Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Personligt ansvar’

Personligt ansvar förutsätter att den som godkänner ett avtal själv läser igenom SAMTLIGA villkor i t.ex. Facebooks. sina egna suppliers, sin plattforms användarvillkor o.s.v.
INGEN demokratisk regering i världen kan göra Ditt godkännande ogiltigt genom egen lagstiftning eller genom att som i Sveriges fall inkludera t.ex. EU domstolens beslut i sin lagstiftning.
Det du godkänner för att få använda telefon, mobil, nätet, molntjänster o.s.v. det går inte att springa ifrån om du inte vill omyndigförklara dig själv 😛

Makthavarna struntar i EU-domstolens beslut, Anders Erkéus webbredaktör eusverige.se, Max Andersson (MP) EU-parlamentariker, Christian Engström (PP) fd EU-parlamentariker samt Fredrick Federley (C) på SvD Brännpunkt

Inflik 28 september från twitter:

Norah4you's Weblog

villkoren som finns för att du skall få vara uppkopplad mot nätet. Precis som alla andra som använder nätet….. Ingen myndighet i en demokrati kan göra ditt godkännande ogiltigt genom egen lagstiftning!

NSA övervakade anonyma servrar, Aftonbladet 4 juli 2014

Upphovsmannarättsavtalet som EU godkände förlängt till 75 år går inte heller att komma ifrån – de villkor som upphovsmännen, USA:s militär och NSA tillsammans med några världsledande storföretag byggde upp och ställde krav för licensanvändning, de avtalen gäller än. Tack vare bl.a. EU-beslut. Inget land, inget lands politiker eller media kan i en demokrati snacka sig förbi den rättighet som varje enskild person har att begära att få bli uppkopplad och de avtal för användning som är förknippade via providers för denna uppkoppling. Det enskilda människor godkänt för att de inte läst igenom avtal de klickat godkänt för, de kan ingen hindra att NSA får rätten att använda användares ”konton”!

Visa originalinlägg 66 fler ord

Read Full Post »

Den får leken tåla, Greenpeace. OM man gång efter annan använder sig av utomparlamentariska medel och ger sig in på en stats territorialvatten när man gör det, då får man faktiskt stå sitt kast! Frihet under ansvar och ansvar för personliga handlingar är det som gäller! Ingen äger rätten att sätta sig på en gyllene tron över alla andra och hävda att personen/organisationen utför humana nödvändiga handlingar NÄR MAN BRYTER MOT LAGAR MAN KÄNT TILL INNAN. Att demonstrera på Internationellt vatten, det är en sak. Men Greenpeace har de senaste 20 åren hamnat längre och längre ut på vänsterkanten vänster om svenska Vänsterpartiet. Detta på grund av sina handlingar och sin ovilja att ta ansvar för de handlingar man själv begår. Rätt eller fel i sakfrågan har hastigt sjunkit till botten i stället för att giltiga argument som skulle kunna leda till en hållbar slutsats om de förts fram stått på agendan. Spektakulära utomparlamentariska aktioner är inte något som hör hemma på 2000-talet! Antingen kan man föra fram giltiga argument och övertyga eller också så kan man inte. Greenpeace kan inte!

Två aktivister från Greenpeace klättrade på onsdagen upp i en oljeplattform tillhörande ryska energijätten Gazprom, meddelar miljöorganisationenProtestaktion mot rysk oljeplattform, Expressen 18 september 2013 Klättrar man upp utan inbjudan på en oljeplattform, så får man stå sitt eget kast. Den som sig i leken ger, den får leken tåla!

Enligt ryska myndigheter kan det finnas bevis för att Greenpeace-aktivisterna har gjort sig skyldiga till sjöröveri, ett brott som kan ge mellan 5 och 15 års fängelse i Ryssland.

Dessutom uppger den ryska säkerhetstjänsten FSB att en stor mängd elektronisk utrustning har hittats ombord på Arctic Sunrise, rapporterar AFP. Utrustningen har använts för att bedriva ”illegal vetenskaplig forskning” vid den ryska oljeplattformen, hävdar en högt uppsatt källa inom FSB.Svensk bland gripna miljöaktivister, GP 20 september 2013
Svensk Greenpeace-aktivist gripen, Expressen 21 september 2013
Svensk gripen för sjöröveri, Sveriges Radio 21 september 2013
Svensk Greenpeace-aktivist gripen av rysk kustbevakning, Aftonbladet 20 september 2013 So what? Greenpeace är ingen världsregering och äger inte rätten att borda/klättra ombord på någon oljeplattform eller liknande. Ansvar för personliga handlingar gäller även svenska aktivister.

