Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Personligt ansvar för egna handlingar gäller även bussockupanter’

Har skrivit om det flera gånger. Vänsternissarna med mycket oklar agenda gör vad de kan för att försöka tysta sanningen:
Många av tiggarna har det bättre hemma, oavsett om detta hemma är i Rumänien eller Bulgarien. Bland tiggarna finns även svenska medborgare. Inte många, men den tidigare elev samt hennes far som setts i sammanhanget skämmer bilden och det är dags att tala klartext.

Klartext talas idag på Göteborgspostens ledarsida. Heder åt GP som trots ”Tyck som jag”-folkets försök att hindra sanningen att komma fram VÅGAR tala om att numer drar sig många höga tjänstemän i det Offentliga samt politiker från att säga sanningen och bara sanningen.

När den tillförordnade polischefen Lars Fredén i Norra Gävleborg i maj i år gick ut med att ett tiggarläger på en camping i området omsatte 10 miljoner kronor om året väckte det stor uppmärksamhet. Fredén menade att tiggeriet var organiserat, vilket i sig inte är olagligt. Men att man även hade fått in anmälningar om annan brottslighet. Siffran 10 miljoner hade polisen helt enkelt fått fram genom att multiplicera antalet tiggare med vad de uppskattades få in per dag.

Drevet startade genast. Först ut var nätsajten Nyheter24 som gick till frän motattack. Sajten ringde upp campingägaren som förnekade det hela – varpå Nyheter24 i hårda ordalag anklagade polisen för att sprida lögner och ”hetsa mot svaga”. Att campingägaren – som enligt polisen skulle ha tjänat en miljon på verksamheten – hade alla motiv i världen att förneka detta glömde man att berätta.

Kvällspressen hakade dock snabbt på – och när områdeschefen i Gävleborg tog Fredén i örat så hette det att polisen ”backat” från uppgifterna. Att polisen egentligen inte hade tagit tillbaka något i sak doldes effektivt bakom ett brus av upprörda kommentarer.Håkan Boström: Sanningen om tiggeriet, GP Ledarsidan 16 juli 2015

Från en av mina egna bloggartiklar:
Jag har under senaste åren vid många tillfällen antingen suttit på bänk längst ut vid ”Nisse” väntande på att bli upplockad eller gått genom Centralstationen/Nisse på väg till eller från buss eller för att gå över till företag på andra sidan vägen ner i Götatunneln Nämnt gruppen vars kärntrupp varit densamma under senaste åren i text nedan. De, kärntruppen ibland med en man som bor i Backa sedan flera år och som liksom jag själv gått regelbundet på soc i Backa. Jag tvingades göra detta under åren då FK inte godkända specialistläkarintyg att jag med mina handikapp inte klarade av att jobba. Mannen har under åren varit inne och lämnat ansökan om bidrag samtidigt som jag själv gjort. Alltså vet jag att han dessutom tillhör de som fått försörjningsstöd.Tiggarna är inte ärliga

I Göteborgspostens Ledare står också:

<span style="color:#0000ff;">När regeringens särskilda samordnare för EU-migranter, Martin Valfridsson, tidigare i vår berättade att många tiggare tvingas betala för sin plats och att en del tvingas till prostitution så blev han genast hudflängd av vänstertidningen ETC för att ”sprida rykten”. Valfridsson har senare bekräftat den här bilden. I tidsskriften NEO:s juninummer menar han att utpressningen och beskyddarverksamheten riktad mot tiggare troligen är ett tilltagande problem.

När inte ens polischefer och högt uppsatta tjänstemän kan säga vad de vet i den här frågan utan att bli uthängda så förstår man varför vanliga poliser, frivilligarbetare och andra som jobbar på ute på fältet nästan alltid vill vara anonyma när de framför kritik – om de överhuvudtaget vågar uttala sig.

