Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Personligt ansvar för egna handlingar gäller’

Börjar med det sista, ber Dig noga läsa igenom exakt vad som står i FN:s Mänskliga Rättigheter för Asylrätt. Du har helt fel i Din tolkning. Kanske bra om Du frågar någon svenska lärare som kan kanslisvenska. Något som sällan lärs ut i svenska skolor och om jag förstått alla blundrar som svenska jurister gjort för att de aldrig lärde sig kanslisvenskan. Även du är har ju en jur.kand. om jag fattat det rätt. Kanslispråk oavsett på vilket språk är exakt och gör klart allting. D.v.s. om man har ordkunskap och ordförståelse.

Trots det jag klagar på nedan, så anser jag att Du Annie Lööf är Du till skillnad från AKB som jag som Moderatväljare röstar på en Ledare med de flesta egenskaper man kan önska sig hos en ledare. Detta bortsett från att Du i bästa fall kan kallas naiv eller desinformerad när det gäller det som via svenska snyftartiklar kallas ”migrantkatastrof”.

Annie Lööf: Människors frihet är viktigare än de svenska systemen, DN 6 December 2015

Det Du kallar frihet, är inte samma ens som det jag kallar frihet. Detta till trots står vi i Demokrati – frågan närmare varandra än Du kanske förstår. Men det som är frihet för den ena kan även i en demokrati, som Sverige, vara ofrihet för den andra. Såväl när det gäller att våga och kunna samt få använda sig av sin Yttranderätt, Tryckfrihet, Religionsfrihet som sin Åsiktsfrihet.

Måhända är det så att Du inte p.g.a. Din ålder inte känt tillräckligt många av de motståndsmän och kvinnor som var aktiva under Andra Världskriget? För verkligheten historiskt och fram till idag har varit den att Desertörer och 5:e kolonnare flyr inte motståndsmän Verkligheten är också den att de som har pengar att betala med om de kommer från krigshärdar i 99 fall av 100 har gjort affärer som är allt annat än rekommendabla om de vill försöka kalla sig ”Flyktingar”.

Du har helt fel om Asylrätt: Centerledaren Annie Lööf är kritisk till att sätta en volymgräns för hur många asylsökande Sverige ska ta emot.

– Alla människor som kommer till Sverige har rätt att söka asyl, säger hon till Dagens Nyheter.

Lööf beskrev det också som ett ”tragiskt faktum” när andra partier ställde sig bakom regeringens beslut att säga ja till gränskontroller.Annie Lööd: Alla har rätt att söka asyl, Expressen 6 December 2015 NEJ DET HAR DE INTE!!!! Står i klartext i paragraf 14 i de Mänskliga Rättigheterna.
Det är antingen så att Du inte förstår orden eller att Du glömt bort vad som står. FÖR ALLA HAR INTE RÄTTEN ATT SÖKA ASYL!!!!!!!

Detta är vad som står i FN:s Mänskliga Rättigheter om Asylrätt:

FN:s Mänskliga Rättigheter

Artikel 14
1.Var och en har rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl från förföljelse.
2.Denna rätt får inte åberopas vid rättsliga åtgärder som genuint grundas på icke-politiska brott eller på gärningar som strider mot Förenta nationernas ändamål och grundsatser.
– – – – – – – – – –

OBSERVERA NOGA:
KRÄVS ATT PERSON SOM SÖKER ÄR FÖRFÖLJD OCH ATT DET INTE FINNS ICKE-POLITISKA BROTT (!!!!)

SAMT ATT DET INTE ÄR TILLÅTET ATT ÅBEROPA ASYLRÄTT FÖR NÅGON SOM FLYR SITT LAND
NÄR HAN/HON VARIT AKTIV I terrorism, folkmord, förföljelse av oliktänkande o.s.v. s

Detta innebär att humanism inte är ett giltigt skäl att ge asyl! Krävs att personen är verkligt förföljd och av det skälet befinner sig i livsfara om den skulle vara i sitt eget land. Svenska politikers och kulturvänsternissars tolkning de senaste 30 åren där man åberopat Humanism, är INTE GILTIGA ASYLSKÄL ENLIGT FN:S MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER.

