Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ozon’

Som påpekades redan när det upptäcktes att Ozonlagret över Australien började tunnas ut, så är det freon samt kväveoxider från höghöjdsfly som bryter ner ozonet. Det som alla som på den tiden satte sig in i frågan och som alla som läst någon form av högre kemi, hydrologi alternativt om atmosfären i synnerhet om solens påverkan på de olika lagren(*) lärt in, så är speciellt Ozonskiktet uppe i Stratosfären ett av de mest känsliga skyddslagren vi människor har för att vi med hjälp av fotosyntes som ger oss syre från växter som tar upp CO2 skall kunna överleva. (CO2 är viktigt för att vi på jorden skall kunna ha en temperatur som inte närmar sig den absoluta nollpunkten med stormsteg).

Under 1970-talet upptäckte man att ozonskiktet tunnades ut och man började undersöka vad det kunde bero på. Ganska snart kom man fram till att den största boven hette klorflurokarbon, mer känt som freon som egentligen är ett varumärke på gasen ifråga. Freon användes bland annat som kylmedel i kylskåp och luftkonditioneringsanläggningar och som drivgas i sprayflaskor
Källa
Ozon: Giftgasen som håller oss vid liv, Allt om Vetenskap nr 5 2005

För mer uppgifter om Ozonet som när det är uppe i Stratosfären skyddar oss men som är farligt som markozon vänligen läs: Higher Atmosphere Basics: Chlorofluorocarbons CFC and ozone hole, Max Planck Institute hemsida juli 2005

* Troposfären når från jordytan upp till runt 10 km, Stratosfären tar vid och når upp till Mesosfären som nås 50 km upp.

Freonet totalförbjöds i Sverige 1995 men det man missade var att upplysa kommuner m.fl. om faran att inte ta tillvara freonet från gamla kylskåp. Inte bara här i Sverige läcker gamla kylskåp som hamnar på tippar eller ‘återanvändningsstationer’ undan för undan ersätts av nya freonfria mer och mer ju mer renoveringar sker. Freonfakta, freonåtervinning.se
En del av det ‘avfallet’ exporteras från EU-länder ner till Afrika….

Vad gäller då för korallblekningen som sker t.ex. i Stora Barriärrevets vidsträckta områden? ”Coral reef bleaching is a common stress response of corals to many of the various disturbances mentioned above. Beginning in the 1980s, the frequency and widespread distribution of reported coral reef bleaching events increased. Widespread bleaching, involving major coral reef regions and resulting in mass coral mortality has raised concerns about linkage of the events to global phenomenons including global warming or climate change and increased UV radiation from ozone depletion.
Källa: Jason Buchheim Director of Odyssey Expeditions, Coral Reef Bleaching, Odyssey Expeditions- Marine Biology Learning Center Publications 1998 läsbar på Coralbleaching, Marinebiology.org
Snabb förklaring av det väsentliga: Korallrevs blekning är en stressreaktion som korallrev drabbas av bl.a. pga ökad UV-strålning genom Ozonskiktet.
koraller till många av de olika störningar som nämns ovan. Från och med 1980-talet, frekvens och omfattande spridning av rapporterade korallrev blekning händelser ökade. Utbredd blekning, där storområden korallrev och resulterar i massa korall dödligheten har väckt farhågor om koppling av händelserna till globala fenomen, inklusive den globala uppvärmningen och klimatförändringen och ökad UV-strålning från ozonskiktet. [IEJ: underförstått en orsak av de föroreningar som lett fram till ozonhålet]

När koraller bleknar sker en kemisk förändring som bl.a. resulterar i minskad förmåga till fotosyntes samt därav följande skörhet som gör korallerna lättare nedbrytbara/känsliga för stormar och större tillfälliga temperaturförändringar alternativt saltförändringar i de vatten korallerna lever i.

Halva koralltäcket borta på 27 år, DN 1 oktober 2012 Inte på 27 år – de uppgifter om ytor som nu presenteras i vetenskapliga rapporter är hälften av de siffror på ytorna som jag själv lade fram i miljödebatten 1975-78……. alltså över 35 år sedan.

Halva koralltäcket borta på 27 år, SvT 2 oktober 2012

Read Full Post »

Det är nu snart 40 år sedan mätningar visade att marknära ozon bildades i samband med förbränning av kolväten, alltså inte CO2, i miljöer där den naturliga fotosyntesen inte kan verka fullt ut pga av för lite grön växtlighet. Genom att Ozonets naturliga kretslopp rubbas pga av utsläpp av ozonbrytande ämnen, får vi i stället på platser där stora mängder restprodukter av kolväten släpps ut marknära ozon. Det har inget med någon form av global klimatförändring att göra utan är ett resultat bland annat av vår användning av freoner m.m. i sprayer och dyligt. Hade normal fotosyntes och mindre koncentrerade utsläpp av kolväten skett, så hade det marknära ozonet inte ökat oaktat att ozon kan ta upp värme.

Finns akademiska studier på detta bl.a. från Göteborgs Universitet där det marknära ozonet i centrums gatutrafiknät för en del år sedan jämfördes med mängden marknära ozon i Trädgårdsföreningen. Men det är väl för svårt för de klimatfantaster som nu försöker använda sig av marknära ozon för att åter få möjlighet att få forskningsanslag att känna till. Eller?

Sedan borde de nog börjat med att läsa Marknära ozon och andra oxidanter i miljön. Sverige. Statens naturvårdsverk (medarbetare)
Miljön i Sverige – tillstånd och trender (projekt) (medarbetare)
ISBN 91-620-4133-9
Solna : Naturvårdsverket, 1993
Svenska 67 s.
Serie: Rapport / Naturvårdsverket, 0282-7298 ; 4133
finns ju BARA på 38 av landets bibliotek…..

Eller
Grennfelt Peringe, Measurement of ozone in Gothenburg January 1972-August 1973 and studies of co-variations between ozone and other air pollutants. Göteborg : IVL, 1975 Serie: IVL. B, 0347-8696 ; 221
den finns förvisso bara på 3 av landets bibliotek, men den hör sedan den kom ut till baslitteraturen alla som vill kunna diskutera detta område SKALL ha läst….. 😛

Ytterligare lästips för de som verkligen vill förstå och inte bara ‘tror sig förstå’ är
Ozone chemistry and technology : a review of the literature, 1961-1974 / Joanne S. Murphy and Janet R. Orr, ed.
Philadelphia : Franklin Institute Press, cop. 1975 Boken är på engelska och har 392 sidor. Även den finns bara på 3 bibliotek men de som inte har haft den som huvudkudde gör bort sig i den nya klimathotdebattvarianten där ozonfrågan ses som vållad av klimatförändring….. och så roligt kan det väl inte vara att göra bort sig?

I Polen belystes problemet med marknära ozon vid koleldning redan i slutet av 1800-talet och i Tyskland gav kemister ut studier på 1920-talet……

Markära ozon dödar fler i Europa, GP 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, DN 27 september 2011
Marknära ozon dödar fler i Europa, SvD 27 september 2011

Sedan är rubrikerna fel till råga på allt. Det var fler som dog av markozon i storstäder som London och Paris när svavel ingick i bensinen…. men det har väl glömts bort.
För övrigt ingår den kunskap snillena har missat i Naturkunskap A-kurs respektive i Kemi för Gymnasieskolan A-kurs…. 🙂 Gratulerar till att sovit bort tid alternativt inte lärt in det som lärts ut.

Read Full Post »