Förvisso kan det behövas en riktig vetenskaplig undersökning om omständigheterna. Problemet är att media, såväl gammelmedia som sociala media, så lätt går på vad som helst som ”tankesmedjor” eller andra påstår. Det allvarliga i dagens Sverige är att den omhuldade Tryckfriheten och Yttrandefriheten ställs i skamvrån när ”Tyck som jag”-syndromets vänsternissar gör allt de kan att försöka side steppa Svenska Grundlagar och Lagar.

Ur en annan av mina bloggartiklar:
Står det något i Sveriges Rikes Lagar, Grundlagar eller andra, eller i EU-direktiv undrar säkert många? Jo det gör det. Och inte så lite heller –

Regeringsformen
2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Kroppslig integritet och rörelsefrihet
….
8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
……
Utbildning och forskning
18 § Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten har rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Det allmänna ska svara också för att högre utbildning finns.

Notera och försök förstå vad här står i klartext: Svensk medborgare är tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Det står också i klartext att ”barn som omfattas av den allmänna skolplikten”. ENDAST de som är svenska medborgare eller har uppehållstillstånd i Sverige omfattas av den allmänna skolplikten. För de som söker asyl gäller i det fallet de Mänskliga Rättigheterna när någon söker asyl. Det är INGET som tiggare kan hänvisa till och det är ren och skär lögn när någon politiker eller annan försöker få det till något annat.

Sedan är det en ren skandal att ingen talar om att FN är INGEN Världsregering även om det finns de som i dessa dagar försöker få till stånd detta.

Utvecklingsländerna vill ha ett mellanstatligt FN-styrt skatteorgan, vilket bland andra Sverige motsätter sig, skriver TT.Skattefrågor stötesten vid FN-förhandlingar i Addis, SvD 16 juli 2015

Det blir ingen ny FN-organisation med mandat att reglera internationell skatteflykt. Det stod klart på onsdagskvällen efter att parterna kommit överens om ett nytt avtal vid den stora FN-konferensen i Addis Ababa om hur framtidens fattigdomsbekämpning ska finansieras. I stället kom världens ledare överens om en kompromiss.
….
– Det är en besvikelse att avtalet har en så uttunnad skrivning om skatteflykten. En stor chans att bringa rättvisa har gått om intet.

Det twittrade David Archer, chef på biståndsorganisationen Action Aid när det blev klart att kravet från världens fattiga länder inte gått genom.Kompromiss om skatteflykt räddade avtalet, Sveriges Radio 16 juli 2015

Fattas bara annat – FN har inte ett dugg med skatter i världen än mindre i enskilda länder att göra. Räcker fuller väl med FN:s och IPCC:s försök att lura människor att det skulle existera ett klimathot! Climate threat disproven – ”Earth heading for mini Ice Age within 15 years samt Fakta om jorden

Read Full Post »

Det handlar inte bara om pengar utan fastmer att asylsökande inte är svenska medborgare OCH att regeringsformens 1 kap 2 § gör klart att det inte är tillåtet för det Offentliga att diskriminera.
Någon vänsternisse eller flumliberal protesterar säkert och försöker få det till att även asylsökande i alla lägen skulle omfattas av Sveriges Fri och Rättigheter.
SÅ ÄR INTE FALLET. LÄS REGERINGSFORMEN! ALLTSÅ HELA REGERINGSFORMEN!!!! LÄS NEDAN!