Men ett politiskt utspel har Du lyckats bra med under veckan som gick: Skärpta terroristlagar.
Det var på tiden att någon inom Alliansen talade klartext i den frågan. Synd bara att Du, Annie Lööf, inte gjort en ordentlig konsekvensanalys utifrån det utspelet. Då hade Du sluppit att trampa ut i kvicksand i den andra….

Read Full Post »

Något är allvarligt fel när föräldrar som har pengar, eller har släktingar som har pengar, utsätter sina barn för risken att dö i smugglares båtar. Var inte så naiv att du tror att de ”måste” fly. Finns i aktuella fallet med grabben som visas på bild i tidning efter tidning många ställen i Kurdistan (dags att erkänna Kurdistan även om Turkiet sätter sig emot det) både inom den Irakiska och Iranska delen av Kurdistan och högt uppe i bergen. Hur jag vet? Känner en hel del kurder. såväl här i Göteborg som Mölnlycke/Mölndal och i Linköping. Många kom hit tidigt när Saddam Hussein gav sig på kurder i Irak på gränsen mot Iran, de och andra har under senare år ofta åkt ner på somrarna. Har idag, som så ofta annars samtalat med en av dem. Eller rättare sagt precis som en grekinna som kom hit när Grekland hade junta, så kom en fram och pratade när jag satt utanför tvättstugan på tidiga morgonen. Tro inte att någon av de två var för dessa ”flyktingar”. Det som sas om dem var i klartext att dessa ”flyktingar” hade tjänat pengar under krigsherrar eller tidigare kolonialmakter…. inga vackra ord likt de som media påstår att ”alla” tycker….

Läs och försök förstå att det är fel grupper som snyftreportagen handlar om:

Aylans faster: ”De var tvungna att ta båten”

Aylan Kurdi, 3, och hans familj var på väg till Kanada för att söka skydd från krigets Syrien, rapporterar Ottawa Citizen. Kanada, FN och Turkiet ska ha varit inblandade i familjens långa ansökningsprocess.

– Vi kunde inte få ut dem, det är därför de var tvungna att ta båten, säger Teema Kurdi, syster till pappan i familjen.

Enligt tidningen ska familjen, som är kurder, tidigare i år ha vänt sig till Kanada för att söka skydd, men så sent som i juni fått avslag på sin ansökan. FN:s flyktingorgan UNHCR ville inte bevilja familjen flyktingstatus och Turkiet, där familjen befann sig på flykt från Kobane i Syrien, gav inte familjen ett visum för att ta sig ut ur Turkiet lagligt.

Pappan vill få hem kropparna

Familjen Kurdis utväg blev en farlig båtresa som kom att kosta Aylan, 3, hans bror Galip, 5, och deras mamma livet. Pappan Abdullah ska ha överlevt och vill nu få hem sin familjs kroppar till Kobane för att kunna begrava dem. Aylans faster: De var tvungna att ta båten, Expressen 3 september 2015

Aylan, 3, upplevde bara krig, Aftonbladet 3 september 2015
Treåriga Aylan Kurdi, flyktingbilder skakar världen, GP 3 september 2015 Ärligt talat skakar världen – skakar media och vänsternissar samt högerfötter som försöker pådyvla alla andra sin egen uppfattning. Fruktansvärt, ja – men helt oansvarigt av föräldrar och släktingar!

Vabadå? Tvungna? Tvungna att ta båten? Ett nej är ett nej även när det gäller ett nej på en asylansökan! Inga pengar i världen skall ha rätt att användas för att tränga sig före. Det är inte normalt att föräldrar är beredda att utsätta sina barn för liknande strapatser OM de har pengar. I stort antal fall som jag stött på senaste 25 åren när det gäller kurder har de sällan eller aldrig haft barn under 10 år med sig. Ofta har fadern kommit först för att när han fått jobb ordna så att familjen kommit efter. Att ens komma på tanken att utsätta sitt/sina egna barn för alla de faror det innebär att betala smugglare är rent stötande. Jag hörde senast i veckan att för den kostnad som de som fått nej på asylansökningar men köper sig hjälp av smugglare använder, så kan (enligt kurder som kommer uppifrån bergområdena) de få köpa ett mindre hus samt kunna leva 1 eller 2 år även om ingen av föräldrarna får jobb. Tycker någon att det är ansvarsfulla föräldrar som vet om riskerna och är beredda att betala för att utsätta sina barn för detta. Tycker inte sådana föräldrar borde fått vara föräldrar.

