Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘östra Ukraina’

Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 2014 Sagt det förut mer än en gång Ukrainas interimsregering är part i målet och ingalunda någon säker källa för vad som händer någonstans i Ukraina. EU-s vänsternissar och högerfötter gör precis som under Andra Världskriget gemensam sak med Krimtartarer och nuvarande Svoboda som när de efter att förre Ukrainske presidenten flytt till Ryssland i stället för att direkt utlösa nyval krävde att ryska språket som talades av 17% av Ukrainas invånare (ryska medborgare) skulle förbjudas trots att ryska språket talats längre än ukrainska språket i Ukraina. 1000 år….
Redan samma dag som förre presidenten flydde försökte Ukrainska politiker att få Nato att gå in mot Ryssland.
Se rebloggad tidigare bloggartikel Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

En av de första att falla för desinformationen var Dagens Nyheter. Förr fristående liberal, numera mer pseudoliberal….
Ett revisionistiskt Ryssland, besatt av drömmen att återta kontrollen över tidigare sovjetiska och tsarryska områden, är inte bara ett hot mot de närmast berörda. Det är ett gemensamt problem för hela EU.Emad front mot Putin; DN Huvudledare 8 augusti 2014
Från twitterkommentarerna:

Syfte och tendens? Vem som helst som har någon aning om hur källkritisk kontroll skall göras borde se varifrån desinformationen kommer.

Så fortsatte det. Ryssland äger som alla andra länder rätt att ge nödhjälp. Precis som Röda Korset äger rätten att kräva garantier att nödhjälp inte är vapenhjälp…..

Ukrainas nuvarande situation byggdes upp under Osmanska Rikets framfart för länge sedan och sönderfall före och efter Första Världskriget. Vänsternissar mot högerfötter, religion mot religion det är den situation vi fått av soppan som borde resulterat i ett allmänt val av nytt parlament beslutat direkt av interimsregeringen efter Majdantorget.
Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå dess framtid.

Ännu svårare är att ropa att vargen kommer främst utifrån uppgifter vars källor står Ukrainska interimsregeringen nära. Ryssland har många ryska medborgare som bott hela sitt liv i Ukraina. Rysslands militär som kämpar om makten efter Putin med Rysk-Ortodoxa kyrkan har stärkts i sin tro att Europa inte vill samarbeta med Ryssland genom en rad felaktiga eller ofullständiga EU beslut och politisk akrobatik utan skyddsnät. Stärkts även av raden av extremistiska religiösa och nationalistiska händelser samt terror som sträcker sig från Ukraina hela vägen bort till Kina (se nedan)
Verkligheten är svår att fånga men prognosen är dålig om man ropar att vargen kommer i otid. Ryssland äger som alla andra länder rätt att hjälpa de nödställda i Ukraina. Förvisso har Röda Korset rätten att kräva garantier av dem som av alla andra. Men rita inte en viss potentat på dörren i förtid.
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Ukrainas interimsregering, obs ännu har inget allmänt val till Ukrainas parlament hållits så regeringen är interimsregering enligt Ukrainas egen konstituation, sänder åter igen ut desinformation. Igår påstod de att ryska trupper tagit sig in i Ukraina och oskadliggjorts. Ärligt talat: Hur i hela fridens namn lyckas vänsternissar och högerfötter i EU och i Ukrainas interimsregering få NATO att tro på desinformationen. Maken till dålig bevisföring har sällan skådats i historien!

IGÅR ansågs sanningen vara:
Ukraina: Ryskt pansarfordon förstörda, GP 15 augusti 2014
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, GP 15 augusti 2014 Dags för USA att sluta tro blint på EU samt Ukrainska politiker. Källkritisk kontroll är viktig!

IDAG är situationen en annan:
USA: Rysk upptrappning i Ukraina, DN 05.52 16 augusti 2014
men 20.53 ikväll var det annat ljud i skällan: Inga bevis för sönderskjuten rysk konvoj, DN 16 augusti 20.53 Hur vore det att göra källkritisk analys innan desinformation skickas vidare? Hade det funnits en sönderskjuten rysk konvoj, så hade det med största sannolikhet varit fullständigt bevisat vid detta laget…..

