Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Passiv Dödshjälp’

så tas den enskilda människans behov tillgodo samtidigt som de lagar som finns följs. Ett av de bästa exempel på senare tid finns i artikeln !Vad får läkarna göra och inte göra i SvD:

”Docenten Carl-Magnus Edenbrandt, läkare vid Universitetssjukhuset i Malmö, är kritisk till vad han hör. ”De försöker kanske rädda läkarkåren, men glömmer det principiellt svåra. Regeln ska vara klar: man får lindra symptom som smärta och ångest, men man får inte ta människors liv”, säger han. ”De ska vara försiktiga med att säga att detta är vanlig palliativ vård. Alla vet var gränsen går, det handlar inte om några milligrams skillnad i vad man injicerar”. ” http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_2571613.svd

Jämför detta med raka motsatsen som uttalades av en annan chefsläkare i Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4593112.ab 

Se min bloggkommentar https://norah4you.wordpress.com/2009/03/10/skrammande-manniskosyn/

 

Tillägg 10 mars kl 13:15 läs även mitt senare blogginlägg https://norah4you.wordpress.com/2009/03/10/har-tt-sant-ar-det-skrammande/ där jag tar upp det som står i http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article4609901.ab

Read Full Post »

Jag ska börja med att beklaga den stora massan av skickliga kunniga läkare som följer lagen och när det är nödvändigt ger passiv dödshjälp. För det är INTE dem detta handlar om, utan de fåtal som tycks tro att de själva har rätt att sätta sig över lagen eftersom de och endast de kan avgöra OM patienter har ens en miljondels chans att överleva OCH om patienterna i fråga då kommer få ett värdigt eller ett meningslöst liv!  Mycket skrämmande människosyn när Stefsläkare Stefan Engqvist uttalar sig i Aftonbladet. INGEN har rätt att avgöra vad som är ett meningslöst liv eller INTE. Observera att jag talar i generella termer. Skillnaden mellan hög kvalite på pallitativ vård och aktiv dödshjälp är oceanstor!

Chefsläkare Stefan Engqvist är övertygad om sin läkares oskuld. Men skulle hon dömas kan det, enligt honom, få omfattande konsekvenser.

– Det skulle omöjliggöra modern sjukvård. Vi skulle tvingas bygga om våra sjukhus till förvaringsplatser för en massa människor som lever meningslösa liv. ” http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4593112.ab

Det är också anmärkningsvärt att Chefsläkaren INTE förstår att han ger åklagaren bränsle för elden. Läs artikeln noga För när någon säger det läkaren gör, så klargörs avsikt och också att det i många fall INTE är frågan om en enstaka utan upprepad handling! AKTIV DÖDSHJÄLP ÄR FÖRBJUDEN I SVENSK LAG. Det är INTE läkare utan Sveriges Riksdag som stiftar lagarna!

Read Full Post »

Man blir bestört när man hör att en kollega till den kvinnliga läkaren anser: ”Lagercrantz menar att häktningsbeslutet nu kommer att sätta praxis för vårdens etiska frågor. Något som Socialstyrelsen och Statens medicinetiska råd bör göra – men de saknar direktiv, enligt Lagercrantz.http://www.aftonbladet.se/nyheter/article4586447.ab

VAR I HELA FRIDENS NAMN VAR VEDERBÖRANDE LÄKARE PÅ SAMHÄLLSKUNSKAPSLEKTIONERNA? Socialstyrelsen och Statens medicinetiska råd HAR INTE LAGSTIFTNINGSRÄTT! Aktiv dödshjälp är förbjuden i SVENSK LAG!!!!

För information om hur lag stiftas i Sverige vänligen läs det som alla som fått högsta betyg i ämnet samhällskunskap borde kunna, Regeringsformen!

1 kapitlet:

2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

 Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd skall vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Det skall särskilt åligga det allmänna att trygga rätten till hälsa, arbete, bostad och utbildning samt att verka för social omsorg och trygghet…. ”

Vidare samma kapitel:

4 § Riksdagen är folkets främsta företrädare.

 Riksdagen stiftar lag, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel skall användas. Riksdagen granskar rikets styrelse och förvaltning. Lag (1976:871).http://www.riksdagen.se/templates/R_PageExtended____6055.aspx

Det FINNS INGET undantag som ger enskilda eller grupper av läkare, socialstyrelse eller medicinetiska råd lagstiftande rätt!