Se även: Desertörer eller 5:e kolonnare flyr, inte motståndsmän

Read Full Post »

Det är något mycket naivt att svenska tidningar citerar människor som BETALAR för att ta sig in i EU och betalar så stora belopp att det knappast torde finnas många utöver de 2% verkligt rika som finns i Sverige skulle kunna få fram utan att behöva utöka sina lån. För många som tycks leva som vore de rika i Sverige, borde ställa sig i kö för Lyxfällan. Många lever på lån inte bara lån för hus och bil, vilket är rimliga lån, utan också för utlandsresor, lyxliv och det vardagliga uppehället. Inte finns det en enda fattigpensionär i Sverige som skulle kunna klämma fram de 80.000-100.000 kr det kostar att ta sig till Sverige. Varje dag läser vi om riktigt sjuka gamla som förvägras plats på äldreboende.

När jag var politiskt aktiv på 70-talet, så var det planerade äldreboendet som det presenterades för oss i Kulturnämnden tänkt för de som var sjuka alt. behövde daglig hjälp och var över 75 år. Åren har gått och antalet äldrevårdsplatser har halverats om inte mer trots att den ökade medellivslängden fört med sig många fler sjuka och handikappade än vad det då var frågan om. Bland alla dessa finns ett stort antal invandrare som kom till Sverige under eller efter Andra Världskriget. Senare kom ett stort antal arbetskraftsinvandrare som var med att bygga upp Sverige. En del flyttade hem, några återvände men de flesta rotade sig och finns idag kvar. Ofta i behov av äldrevård på avdelningar med deras eget hemspråk som huvudspråk. På äldre dar glömmer många språk de lärt sig som vuxna. Men byggt upp vårt Svenska Samhälle har de otvivelaktigt gjort.

Att sedan naiva tidningar som DN skriver: Mustafa Yasin var engelsklärare i Aleppo, en av de städer som drabbats hårdast av inbördeskriget.

– Husen är förstörda, det flyger missiler i luften och överallt finns det prickskyttar. Den 15 juli totalförstördes min skola av en bomb, berättar han.

Den 17 juli började färden tillsammans med svågern, dennes hustru och deras tre barn.

– Vi tvingades att lämna vår dotter. Hon är gift i Aleppo, vi hade inte råd att ta med henne. Vi har inte hört något från henne. Våra mobiler drunknade i Egeiska havet, säger Mustafa Yasin och beskriver med händerna vilken ynka liten plastbåt som tog dem från Izmir i Turkiet till den grekiska ön Lesbos.Desperat väntan vid perrongen, DN 2 september 2015

Det är stötande. BÖRJA HEMMA.
Det är ingen Mänsklig Rättighet att betala för att välja hemland. Det är rent oetiskt och omoraliskt att försvara de som har råd att betala sig förbi alla de som levt i flyktingläger i åratal och som vi borde stötta, gärna att varje EU-land adopterar ett flyktingläger.
Använd pengar i närländer och börja här hemma med att helt i enlighet med Regeringsformen låta svenska hemlösa (var än i världen de råkar vara födda) få de ev. lediga lägenheterna – det är enligt Regeringsformen 1 kap 2§ HELT FÖRBJUDET FÖR DET ALLMÄNNA ATT LÅTA NÅGON GRUPP SÄRBEHANDLAS OCH DET ÄR ENLIGT ANDRA KAPITEL OCH PARAGRAFER SVENSKA MEDBORGARE SOM ÄGER RÄTTEN ATT FRITT FÖRFLYTTA SIG SAMT LÄMNA RIKET. Det är också så att Regering och Riksdag i enlighet med Regeringsformen inte bara kan utan i ett antal situationer bör begränsa rättigheterna för ICKE SVENSKA MEDBORGARE.