Konvojen består av 270 lastbilar med förnödenheter och står sedan vid den rysk-ukrainska gränsen.

– De två regeringarna har kommit överens om hur inspektionen av lasten ska gå till och om förberedelserna för konvojen, säger Pascal Cuttat, Internationella rödakorskommitténs representant i Ryssland.Rysk konvoj släpps in, SvD 16 augusti 2014

Rysk hjälpkonvoj släpps in Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, GP 16 augusti 2014
Rysk hjälpkonvoj släpps in i Ukraina, Expressen 16 augusti 2014
Rysk konvoj släpps in, Aftonbladet 2014 Varför skulle den inte? Någon måtta på tilltron till Ukrainas interimsregerings påståenden borde det väl i varje fall finnas i Väst vid det här laget?

Desinformation är vad som förekommit från första början i Ukraina-krisen. Tyvärr för källorna till desinformationen har Syfte och Tendens lyst som en augustimåne. Det är lättare att bevisa en svensk-gots mord på Romersk kejsare under Folkvandringstiden utifrån samtida källor än att hitta annat än desinformation från vänsternissar och högerfötter som inte insett att Andra Världskriget är för länge sedan över och Osmanska Rikets upplösning började redan innan Första Världskrigets slut!

Läs: I skuggan av Osmanska rikets fall, Norah4you 12 april 2012
samt
Ropa vargen kommer är kontraproduktivt, Norah4you 12 augusti 2014

Read Full Post »

Ukraina har i 1000 år haft stor andel ryssar, och för den delen även ryssar med svenska anfäder, boende inom nuvarande Ukrainas område. Från Katarina den storas tid även i östra Ukraina där striderna mellan interimsregeringens trupper och pro-ryska trupper stått ett flertal gånger efter att EU glömde bort att sätta ner foten vad gäller dåvarande interimregeringens Svobodapartis krav att förbjuda ryska språket som minoritetsspråk.

17% av de som bor i Ukraina är ryssar. Från den västra delen av Ukraina försvann/flydde en hel del ryssar österut efter att Majdantorgets protester resulterat i att folkvald men allt annat än demokratiskt sinnad president själv flytt till Ryssland. Det väst inte verkar känna till är de svåra striderna och de många miljoner döda ryssarna bland dem även en hel del judar som gick förlorade för världen i släptåget av nazisternas av Ukrainas krimtartarer och högerfötters våldsamma framfart på Ukrainsk jord.

Ukrainas nuvarande situation byggdes upp under Osmanska Rikets framfart för länge sedan och sönderfall före och efter Första Världskriget. Vänsternissar mot högerfötter, religion mot religion det är den situation vi fått av soppan som borde resulterat i ett allmänt val av nytt parlament beslutat direkt av interimsregeringen efter Majdantorget.
Kan man inte ett lands historia, är det svårt att spå dess framtid.

Ännu svårare är att ropa att vargen kommer främst utifrån uppgifter vars källor står Ukrainska interimsregeringen nära. Ryssland har många ryska medborgare som bott hela sitt liv i Ukraina. Rysslands militär som kämpar om makten efter Putin med Rysk-Ortodoxa kyrkan har stärkts i sin tro att Europa inte vill samarbeta med Ryssland genom en rad felaktiga eller ofullständiga EU beslut och politisk akrobatik utan skyddsnät. Stärkts även av raden av extremistiska religiösa och nationalistiska händelser samt terror som sträcker sig från Ukraina hela vägen bort till Kina (se nedan)
Verkligheten är svår att fånga men prognosen är dålig om man ropar att vargen kommer i otid. Ryssland äger som alla andra länder rätt att hjälpa de nödställda i Ukraina. Förvisso har Röda Korset rätten att kräva garantier av dem som av alla andra. Men rita inte en viss potentat på dörren i förtid.