Det finns inget legalt skäl för Greenpeace att hålla till vid rysk eller annat lands oljeplattformar. Oavsett vad syftet varit, så finns oljeplattformar på ett lands territorialvatten eller på område som i flertalet fall inte andra stater reagerat på att de finns. Greeenpeace äger inte tolkningsföreträde och är inga Gudar här på jorden!

Read Full Post »

Allra först, Snowden är inte någon hjälte! Ingen person som utsätter andra för livsfara är någon hjälte! Speciellt inte de som försöker skylla på sitt samvete för sina brottsliga gärningar. OM det överhuvudtaget skulle varit så att det var Snowdens samvete som låg/ligger bakom hans utlämnande av sekretessbelagda handlingar, så hade han också utan prut varit beredd att ta straffet för vad han gjort. Inte sprungit iväg som en tonåring som gjort bus och inte vill ta ansvar för sina egna handlingar!
Det är heller inte så att det existerar någon som helst mänsklig eller demokratisk rättighet att ta del av, än mindre sprida till andra, sekretessbelagda handlingar. Ännu värre är det när de som försvarar sådant, till och med kallar det visselblåsare – något som är något helt annat (hur står det till med ordkunskap och ordförståelse?) och samtidigt kräver att deras egna personliga ageranden, bloggar och mail m.m., skall vara undantagna från signalspaning. Kom ihåg en sak: I en demokrati saknar det betydelse VEM som gjort vad.

För övrigt är det så att många länder ända sedan Andra Världskriget har godkänt internationella avtal som gäller signalspaning t.ex. avseende terrorister och andra, bl.a. i samband med att de undertecknat säkerhetsavtalsbiten i IATA-överenskommelser avseende flygtrafik.
Andra länder har i sina Grundlagar alternativt lagar samma godkännande. Så kom det fram, Norah4you 8 juli 2013 Där jag kommenterar de ‘nya’ uppgifterna att Tyskland i sin Grundlag tillåter NSA att avlyssna…. De är inte ensamma. Skrikhalsar i vissa länder och i Eu-ledning borde läsa igenom Europeiska ländernas Grundlagar och internationella avtal innan de gastar.

Kräver Du t.ex. yttrandefrihet, så skall samma yttrandefrihet gälla även för dina värsta meningsmotståndare. För Dig och Andra gäller samma lagar. Är något brottsligt, finns med bland det som står i klartext i t.ex. Offentlighets- och Sekretesslagar är förbjudet alternativt undantaget från att vara offentligt, så gäller det såväl Dig själv som Dina värsta politiska motståndare. Ingen äger rätt att själv eller i grupp skriva lagar eller tolka lagar! Det är ett lands domstolsväsende och i flertalet fall ett lands Författningsdomstol som har att tolka lagar. Det är ett lands Riksdag, Bundestag, Parlament o.s.v. som har att stifta lagar. Allt sk. politisk korrekthet är i sig en avvikelse från ett demokratiskt lands grundlagar. Avvikelse som i en del fall kan vara brottslig.

EU, upprört över avlyssningen av såväl politiska institutioner som EU-medborgare, har inför dagens förhandlingar med USA ställt berättigade krav på bland annat övervakningsstopp. Flera EU-länder kan förvisso anklagas för att vara lika goda kålsupare, men det hindrar inte att protesterna mot avlyssningen ändå måste vara tydliga.

När enskilda debattörer och organisationer i en rad EU-länder, däribland exempelvis norska PEN-klubben och Folkpartiet i Kalmar län (!), påtalat det lämpliga i att av skyddsskäl bevilja Snowden asyl har det dock blivit tyst från statsmakternas sida. Ingen berörd medlemsnation har velat öppna famnen. Därmed återstår en rad Latinamerikanska nationer som nu vill gripa möjligheten att politiskt markera mot USA. Samvetsfångad på terminal, Maria Haldesten på GP-s ledarsida 8 juli 2013

Samvetsfångad. ICKE SA NICKE. En slipad person som försöker sprida uppgifter för att smutskasta sitt eget och andra länder. Det är en sak. Finns många sådana. Även här i Sverige. Inte bara yttersta högern utan också vänster om Vänsterpartiet grupperingar har de senaste åren börjat röra på sig på samma sätt som 1974. Det som är allvarligt och rent ut sagt hotar många andra människors liv, är de som sprider hemligstämplade uppgifter om ett lands, ännu värre flera länders, helt lagliga signalspaning/underrättelsearbete/säkerhetsarbete/kontraspionagearbete/terroristbekämpning. Det är mycket mycket allvarligt och i högsta grad brottsligt. Det är INGEN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT FÅ TILLGÅNG TILL DET SÄKERHETSARBETE SOM DITT ELLER ANNAT LAND UTFÖR FÖR ATT TRYGGA DITT RESANDE/DIN SÄKERHET DÄR DU BOR/DITT LANDS FRIHET o.s.v.

