Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Personlig integritet och säkerhet’

Vore på tiden att Ni läste igenom den paragrafen samt de Mänskliga Rättigheterna. Vore också bra om någon hos Er lärde sig att det är domstol och inte Skatteverket som ytterst avgör om Ni får ändra redan inlagd kvarsittning. I och med att Ni en gång godkänt detta, är det inte längre Er sak att fatta beslut om skyddet för kvinnan skall upphöra eller förstärkas. Ni är myndighet och skyldig att i datalagsfrågor gå till domstol eller eljest få ett klartecken från Datamyndigheten. Personlig integriteten och svenska Sekretesslagar gäller också. Hur står det till?

Myndigheterna vill inte längre skydda Lena, Aftonbladet 12 november 2012

Read Full Post »