Röda Kors-krav för Ukrainahjälp, GP 12 augusti 2014
Röda Korset kräver garantier för insats i östra Ukraina, DN 11 augusti 2014

Ukraina är partiska och flera EU-länder spelar med…… Ingen humanitär hjälp släpps in, Aftonbladet 12 augusti 2014

För mer information om problemen som främst östeuropa inklusive Ukraina och Ryssland drabbats av p.g.a. Ottoman Empire/Osmanska Rikets fall efter Första Världskriget och den påverkan detta fall haft på länder som Syrien, Irak, Libanon m.fl. se I skuggan av Osmanska Rikets fall, Norah4you 12 april 2012

Historisk bakgrund
I förlängningen fick Osmanska Rikets fall konsekvenser för muslimska världen hela vägen österut till Kina. Dagens kriser som kan ses som ett Pärlbandet från Irak o Ukraina österut till Xinjiang i Kina där extrema muslimska grupper har haft närmare kontakt med varandra än vad vi i Väst ofta verkar tro.

Inte har det blivit bättre av senaste händelserna i Syrien, Irak och Libanon. Dels har en del EU-länder gett stöd till den blandade grupp som helt logiskt strider mot Syriska regeringen….. det är bara det, att frågan varifrån ISIS/ISIL fått sina vapen aldrig ställts eller ens fått någon inom EU att fundera på hur en grupp som slängts ut ur Al Quida för att individer var för extrema nu är så många med vapen…..

Pärlbandet av oroshärdar där extremister fått vapen och ibland även fotfäste sträcker sig från Ukraina och Syrien/Libanon/Irak hela vägen till Xinjiang i Kina. Det är i grunden religionsstrider mellan tre religioner som samtliga delar det vi kristna kallar Gamla Testamentet. Problemet är att inom religionerna finns det extremister på såväl höger som vänsterkanten som ofta samverkar med varandra samt med andra oppositionsgrupper som utifrån vad vi i Väst kan kalla Mänskliga Rättighetsperspektivet strider mot mer eller mindre förtryckande grupper och ledare. Lokalt, regionalt och finns spridda över jorden.

Kan vi inte lösa Ukraina problemet; kan inte Väst förstå att Rysslands Ukrainska historia är mer än 1000 år och att stort antal ryssar 17% bodde i Ukraina så sent som för 10 år sedan (dvs flera år efter Sovjetunionens fall); saknas förståelse för att Ryssland som land är oroligt för pärlbandet av oroshärdar vid Ryska gränsen och därför bygger upp sitt försvar; då är riskerna större än vi borde acceptera. Det viktiga måste som jag ser det vara att inse att Ukrainas interimsregerings syfte, tendens är lika stora som deras objektivitet är liten. Högerfötter i Ukraina stod tillsammans med verkliga extremister på Majdantorget. De samarbetade i flera fall utifrån sina gruppers Andra Världskrigshistoria redan under tiden då Nazisterna gick mot ryska städerna. Oavslutade strider och tidigare bundsförvanter rör på sig igen.Gordiska knuten Ukraina, Norah4you 11 augusti 2014

Read Full Post »

Det allra viktigaste när man väljer att anklaga någon/något för det ena eller det andra, är källkritisk analys kombinerad med att göra så gott man kan att ställa sig objektiv vid sidan om (kasta sin privata ryggsäck full med ”givna” svar åt sidan) samla in så mycket historisk kunskap samt nutidskunskap som möjligt. Det märkliga är att om man gör detta, så blir svaren oftast andra än de svar man själv på förväg trott de skulle bli. Glöm vid analys bort om det är vän, allierad eller fiende som säger det ena eller det andra.

SYFTE och TENDENS är det första som lyser i ögonen vid djupanalys till skillnad från snabb ”som jag tycker”-analys där sanningen är första offret oavsett var man står på politiska skalan!

Lite mer samhällskunskap och historisk kunskap borde Dagens Nyheters Ledarredaktion varit i besittning av. Bossen bakom, DN ledarsidan 24 juli 2014 Snurren. Världen idag har få som kan dra i en tråd och få sprattelgubbar/gummor att hoppa nicka och buga!

När det gäller Ryssland, är bakgrundshistoria samt nutidskunskap extra viktigt. Skälet är att vi här i Väst tyvärr fått alldeles för lite historisk utbildning i vanliga skolan och gymnasiet i öst-europeisk historia. Ryssland har historiskt sett ALDRIG haft demokrati. Förvisso fanns det på 1800-talets mitt en rysk tsar som hade vissa planer. Men planer som stoppas av dödsfall oavsett hur och som aldrig getts tid att växa är svåra att förstå för oss som betraktar vårt statsskick som demokratiskt.