Det är heller ingen mänsklig rättighet att kräva att få vara undantagen från all laglig kontroll. Speciellt inte som den kontrollen man kräver att få vara undantagen för finns med i det man själv har varit tvungen att godkänna för att få använda sig av nätet. Nätet är inget lagfritt forum. Har aldrig varit det. Trafikdata har i alla tider lagrats och fått lämnas ut till myndigheter i de länder där dina datasända uppgifter passerat eller där du/din mottagare bor. Det är något som du själv godkänt. Snacka om att inte läsa det finstilta…….

Sedan en annan sak som delvis belyser varför detta behövs. Som de flesta som kan sin historia vet, så var 70- och 80-talen fyllda av terrordåd runt jordklotet. Det fanns många terrorgrupper varav en del påstod sig vara frihetskämpar (inte alltid lätt att då eller nu avgöra om de var det eller inte, men människor som utan att blinka riskerar andras liv är i mina ögon att jämnställa med de grupperna). Jag arbetade på ett företag, ointressant vilket, där cheferna som på så många andra företag var ute och reste. Träffade kontakter oavsett om det var samarbetspartner eller kunder/säljare till företagen. En av mina dåvarande chefer skulle resa till mer än 4 ställen runt jorden samt även ta sig en semester på Hawaii mellan besöken. Det var jag själv som blev ombedd att ordna flighterna samt hotellen. Inom och utom Europa samt inom och utom Nordamerika samt Asien och Australien. Det bar sig inte bättre än att inom några timmar efter att min chef lämnat vissa platser, så smällde bomber och människor dog. Självfallet blev han kontrollerad av mer än ett lands underrättelsetjänst o.s.v.

Det må vara så att Du som individ tycker Dig ha rätt till personlig integritet. Till viss del har du den rätten. Men ingen frihet är någonsin villkorslös. All frihet är villkorad, Norah4you 19 juni 2013Ingen står över lagen när det gäller att se till allas vår rätt till ett säkert liv.

Read Full Post »

Vad Google gör är att olovligt korsa data på individuella användare, som utnyttjar Youtube, Gmail, Google+ och andra tjänster. Användarna har ingen möjlighet att säga nej till insamlingen, eftersom Google slagit samman 60 olika policys till en enda. Då blir det lättare för användarna att förstå, argumenterar Google som även vid flera tidigare tillfällen vägrat ändra sig med hänvisning till att man visst följer lagen. På EU-nivå finns inga möjligheter att använda sanktioner mot sökmotorn, det måste ske land för land. Miljonböter hotar nätjätte i Frankrike, DN kultur 21 juni 2013

Nja förvisso kan varje land förhandla fram egna begränsningar hos Google. Många har gjort det. Det är bara det att det är respektive användare av Google som OM man vill utnyttja Google plustjänster har att läsa igenom vad man godkänner…. gjorde det själv härom veckan och beslöt att eftersom jag inte använder YouTube till att lägga upp något, så är det utifrån mitt sökbehov helt ok att Google håller reda på att jag inte vill ha förslag på vad de tycker att jag söker efter, att jag vill ha varje Google sida på respektive språk (t.ex. Google.no på bokmål o.s.v.) o.s.v. Det är också så att det står var och en helt fritt att avstå från Google plus samt att det står var och fritt att länka Google plus till twitter o.s.v. Allt står i klartext i det finstilta. Fast det är klart: Precis som alltid går det inte att äta kakan och ha den kvar. Vill man inte, så får man nöja sig med vanliga söktjänsterna.

Det är med det som med trailers till filmer på betalkanal du inte har. Trailern kan du se men du måste betala på något sätt för att få se hela filmen.

Read Full Post »

Det har aldrig varit så att frihet varit något som var och en har haft rätt att definiera. Frihet har utanför det laglösa ‘Vilda Västern’ från den tidiga skriftliga historien fram till idag varit något som haft ramar, lagar och förordningar. Att försöka påstå något annat är att vara okunnig, ointresserad av verkligheten och/eller försöka ställa sig själv över lag och rätt.