Dags för politiker och journalister att vakna. Ju mer naiva de som vill hävda ”Tyck som jag syndromet” är ju mer fjärmar sig media och politiska etablisemanget från Sveriges väljarkår. Själv hånskrattade jag en gång i tiden åt Sjöbobonden. Det var då. Jag önskar verkligen inte att Sverigedemokraterna ökar mer. Inte för att de är desperata eller rasister de som numera är beredda stötta dem. För skall vi jämföra, så har och är politiker i Ukraina de enda som idag uppfyller alla krav på det som ingår i definition för rasism i såväl svenska Nationalencyklopedin som Oxfords lexikon. Men jag vill att vi har ett Sverige där våra Svenska Grundlagar inte bara är ord på papper i Sveriges Rikes Lagar. De är förutsättningen för att vi skall kunna fortsätta kalla Sverige demokratiskt.

Read Full Post »

Att jag personligen aldrig skulle rösta på Sverigedemokraterna, har lika lite med saken att göra som att jag aldrig skulle rösta på Vänsterpartiet trots att jag har stor respekt för en hel del Vänsterpartistiska politikers arbete på golvnivå speciellt när det gäller att hjälpa utsatta kvinnor.

När jag själv behövde hjälp, någon att tala med, blev jag erbjuden det utanför den offentliga verksamheten av en kvinnlig psykolog, på den tiden var Vänsterpartister Kommunister. Jag har under åren också sett dem hjälpa många kvinnor som precis som jag själv fick fly ut. Gyllene äpplen utanpå kan vara ruttna inuti. Detta om detta. Men jag skulle som sagt var inte heller rösta på Sverigedemokraterna. Inte för att de är rasister. Endast vänsternissar till vänster om Vänsterpartiet och flumliberaler samt historiskt okunniga svenskar som gått i Grundskolan utan att lära sig ordförståelse och ordkunskap visar upp sin okunskap om vad rasism är.

//platform.twitter.com/widgets.js

I Sverige föreligger en stor vanföreställning om vad och vilka migranterna är samt än värre extrem vanföreställning om vad vi i Sverige (och EU) enligt dessa som lider av vanföreställningen skulle ”vara” skyldiga att stå till tjänst med för tiggare och båtflyktingar. Större delen av dessa vanföreställningar och okunskapen som journalister skrivande snyftartikel på snyftartikel målat upp, beror på att Kommunaliseringen av skolan d.v.s. osthyvel och tårtspade gjort att stort antal elever de senaste 25-30 åren ALDRIG lärde in det som står/stått i kursmål och som betygskrav för att vara berättigad att erhålla godkänt. Osthyvel och tårtspade? Stort antal elever har haft OBEHÖRIGA lärare i tre av de viktigaste ämnena för att en elev skall kunna lära in:

* Svenska årskurs 1-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Svenska, så saknar majoriteten av eleverna ordförståelse och ordkunskap som krävs för att förstå vad som står i våra SVENSKA GRUNDLAGAR. Tyvärr sitter det i
nuvarande regering ministrar som uppvisar okunskap om vad ord i våra Grundlagar och Lagar verkligen betyder.

* Historia årskurs 5-9 Utan ämnesbehörig och stadiebehörig lärare i Historia, så är situationen exakt den som min didaktik lärare i Historia på Linköpings Lärarhögskola beskrev som: Det är en sak att undervisa Snobben. En helt annan sak att få Snobben att lära in. Utan att kunna sin egen och sitt lands historia, så saknas väsentligaste verktygen att förstå framtiden. Konsekvensanalys kräver ordkunskap och ordförståelse. Inte tillbaka till Naturen eller drömmar om att leva i en utopisk idealvärld!

* Samhällskunskap årskurs 7(speciellt viktigt att lära sig förstå vad orden står för i vår svenska Regeringsform!)
Ämnes- och Stadiebehöriga lärare krävs på samma sätt som det krävs särskild utbildning för att bli kirurg. Det går inte att lära ut utan att själv ha lärt in och dessutom lärt sig att kunna ge rätt arbetsredskap till rätt elev. Alla elever är lika värda, men olika. I Samhällskunskap är det extra viktigt att läraren själv har ordkunskap och ordförståelse för vart enda ord som står i Regeringsformen! Vilket tyvärr saknas hos stort antal journalister och politiker i de etablerade partierna oavsett nivå!