Demokrati, vad innebär det?, är en fråga man här i Sverige borde ha ställt till varenda en som fått godkänt i ämnena Samhällskunskap och Historia. För det är inte så enkelt som ”Alla skall med”-skolans nuvarande och tidigare elever får det till. Se Demokrati

Ryssland har en lång historia bakom sig där det varit den som suttit vid makten som varit den som kan sägas ha haft ”ansvaret” för nästan allt. Speciellt märkbart sedan Katarina den Storas tid har fram till nuvarande Rysslands antagande av sin konstitution det varit så att den som suttit vid makten inte bara ”behövt” utan också kontrollerat den ryska armén. Så är det inte längre. I dagens Ryssland är det Duman som har större möjligheter såväl konstitutionellt som praktiskt att få de pro-ryska separatisternas gehör. President Putin äger inte rätten att själv besluta om t.ex. krig, invasion etc. I Duman liksom i ryska armén, speciellt den del som finns närmast öster om Ukrainas gräns, finns det ett antal gammelkommunister, stalinister och trotskister som tillhör de grupper som sedan två år strider om makten för vem/vilka som skall efterträda President Putin. Se: Vad kommer efter Putin?

Egentligen borde inte ovanstående varit nödvändigt att påpeka. Bevisen för vad som är fallet finns i ryska Konstitutionen som starkt skiljer sig från Sovjetunionens konstitution. Bevisen finns också i det vänsternisse material som västeuropeiska nyhetsbyråer fått i form av vinklade uppgifter om Pussy Riot och andra demonstrationer/aktioner under senare år i Ryssland riktade mot President Putin. Ärligt talat. Om Du är kristen, skulle du ansett det som en etisk riktig och laglig aktion att häda vid framträdande i en kyrka? Skulle du ansett att det borde premieras i stället för att åtalas ”bara för att” det skäl som de som stöder aktionen för fram är att hädandet var riktat mot en troende kristen i ditt lands ledning? Någon sans och reson samt kontroll av var uppgifter kommer ifrån borde väl ändå vara på sin plats?

Är President Putin ansvarig för pro-ryska separatisters aktioner? NEJ. Även om vänsternissar inklusive psedoliberaler och kulturvänsterns aktiva debattörer försöker skälla vid det trädet, så skall skulden läggas där den hör hemma. Personligt ansvar är det som alltid gäller. Historisk kunskap som t.ex. att 17% av Ukrainas befolkning för 10 år sedan hade ryskt medborgarskap samt att större delen av den ukrainska arméns ledning så sent som vid tiden för Majdanupproret fått sin utbildning i eller åtminstone av ryska militärer, antingen under Sovjetunionens tid eller till följd av det avtal som landet Ukraina tecknat med Ryssland under tidigare Ukrainska presidenter.

Att Ryssland inte har någon historisk rätt till östra Ukraina innebär ändå att det i östra Ukraina funnits en stor folkgrupp som varit och är ryska medborgare. Inte kan väl något lands högste representant beskyllas för allt som landets medborgare längre ner och utomlands hittar på? Att separatisterna länge försökte och kanske första veckorna av sitt uppror fick stöd av ryska gammelkommunister i armén är fullt möjligt. Där försökte President Putin tidigt sätta ner foten till skillnad från ”våra egna” EU-ledares icke agerande mot Svobodas tilltag att försöka förbjuda ryska språket i strid med såväl historia som Mänskliga Rättigheter. Rätt skall vara rätt. President Putin är ingen duvunge eller fredsduva modell påven. Men skäll vid rätt träd vid rätt tillfälle! Det handlar inte om att ha rätt utan det handlar om att HANDLA RÄTT. Gäller även svenska journalister!

Read Full Post »

SA11 även kallad BUK-missilsystemet var det som med största sannolikhet en missil avfyrades med mot MH17, är ett ”gammalt” system som förvisso moderniserats under åren.