Helt Rätt Göran Hägglund:
För att förbättra mottagandet behövs fler bostäder som kan byggas snabbt. Det är också nödvändigt att fördelningen av asylsökande och nyanlända mellan landets kommuner blir jämnare. Med en jämnare fördelning ökar både chanserna till etablering och kommunernas förutsättningar att ge hjälp och stöd. Därför föreslår Kristdemokraterna följande:

1 Skrota ”ebo-lagen”. ……..

2 Modulbostäder med statliga garantier. När antalet asylsökande och nyanlända ökar kraftigt på kort tid uppstår en akut bostadsbrist. Bostadsbristen drabbar enskilda, både de som väljer ebo och de som bor i anvisade boende med mycket låg standard. Bostadsbristen ökar också statens kostnader för mottagandet då Migrationsverket tvingas betala överpriser till privata aktörer som hyr ut bostäder. För att snabbt minska trångboddheten och kostnaderna bör staten kunna ge hyresgarantier för byggande av moderna modulbostäder med tidsbegränsade bygglov.
………

3 Kollektivtrafik för fungerande arbetsmarknadsregioner. För att underlätta för nyanländas etablering men också för att minska arbetslösheten i stort behövs fler fungerande arbetsmarknadsregioner utanför storstadsområdena. Vi vill att trafikhuvudmännen ska möjliggöra arbetspendling mellan orter där det finns bostäder respektive jobb. Det handlar om sträckor där det i dag finns en begränsad efterfrågan på kollektivtrafik, men där det finns potential om fler aktörer samarbetar över kommungränser för att matcha lediga bostäder med arbetstillfällen. En bättre trafikplanering möjliggör för nyanlända att etablera sig i hela landet…..
…..”Skrota stödet till egen boende för asylsökande, Göran Hägglund (KD) på DN Debatt 21 januari 2015

KD: Inget stöd till eget boende, Aftonbladet 21 januari 2015
KD inget stöd till eget boende, GP 21 januari 2015
KD:s nya utspel: Inget stöd till eget boende, Expressen 21 januari 2015
KD: Inget stöd till eget boende, SvD 21 januari 2015
Göran Hägglund har helt rätt. Så här som det varit FÅR det inte fortsätta. Någon måtta på galenskaperna med daltande och curlande får det allt vara – även när det gäller asylsökande. Speciellt med asylsökande som köpt sig plats till Sverige

NU FÅR DET VARA NOG
Nu får det vara nog med Grundlagsbrott mot Svenska medborgare och de som redan fått svenskt uppehållstillstånd! Regeringsformens 1 kap 2§ gäller som framgår av 2 kap Grundläggande fri- och rättigheter i första hand svenska medborgare. Oavsett var i världen de är födda bör noga tilläggas. De punkter som Göran Hägglund (KD) för fram möjliggör att Sveriges Grundlagar följs utöver att det sparar pengar men ändå ger de som kommer hit en rimlig boendemiljö utan att alltför mycket komma i konflikt pga den svåra bostadsbristen som råder i landet i de områden där fler och fler asylsökande tar sig till innan deras ärenden är avgjorda. Vi får inte glömma våra egna unga som behöver en första lägenhet. Vi får heller inte glömma de hemlösa som är svenskar eller har svenskt uppehållstillstånd. Samtidigt är det viktigt att vi inte är naiva. För inte skall det väl vara meningen att det går att köpa sig en biljett för att dimpa ner i ”paradiset” (????) Sverige?

Från SasjaL:s blogg
SasjaL skrev i sin blogg att pro på svenska tiggare i Australien:
”Frälsningsarmén avråder människor från att ge pengar till de tiggande turisterna.
– Många här är väldigt generösa och vill hjälpa till. Men jag brukar rekommendera folk att ge dem mat i stället, säger Brendan Nottle.”
– Helt rätt! I de fall där det framförallt finns misstanke om bakomliggande kriminell verksamhet, som ”tycka-synd-om”-folket gärna är med och finansierar, så försvinner intresset om inte pengar omsätts. (Juridiskt perspektiv: medhjälp till …)
Välfärdsturister SasjaL:s blogg 30 december 2014

Borde vi inte alla lite till mans tänka i samma banor och ändå kunna vara humana samt ha ”öppna” gränser?

Regeringsformen
1 kap. Statsskickets grunder

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
….