När det gäller nätet, så skiljer sig nätet från det vanliga dagliga livet i så måtto att varje person som köpt dator/laptop/mobil med surfmöjlighet o.s.v. precis som den som byggt sin egen dator alltid varit tvungen att som minst godkänna villkoren för en plattform och ett program för access på nätet via ett nätprotokoll. I det finstilta som var och en själv har fått godkänna och som var och en inte kan skylla ifrån sig på andra, så ingår att det gäller att läsa det finstilta. I vanliga livet utanför nätet är det inte så att du eller andra tillfrågats om någon av er varit beredd att acceptera de lagar och förordningar som finns i det land du lever. Visst du har din rösträtt. Men lagarna som finns har sina rötter i tidiga medeltiden. Det som gäller och alltid gällt när det handlar om frihet, är att det är frihet under ansvar i enlighet med de lagar som gäller där en person lever. Samt att var och en kan ställas till personligt ansvar för sina egna handlingar som bryter mot dessa lagar.

I äldre tider var det främst kungar, kejsare och andra härskare som skyddades från allvarliga hot. Redan under medeltiden utökades detta mer och mer. Inte ens när Amerikas Förenta Stater bildades och United States Bill of Rights antogs, så var det så att det skapades en stat där det stod var och en fritt att tolka vad som var tillåtet (frihet) och vad som stod i strid med det vi idag kallar USA:s Konstitution. Article the sixth …… The right of the people to be secure in their persons, houses, papers, and effects, against unreasonable searches and seizures, shall not be violated, and no Warrants shall issue, but upon probable cause, supported by Oath or affirmation, and particularly describing the place to be searched, and the persons or things to be seized.

Vi i Sverige har i många hundra år haft liknande formuleringar i vår Lagbok. Den nuvarande formuleringen har sin viktigaste bit i det som står Brottsbalken 27 kapitlet Om beslag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation m.m. speciellt i
2 § Beslag må ej läggas å skriftlig handling, om dess innehåll kan antagas vara sådant, att befattningshavare eller annan, som avses i 36 kap. 5 §, ej må höras som vittne därom, och handlingen innehaves av honom eller av den, till förmån för vilken tystnadsplikten gäller. Ej heller må, med mindre fråga är om brott, för vilket ej är stadgat lindrigare straff än fängelse i två år, hos den misstänkte eller honom närstående, som avses i 36 kap. 3 §, beslag läggas å skriftligt meddelande mellan den misstänkte och någon honom närstående eller mellan sådana närstående inbördes. Lag (1964:166).

3 § Brev, telegram eller annan försändelse som finns hos ett post- eller telebefordringsföretag, får tas i beslag endast om det för brottet är föreskrivet fängelse i ett år eller däröver och försändelsen hade kunnat tas i beslag hos mottagaren. Lag (1993:602). I klartext betyder detta att svensk myndighet precis som amerikansk, engelsk o.s.v. när det finns starka skäl att misstänka att en person begått brott som vid fällande dom kan ge fängelse enligt ovan, så får det beslutas om beslag även av skriftlig handling samt får hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation beslutas ske.

All frihet innebär begränsningen att din personliga frihet aldrig någonsin får inkränkta på annan persons rätt till liv och hälsa. Ingen frihet någonstans eller någon gång i historien har tillåtit enskild person att bestämma sin egen frihets begränsningar. Den som inte förstår det, den får det svårt här i livet.

Runt jorden har vi numera de sk. nyliberala grupperna runt vår jord, de som skriker högt när de får reda på att deras egna trafikdata registrerats i alla år trots att de själva är de som godkänt detta för att de inte läst/inte förstått det finstilta i det de läser, de må tycka som de vill. De är en fara för inte bara sitt eget rikets säkerhet. De sk. nyliberala grupperna som fått för sig att det existerar en fullständig brevhemlighet för dem själva men som anser att allt hemligt speciellt allt hemligt underrättelsetjänstarbete däremot borde vara offentligt för dem.. Från sk. visselblåsare till ren spion, Norah4you 17 juni 2013 Begå nu inget misstag – det är spioneri att avslöja hur någon myndighet, oavsett land, använder sig av de godkännande DU själv har gjort för att få tillgång till ‘nätet’

Försök förstå att det inte någonsin varit eller kommer att vara möjligt för något samhälle att skydda sig mot terrorism, samhällsomstörtande verksamhet, spioner, grova brott o.s.v. utan att de tvångsmedel som finns i varje demokratisk stat för att trygga de friheter vi har. Det är mycket märkligt att som DN å ena sidan påtala behov av Vaksamhet mot terrorn, DN:s huvudledare 18 juni 2013 och å andra sidan försöka hävda Peter Wolodarski: Snowden gör den amerikanska demokratin starkare, DN ledare signerad 16 juni 2013
Det är så långt från sanningen som tänkas kan. Snowden har gjort hela världen osäkrare och riskerat samt riskerar framledes många människors liv och hälsa genom att han lämnat ut uppgifter om hur säkerhetstjänst i USA och England bedriver sitt säkerhetsarbete utifrån av varje individ själv godkänt för överlämnande till myndighet om lag i land så kräver. Det är spioneri och rent ut sagt förräderi mot Mänskligheten, inte bara mot USA, att försöka göra vitt och grått till svart.