Pentagon, NATO och övriga har också med största sannolikhet rätt att det avfyrades från pro-ryskt kontrollerat område i östra Ukraina. Däremot har samtliga som pekar ut Ryssland fel när de utifrån idag existerande sk. bevis påstår:

Pentagon, Vita huset och FN-ambassadören Samantha Power har alla offentligt låtit antyda att eftersom SA-11 är ett så pass avancerat vapensystem måste den som avfyrat raketen fått rysk träning eller hjälp för att klara av det.Satellitbilder visar nedskjutningen, GP 19 juli 2014

Obama: Missilen kom från pro-ryska aktivister, Expressen 18 juli 2014

SA11 tillhör ett nästan 40 årigt robotsystem som uppgraderats under åren. Så långt är saker som påstås av politiker och media sanna. Sedan börjar det slira. Systemet fanns i Ukraina som led i Ukrainas försvar såväl under Sovjetunionens tid som efter. Det har funnits ryska medborgare i östra Ukraina främst från Katarina den storas tid fram till de pro-ryska aktivister som självständigt utropade egen ”republik”; ordnade egna ”val” och leds av en självutnämnd ”borgmästare”. En ”borgmästare” som inte ens har full kontroll över ”sina” pro-aktivister.

Fram till upproret på Majdantorget fanns det bland ryssar i hela Ukraina ryska militärer, helt i enlighet med det avtal som tidigare Ukrainska legalt valda (riggade val kan vi diskutera, men det var i varje fall legala val) regeringar efter att landet 1991 åter blev självständigt.

Ryssar har från St. Annas tid Anna var namnet Olof Skötkonungs dotter tog när hon gick i kloster efter Jaroslavs död) bott och talat ”ryska” i Kiev, mellersta och västra Ukraina samt Krim under senaste 1000 åren tillhört Ryssland från Kievrusernas tid. Endast 60 års occupation av Ukraina i samband med Kremls gåva av Krim till Ukraina).
Vladimir den store och Sviastoslav av Kiev

Att den person som ”överlämnade” (märklig subjektiv beskrivning som Ukrainas interimsregering ställt till västmedias förfogande) talade ryska, är alltså inget konstigt. Inte heller konstigt om personen var rysk medborgare. Det finns många speciellt i östra Ukraina som behållit sitt ryska medborgarskap. Inte heller konstigt om personen tillhört/tillhör ryska militären. Fanns fram till upproret på Majdantorget som tidigare nämnts ryska rådgivare samt ryska instruktörer på Ukrainas militära baser. Röstidentifieringssystem i all ära, men som bevis för att det skulle vara en ryss som med ryska regeringens goda minne korsat gränsen till Ukraina för att förbättra(?) och leverera(???) en SA11 ur BUK-systemet, är röstidentifieringen inte ens ett svagt bevis inom sk. grå zon.

Filmen och bilderna som spridits över världen har exceptionellt låg kvalité. Det går möjligen att identifiera system. Högst osannolikt versionnummer eller tillverkningsår. Absolut inte när bilden är tagen. (Ljuset faller inte rätt för uppgiven tidpunkt om fotot är tagit i östra Ukraina). Så låg kvalité på bild kräver mycket fantasi och fototolkar skall jobba på faktiskt observerbara detaljer inte använda sin fantasi. Alltså är bilderna inte bevis på någonting. Bevisföringsargumentationen faller dessutom inom ramen för sk. Cirkelbevis. Fallacie är inte giltigt argument.

Kan det vara SA11 på filmen och bilderna? Ja, så långt är det möjligt att analysera. Kan det vara tagit vid rätt tidpunkt? Där är det alltså djupt vatten och inget bevis. Något som jag själv lärt mig under de två tillfällen jag fått lära mig analysera foton, en av gångerna under lärarutbildningens ämnesutbildning på Linköpings Universitet, är vikten av att analysera ljusets infallsvinkel skuggor färgbrytningar m.m. för det är helt möjligt att med rätta ”verktyg” och kunskap analysera NÄR och oftast VAR ett foto är taget. (vilket de flesta inte vet). Filmen och bilderna håller inte ens låg standard.

Inte ens om SA11 identifieras OCH det hade funnits kvalité nog att avgöra version samt exakt tidpunkt på ett objektivt sätt, så hade det varit bevis som varit användbart för att peka ut Ryska regeringen, President Putin etc. Om versionen som identifierats (vilket inte går på distribuerat material) och det dessutom funnits oberoende bilder tagna på person som enligt Ukrainas interimsregering tagits på personen som ”överlämnat”, så hade det varit de bevis som behövs OM det inte finns bilder från att SA11-an korsat gränsen mot Ryssland efter Majdanupproret.

