneexempel från 1930 på vad eleverna förr skulle förstått som minst hur de ställt upp och räknat redan i 3:an och vad de skulle repetera efter Folkskolans 6:e årskurs om de skulle få rätt att läsa vidare. Går jag in i mina egna gamla räkneböcker (och geografiböcker 😛 ) så räknade vi med procent från 4:e årskursen. (Studentexamen 1968)

Tal som förr i tiden var enda elev som gick i 4:an (förlåt 3:e året på 1920-30 talet se ) skulle ha klarat av…..
Inte feltänk att introducera Mängdlära tidigt. Däremot enormt feltänk att släppa grundläggande matematikkunskaper för att göra plats för Mängdlära. (Om Mängdlära återkommer jag i Facts not Fiction)

Se även: Mer undervisningstid, men; Norah4you 9 april 2014

Grundkunskap i matematik 1930
Rendahl-Wahlström-Frank, Räknebok för Realskolan första delen, Stockholm 1930. I förordet står:
”Framställningen i denna bok bygger på det som enligt kursplanerna skall genomgås i folkskolans sex årskurser, närmast på Rydén-Fran-Norgren, Folkskolans räknebok, del 1-4.”

Nåväl räknetal som elever i 4:an klarade av och som repeterades första året i Realskolan kan se ut som de nedan:
…..Tal 550 (sid 47) Till en dräkt behöves 2 1/2 meters bredd. Hur många meter tyg behöver man köpa till dräkten, om tygets bredd är 80 cm och allt tyget i båda fallen användes?

Tal 609 (sid 53) En fabrikant säljer till en grosshandlare ett parti varor, som i tillverkning kostat 4500 kr. Hans vinst är 30%. Grosshandlaren säljer varorna med 20% vinst. Hur mycket förtjänade grosshandlaren?
….
Tal 784 (sid 70) Hur länge har en person haft ett lån på 900 kr mot 5% ränta, då han återbetalar det med 935 kr?

Tal 836 (sid 73) Två pojkar, A och B, spelade kula. A lyckades först tredubbla det antal kulor han hade från början, men förlorade sedan 8 kulor. B hade då 7 kulor kvar, vilket var precis 1/7 av vad A hade. Hur många kulor hade A från början.

—— slut på exempel—-Matematikex från 1 klass realskolan obs realskola gick elever som skulle läsa vidare efter vanliga skolan över till efter 6:e skolåret.

Tror inte mer behöver sägas för att få fram mitt budskap: Det är inte sittande regering som är skulden till att matematikkunskaperna rasat i Sverige. Det blir inte bättre för att klasserna blir mindre, SÅ LÄNGE INTE VAR ENDA LÄRARE FRÅN 1:a klass och uppåt HAR SOM MINST LÄST 2 terminer matematik på högskola/universitet samt matematisk didaktik, metodik och pedagogik för det stadie läraren är behörig för att undervisa matematik!

Read Full Post »

* Vilket parti införde Grundskolan?
Socialdemokraterna.

*Vem avskaffade Folkskollärarutbildningen 1968?
Socialdemokraterna

* Före Grundskolans införande krävdes det i princip att läraren var adjunkt för att få undervisa på högstadiet. Vilka stoppade detta?
Socialdemokraterna

* Vilket parti drev igenom kvalitetsförsämringen på universiten som vi på 70-talet kallade Palmes-UKAS?
Socialdemokraterna

‘ Fram till 1985 fanns det lågstadie- och mellanstadielärarutbildning…… Vilket parti lade förslaget som Riksdagen tog 1985 om gemensam utbildning för hela Grundskolan?
Socialdemokraterna
….
* Vilket parti lade förslaget som fick speciallärarutbildningen att upphöra i början av 1990-talet?
Socialdemokraterna.
Socialdemokraterna skyldiga till skolans förfall, Norah4you 3 december 2013

Björklund skapade den nya flumskolan, Aftonbladet ledarkrönika 1 april 2014 Aprilskämt a la 1984 försök skriva om historien! Björklund lyckades börja styra upp den skrämmande flumskola som Socialdemokraterna är ensamma ägare av när det gäller de stora beslut som lett till att svenska elever varken får det stöd de har laglig rätt till – Kommunaliseringen, och till de beslut på Kommunalnivå där kommunala ekonomin tillåtits använda osthyvel och tårtspade genom att minska ‘kostnaderna’ för elevers utbildning, neka elever det stöd och hjälp de har laglig rätt till samt värst av allt rent ut sagt snott skolpengar genom att höja kostnader på skollokaler till ‘marknadspris’. Socialdemokratiska politiker runt om i landet och upp i toppen skall sluta upp med att ljuga. Ta Ansvar SJÄLVA! Sopa framför egen dörr och skyll för allt i världen inte Kommunala skolbesparingar som drabbat eleverna i form av dålig miljö, administrativt överbelastade lärare som ofta i svenska kommunala skolor (alltså inte bara i privata skolor, långt därifrån) varit helt obehöriga (30.000 av 170.000 lärare) eller inte varit ämnes- och stadiebehöriga för de ämnen och stadier de tillåtits undervisa i. Socialdemokraterna går in i myrträsk med bottenlösa marker om de fortsätter smita från SITT EGET ANSVAR!

