Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Peter Rådberg (MP)’

Nu går skam på torra land – att ens försöka misstänkliggöra något som dels är helt självklart – OM det är så att FRA får i uppgift att signalspana på en grupp terrorister eller människohandlare,
OCH Försvarsunderrättelsedomstolen godkänner avlyssningen utifrån domstolsbeslut om behov av att spana på person X person Y och Z som tillhör den grupp som är aktuell,
så är det signalspaning av dessa som får och kan ske – inte något som ens i drömmarnas värld borde vara möjligt att få för sig för ens den minst kunnige i datafrågor!

Läs innantill ”kära” ledamot av Försvarsutskottet. Må vara att Du helt tydligt inte är clearad för alla uppgifter om svenska försvaret, om FRA och annat. Detta är också helt självklart! En svensk politiker blir inte clearad bara för att han/hon blivit vald till Riksdagen och av sitt parti utsetts som partiets ledamot i Försvarsutskottet!
Smart att tala om att du själv inte är betrodd förresten 😛
I Sverige gäller svenska lagar. Det som står att Försvarsunderrättelsedomstolens ordförande sagt står till 100 % i överensstämmelse med Regeringsformen! Ren skandal att Du Peter Rådberg inte kan läsa innantill eller är det möjligen så att du är ute efter att sänka Sveriges Försvarsmöjligheter mot t.ex. terrorism och spioner!

Läs innantill: Försvarsunderrättelsedomstolen, till Uppdrag granskning att det inte finns några signalspaningsmetoder som är förbjudna för FRA, om de fått tillstånd av domstolen att avlyssna ett visst mål.

Det öppnar för massavlyssning av svenskar, DN 14 december 2013 ALDRIG I LIVET – LÄS INNANTILL DOMSTOLSBESLUT KRÄVS I VARJE ENSKILT FALL! Så billiga är inte svenskt rättsväsende att det skulle kunna läggas upp ett ärende på varje svensk – beslutas om i domstol och spanas på. SNURRE!
Vet hut!

Läs gärna: Angrepp på svenska demokratin, Norah4you 14 december 2013

Read Full Post »

Det är anmärkningsvärt, men inte sedan 1971/72 har jag någon endaste gång utöver Juholtarn hittat Riksdagsmän/Riksdagskvinnor från något politiskt parti som är så förbaskat okunniga om vad Svensk Riksdag beslutat om från början av svensk Signalspaning och samarbetsavtal som svenska Regeringar, främst Socialdemokratiska fram till Erlanders sista, beslutat. Vår svenska signalspaning är mer än 40 år äldre än den amerikanska! Nog finns det många politiker som ställer upp sig på led för att visa att de inte läste, lyssnade på eller förstod historia och samhällskunskap eller ens vad som är giltiga argument när det gäller källkritisk analys. Men först ställde Åsa Romson (MP), Norah4you 6 september 2013 sig upp och sedan fortsätter Miljöpartister i ledande ställning att visa sin kompletta okunskap i frågor som de borde ha läst på om de nu, vilket de har, suttit i Riksdagen i minst 3 år. Lite inläsning och bakgrundskunskap har vi svenska väljare rätt att kräva att våra valda ombud skaffar sig. Vi lever inte i Rosseaus fria natur och inte i Vilda Västern! (se Nätet inte vilda västern, Norah4you 6 september 2013

Krav på bred utredning av övervakning i Sverige, Peter Rådberg riksdagsledamot (MP) i försvarsutskottet på Sveriges Radio 7 september 2013 Hur kan någon sitta i Försvarsutskottet, Juholtarn undantagen, och inte skaffa sig de kunskaper som finns i öppna källor för alla? Att en person i Försvarsutskottet också har rätten att få se tidigare Försvarsutskottsbeslut och inte tagit den möjligheten, säger tyvärr allt om Rådbergs okunskap. Kan också visa på avsaknad av ordkunskap och ordförståelse för vår Regeringsform, eller har han inte läst igenom den ordentligt?

Read Full Post »

att samtliga som sitter i Försvarsutskottet som minst hade fått en ordentlig genomgång av Sveriges Försvar historiskt samt om varför en hel del av utvecklingsarbetet av ‘nya’ Super Jas inte faller på Försvaret. Det är lite grann märkligt för en som tillhörde Flyget som frivillig, F7 det respektive Malmen under mer än 15 år, och som vuxit upp på gatan i Linköping där flera av forskarna samt provflygarna bodde, att erfara att det finns någon som är så okunnig om svenskt försvar som återigen Peter Rådberg Miljöpartiets representant i Försvarsutskottet visar sig vara. För all del. Jag utgår ifrån att alla som sitter i Försvarsutskottet har någon form av clearing. Annars skulle mycket som sagts även av en del av de andra representanterna under åren vara förståligt…..