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
3 § Ingen svensk medborgare får utan samtycke antecknas i ett allmänt register enbart på grund av sin politiska åskådning.
…..
8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrigt tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det.
…….
Förutsättningar för begränsningar av fri- och rättigheter
20 § Följande fri- och rättigheter får, i den utsträckning som medges i 21–24 §§, begränsas genom lag:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och föreningsfriheten (1 § första stycket 1–5),
2. skyddet mot annat kroppsligt ingrepp än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
3. rörelsefriheten (8 §), och
4. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen).

Efter bemyndigande i lag får de i första stycket angivna fri- och rättigheterna begränsas genom annan författning i de fall som anges i 8 kap. 5 § och i fråga om förbud att röja sådant som någon fått kännedom om i allmän tjänst eller under utövande av tjänsteplikt. I samma ordning får mötesfriheten och demonstrationsfriheten begränsas även i de fall som anges i 24 § första stycket andra meningen.
…..
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas.
– – – – -Slut på utdrag ur Regeringsformen – – – –

Det som har hänt i Sverige är att icke svenska medborgare (oavsett var i världen de själva eller deras föräldrar en gång fötts) fått stå tillbaka för att asylsökande som inte ens fått någon grad av uppehållstillstånd färdigutredd av välmenande men Grundlagsokunniga politiker som påhejade av vänsternissar och flumliberaler a la Rousseau gett asylsökanden tillträde till lediga lägenheter före svenska medborgare och de som redan erhållit uppehållstillstånd i Sverige.

Minns för ett halvår sedan. En Västafrikansk man som bott i Sverige länge och som har fast arbete sedan många år på f.d. Statligt Verk, sa till mig. Nu när min dotter börjar bli 8 år så behöver vi en 4-a i stället för en 3-a för hon skall inte behöva dela sovrum med sin 10 årige broder. När jag anmält på Förbo och privata fastighetsägare att vi är intresserade att byta, så svarar de att de 4:or som finns direkt måste gå till asylsökanden för att de skall slippa bo i förläggning….

Grundlagsbrott är vad som begåtts ett antal år utifrån tredje statsmakten – medias påtryckningar som ökat undan för undan de senaste 15 åren.

Personligen har jag svårt försvara att det ens skall vara möjligt att köpa sig en biljett för resa till asylsökande i Sverige med snabbare erhållande av bostad än våra unga, våra hemlösa o.s.v.
Tar gärna emot lika många invandrare från de som levt och lever i flyktingläger år ut och år in. Men det är klart kvotflyktingar verkar inte vara prioritet ett att hjälpa här i Sverige….

Se även: Invandring – integration fundering 5 januari 2015

Read Full Post »

Det har gått troll i den svenska debatten. Som Alliansväljare, moderat, utbildad SO-lärare från början naturvetare (Systemprogrammerare) nu 65 år gammal, har jag mycket svårt att förstå att så många oavsett politisk hemvist saknar förmåga att göra konsekvensanalys. Alltså inte bara diskutera i term där Invandring följs av diskussion om integration.
Allra första frågan innan ställning tas av enskilda och partier, för det kommer att vara nödvändigt oavsett vad Vänsternissar respektive Sverigedemokraterna tycker i sakfrågan, för eller emot ”öppna gränser”,
allra första frågan borde enligt min mening vara enkel att ställa OM det ens skall vara möjligt att göra någon form av konsekvensanalys mänskligt, ekonomiskt, politiskt och om denna analys skall kunna utgå från Sveriges Grundlagar samt vad som är respektive inte är Mänsklig Rättighet:

Första frågan bör enligt min personliga uppfattning vara:

Skall det vara möjligt att köpa sig plats till att få asyl i Sverige?

* Om inte, så är det utifrån det svaret som frågan om Invandring bör omformuleras.

* Om det skall vara möjligt, så är det en följdfråga som MÅSTE besvaras:
Hur motiveras att det skulle vara etiskt, moraliskt och politiskt riktigt att prioritera de som har råd att köpa sig hjälp av människosmugglare före de som lever år ut och år in i flyktingläger runt jorden?

