Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Palme som skolminister’

Ibland blir jag rent ut sagt f-ad. Nu är det Anders Lindbergs ledarkrönika i Aftonbladet som gör mig rosenrasande. Det är så förbaskat lätt för de som aldrig fått riktig läsundervisning värd namnet att skylla försämrad läsförmåga i svenska skolor på något i nutid. I Anders Lindbergs fall skyller han en försämring som hållt på länge men accelererat från 2001 (GP-s regering satt då…..) till nu på vår nuvarande skolminister Jan Björklund. Björklunds skola lär inte barn läsa, Anders Lindbergs ledarkrönika Aftonbladet 11 december 2012

Han har helt missförstått vad som är A och vad som är O när det gäller elevers förmåga att lära sig läsa!

Allt börjar med grunderna. Inte för eleverna utan för de lärare som skall lära eleverna hur de lär in. Det var där det började. När Palme var skolminister och vi fick en Grundskola som hade få likhet i kravhänseende i förhållande till det som testades i Sverige, Finland och ett annat nordiskt land flera år tidigare. Själv gick jag i Tornhagsskolan i Linköping. I första klass hade vi Folkskola (!), sedan fick vi Enhetsskola och när vi kom till högstadiet så hade vi adjunkter och andra specialpedagoger som tillsammans med oss i elever under Eve Malmqvist (senare professor) testade och utformade det som skulle blivit Grundskolans signum: En skola för alla där alla, var och en utifrån sin nivå, fick utvecklas i sin egen takt. Det var inte frågan om att Alla skall med utan att Alla blommor skall få näring för att kunna växa. Två helt olika synsätt. Nåväl vi kom som sista intagningen i gamla Gymnasiet och gick ut som sista riktiga studenter 1968 med censorer sista dagen och allt, samtidigt som Grundskolan i Palmes dröm då 1968 genomfördes. Kunskapsbehovet betonades inte längre.

De nya lärarutbildningarna och kraven på vilka som skulle få undervisa elever på lågstadiet i svenskan förändrades. De gamla folkskollärarna och lågstadielärarna hade fått duvning i svenskaundervisning. De försvann. Kravet på svenska lärarna på högstadiet sänktes. Så också på gymnasiet. Det var inte längre självklart att elever fick välutbildade svenskalärare och utan detta, så är hjälper det inte med alla dessa varianter av läsinlärning som dök upp. Det handlar inte om klasser i samhället eller om föräldrar har eller inte har högre studier. Det handlar om något så väsentligt som att om inte lärare fått ordentlig egen undervisning, och där brister det speciellt i kraven för att få undervisa i svenska nu när svenskan inte längre är två ämnen som på min tid, så är det speciellt svårt för de lärare som inte heller fått ordentlig pedagogisk, didaktisk och metodisk undervisning i ämnet Svenska för ”sitt” stadium. Vi kan ‘köra’ med ”En bok i veckan” eller ”Lässtund varje dag”, det hjälper inte så länge inte lärarna som undervisar själva har full täckning för ordförståelse, synonymer o.s.v.

Självfallet blir det inte bättre av att man blandar klasser. Nu talar jag inte bara om nykomna, potentiella eller redan svenska medborgare som går i samma klass som andra svenskar (oavsett var deras föräldrar är födda). Det stora felet som försämrade allt och fick sin värsta effekt från 2001 när de nya lärarna från 1990-talet och framåt som själva inte haft välutbildade svenska lärare var de som skulle lära eleverna från första till fjärde årskurs läsa, det stora felet låg i kommunaliseringen av skolan. Det var en Socialdemokratisk skolminister som försämrade där också. Göran Persson. Viktigt att minnas och den tungt vägande biten i försämringen såväl i svenska som i matematik ligger i att kraven sänktes och mer än en rektor använde sig av något som förhoppningsvis ändå varit tänkt som undantag – anställa helt obehöriga lärare. Allt för att kommunerna skulle spara pengar…. spara på de som skall bli vår framtid. Det är inget sparande.

Sedan kom den avgörande biten. Under Göran Perssons tid fanns det till skillnad från under mandatperioderna innan ett märkligt synsätt på många av de nya lärosätena för Lärarutbildning som t.o.m. fick nyblivna lärare att tro att de minsann kunde undervisa i alla ämnen….. Vilket fick katastrofala följder från 2001 fram till dess Alliansens skolminister Jan Björklund började räta upp en efter en av de hinder för inlärning som byggts in i systemet.

Under kommunaliseringens tid av skolan har en annan sak som glöms bort i debatten inträffat. Skolmaten har försämrats. Alltså inte bara Hemkunskapsundervisningen där elever förr lärde sig använda riktiga nyttiga råvaror. Kommunerna har snålat rejält på pengarna per elev och måltid. Följden har blivit något som många inte har klart för sig. Alla dessa E-nummer och andra tillsatser för att kunna transportera mat långa sträckor är inte nyttiga. Redan när jag under 70-talets slut jobbade på orderavdelning hos kemiföretag samt hade hand om farligt gods lärde jag mig en hel del om vad man skulle undvika att ha i mat eller få i sig på annat sätt. Vilket onekligen varit en stor fördel när min dotter växte upp som matallergiker. (Ni som läst min blogg under 2012 vet om att hon två gånger tvingats ligga på intensiv efter astmachock varav en gång efter att hon som inkallad i militären råkat ut för att köket trots skriftliga och muntliga instruktioner använt margarin i stället för smör, olivolja eller rapsolja). Vi utsätter våra skolbarn för mat som fått tillsatser som är lika farliga om man läser produktblad som det ämne som fanns (finns?) i influensavaccinet. Ämnen som lagras i kroppen och påverkar bl.a. hjärnans utveckling.

