Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ozonets kretslopp’

Det är nu snart 40 år sedan mätningar visade att marknära ozon bildades i samband med förbränning av kolväten, alltså inte CO2, i miljöer där den naturliga fotosyntesen inte kan verka fullt ut pga av för lite grön växtlighet. Genom att Ozonets naturliga kretslopp rubbas pga av utsläpp av ozonbrytande ämnen, får vi i stället på platser där stora mängder restprodukter av kolväten släpps ut marknära ozon. Det har inget med någon form av global klimatförändring att göra utan är ett resultat bland annat av vår användning av freoner m.m. i sprayer och dyligt. Hade normal fotosyntes och mindre koncentrerade utsläpp av kolväten skett, så hade det marknära ozonet inte ökat oaktat att ozon kan ta upp värme.

Finns akademiska studier på detta bl.a. från Göteborgs Universitet där det marknära ozonet i centrums gatutrafiknät för en del år sedan jämfördes med mängden marknära ozon i Trädgårdsföreningen. Men det är väl för svårt för de klimatfantaster som nu försöker använda sig av marknära ozon för att åter få möjlighet att få forskningsanslag att känna till. Eller?

Sedan borde de nog börjat med att läsa Marknära ozon och andra oxidanter i miljön. Sverige. Statens naturvårdsverk (medarbetare)
Miljön i Sverige – tillstånd och trender (projekt) (medarbetare)
ISBN 91-620-4133-9
Solna : Naturvårdsverket, 1993
Svenska 67 s.
Serie: Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 4133
finns ju BARA på 38 av landets bibliotek…..

Eller
Grennfelt Peringe, Measurement of ozone in Gothenburg January 1972-August 1973 and studies of co-variations between ozone and other air pollutants. Göteborg : IVL, 1975 Serie: IVL. B, 0347-8696 ; 221
den finns förvisso bara på 3 av landets bibliotek, men den hör sedan den kom ut till baslitteraturen alla som vill kunna diskutera detta område SKALL ha läst….. 😛

Ytterligare lästips för de som verkligen vill förstå och inte bara ‘tror sig förstå’ är
Ozone chemistry and technology : a review of the literature, 1961-1974 / Joanne S. Murphy and Janet R. Orr, ed.
Philadelphia : Franklin Institute Press, cop. 1975 Boken är på engelska och har 392 sidor. Även den finns bara på 3 bibliotek men de som inte har haft den som huvudkudde gör bort sig i den nya klimathotdebattvarianten där ozonfrågan ses som vållad av klimatförändring….. och så roligt kan det väl inte vara att göra bort sig?

I Polen belystes problemet med marknära ozon vid koleldning redan i slutet av 1800-talet och i Tyskland gav kemister ut studier på 1920-talet……

Markära ozon dödar fler i Europa, GP 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, DN 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, SvD 27 september 2011

Sedan är rubrikerna fel till råga på allt. Det var fler som dog av markozon i storstäder som London och Paris när svavel ingick i bensinen…. men det har väl glömts bort.
För övrigt ingår den kunskap snillena har missat i Naturkunskap A-kurs respektive i Kemi för Gymnasieskolan A-kurs…. 🙂 Gratulerar till att sovit bort tid alternativt inte lärt in det som lärts ut.

Read Full Post »