Innan detta är besvarat, så saknar debatten om vad Sverige bör, kan och har råd med relevans för hur Integration av asylsökande skall kunna ske.

Moralisk fråga är om Sverige har eller inte har rätt att ”välja” de som har råd att ta sig hit. Det går inte att jämföra med fattigdomen under 1800-talet samt 1900-talets början då många i Europa tog sig över till USA och förhoppningsvis sett ur deras synvinkel lyckades ta sig förbi nålsögat Ellis Island. USA var ett land som var under uppbyggnad. I tidigt 1900-tal var inte alla delar av västra USA uppbyggda. Hollywood var runt år 1900 ett jordbrukssamhälle Cahuenga med 500 invånare och utvecklingen av en filmindustri var långt långt borta….

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland

Read Full Post »

Om det som sägs när bussockupationen nu är över, är sant, så bryter Migrationsverket till 100% mot Svensk Grundlag!

Det är inte tillåtet för någon som tillhör eller utövar Myndighetsuppdrag att NÅGONSIN DISKRIMINERA SVENSKA MEDBORGARE OCH DE SOM HAR UPPEHÅLLSTILLSTÅND HÄR!

Endast de är garanterade att alla rättigheter i våra Grundlagar skall gälla! HELT OMÖJLIGT ATT EN SVENSK MYNDIGHET UTAN ATT BRYTA MOT REGERINGSFORMEN LOVAR:

Vi har blivit lovade att inom tre månader ska vi få flytta från förläggningen till lägenheter, säger Moaweyh Ramly, talespersonen för flyktingarna till DN.

Enligt Ramly var huvudskälet bakom protesten att man ville integreras i det svenska samhället för att lära sig språket, och därför ville de bo i lägenheter.Asylsökande har lämnat bussen, DN 2 januari 2014

Just nu: Flyktingarna lämnar bussen, Östersunds Posten 2 januari 2014

Att bussockupanter skulle kunna få lägenhet/-er före svenska hemlösa, svenska ungdomar som inte får lägenhet och svenskar som skiljer sig (Svenska medborgare och de som fått uppehållstillstånd i Sverige) är grovt brott mot Sveriges Grundlagar!!!

Regeringsformen
1 kap Statsskickets grunder

…..
2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Det allmänna ska främja en hållbar utveckling som leder till en god miljö för nuvarande och kommande generationer.

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Samiska folkets och etniska, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.
…..
[IEJ: OBSERVERA ATT DETTA INTE ÄR NÅGOT SOM ÄR GARANTERAT FÖR SVENSKA MEDBORGARE – alltså inte ens för de som har svenskt uppehållstillstånd. De som inte har svenskt uppehållstillstånd har ingen Myndighet rätt att lova att gå före i kö]

forts Regeringsformen
2 kapitlet Grundläggande fri- och rättigheter
….
25 § För andra än svenska medborgare här i riket får särskilda begränsningar göras genom lag i fråga om följande fri- och rättigheter:
1. yttrandefriheten, informationsfriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten, föreningsfriheten och religionsfriheten (1 § första stycket),
2. skyddet mot tvång att ge till känna åskådning (2 § första meningen),
3. skyddet mot kroppsligt ingrepp även i annat fall än som avses i 4 och 5 §§, mot kroppsvisitation, husrannsakan och liknande intrång, mot intrång i förtroliga försändelser och meddelanden samt i övrigt mot intrång som innebär övervakning och kartläggning av den enskildes personliga förhållanden (6 §),
4. skyddet mot frihetsberövande (8 § första meningen),
5. rätten till domstolsprövning av frihetsberövande av annan anledning än brott eller misstanke om brott (9 § andra och tredje styckena),
6. offentligheten vid domstolsförhandling (11 § andra stycket andra meningen),
7. författares, konstnärers och fotografers rätt till sina verk (16 §),
8. rätten att driva näring eller utöva yrke (17 §),
9. skyddet för forskningens frihet (18 § andra stycket), och
10. skyddet mot ingrepp på grund av åskådning (21 § tredje meningen).