När politikerna började jobba med tanken på JAS-utveckling och JAS-produktion, så hade Saab AB redan i princip det mesta utvecklingsarbetet av modell och olika ingående delar framme. Det tar nämligen längre tid att göra alla tester och ritningar än vad herrar politiker känner till. Nu är det så länge sedan att det knappast kan vara en försvarshemlighet att jag redan innan jag fick min utbildning i Nyköping, F11, hade haft förmånen att se hur planet i naturlig storlek skulle se ut samt fått höra lite till. Det ett par år innan det ens var klart att vårt svenska försvar skulle bekosta en del utvecklingsarbete. Dvs ett bra tag innan Försvarsbeslutet togs. Det hade varit företagsmässigt fel om in Saab AB hade börjat med utvecklingsarbete och tankar runt nästa generations flygplan redan när Viggen levererades. Jämför med Viggen vars utvecklingsarbete började redan 1952 dvs innan första prototypen av Draken, Viggens föregångare, ens provflugit….

Det vi fick på resans väg var en utveckling av icke militära produkter som idag räknas tillhöra det normala. Om det skall man kanske tala tystare annat än att appliceringen av ny datateknik som togs fram av Data Saab tillsammans med bl.a. det som blev Linköpings Högskola först under Stockholm, senare egen högskola och Universitet samt där ett antal av avknoppningarna i Science Park har skett tack vare olika former av samarbetsforskning. Teknologi behärskar tyvärr inte Miljöpartiet så speciellt väl. Även om de tror det. Och tro kan ju försätta berg 😛

Denna gången finns det dessutom ett flygplan som vidareutvecklas. Vilket inte är riktigt samma sak Peter Rådberg (MP). Självfallet kan inte en enda kotte idag spå vad varje levererat flygplan kommer att kosta. Utvecklingen på de rara metallernas prisområde rår varken Saab AB eller svenska riksdagsmän över. Sedan är Saab AB inte något som är underställt svensk Riksdag. Det är så mycket som okunniga riksdagsmän tror. Tänk om de hade haft mer på fötter.

När det gäller hotbilden, så är det verkligen märkligt att Peter Rådberg (MP) visar sin egen okunnighet öppet. Hotbilden idag är i stora avseenden värre än den var innan Sovjetunionens fall. Det beror bl.a. på att rysk militär som utgör en förutsättning som president Putin och andra i Rysslands ledning har att hålla sig god med för att vi inte skall få ett ännu värre säkerhetspolitiskt läge än vad vi såg när Jugoslavien föll samman, att den militären självfallet (vilket kanske förvånar en del liberaler och miljöpartister) krävt att få en upprustning för att sköta sin uppgift. Deras uppgift är inte vår. Men inom den ryska militären finns det en hel del som utåt gett uttryck för uppfattningar om bl.a. de Baltiska staterna och t.o.m. om Finland. Det har återigen börjat synas mattförsäljare och tavelförsäljare speciellt ringande på hos människor som på något sätt tillhör försvaret.

Så mer utbildning och verklig Försvarsupplysning värd namnet vore på plats för våra svenska riksdagsmän i Försvarsutskottet. Inom parantes skall sägas att det verkar som om Socialdemokraterna har en mer realistisk kunskap än vad Miljöpartiet har. Frågan står öppen för varför så är fallet, men det får de bråka om internt. Det är inte så att svenska politiker automatiskt clearas till all hemlig upplysning för att de hamnat i Riksdagen.

Sverige köper nya Super-Jas, GP 25 augusti 2012
Sverige köper upp 60 nya Super-Jas, Expressen 25 augusti 2012
Sverige köper nya Super-Jas, SvD 25 augusti 2012
Sverige köper 40-60 Jas Gripen; statsminister Fredrik Reinfeldt (M) , utbildningsminister Jan Björklund (FP), Näringsminister Annie Lööf (C), Socialminister Göran Hägglund (KD) på SvD Brännpunkt 25 augusti 2012
Regeringen lovar köpa nya Super-Jas, DN 25 augusti 2012
MP håller på att krascha med buller och bång när de ens kan få till tanken att försvaret skulle krascha för att vi rustar upp vårt flygvapen. De, Miljöpartisterna, har redan tidigare visat sin okunnighet på teknikområdet i allt från CO2-debatt till energidebatt. Stackare. Kan inte någon sätta dem på utbildningsbänken så de får lära in en hel del basfakta även om modern teknik eller skicka dem på 1 månads praktikplats på lämplig Science Parkföretag i Linköping. Tåget lämnade centralen innan MP ens var framme vid station. Denna gången också. Kan Ni inte hålla takten med utvecklingen?
Sverige köper nya Super-Jas, Aftonbladet 25 augusti 2012
S positivt till JAS-besked, SvD 25 augusti 2012

psst. Kanske måste upplysa dem om att Sverige inte är socialistiskt eller kommunistiskt och att Försvarsindustrin trots namnet inte är ägt av Svenska Staten……

Read Full Post »