Det tar 9 år att utbilda en elev till att komma vidare till gymnasieskolan oavsett om eleven bara fått följa med för att alla skall med eller om eleven lärt sig det den skall. Det tar flera år att utbilda ämnes- och stadiebehöriga lärare. Än längre om vi skall få speciallärare kunniga i didaktik, metodik, pedagogik och de viktigaste ämnena: Svenska och Matematik riktade till elever upp till årskurs 4! Idag utbildar vi i sann Alla skall med anda elever till arbetslöshet genom Socialdemokratisk kommunal okunnighet om Kunskapsbehov och att det handlar om att elever SKALL ges verktyg så att de kan lära in!

Inte lärda för livet, GP 1 april 2014
S är Sveriges nya skolparti, GP 1 april 2014 Måste vara ett aprilskämt ANNARS bevare Sverige nu laddar S om för att ‘Alla skall med’ oavsett kunskap och förmåga samt utan att se till att det är ämnes- och stadiebehöriga lärare i skolsalen. Värst av allt: De nekar eleverna som har det svårast laglig rätt att få skriftligt bevis på att de behöver stödet som Skollagen ger! Viktigt med tidiga betyg, Norah4you 25 mars 2014

Expressen Ledare: Ny svart skoldag, Expressen 2 april 2014
Vad finns kvar av ett enfrågeparti?, SvD 2 april 2014 NU FÅR SVD skärpa sig. A: Folkpartiet är ingalunda ett enfrågeparti. Säger jag som förr var folkpartist nu moderat. B: SvD borde sluta upp att låta vänsternissar härja i spalterna. Lika illa som när högerfötter framför ”som jag tycker”! SvD börjar bli mer röda än Aftonbladet och det vill inte säga lite!

Se även: FP:s kris – på väg att tappa profilfrågan, Expressen 2 april 2014 När Socialdemokraterna ljuger svenska folket rätt upp i ansiktet, så tror ändå rödgröna rörans folk att S talar sanning….. 🙂

Tillägg 8 april S-ledd regering bäst på skolan, SvD 7 april 2014 Något är snett när S som sänkt svensk kunskapsskola tros vara bäst på skola. Detta något är en effekt av försämringen från Grundskolans införande – svensken förstår och kan mindre och mindre men tror sig vara bättre än så… :- ack vad de bedrar sig.

Read Full Post »

Quick English translation title short version: stick to your profession, shoe makers!

Några ekonomiexperter lyckas idag på DN:debatt visa att den gamla devisen/idiomet gäller än. De läser Pisarapporten som en viss potentat sägs läsa bibeln. Nu är Pisarapporten inte någon ekonomisk rapport, inte möjlig att använda att approximera någon som helst matematisk variabel på, men ack experter på det ena tror sig än en gång vara experter på det andra. Att de aldrig fått ens grundutbildning i Barn och Ungas utveckling, inte heller i metodik, pedagogik eller didaktik förhindrar inte dessa sk. experter att ge sig in med snusförnuftiga yrvakna och halvt oseende ögon utan ens ordförståelse för det de har läst in….. terminologi varierar herrar professorer!

Pisarapporten säger inget om vad som fungerar väl, Gabriel Heller Sahlgren forskningschef, Centre for Market Reform of Education vid Institute of Economic Affairs (IEA) i London, knuten till Institutet för näringslivsforskning (IFN); Philip Booth professor, Cass Business School i London, programchef vid IEA och Henrik Jordahl docent IFN på DN Debatt 13 januari 2014
Det enda debattartikeln lyckas visa är att oförståelsen för skillnad mellan levande varelsers inlärning och ekonomi kanske kan vara huvudorsaken till att en del skolor spårat ur….. bland dem kommunala skolor med ekonomiutbildade rektorer i stället för rektorer med lärarutbildning och erfarenhet som grund utöver rektorsutbildning! 😛

”Pisarapporten ger inte svaren”, GP 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, Aftonbladet 13 januari 2014
”Pisarapporten ger inte svaren”, SvD 13 januari 2014

Skrev följande inlägg på DN debatt alldeles nyss. Undrar om censuren i Halmstad tillåter kommentaren……

Pisarapporten är inte en ekonomisk rapport och ingen matematisk variabel finns att lägga på hur barn lär in det ämnes och stadiebehöriga lärare lär ut. Skomakare bliv vid din läst som de gamle sa!

Read Full Post »