På sådana föreskrifter om särskilda begränsningar som avses i första stycket ska 22 § första stycket, andra stycket första meningen samt tredje stycket tillämpas. Lag (2010:1408).

– – – – – –

UTAN ATT BRYTA MOT SVENSK GRUNDLAG KAN INTE MIGRATIONSVERKET LOVA BUSSOCKUPANTERNA ATT DE BARA SKALL BEHÖVA BO 3 MÅNADER I FÖRLÄGGNING INNAN DE FÅR LÄGENHET!!!!!

Migrationsverket – Vi har varit tydliga, Expressen 2 januari 2015
Flyktingarna har avbrutit protesten, SvD 2 januari 2015

Read Full Post »

Hittade tråden bland inkommande twitter. Gick upp till källan som visade sig vara chauffören som 31 december till slut fick åka till hotell för vila.

Hur i hela fridens namn tror några oavsett varifrån Ni kommer, oavsett vilken religion Ni tillhör, att det är tillåtet att stjäla?

Värst av allt, OM Ni vore välutbildade, så hade Ni haft historisk kännedom om att redan Moses, som vi kristna kallar honom, och som finns med i tre religionerna som brukar kallas Bokens Folk men borde kallas Abrahams Barn som tror på vår gemensamme Gud. Redan i budorden, rättesnöret etc. Står Du skall inte stjäla

Se även: Ingen Mänsklig Rättighet välja hemland (uppdaterad 2 januari 2015

Read Full Post »

NOG ÄR NOG! Det är ingen Mänsklig Rättighet att välja hemland. Än mindre att själv bestämma var man vill bo innan man fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.

Passar inte galoscherna är det samma som gäller som för en svensk medborgare som tackar nej till socialt stöd – dvs då fås ingenting och absolut inte pengar för tackar man nej till erbjuden bostad och daglig mat, så har man tackat nej.

Mycket bra ledarartikel i frågan:Asyl är inte valfritt boende
Ledare 3/1: Asylsökande är välkomna men får ta det som vi har det.
…..
Alla får inte asyl. Under 2014 beviljades 33 500 uppehållstillstånd. Men alla som söker asyl, oavsett om de får stanna eller inte, skall ha ett första tillfälligt boende medan asylansökningarna prövas.
Asyl är inte valfritt boende, GP Ledarsidan 3 januari 2015

OM det är så att det inträffade får genomslag så att de som går och inbillar sig att de äger rätt att köpa sig Asyl i Sverige samt innan det ens är klart att de får stanna skall få gräddfil in i svenska samhället, så har den bedrövliga historien med busskaparna från Syrien åtminstone haft något gott med sig.

Det borde även noteras i asylhandlingar om någon som säger sig komma på giltiga asylskäl inte accepterar det som erbjuds under handläggning av asylärendet!

Inflik 2 januari 2015
Av riksdagens åtta partier står sju bakom den generösa flykting- och invandringspolitiken. De representerar 87,1 procent av väljarna. En mycket stabil majoritet av både partierna och väljarna stödjer alltså ett välvilligt och godhjärtat mottagande av människor som flyr för sina liv.

Den inställningen riskerar att minska om fler flyktingar beter sig som de i bussen utanför Grytan. Som asylsökande i Sverige har man inte rätt att bo var man vill. Antingen ordnar man sitt boende själv, som en handfull av bussresenärerna i Malmö gjort. Eller också tvingas man att acceptera det boende som Migrationsverket anvisar.

Det är inget konstigt med det. Enligt regeringens nedröstade budgetförslag kostar asyl- och migrationspolitiken i år drygt 33 miljarder kronor. Det är en budgetansträngning som ett rikt land som Sverige självfallet har råd med.

