Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Pandremix’

Vilket Läkemedelsverket och andra borde vetat om riskerna med. Riskerna har som jag skrivet ett otal gånger varit kända i 40 år.

Jag skrev 20 oktober 2009: ”Vänligen gör ER HEMLÄXA! Försök INTE dribbla bort det som ÄR VÄLDOKUMENTERAT farligt sedan 40 år OCH där tillverkaren av tiomersals produktblad gör klart att så är fallet!

För mer än 10 gången i min blogg citerar jag tillverkarens eget produktblad eftersom Tiomersal/Thiomersal kemiskformel C9H9HgNaO2S är ingalunda så ofarligt som provaccinationsgrupper försöker göra gällande. Varuinformationsbladet, Farligt gods informationsblad brukar vi kalla det i Sverige, ger följande viktiga information:

Potential Chronic Health Effects:
CARCINOGENIC EFFECTS: Not available.
MUTAGENIC EFFECTS: Mutagenic for mammalian somatic cells.
TERATOGENIC EFFECTS: Not available.
DEVELOPMENTAL TOXICITY: Not available.
The substance may be toxic to kidneys, liver, spleen, bone marrow, central nervous system (CNS).
Repeated or prolonged exposure to the substance can produce target organs damage. Repeated exposure to a
highly toxic material may produce general deterioration of health by an accumulation in one or many human
organs.”

Översatt till svenska:
”Potentiella kroniska hälsoeffekter:
Cancerframkallande effekter: Ej tillgängligt.
MUTAGENA EFFEKTER: Mutagena för däggdjursceller somatiska celler.
TERATOGENT EGENSKAPER: Ej tillgängligt.
Developmental Toxicity: Ej tillgängligt.
Ämnet kan vara giftiga för njurar, lever, mjälte, benmärg, centrala nervsystemet (CNS).
Upprepad eller långvarig exponering för ämnet kan producera målorgan skador. Upprepad exponering för ett
mycket giftigt material kan producera allmän försämring av hälsan genom en ackumulering i ett eller flera människor
organ.”
Material Safety Data Sheet Thimerosal MSDS, Sciencelab.com, Inc. Houston, Texas

Redan 1 september 2009 skrev jag: ”Som jag framfört vid flera tillfällen i min blogg, så ÄR tiomersal, etylkvicksilvertiosalicylat, inte ofarligt utan tvärtom allt annat än ofarligt eftersom det precis som metylkvicksilver ansamlas i hjärnbalken. Se Thomas M. Burbacher, Danny D. Shen, Noelle Liberato, Kimberly S. Grant, Elsa Cernichiari, and Thomas Clarkson; Comparison of Blood and Brain Mercury Levels in Infant Monkeys Exposed to Methylmercury or Vaccines Containing Thimerosal, Environmental Health Perspectives Volume 113, Number 8, August 2005

Det förvånar mig mycket att vi återigen har haft sk. experter som inte gjort hemläxan.
Redan 26 november 2009 skrev jag:
”….en av många där tiomersal visat sig skapa samma reaktion som histamin gör för allergiker: Vi drar slutsatsen att timerosal kan efterlikna effekterna av histamin den intracellulära Ca2 + upptagning utan att stimulera bildandet av InsP3 och mot bakgrund av våra resultat med permeabilized celler tyder på att timerosal stimulerar tillsatta av allergiframkallande celler till basala InsP3 nivåer.
Källa: Bootman, Taylor och Berridge, The thiol reagent, thimerosal, evokes Ca2+ spikes in HeLa cells by sensitizing the inositol 1,4,5-trisphosphate receptor. December 15, 1992 The Journal of Biological Chemistry, 267, 25113-25119.

Läs sedan EMEA-s handling om vaccinet:
”Det finns för närvarande mycket begränsad klinisk erfarenhet från användning av en testformulering
av Pandemrix (H1N1) som innehåller en större mängd antigen (se avsnitt 5.1) hos friska vuxna i
åldern 18-60 år
och ingen klinisk erfarenhet från användning hos äldre, barn eller ungdomar.” Emea.europa.eu dokument om pandemrix

Svininfluensavaccinet är och förblir en skandal dels när det gäller hur det togs fram, vilka substanser det innehåller och sättet från höga vederbörande på olika håll i världen att lyssna mer på läkemedelsindustrin än att själva ta fram och analysera fakta innan de gick ut med allmän vaccinering.
Fler barn kan ha fått narkolepsi, GP 10 april 2011
Fler barn kan ha fått narkolepsi, DN 10 april 2011
Fler barn kan ha fått narkolepsi, SvD 10 april 2011
Narkolepsi hos unga även i Frankrike, DN 10 april 2011

Tillägg 13 juli 09.06 Läkemedelsföretag och stater försöker blanda bort korten genom att fördela riskerna ner på enskilda nervsjukdomar….. Sjukdomsrisk utredd kring vaccin, GP 13 juli 2011

Sjukdomsrisk utredd kring vaccin, SvD 13 juli 2011
det påstås att det kan ge tillfälliga förlamningar….. förlamningspåverkan som sitter i 40 år är inte tillfällig förlamning mina herrar och damer!

samtidigt som forskare…. hm kriterier för att få kalla sig forskare tycks inte längre vara vetenskaplighet i alla lägen…. säger sig vara förbryllade på narkolepsin, som är en av många nervsjukdomar som i 40 år varit kända att kan följa på vaccinering med vaccin som innehåller tiomersal. Flera fall av narkolepsi – forskarna förbryllade, Expressen 13 juli 2011 Själv är jag förbryllad av att så många som kallar sig forskare inte gjort sin hemläxa. BAKGRUNDSKUNSKAP är A och O innan man sätter igång en vetenskaplig undersökning.

Read Full Post »