Allt kan aldrig vara öppet. Hemligstämpel och hemliga domstolsbeslut om vilka som får (obs får inte samma som skall) signalspanas på, är hemliga och inget som Du som enskild individ har någon som helst rätt att kräva att få reda på. Du kan inte kräva att Dina uppgifter skall vara otillgängliga för myndighet och samtidigt kräva att Du skall få tillgång till verkligt hemligstämplade myndighetshandlingar. Någon måtta på idiotin hos vänsternissar och vänsterliberaler får det allt vara!

Sedan må Google ha dålig ordkunskap eller media som skriver om Google rubriksättare som inte förstår vad ord står för. Google vill berätta om spionfrågor, GP 10 juni 2013
Google vill berätta om USA-s spioneri, Aftonbladet 18 juni 2013 Det är inte frågan om spioneri från USA-s sida. Tvärt om är det säkerhetsarbete för att trygga allas vår vardag.
Att myndighet använder sig av personligt givna godkännande att suppliers av datatjänster får rätten att lämna ut uppgifter till myndigheten, det är inte spioneri. Den enda spion som finns hittills i hela denna härvan är Snowden.

Sedan är det alltid frågan om var gränsen går för övervakning du själv inte godkänt, nätet har du godkänt…..
Dataskydd vägs mot öppenhet, Karl Sigfrid riksdagsledamot (M) och Anna Maria Corazza Bildt ledamot (M) i Europaparlamentet på SvD Opinion 19 juni 2013

En annan sak är att det inte skadar att vi vanliga människor får mer reda på om alla de terrordåd och liknande som säkerhetstjänster i respektive land stoppat. I det fallet har nog många efter kalla krigets slut blivit inlindade i bomull och trott att det inte skett något av vikt fast det tvärt om varit skarpt läge mer än en gång.

Read Full Post »

oavsett vem, när var eller hur, är då någon inte tar ansvar för sina egna handlingar och tillkortakommanden.

Som jag skrev härom veckan: Du bör ta eget ansvar för dina personliga handlingar vilka inkluderar dina likes, skrivningar på twitter samt ställningstaganden till vilka du ansett vara lämpliga att bjuda in som föredragshållare.

Du bör däremot inte försöka dra in samtliga muslimer i dina personliga ställningstaganden. Det är sannerligen inte så att den kritik som riktats mot dig, du som valt att vara politisk aktiv i Sverige utan att du själv satt dig in i vad som gäller för alla som har Offentliga uppdrag i Sverige har att som minst godta, acceptera och leva upp till, är en kritik mot den muslimska tron. Det är en kritik som är riktad mot dig personligen för dina egna ställningstaganden. Samma kritik som många här i Sverige, inklusive undertecknad, riktar mot såväl ledamöter av varierande tro och partitillhörighet som i svenska kommunala nämnders uttalanden och ageranden och domstolar glömt bort vad som står i vår Regeringsform 1 kap 2§……..
…….
Det är Din personliga uppfattning Omar Mustafa som är mer än beklaglig. Det är du som direkt går till motangrepp i stället för att erkänna att ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje.
Hade du sagt det, så hade Du varit hedervärd. Nu är Du det inte. Skälet är att det är DU som försöker dela in samhället i vi och dom. Oavsett vem som gör detta, så är det att försöka så split. Hat skapas av de som försöker så split. Inte av de som försvarar demokratiska värden och den svenska Grundlagen. Spelar man fotboll, så får man rätta sig efter reglerna som gäller på fotbollsplan. Vill man få ett politiskt uppdrag i Sverige och verka för ett hållbart Sverige, så är det inget annat som gäller än att rätta sig efter Svensk Grundlag och följa svenska lagar. Så enkelt är det. Frihet under ansvar och personligt ansvar för sina egna handlingar är vad det handlar om
Nej Omar Mustafa, du har fel, Norah4you 13 april 2013

Det hade varit så lätt för dig att i stället för att kasta skit omkring dig på de som inte ser på dina ord och handlingar utifrån din egen tolkning, så hade du alltså kunnat säga det jag skrev ovan ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje. Du hade också kunnat stanna kvar i Socialdemokratiska partiet och i ord och handling i nutid och framåt visat att de som inte uppfattar dig som du uppfattar dig själv har fel. Du valde att lämna. Det är ditt val. Precis som dina ord och handlingar tidigare är det du och ingen annan som har ansvar för dina val.

