Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘personliga zoner i kollektivtrafik’

Trodde inte det var möjligt att det fanns virrpannor som kunde komma på att driva så tokiga lokalpolitiska idéer…..

I Västra Götalandsregionens kollektivtrafiknämnd pågår ett arbete med att mejsla fram nya förslag. För att realisera de ovan nämnda punkterna har vi kommit fram till att vi i Centerpartiet föredrar förslaget med ”personliga” eller ”flexibla zoner”. Det är också det som fått mest uppbackning av resenärerna själva i Västtrafiks undersökningar, samt det förslag som expertgrupper ger högst betyg. Rättvist och enkelt biljettsystem med personliga zoner, Rickard Nordin (C) ledamot i kollektiv-trafiknämnden Västra Götalandsregionen på GP debatt 25 februari 2013

Flexibla zoner….. vem skall bekosta? Vem skall administrera och avgöra vilken person som har rätt till vilken zon och hur skall det räknas? Tänker de yngre Centerfolket inte ett dugg på att politiker inte är trafikplanerare, inte är systemprogrammerare och absolut inte är de som på lokalnivå skall kompensera för ev. uteblivna reseavdrag som Skatteverket beslutar om. Administrationskostnader in ab surdum.

Snurren!

Read Full Post »