Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Östtyskland’

t.ex. genom att läsa i tyska sensationstidningar och vanliga mer seriösa tidningar de senaste 10 åren.
t.ex. genom att gå igenom det finstilta i de villkor som skrevs i samband med att Nazityskland föll och resulterade i ett Väst- och ett Östtyskland.
t.ex. genom att sätta sig in i NATO-avtalet med dåvarande Västtyskland samt de undertecknanden som skedde i samband med den tyska återföreningen
Tyskland är ett land där den säkerhetspolitiska bevakningen varit och är större än i många andra länder. Rädsla för att få en ulv i fårakläder i Tyskland har varit, och är till viss del, fortfarande stor.

Bakgrund

Angela Merkel föddes1954 i Västtyskland, Hamburg, men växte upp i Östtyskland. Tog sin doktorsexamen i Kvantkemi i Östtyskland.
Det var inte förrän samma år månaden före muren föll, 1989, som Angela Merkel politiskt tog avstånd från Östtyskland genom att gå med i i Demokratischer Aufbruch. Många antydningar och rykten har passerat revy under åren om hennes verkliga politiska ståndpunkt under tiden innan dess.

Angela Merkel blev direktvald till Tysklands Förbundsdag som representant för Stralsund-Nordvorpommern-Rügen samma år som Tyskland återförenades, 1990. Helmut Kohl (CDU) som under många år varit förespråkare för Tysklands återförening valde representanter från såväl gamla Västtyskland som tidigare Östtyskland. Så år 1991 kom Angela Merkel med i Helmut Kohls regering.

Det är ingalunda konstigt att Angela Merkel varit påpassad samt signalspanad på redan 2002. Främst pga de rykten och antydningar som funnits inte minst inom Tyskland om hennes bakgrund. Hon bör nog leta närmare hemma när det gäller vilka som är de som stått först i ledet för att avlyssna henne oavsett det gällt mobiltelefon eller annat.
– – – – –

Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, GP 27 oktober 2013
USA har spionerat på Merkel sedan 2002, Expressen 26 oktober 2013 Fattas bara annat. Hennes eget land har ju i media rapporterat om händelser, uttalanden och ageranden under hennes studietid i Östtyskland som direkt ger en ledtråd till att Merkel varit någon som ögon har hållts på från tysk sida (oklart vilka krafter) långt innan muren föll. Om det funnits dupier om Merkels ärliga framtoning, så verkar de ha dämpats eller försvunnit efter att Obama besökte henne i Tyskland. Men det var inte Obama som var USA:s president 2002…. det var George W Bush…
Merkel övervakades av USA redan 2002, Aftonbladet 2013
Merkel kan ha avlyssnats sedan 2002, SvD 27 oktober 2013
Merkel avlyssnad sedan 2002, DN 26 oktober 2013
Uppgifter: Avlyssningen godkänd av Obama, Sveriges Radio 27 oktober 2013

Syftet med utspelen som görs framträder mer och mer klart. Vänsternissar till vänster om svenska Vänsterpartiet göra allt de kan för att kasta grus i EU:s och USA:s demokratiska verksamhet. Signalspaning är laglig i samtliga länder. USA är inte ensamt, samtliga länder gör detta, Signalspaning för att få reda på vad andra länders ledare verkligen står och vad de tycker har lång legalitet i de länder där anklagelserna mot NSA framförs. Pengar går åt i stora mängder för denna form av desinformation. Följ pengarna. De som slår ner på vad de felaktigt påstår vara olagligt, de som sprider desinformation och söker söndra i land efter land samt mellan länder, de har allt annat än demokratiskt syfte och är inte själva demokrater! Att media och många politiker i olika länder går på deras desinformation är allvarligt. Mycket allvarligt!

NSA är inte de enda, om de redan 2002 spanade på Merkel, så är det ingalunda oförklarligt om/att NSA gjort det. Att en person som fötts i Västtyskland haft föräldrar som flyttat till Östtyskland och vuxit upp under den Östtyska kommunismens fana, var inte något som bara går att trolla bort oavsett vad. Merkel har själv vunnit under åren genom att handla som hon sagt. Inte tu tal om detta. Men förklarligt är det att hon varit en person som varit av intresse för många länder, inte minst i sitt eget återförenade land.
Se även: NSA inte ensamma, börja fråga hemma, Norah4you 25 oktober 2013

Read Full Post »