Omar Mustafa: Internt S-drev mot mig, SvD 23 april 2013
Mustafa har lämnat socialdemokraterna, DN 23 april 2013
Omar Mustafa: Internt S-drev mot mig, GP 23 april 2013
Palm: Han bestämmer själv vad han skriver under, Expressen 23 april 2013
Omar Mustafa bryter tystnaden, Aftonbladet 23 april 2013 Bryter tystnaden? Ursäkta men det är Omar Mustafa som ordat mest i mediaspalterna….

Som jag skrev i rubriken Något jag inte tycker om, oavsett vem, när var eller hur, är då någon inte tar ansvar för sina egna handlingar och tillkortakommanden. Försök inte bunta ihop alla som kritiserar en person för personen uttalanden, handlingar o.s.v. som om alla är negativa till att personen i fråga tillhör en religiös grupp. Skilj på tro och politik. Kan vara svårt, men det är det som är grunden för de Svenska Grundlagarna.

Read Full Post »

och det är dumt av dig att visa att du saknar det alla behöver ha accepterat för att kunna vara aspiranter på att representera ett svenskt demokratiskt politiskt partis offentliga poster. Det handlar om att stå till hundra procent upp i ord och handling visande sig respektera såväl svensk föreningskultur som svenska lagar och då speciellt svenska Grundlagar. Svensk föreningskultur innebär i korthet att man rättar sig efter de regler och normer som gäller i det parti och eller den förening man själv väljer att bli medlem i. Svenska Grundlagar innebär i korthet att demokratibegreppet är viktigt att förstå innebörden och konsekvenserna av. Alla människors lika värde oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller ålder är här viktigt att visa att man accepterar. Det du gör, är att försöka höja dig själv ovanför din egen religions medlemmar och härutöver sätta din och dina åsiktsvänners uppfattning över såväl det Socialdemokratiska partiets stadgar som det svenska Samhället. Har inte med vilken religion du tillhör att göra. Det har med dig som person att göra, vad du skriver på twitter och hur du själv hanterat detta att du inom din religion tillhör en grupp där du varit med att bjuda in personer som tar avstånd från ALLA MÄNNISKORS LIKA VÄRDE.

Detta innebär att du bör se närmare på ditt mycket märkliga påstående att du å ena sidan säger dig stå upp för Alla människors lika värde samtidigt som du i samma svar insisterar att det är ‘islamofoba krafter’ som är de som inte godtar din uppfattning att du hela tiden jobbat för Alla människors lika värde. Man kan inte bunta ihop de som inte har samma uppfattning i dessa frågor som dig då står man inte upp för Alla människors lika värde. Det visar tyvärr att du inte respekterar alla människors oavsett kön, religion och etnicitets lika mycket.

Ditt problem är ditt dubbla människovärde så som det kommer och kommit till uttryck av dina egna ord. Man klumpar inte ihop människor som kritiserar dig som person och man sätter absolut inte på dem en etikett efter egen eller sina förespråkares uppfattning. Det visar klart att människovärdessynen inte stämmer överens med den som svenska politiska föreningar som sitter i Riksdagen har som grundförutsättning. Handlar om dig, inte om vilken religion du tillhör. Frihet under ansvar kräver personligt ansvar för egna handlingar och vad man själv säger.

Omar Mustafa: ”Jag står upp för allas lika värde, SvD 19 april 2013 Men så visa då detta i stället för att skylla på ‘andra’ och bunta ihop dem i syfte att svärta ner andra människors uppfattning. Bortförklaringar som du försöker komma med slår tillbaka på dig själv. Inte på någon annan som delar eller inte delar din religionstillhörighet, din uppfattning om vad som är demokratiskt för den uppfattningen är din.

Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, Expressen 20 april 2013
Omar Mustafa: ”De bad mig lämna”, GP 20 april 2013 Och? Socialdemokratiska partiet har precis som vilket annat politiskt parti som helst rätten att be de som inte till 100% i ord och handling visar att de står upp för partiets uppfattning att lämna. Inget nytt med detta. Det ingår i
demokratibegreppet att det inte är individen utan de valda ombuden för individerna i en förening som har i uppdrag att se till att reglerna följs.
Mustafa: ”De bad mig lämna”, DN 20 april 2013 Det hör till demokratiska spelregler att de som inte ställer upp i handling och inte bara ord samt undanflykts eller bortförklaringar på varför de inte följer de demokratiska spelreglerna kan bli uppmanade att lämna. Det sker och har skett många gånger i svenska partier att människor som i handling visar att de inte ställer upp på partiernas grundläggande stadgar blivit uppmanade att lämna parti. Stått mycket om sådant i svenska tidningar under årens lopp.

