Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Övervakning’

det fanns ett hot mot Göteborg och då är säkerhetspolis och åklagare för säkerhetsfrågor skyldig att agera. Alla snyfthistorier till trots, så är verkligheten inte den att de får ta lätt på saker som handlar om terrorism eller bombhot. Så har det alltid varit i Sverige och övriga civiliserade världen och så måste det vara för att skydda medborgarna i t.ex. Göteborg.

Det nya i situationen är att tack vare FRA-lagen, så finns det numera en möjlighet för den som misstänks i denna sortens ärenden att få reda på vad han/hon är misstänkt för (förut hade personen själv bara fått reda på att han/hon varit ett säkerhetshot) och därigenom möjlighet att förklara sig i de specifika faktaförhören. I det aktuella Göteborgsfallet tycks det vara så att personerna som misstänkts och de som (också helt korrekt hämtades snabbt in till förhör för att inte kunna skada ärendet) lyckats ge rimliga förklaringar på misstankarna. Gripna i Göteborg hoppas på svar, GP 10 november 2010 De som varit misstänkta tycks inte förstå att offentlighet INTE gäller för alla papper som rör en terrormisstänkt. Det är inte ens med nyare lagstiftning så att en misstänkt kan få full kännedom om allt. Det ligger i säkerhetsärendens natur att såväl källor som annat som är hemligstämplat är det även för den som numera kan få reda på delar av varför han varit misstänkt.

Det innebär inte att det inte fanns andra som kanske mer borde misstänkas eller som utan att vi i den öppna pressen får reda på det fortfarande kontrolleras. Bara exakt det som chefsåklagare Tomas Lindstrand säger. Säkerhetsfrågor är i sin natur sådana att det mesta ALDRIG får eller skall skrivas eller talas om öppet.

Terrorutredning i Göteborg nedlagd, GP 9 november 2010

När sedan en del försöker få det till att det ‘bara’ är muslimer som drabbas, så har de noll koll. För den som vill kan läsa om hur person, icke muslim, som var nära bekant till den misstänkte skytten i Malmö hämtades vid färja. Andra kan börja läsa lite om hur den här sortens ärenden där bombhot förelåg behandlades redan under Andra Världskriget i Sverige. Situationen mellan vad som hände i Göteborg då när Sverige var alliansfritt och neutralt och som gäller nu när terrorproblemen är globala är likartade. Det gäller alltid att skydda tredje man, oskyldiga människor.

Inlåsta i moske efter bomblarm, Bohusläningen 10 november 2010
Åklagare: Det fanns ett bombhot, Nyhetskanalen.se 10 november 2010

Sedan måste jag återigen säga att ett antal journalister lyckas bevisa att de sovit på samhällskunskapslektionerna. För bara de som sovit eller inte närvarit, förutsatt förståss att de haft ämnes- och stadiebehöriga lärare, skulle få för sig att det är svenska justitieministrar och statsministrar som är de som först får information om säkerhetssamarbete. Det finns förvisso, har denna frågan visat i klartext, en hel del som brustit i överlämnandet mellan olika regeringars ministrar till nästa. Men försvarsfrågor, säkerhetsfrågor och underrättelsefrågor har egna organ som inte lyder under eller skall lyda under vanliga polisen. Det borde journalisterna veta. Det intressanta är att en S-are som definitivt om han inte sov vid en ovanligt detaljerad säkerhetsgenomgång i samband med en av alla KFÖ i vår ungdom BORDE vetat detta.

Tillägg 07.03. GP-s ledarredaktion hade kunnigare ledarskribenter innan de senaste pensionerades….. Ursäkter är inte nog, GP 10 november 2010
Vad då ursäkter? Det fanns ett hot och säkerhetspolis, polis och säkerhetsöveråklagaren handlade helt rätt. Att det ändå blev fel, har inte med saken att göra. Det är inte i något fall oavsett ärende så att alla som anhålls/tas in till förhör etc alltid åtalas och finns det fog att göra ett ingripande, och det fanns det, så finns det – finns ingen som skall be om ursäkt för det.

Read Full Post »

och konsten att ha missat dels vad som står i Regeringsformens 2 kapitel § 22, dels att den svenska datalagstiftningen inte är tillämplig på amerikanskt territorium – ett lands ambassadområde tillhör respektive lands territorium (!!!), dels att en hel del potentater antingen missat när överlämning skett mellan generationer alternativt valda representanter av svenska folket på olika positioner samt det mycket märkliga att svenska myndigheter ibland tycks missa det finstilta i undantagen när avtal träffas på internationell nivå alternativt mellan EU och t.ex. USA när det gäller terrormisstänkta. Det senare finns bl.a. som en följd av att EU gick med på att misstänkta terrorister i EU-s bankkonton skulle kunna överföras uppgifter om till USA.