Så skyll inte på Jan Björklund att elevernas läsförmåga försämras. Det är många bitar som tillsammans gör och har gjort att svenska skolelever, oavsett var de är födda, inte längre har samma förutsättningar som t.ex. sina nordiska grannars skolbarn.

Sverige sladdar i skolmätning, GP 11 december 2012
Fjärdeklassare läser sämre, GP 11 december 2012
Besked om svenska elevers kunskaper, GP 11 december 2012
Sverige sladdar i skolmätning, SvD 11 december 2012
Svenska lever bättre på naturvetenskap, DN 11 december 2012
Sverige sladdar i skolmätning, Östgöta Correspondenten 11 december 2012

Read Full Post »

gjort tidigare??????

Fördela resurser efter behov,……. Så vill S tvinga till blandnin i skolan, Expressen 20 maj 2012

Ibrahim Baylan, partiets skolpolitiske talesperson, som uttalade sig i SVT:s Agenda är ännu en gång ute på hal is. Tyvärr, för killen är skärpt, börjar han påminna om Juholtarn.

Han talar om att ”Nu berättar partiets skolpolitiska talesperson Ibrahim Baylan hur de vill tvinga svenska skolor att blanda klasserna.
……
Hans förslag är tredelat:

– Vi menar att om man fördelar resurserna efter elevernas behov, ökar kvalitén i undervisningen och dessutom ger skolorna i uppdrag att arbeta med marknadsföring, profilering med mera för att se till att locka till sig blandade elevgrupper så kan man komma åt de effekter vi ser av boendesegregationen och det fria skolvalet.

Hallå. Skollagen kräver att resurserna inte bara fördelas utifrån elevernas behov utan också att kommunerna(det är kommunerna som är huvudmän för skolorna inom kommunen oavsett om skolan är privat eller kommunal) ser till att ta fram pengar för de elever som behöver extra stöd. Börja hemma – börja där. Det brister speciellt i kommuner där Socialdemokraterna sitter med i ledningen.

Ökad kvalité på undervisningen KRÄVER att alla lärare SKALL vara ämnes- och stadiebehöriga. Lärarlegitimation är ett måste. Sedan är en helt annan sak att politiskt eller halvpolitiskt tillsatta högre tjänstemän på Skolverket saknat grundkunskapen om att Högskoleverket och dess föregångare har datoriserade system där de äldre systemen från 1978-1992 enkelt går att konvertera för att se vilka som läst kurser som vid kursens avslutning gett behörighet i ämnet. Vi kan inte lalla med att alla skulle ha dagens krav utan det får räcka med att de blivit behöriga när de tog sin lärarexamen alternativt när de kompletterat till extra undervisningsämne. Datorer är till för att underlätta arbetet. Dvs de kräver systemprogrammerare värda namnet som kan rita flödesplaner så att det endast skulle varit i undantagsfall, dvs mindre än en på 100 som värst, som programmen som skall skrivas utifrån flödesplanerna skulle missat vilka som är och vilka som inte är behöriga i vilka ämnen och på vilka stadier. Baggis att rita de flödesplanerna. (Ja jag är systemprogrammerare från början som sadlade om till SO-lärare. Jag vet)

Profilering är en sak när det är ämnesinriktning. Flummiga ord om profilering för att få blandade elevgrupper liknar röran från Palmes tid som skolminister. Alla barn är lika värda men olika. Vill inte politiker inse detta, så går det inte att höja kvalitén på inlärningen. Lära ut är en sak. Men det krävs mer än flummiga ord för att få lugn och ro i klassrummen och elever som var och en stimuleras utifrån sin sina förutsättningar utan att hämmas och stoppas.

Det är nämligen INTE generellt SANT att Duktiga elever drar med sig de svagare, SvT 20 maj 2012 För de duktiga eleverna hämmas och deras individuella utveckling stoppas precis på samma sätt som om ett U16 lag i fotboll av föräldrar tvingas innehålla såväl duktiga fotbollsspelare som de som inte är lika bra bollhållare. Varje barn har rätt till att utvecklas och också rätt att inte användas i stället för extra stödlärare till de barn som kanske inte råkar vara lika bra på matematik, fysik eller språk. För att ta några exempel. Det man får är det vi fått här i Sverige under de senaste 40 åren sämre och sämre förståelse och färre och färre elever som får blomma ut till de verkliga topparna inom sina egna specialiteér. Finns inget mer förödande och inget annat som mer skapar utåtagerande stökiga barn är när barn inte synliggörs för sina egna fördelar och stimuleras att utveckla dessa vidare även om det inte är idrott, musik eller dans. Det krävs övning på högre och högre nivå även när elever läser matematik. Allt handlar om det individuella barnets utveckling. Inte om att genom sammanhållande klasser tvinga barn att repetera och repetera i all oändlighet tills de tröttnar på skolan. För det är det som Socialdemokraternas flumskola lett till. Tyvärr. Tanken var och är god. Verkligheten en annan.

Även teoretiskt lagda barn har rätt till sin egen utveckling och träning precis som de som är praktiskt lagda eller de som har idrott, dans eller musik som sina specialbegåvningar. Så enkelt är det.

Read Full Post »