Ett litet tips i all välmening: Bunta inte ihop andra människor under någon etikett. Alla människor är lika värda, men olika. Det är inte så att man kan komma ny till ett företag och ta med sig sitt eget synsätt på hur företaget skall skötas. Än mindre kan man om man vill vara trovärdig medlem i ett politiskt parti bunta ihop personer inom och utom partiet som inte delar ens egen uppfattning om hur stadgar och lagar skall tolkas.

Tillägg 21 april 2013 mer i debatten:
Att låtsas som om Omar Mustafa och Islamiska förbundet representerar Sveriges muslimer är en försåtlig kollektivisering.

Det pågår en maktkamp inom den muslimska världen som Socialdemokraterna inte kan stå likgiltig inför.
En nödvändig sorti, Anna Dahlberg på Expressens ledarsida 21 april 2013 Första gången jag hörde talas om den maktkampen var i efterdyningarna av första Irakkriget. Till Sverige hade ett antal välutbildade irakier kommit med sina familjer. Flera av dessa var inte muslimer utan tillhörde Syrisk-Ortodoxa kyrkan. Trots detta var det de som ansåg att småflickor skulle täcka sitt huvud, alltså inte flickornas egna föräldrar utan andra föräldrar som sa till sina egna barn att säga till de som då inte ens var muslimer. Kände några av flickornas föräldrar samt andra irakier som tillhörde olika religiösa riktningar inom och utom den muslimska tron. Då fick jag höra en hel del om den maktkamp som gjort livet svårt under Saddam Husseins tid vid makten i Irak samt hur släktingar haft det i grannländerna.

Religiösa stridigheter inom religioner har i historisk och nutid enbart skapat mer problem än framgång. Något att lägga på minnet för alla. Vi behöver inte gå längre själva än Nordirlandkonflikterna under slutet av 1900-talet….

Så skaffar sig muslimska brödraskapet fotfäste i Europa, Magnus Norell Senior Policy Advisor vid The European Foundation for Democracy på GP debatt 21 april 2013

Read Full Post »

Du bör ta eget ansvar för dina personliga handlingar vilka inkluderar dina likes, skrivningar på twitter samt ställningstaganden till vilka du ansett vara lämpliga att bjuda in som föredragshållare.

Du bör däremot inte försöka dra in samtliga muslimer i dina personliga ställningstaganden. Det är sannerligen inte så att den kritik som riktats mot dig, du som valt att vara politisk aktiv i Sverige utan att du själv satt dig in i vad som gäller för alla som har Offentliga uppdrag i Sverige har att som minst godta, acceptera och leva upp till, är en kritik mot den muslimska tron. Det är en kritik som är riktad mot dig personligen för dina egna ställningstaganden. Samma kritik som många här i Sverige, inklusive undertecknad, riktar mot såväl ledamöter av varierande tro och partitillhörighet som i svenska kommunala nämnders uttalanden och ageranden och domstolar glömt bort vad som står i vår Regeringsform 1 kap 2§:

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas. Lag (2010:1408).

Jag må vara naiv djupt kristen troende på samma Gud som du men användande annat namn på honom, men jag vägrar att tro att alla de muslimer jag lärt känna under åren skulle spela dubbelt som du gjort, för det är vad du gör när du inte tar personligt ansvar för vad du själv gör och säger. De muslimer jag känner har varierande bakgrund. Där finns shia och sunnimuslimer. Där finns ortodoxa och de som tolkar texterna på annat sätt än vad du gör. Men en sak är säker. De flesta av dem skulle aldrig komma på tanken att agera som du gjort. De flesta av dem, och nu talar jag om praktiserande muslimer inte bara om de som är muslimer till namnet, hedrar kvinnor och ser mer än en sida när det gäller andra grupper i samhället. De gör sitt bästa för att leva enligt svenska Grundlagar och lagar. Att du, för det är du som försöker svartmåla mångas syn på muslimer utifrån din egen tolkning av vad Profeten Muhammed sa, det kan utifrån vad jag lärt under åren inte vara religiöst försvarbart. Varje person får ta ansvar för sina egna handlingar och inte anse att kritik av dessa är kritik av en hel tro! Det är det nämligen inte.