President Obama har helt rätt som så många andra i att det krävs internationell utredning av nedskjutningen. President Putin har helt rätt när han liksom President Obama m.fl. kräver att vapnen läggs ner i östra Ukraina. De pro-ryska aktivisterna vill knappast President Putin ha inom ryska gränserna. Tillräckligt mycket problem i och med den pågående maktkampen om vem som kommer efter Putin samt bland upprorsmakare och terrorister i gränsområden hela vägen bort till Kina. Vi måste besinna oss. Viktigast är att skaffa oberoende fakta som endast OSSE i nuläget torde ha möjlighet att skaffa. Förutsatt självfallet att de får arbeta i fred och att den självutnämnde borgmästarens aktiviststyrkor slutar upp med att hota, mota, trakassera o.s.v.

Syftet med Ukrainas interimsregerings spridande av anti-ryska sk. faktauppgifter är solklart. Tendensen är så stark att den avslöjar sig själv från Svobodas första åtgärd när de kom in i interimsregeringen – försöka avskaffa ryska språket. Svoboda är ett fascistiskt parti och bör behandlas som alla fascister – hållas kort.

Se till att få fram bevis som är värda namnet bevis samt presentera dessa med giltiga argument. Det är sådant som måste till i den påbörjade utredningen. Alla de oskyldiga offer som nedskjutningen ledde till är värda ett svar och ett svar som är hållbart utifrån objektiv analys av oberoende källor samt vrakdelar och svarta lådor.

Nederländerna i chock efter olyckan, DN 18 juli 2014
Flygplan nere, det var mingruppen, SvD 18 juli 2014

Sedan är det onödigt att peka finger. Antingen finns fakta och hela beviskedjan, eller så finns den inte. Precis som när det gäller en misstänkt i Sverige och andra länder som skall betraktas som oskyldig om än misstänkt fram till dess att domstol fällt vederbörande, så skall som minst president Putin betraktas som oskyldig fram till dess att det bevisats att ryska armens ledning varit aktiv i händelseförloppet. Inte ens då är det ett bevis som håller hela vägen till Kreml.
Det politiska priset för Putin blir allt högre, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 19 juli 2014

Börja med att leta efter nyckeln där den tappats och gör inte som den fulle mannen i Göteborgshistorierna som letade under en tänd lykta. Han blev tillfrågad vad han letade efter. har tappat en .. nyckel Tappade du den här? nej där borta pekar på en släckt lykta 10 meter bort. Men varför letar du inte där då? Den … lyktan ger ju inget ljus att leta i…..

Nya bevis för att planet sköts ned, GP 19 juli 2014 HAR NÅGON TVIVLAT PÅ ATT PLANET SKÖTS NED?
Det ska ha landat kroppar i trädgårdar, Expressen 19 juli 2014 Fasansfullt.
Satellitbilder sägs visa attacken, DN 19 juli 2014 Vore konstigt om det inte fanns sådana bilder. Frågan är hur stor upplösningen är och vad som går att bevisa när det gäller personer som hanterade SA11-an. Två helt skilda frågor som behöver besvaras innan finger pekas.

Det allvarligaste är att alltför många i media saknar kunskap om att missilerna fanns i Ukraina där Ukrainska militärer, en del av dem ryska medborgare, utbildades av ryska militärer i de senaste versionerna av systemet helt i enlighet med avtal mellan staterna fram till Majdanupproret. Det är alltså inte konstigt att separatisterna, för även jag tror att de är de skyldiga, ”fått tag på” vapnen. Alltså tvärt emot vad GP:s ledarredaktion fått för sig Ansvaret vilar tungt på Putin, GP ledarsidan 18 juli 2014

PS det har tidigare från aktivisthåll i östra Ukraina talats om att de beslagtog vapen ur sagda missilsystem när de intog militärbas i östra Ukraina. Sant eller falskt får framtiden utvisa.