Ett av alla dessa fantasipåståenden som spridits genom desinformation är att de som betalar mellan 80.000-100.000 kr/person för att smugglas till Sverige på något sätt skulle vara jämförbara med de svenskar som utvandrade till Amerika. Något så barockt påstående när inte ens en normal svensk skulle kunna få ihop samma summa utan att få banklån och när det dessutom är så att de som har råd, inte är detsamma som de som verkligen behöver vår hjälp för att de lever år ut och år in i flyktingläger.

Här och nu tänker jag SO-lärare utbildad i Historia, Religion, Geografi och Samhällskunskap, berätta verkligheten bakom svenskarna som reste över till Amerika. Något helt annat än de vanföreställningar som finns och spridits de senaste 25 åren. Historien när det gäller de svenskar som reste till Amerika är så långt från ”båtflyktingarnas” i Medelhavet som tänkas kan. Vi börjar med det enkla. Det var fattiga svenskar som inte ens hade råd att bo på tredje däck som var de som från 1860-talet började utvandra till Löftenas land där de blivit lovade, om de väl fick gå iland på fastlandet från Ellis Island, att de skulle få egen mark att odla. De som idag har råd att betala 80.000 kr eller mer per person tillhör ingalunda de fattigaste i sina hemländer. I flertalet av de länderna de kommer ifrån ligger medelinkomsten per vuxen på mindre än hälften av hälften av det kostnaden är för att få en enda person smugglad till EU. En flykting som levt i flyktingläger i åratal har inte bråkdelen av de summor vi talar om. Det har för övrigt ingen svensk fattigpensionär eller ens flertalet svenskar som arbetar heltid heller.

I Sverige på 1860-talet och fram till åren före Första Världskriget var det en stor förändring som skett i och med att många som tidigare jobbat i jordbruk, ofta bott på små torp med egna täppor samt städslats hos en storbonde som dräng eller piga alternativt blivit hemmadotter som skött föräldrarna på deras ålders höst, börjat få möjlighet att få jobb i den framväxande industrin. Detta skedde sakteliga men fick konsekvensen att många nya jobb skapades och människor flyttade till storstäderna. Landbygden avfolkades på sitt sätt så att unga generationerna flyttade till staden där de såg en bättre framtid. Intressant länk: Från Jordbruksland till Industrisamhälle, Populär Historia 14 mars 2001

Förändringens vindar blåste även på annat sätt på svenska landsbygden. Sveriges Riksdag beslöt om Laga Skifte år 1827. Stadgan reviderades år 1866 vilket fick stor inverkan på svenska landsbygden. Laga Skifte var från Sveriges Myndigheter ett sätt att slutföra Enskiftet och Storskiftet. Men vid tidigare skiften hade inte utmarker varit med i skiftena och byarna hade hållits ihop. Nu krävdes det bara att en enda storbonde begärde Laga Skifte, så måste detta genomföras. Byarna sprängdes och hushållen flyttade ut till den markbit som tilldelats i Laga Skifte.

Utöver att det blev färre drängar och färre pigor på gårdarna, så kom man nu så långt ifrån varandra att de som förr kunnat dela på jordbruksredskap för att klara sin egen gårds/torps drift var tvungna att ha eget. Samslåttern försvann och alla tegar var inte speciellt bördiga. Särskilt känsligt var det för nya grödor. Vi i Sverige råkade inte lika illa ut som Irländarna. Där gjorde potatispest att mer än en miljon människor förlorade livet och stort antal av de fattiga Irländare som emigrerade till Nordamerika gjorde det för att överhuvudtaget överleva. Regniga år gjorde speciellt mindre gårdars marker mycket illa. Inte bara fattigdom utan också ren och skär svält förekom här i Sverige på landsbygden. För många var den enda möjligheten om en framtid de såg att sälja sin mark till en storbonde. I bästa fall, långt ifrån alltid, fick de tillräckligt med pengar att resa till t.ex. Göteborg och för sina sista slantar se till att de hade mat och dryck på resan där de skulle trängas värre än på det trängsta logement som svenska militären haft. De var ju lovade egen mark om de väl kom iland i Förenta Staterna. Drömmarnas land.