Read Full Post »

Jag har ingen som helst aning om ifall den kvinnliga läkaren som häktats misstänkt för dråp är eller inte är skyldig.
MEN jag blir djupt beklämd, förbannad o.s.v. när ansvarig läkare på Karolinska sjukhuset säger:

Den dråpmisstänkta chefsöverläkaren på Astrid Lindgrens barnsjukhus följde normala och väl utprövade rutiner i vård av en patient som var på väg att dö. Det säger chefsläkaren Stefan Engqvist vid Karolinska universitetssjukhuset.” http://www.dn.se/sthlm/lakaren-foljde-normala-rutiner-1.815472

Jag blir chockerad när jag hör ”Detta är något vi läkare hela tiden måste ta ställning till. Vi kan inte rädda alla. Vi har en skyldighet att avbryta livsuppehållande behandling när allt hopp är ute. Vi ska inte förlänga lidandet , säger hon.” [Läkarförbundets ordförande Eva Bågenholm-Nilsson.] ” http://www.svd.se/stockholm/nyheter/artikel_2555873.svd

Ännu mer fundersam blir man när man läser en del av bloggarna till ovan nämnda Svd artikel, som tycks, hoppas innerligt att jag har fel, förspråka skillnad på människor som det är riktigt att låta leva och satsa resurser på. ILLA nog som jag ser det. Vad som irriterar mig ännu mer, är när en del läkare tycks tro att de står ovan lagen och precis som lärare och rektorer fram tills eleverna kom att omfattas av Arbetsmiljölagen, anser att det BARA är de som är läkare som har fått och bör ha rätten att avgöra OM och HUR ett liv skall avslutas när läkaren anser att det inte går att rädda. SKRÄMMANDE.

Jerzy Sarnecki ställer i en artikel hos Newsmill fyra MYCKET VIKTIGA FRÅGOR:

Detta är viktiga frågor! Många försöker knyta den till abortdebatten, men det är skillnad på en människa som levt ett långt liv och borde ha rätt att utan hinder få leva så länge som den kan utan pekfingrar hittan och dittan.

 Hur utbrett är den sortens ”passiv dödshjälp” som jag uppfattade att min mamma blev utsatt för?

Är detta sätt att behandla dementa patienter förenligt med lagen?

Vad hände med kvinnan som låg i sängen bredvid min mammas och som också tycktes vara uttorkad men som kanske inte hade lika bråkiga anhöriga? Kan det vara så att vissa patienters överlevnad beror på hur bråkiga deras anhöriga är? Och till sist:

Hur mycket är en dement människas liv värt, för henne själv, anhöriga, anställda på en geriatrisk avdelning och staten?http://newsmill.se/artikel/2009/03/06/vem-bestammer-nar-vi-ska-do-0

 

 

Hur jag kan säga det? Det är skillnad mellan en person som får maximal men inte dödlig smärtlindring, med eller utan lugnande i normala doser(!), och en person som dör för att läkare besluta att den inte har någon livsmöjlighet kvar och därför får dödlig dos morfin och/eller lugnande när respirator stängs av. Det verkar ha undgått ett antal läkare att det finns patienter som överlevt även när respiratorn stängts av och att det finns patienter som likt Jerzy Sarneckis mamma både överlevt och fått livskvalité med så lite som näringsdropp! LÄKARE ÄR INTE GUD. Lagen har INTE givit dem rätten att agera i GUDS ställe.

Det som hände med det lilla barnet som dog och det som hände när Jerzy Sarneckis mor är som MINST giltiga och hållbara argument MOT AKTIV DÖDSHJÄLP. Som mest borde det få läkare som i tidningar ställer frågan vem som vill arbeta på sjukhus om de kan åtalas för felbehandling frågan om de valt rätt yrke.

Aftonbladet har en mycket viktig ledarartikel i dag rubricerad ‘Vem skall få leva och vem skall få dö’. Läs den: http://www.aftonbladet.se/ledare/article4585708.ab

Det är tyvärr inte utan att man ibland funderar om allt handlar om ekonomi? Läs även https://norah4you.wordpress.com/2009/03/07/hur-star-det-till/

Read Full Post »

« Newer Posts