Men uppslutningen bakom den riskerar att holkas ur om flyktingarna tror att de kommit till en boendeförmedling där man får välja fritt. Så är nämligen inte fallet och vore dessutom orimligt.De bör besinna sig – för sin egen del, Lena Mellins kolumn Aftonbladet 2 januari 2015

Gott och väl Lena Mellin, men problemet som kanske ännu inte gått upp ens för dig som är mycket klarsynt är att det inte varit så att 87,1 procent av svenska folket stött den generösa flykting- och invandringspolitiken. Det var inte den frågan som Sverige gick till val på 14 september 2014. Tack och lov. För då hade valresultatet varit ännu större röra än kaoset som Löfvénregeringen hittills åstadkommit. Det handlar alltså inte om främlingsfientlighet eller om Sverigedemokraterna. I vanliga svenska hem där människor röstat på alla de sju partier som du hänvisar till, har det hörts krav på en mer realistisk inställning till vad Sverige kan och vill åstadkomma samt till vilka kraven på de som skall få asyl utifrån detta bör vara.

Det bör inte vara möjligt att köpa sig asyl i Sverige har många svenskar, många av dem tidigare kommande flyktingar från krigshärdar m.m., sagt gång på gång men media har inte lyssnat utan drivit politiker åt ena hållet samt människor som fått fula epitet rakt i famnen på Sverigedemokraterna.
– – – – – – – Slut på inflik 2 januari 2015 – – —

Utdrag ur Ingen mänsklig rättighet att välja hemland
Att det ens skall behöva upprepas: Det är att lära sig läsa innantill. Läs de Mänskliga Rättigheterna. Det är inte och har aldrig varit en Mänsklig Rättighet att själv få bestämma i vilket land man vill bo! Dags för psedoliberaler, Norah4you 19 juli 2013
samt
Det är ingen mänsklig rättighet att få stanna i Sverige. Det är ingen mänsklig rättighet att gömma sig undan utvisning för att man själv eller ens familj lyckats hålla sig kvar X antal år efter att avslag getts på ansökan om uppehållstillstånd. OCH FRAMFÖR ALLT: Det är ingen mänsklig rättighet att sätta sig själv på en pedistal som vore man värd mer än alla de hundratals människor i flyktingläger runt världen som verkligen skulle behöva vår hjälp antingen på plats eller att komma hit. För det är exakt de människornas liv och framtidsmöjligheter som varenda en som gömmer sig undan riskerar. > Nog med snyftreportage, Norah4you 14 november 2012

Observera att de invandrare/flyktingar som får svenskt uppehållstillstånd med eller utan asyl som grund, de skall vi se till att de får det så bra som möjligt – motkrav självfallet att de måste respektera Svenska Lagar och inte kräva företräde till rättigheter som de Mänskliga Rättigheterna samt svensk Lag ger. Det gäller alla som vistas i Sverige. Precis som det gäller i andra länder!
– – – – – – – Slut på utdraget ur tidigare blogginlägg – – – – –

När Östersundspostens reporter kom till Grytan, en nedlagd militäranläggning strax utanför Östersund, hördes många upprörda röster. Flertalet av bussresenärerna rär män från Syrien – de var chockade, enligt tidningen.

– Jag är 75 år och kommer från Mellanöstern. Så skickas jag till ett ställe där det ser ut så här. Det är ju livsfarligt för mig att vistas här, säger Isan Hydr till tidningen och pekar på det isiga underlaget.