Det finns ju i och för sig de som tar sig hit för att de hört påståenden om än det ena än det andra de skulle få här i Sverige. Men det är också den enda liknelsen. INTE EN SIFFRA STÄMMER I ÖVRIGT.

Varken Sverige eller EU är skyldiga de som betalar för att gå förbi kvotflyktingarna ETT ENDA DYFT. Däremot borde Sverige och andra EU-länder ”adoptera” som minst var sitt flyktingläger och se till att de som verkligen behöver vår hjälp och saknar egna tillgångar eller möjlighet att få låna får det så bra det går. Utöver det är inte ”vi” skyldiga att ge annat än ren nödhjälp! De som påstår annat, inklusive då fackföreningar, journalister och okunniga politiker, de bäddar själva för att Sverigedemokraterna ges möjlighet att öka. Föraktet för politiker i etablerade partier och ungdomspartier växer och det är väl ändå inte det som är avsikten?

Fack vill se bred front mot Sverigedemokraterna, SvD 30 augusti 2015
Den fria rörligheten hotas, DN Huvudledare 28 augusti 2015 DET HAR ALDRIG VARIT EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT FÖR RÖRA SIG VART MAN VILL! ÄN MINDRE ÄR DET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET ATT SJÄLV FÅ VÄLJA HEMLAND!!!!! Börjar undra hur många av de som sprider vanföreställningarna om fri rörlighet utan att läst vad som står i Mänskliga Rättigheterna, EU-direktiv OCH i Svenska Regeringsformen, om de överhuvudtaget gjort annat än spelat spel eller varit fysiskt/psykiskt frånvarande på Samhällskunskapslektionerna? INTE EN SIFFRA RÄTT!

Nyanlända svenskar ska in i gemenskapen, Rasmus Törnblom, förbundsordförande Muf; Bodil Sidén andra vice förbundsordförande Muf samt Oliver Rosengren förbundsstyrelseledamot Muf på Expressen debatt 28 augusti 2015 HALLÅ INGEN BLIR SVENSK NÄR DE ÄR NYANLÄNDA HIT!!!!!!! Att någon får uppehållstillstånd, tidsbegränsat eller inte, har inte en siffra eller bokstav att göra med att vederbörande skulle ”bli svensk” LÄS REGERINGSFORMEN OCH LÄR ER FÖRSTÅ ATT DET INTE ALLS ÄR SAMMA RÄTTIGHETER FÖR DE SOM INTE ÄR SVENSKA MEDBORGARE!!!

Mycket läsvärd debattartikel: Joakim Lamotte, SD håller på att bli en ny folkrörelse, GP 2 september 2015 utdrag ur inledningen av debattartikeln är enligt min mening helt sann: Sverigedemokraternas segertåg tycks aldrig spåra ur. Orsaken till detta finns det många teorier om och jag har vid det här laget hört de flesta. Men kanske är det dags att säga det som de flesta samhällsdebattörer verkar ha så svårt att röra vid; att en stor del av svenska folket helt enkelt har bestämt sig för att de vill ha minskad invandring, skriver Joakim Lamotte, journalist.

Enligt Svenska Grundlagar äger Svenska Folket Yttrandefrihet, Åsiktsfrihet, Föreningsfrihet och Tryckfrihet. Det som skrämmer mig är att det finns så många i svenska journalistkåren och bland aktiva politiker som saknar förståelse (brist på ordkunskap?) nog att förstå VAD DETTA INNEBÄR.

Enkelt uttryckt: Det är aldrig så att media eller politiker givits rätten att bestämma VAD som får sägas, tyckas o.s.v. i en demokrati. I en Demokrati är det aldrig ”Tyck som jag”-syndromets medlemmar som äger någon som helst juridisk eller etiskt/moraliskt rätt att sätta sig på andra människors uppfattning!

Tiggare och insmugglade flyktingar – INTE en del av Sverige samt Vänsternissar läser Tryckfrihet som ”Tyck som jag”….

Read Full Post »