…Omar Mustafa lämnar alla sina uppdrag i partiet.
I ett uttalande till TT skriver han:
”Partiledningen menar att man inte kan förena ett partiuppdrag och ett uppdrag i det muslimska civilsamhället. Partiledningens uppfattning är inte bara beklagligt, det är även en skrämmande signal till muslimer och andra troende socialdemokrater. Jag uppfattar att partiledningen därmed inte har förtroende för mig och tvingar mig att lämna samtliga mina uppdrag i partiet”.

Omar Mustafa lämnar alla uppdrag, Expressen 13 april 2013
Det är Din personliga uppfattning Omar Mustafa som är mer än beklaglig. Det är du som direkt går till motangrepp i stället för att erkänna att ja, jag har den och den uppfattningen – men jag är beredd att arbeta med dessa frågorna på personlig basis samtidigt som jag självfallet i det offentliga ställer upp för partiets linje.
Hade du sagt det, så hade Du varit hedervärd. Nu är Du det inte. Skälet är att det är DU som försöker dela in samhället i vi och dom. Oavsett vem som gör detta, så är det att försöka så split. Hat skapas av de som försöker så split. Inte av de som försvarar demokratiska värden och den svenska Grundlagen. Spelar man fotboll, så får man rätta sig efter reglerna som gäller på fotbollsplan. Vill man få ett politiskt uppdrag i Sverige och verka för ett hållbart Sverige, så är det inget annat som gäller än att rätta sig efter Svensk Grundlag och följa svenska lagar. Så enkelt är det. Frihet under ansvar och personligt ansvar för sina egna handlingar är vad det handlar om!

Lena Mellin på Aftonbladet har helt rätt: Idén att välja in Omar Mustafa i Socialdemokraternas högsta ledning var det alltså inget fel på. För att uttrycka sig rakt på sak lät den så här: Vi lyfter fram en kille med hög trovärdighet i grupper som brukar rösta på oss. Det kommer att höja valdeltagandet och därmed gynna oss under supervalåret 2014 med val till Europaparlamentet, kommun, landsting och riksdag.
Rätt tänkt, men ändå gick det väldigt fel. Bristfällig research gjorde att Socialdemokraterna inte skaffat sig, som de trodde, ett värdefullt vallokomotiv. I stället hade de skaffat sig ett rejält problem som de efter bara sex dagar löste genom att peta honom ur partistyrelsen.

Diskussionen om Omar Mustafa handlade nämligen inte om vad som helst. Utan om fundamenta i den värld som Socialdemokraterna vill skapa. I det gamla partiprogrammet, som förra veckans kongress lade till handlingarna heter det bland annat så här:
”Vårt mål är ett samhälle utan över- och underordning, utan klasskillnader, könssegregation och etniska klyftor, ett samhälle utan fördomar och diskriminering, ett samhälle där alla behövs och alla får plats, där alla har samma rätt och samma värde.”
Omar Mustafa är ordförande Islamska förbundet vars kvinnosyn nu ifrågasätts av en av hans partistyrelsekolleger. Han har twittrat om att Sverige borde skicka stridsplan mot Israel. Han har bjudit in företrädare med antisemitiska ståndpunkter till träffar i Islamska förbundets regi.

Taktiken slutade i katastrof, Lena Mellins kolumn på Aftonbladet 13 april 2013
Omar Mustafa slår tillbaka efter kritik, GP 13 april 2013
Omar Mustafa tvingades bort, GP 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar sina poster inom S, Aftonbladet 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar alla S-uppdrag, SvD 13 april 2013
Omar Mustafa lämnar alla S-uppdrag, DN 13 april 2013
DN:s Maria Crofts: Utgången var given, DN 13 april 2013

Tillägg 08.40 14 april 2013
Mustafas avhopp väcker starka reaktioner, SvD 14 april 2013 Naiva reaktioner från människor som inte kan ske skillnad på individers egna personliga ansvar när dessa individer kandiderar till svenska politiska partiers offentliga positioner å ena sidan och samma individers grupptillhörighet oavsett om denna är i form av religiös eller social tillhörighet å andra. Det är kanske inte så konstigt att det finns unga kristna socialdemokrater som reagerar som Peter Weiderud gör i den korta artikeln. Alldeles för många elever i svenska skolor de senaste 20 åren har haft ämnes- och stadieobehöriga lärare i såväl Religion som Samhällskunskap. Det har i vissa kristna grupperingar lett till en märklig backlash för kvinnor i dessa kristna grupperingar. Kunskapen om vad svenska Grundlagar står för samt att det är lika otillåtet att diskriminera för kön, ålder eller sexuell läggning som det är otillåtet att diskriminera för religiös tillhörighet, den kunskapen verkar ha gått upp i rök sedan Göran Persson kommunaliserade skolan.

Read Full Post »