Enligt reportern var det svårt att få en samlad bild över vad som var mest upprörande:

”Men alla menade att de lurats när de klev på bussen i Malmö. Först fick de höra att det skulle röra sig om en bussresa på ett par timmar. När resan helt uppenbart drog ut på tiden fick de i stället veta att de skulle till en plats som låg 40 minuter från Stockholm. 16 timmar efter avresan hamnade de alltså i Grytan”, heter det i artikeln.Vägrar gå av buss vid flyktingboende, DN 31 december 2014

De som inte gillar de spelregler som gäller, de har enligt min uppfattning själva valt att till stor del få sin flyktingstatus ifrågasatt. Sverige är inget lyxhotell där man kan checka in var man vill. Illa nog att tiggare i flera fall går före svenska medborgare som är hemlösa (oavsett var i världen dessa svenska medborgare en gång föddes)

Fortsatt protest vid flyktingboende, GP 1 januari 2015
Flyktingar vägrar gå av bussen vid boende, Expressen 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, SvD 31 december 2014
Vägrar gå av buss vid flyktingboende, Aftonbladet 31 december 2014

Fortsatt märkliga uppfattningar av sk. krigszonsflyktingar har idag 1 jan 2015 hörts:
Missnöjet hos de asylsökande ska bland annat handla om att de placerats på en relativt isolerad plats, långt från närmaste storstad.

– Det här känns ju som ett fängelse, mitt ute i skogen. Visst, jag skulle kunna stanna här i några veckor eller högst ett par månader. Men nu ska jag stanna här i nio månader, säger Isan Hydr, 75, till Östersunds-PostenFlyktingar kvar på buss i protest, DN 1 jan 2015

OM en person oavsett ålder kommer till Sverige, så måste detta för alla de som inte Svenska Staten hjälper hit som kvotflyktingar, ha skett med flyg, båt eller tåg eller bil.

Knappast någon går väl och tror att det är gratis att resa. Knappast någon går väl och tror att det inte någonstans på ”flyktens” väg till Sverige inte funnits ett land som passerats där det hade gått att söka asyl och/eller leva skapligt om än påvert för de pengar som den fortsatta resan till Sverige kostar till dess den som verkligen behöver asyl fått asyl i landet.

För så illa ställt kan det väl ändå inte vara i de EU-länder som omger oss att dessa som kommer hit skulle riskera sina liv lika mycket som i sina hemländer? De som verkligen behöver vår hjälp är alla de som bor fattiga år efter år i flyktingläger där den enda verkligt humana hjälpen kommer från Läkare utan gränser och volontärer. Ärligt talat – jag ger inte mycket för UNHCR där för mycket går till administration m.m. och det inte ens är säkert att all hjälp som sänds till ett flyktingläger kommer fram.

Nu får det vara nog.
Vi måste inse att Göran Hägglund (KD) har haft helt rätt när han i första läget förordar Tillfälligt uppehållstillstånd för de som beviljas asyl.
Vi måste inse att det handlar inte om integration utan om att vi i Sverige på ett vis kan sägas lura folk att tro att om de bara överklagar tillräckligt många gånger har det gått så lång tid att de får stanna.
Vi måste inse att det inte går att flyga eller åka båt till Sverige utan att behöva visa legitimation ÄVEN om ”flykting” lyckas ta sig in genom Schengenmuren.
Den som går och tror att flertalet skulle komma via Norge eller Finland den torde ta miste.
Passeras Danmark, så är Danmark definitivt det land som flertalet som kommer den vägen bör söka asyl i. Vi kan inte vara så naiva att vi tror att folk hoppat fallskärm och bara hamnat i Sverige.

De vi skall integrera och ta hand om, de som behöver vårt medlidande är inte de som går och klagar för att det är för kallt, för att de blir förlagda långt från en storstad o.s.v. Där har gränsen för länge sedan överskridits.

”Vi har börjat hungerstrejka, Aftonbladet 1 januari 2015

Asylsökande: Vi hungerstrejkar, GP 1 januari 2015 Det är en flyktings eget ansvar att se till att ta ansvar för sina egna handlingar inklusive om han/hon äter det som serveras eller inte. Precis som för alla andra på denna jord gäller det att ta ansvar för sina egna handlingar.

Read Full Post »