Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Partnerskap’

och unga som aldrig fått ordentlig utbildning i samhällskunskap och/eller historia av ämnes- och stadiebehöriga lärare, virvlar runt i ett drömmarnas Utopia där de tror att Sverige inte varit och är utsatt för hot från öst, möjligen tror de från annat håll. Verkligheten inte teori byggd på lösan sand är det som gäller. Förvisso borde Sverige kunna vara mer öppet om det som hänt fram till t.ex. för 20 år sedan. Men det är en sak som inte har att göra varken med svenskens naivitet i allmänhet och vissa av de som förr kallades vapenvägrare. I senare gruppen har jag inte respekt för andra än de som som minst är beredda att försvara barn och sjuka om kriget kommer oavsett i vilken form det kommer. Passificister må ha sin ideal värld. Men det är egoistiskt att inte ställa upp för de svaga. Hur är en annan sak. Det är verkligheten som gäller.

JAS-insats hölls hemlig i Natoövning, SvD 21 juni 2012

För övrigt är Sverige bundet av samarbete med NATO även utifrån vårt medlemskap i EU. För den som är intresserad rekommenderar jag fördragstexten vi skrev under men i dess engelska version.

Read Full Post »