När det gäller det första två bitarna, så borde de som fick VG eller MVG i samhällskunskap årskurs 9 haft som minst kännedom om…..

Regeringsformens 2 kap 22§:
22 § Utlänning här i riket är likställd med svensk medborgare i fråga om

1. skydd mot tvång att deltaga i sammankomst för opinionsbildning eller i demonstration eller annan meningsyttring eller att tillhöra trossamfund eller annan sammanslutning (2 § andra meningen),

2. skydd för personlig integritet vid automatisk databehandling (3 § andra stycket),
……….

Om annat icke följer av särskilda föreskrifter i lag, är utlänning här i riket likställd med svensk medborgare även i fråga om

1. yttrandefrihet, informationsfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet, föreningsfrihet och religionsfrihet (1 §),
……..
.”

Konkret betyder detta att en person anställd eller inte anställd av ett främmande land som den är medborgare i, har precis lika stor rätt som en svensk att skaffa sig all den öppna information som finns, inklusive fotografera på ställen där det inte råder fotoförbud.
Svenska datalagstiftningen medför att denna information när det gäller enskild individ inte får databehandlas på svensk mark, men det finns inget som helst förbud, och skulle heller inte kunna föreligga när det gäller främmande lands ambassadmark, för om någon utanför svensk territorium lägger in uppgifter den får.

Detta gällde på 70-80 talet och då vet jag att svenska myndigheter kände till det för det diskuterades bl.a. i samband med att Sovjetunionen fick kameratillstånd vid sitt konsulat här i Sverige. Gränsen mellan spioneri och laglig uppgiftsinsamling från öppna källor och de där avtal träffats, t.ex. när det gäller terrormisstänkta, kan för allmänheten tyckas snäv. Att politiker och andra som borde veta bättre inte förstår, ja vad skall man säga om det?

USA: Övervakning ingen hemlighet, GP 7 november 2010
Usa övervakar svenskar i Sverige, GP 7 november 2010 Hallå – läste Ni igenom avtalet som gav USA rätt att begära bankuppgifter? Avtalet om samarbete mot terrorism?
USA medger övervakning, DN 7 november 2010

Att sk. rättsexperter och Guillou inte känner till vad som står i de svenska grundlagarna, eller har de glömt?, det förvånar mig ännu mer Rättsexpert: Gränsar till statskupp, 7 november 2010
Rättsexpert: Gränsar till statskupp, DN 7 november 2010

Sedan finns det de som frågar om Sverige är herre i eget hus: Avslöjandet förvånar inte, SvD 7 november 2010 JA Sverige ÄR HERRE I EGET HUS. Men eftersom våra grundlagar medger samma rättigheter för andra länders medborgare som för svenskar och ett lands ambassadområde är det landets territorium rent juridiskt och Sverige/EU skrivit på de avtal de har, även om de tydligen missat att läsa det finstilta alternativt att tidigare regeringar och höga tjänstemän missat att överlämna uppgifter om ingångna avtal, så får amerikanska medborgare fotografera t.ex. en demonstration. Vad de sedan gör med de fotona inne på sitt lands territorium, det har svenska Grundlagarna inget hinder för så länge det inte gäller militära eller industriella hemligheter.

Som sagt tidigare – Svensk ankdamm. Kvack Kvack.

Tillägg 22.40 SÄPO kan ha känt till USA spionage, SvD 7 november 2010 Kände SÄPO till det på 80 och 90-talet, så kände de till det även senare……

Tillägg 8 november 06.06 SvD har rätt, tyvärr Ambassaddramat gör att antiamerikanismen firar triumfer, SvD Ledarsidan 8 november 2010 För vänsternissarna som förlorade valet tror att de vinner folket genom att påstå saker de inte har teckning för. Media verkar som så ofta senaste året antingen ha t.o.m. fler vänsternissar i sina led än vad någon kunnat tro, alternativt har flumskolans ovilja att ha ordentlig kunskapskontroll och rektorers möjlighet att godta icke ämnes- och stadiebehöriga lärare i historia och samhällskunskap (ja jag har bland mina mångåriga kamrater lärare som utifrån sina NO-kunskaper räknades som behörig att undervisa i dessa ämnen i stället för att utannonsera tjänsten….) Svenska ankdammen in prydno!

Read Full Post »