Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ozonhål’

Det är då för märkligt att CO2-vänsternissar inom NOAA inte har en aning om vad samma myndighetsinstitutions VERKLIGA forskare får fram för mätbara resultat.

Verklig situation i Antarktis, i Australien och i de områden som drabbades av Ozonhålet, är att Ozonhålet håller på att läka…. Inte nog med det – mängden av växthusgaser som kan påverka detta MINSKAR.
The concentration of reactive halogen in the mid-latitude stratosphere (EESC-ML) is currently smaller than in the Antarctic stratosphere because halocarbons have had less time to become degraded by high-energy solar radiation in the younger mid-latitude stratosphere (the mean age of mid-latitude stratospheric air is ~3 years) . But EESC-ML values have decreased relatively further back to 1980 levels primarily because they more closely track tropospheric trends given the shorter transport times for moving air from the troposphere to mid-latitude stratosphere. Another factor contributing to the larger relative decrease in EESC-ML arises because reactive halogen levels in mid-latitudes are more sensitive to short-lived chemicals that have decreased quite rapidly in the lower atmosphere in the past decade (e.g., CH3CCl3).The NOAA Ozone Depleting Gas Index: Guiding Recovery of the Ozone Layer 2013 Notera att dessa avläsningar registreras EN GÅNG PER ÅR. Årets värde finns ännu inte och är ännu inte möjligt att framräkna.
Se även: Ozonskiktet håller på att läka, Allt om Vetenskapartikel

Nu får det vara slut på Firma Bluff och Bågs fantasier och skrämselpolitiska propaganda! Stopp och belägg per omgående.
Fakta inte Fiction är det som gäller!

Växthusgaser ger australisk torka, GP 13 juli 2014
Växthusgaser ger australisk torka, DN 13 juli 2014
Växthusgaser ger australisk torka, SvD 13 juli 2014

—– nyhetstorka möjligen men inte osedvanligt stor australisk torka. Torkan som registrerades de första 100 åren som Australien bebyggdes först av engelska krigsfångar var betydligt värre än årets! Källkritisk kontroll av uppgifter saknas från mer än en journalist som redovisar andras ”sanningar” som inte tål vetenskapsteoretisk analys!

Read Full Post »