Read Full Post »

när han tolkar Ryssland förklarade samtidigt att de tappat inflytande över ”självförsvarsstyrkorna” i sydöstra Ukraina.
EU kräver utredning av mordbranden, SvD 3 maj 2014 som att Ryssland medger delaktighet i striderna i östra Ukraina.

Ryssland medger delaktighet, GP 3 maj 2014
Ryssland: Vi har förlorat inflytandet, Expressen 3 maj 2014 Att förlora inflytandet är inte samma sak som att medge delaktighet….

Tyvärr för Carl Bildt har tiden gått och det Ryssland som finns idag är oavsett hur vi i väst tolkar demokratibegreppet (se Demokrati ) mer demokratiskt än vad Sovjetunionen var.

En sittande president, nu president Putin, har inte alls de befogenheter som fanns t.ex. på Stalins tid eller under Gorbatjovs första år vid makten. En rysk president måste idag ha tillstånd av Duman för att fatta beslut om att ryska trupper skall få gå in i annat land. Däremot har ryska militären fortfarande, som i de flesta länder, rätten att ha underrättelseverksamhet som inte en rysk President får lägga sig i.

I Ukrainas fall, där gränser ändrats av politiker oaktat att människor inte bytt lojaliteter oavsett vilka, så innebär det också att ryska armen har haft rätten att moraliskt och på andra sätt stötta de pro-ryska trupperna. Först när President Putin nu de senaste dagarna fått ryska armen att inse att Ryssland inte tjänar på att gå in i Ukraina, så har OSSE-gisslan frigetts för den självutnämnde ”Borgmästaren” har tvingats inse att han inte har haft stöd för sitt agerande i det fallet.

Det Ryssland har klargjort, något som alla utan skygglappar borde se och som minst acceptera, är att landets arme och underrättelsetjänst inte längre har pro-ryska separatisternas obrottsliga lojalitet och att de senare uppträder som fotbollshuliganer – säger sig stödja en sak men neka att lyssna på de regler och lagar samt krav på att rätta in sig i ledet som den saken, i detta fallet LANDET Ryska Federationen, kräver.

Så Carl Bildt har fel och lever kvar i Kalla Krigets dagar då Sovjetiska ubåtar upptäcktes (!) på betydligt fler ställen än media fick reda på.

Read Full Post »

Vad i hela fridens namn sysslar Ukrainas interimsregering med? Ingen regering som vill framstå som demokratisk sätter in militär mot sina egna medborgare. Så enkelt är det. Polisstyrkor och specialstyrkor inom polisen för att upprätthålla ordningen, frita gisslan etc. är inom det som Ukrainas konstitution kan medge. Militär inte. Inte ens om allmänt val hållits och nuvarande interimsregering fått legal status som Ukrainas regering hade det varit försvarbart.

För mig tycks det som om högerfötterna, läs nazister och krimtartarer, försöker hämnas att de helt riktigt straffades för sina våldshandlingar och utrensningar efter att de förlorat Andra Världskriget. Speciellt gäller detta de inom Svobodapartiet som utan att EU sagt ens bu än mindre bä fick plats i rimlig kritik av interimsregeringen.

Stor militär offensiv i östra Ukraina, Expressen 2 maj 2014
Ukraina inför omedelbar värnplikt, GP 1 maj 2014 Helt utanför Ukrainas konstitution att en interimsregering skulle kunna fatta ett sådant beslut.
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, GP 2 maj 2014
Ukrainsk pilot dödad i Slovjansk, DN 2 maj 2014
Operation inledd mot Slovjansk, SvD 2 maj 2014
Ukrainsk militär i Slovjansk, Aftonbladet 2 maj 2014
Kiev: ”Ukrainsk pilot dödad”, Aftonbladet 2 maj 2014 Så what? Går man till anfall med militär, så måste man vara beredd på att själv råka illa ut.

Lite repetition av mina tidigare blogginlägg om Ukrainas historia efter Sovjetunionens fall:

..vilsna politiker som å ena sidan helt korrekt protesterar mot Nazistiska rörelser samt Fascism bland icke demokratiska grupperingar till höger, å andra sidan glömmer bort att göra källkritisk analys av de politiska partier de stödjer?

Missförstå mig inte. Faran för vår Västerländska demokrati kommer lika mycket från vänsternissar till Vänster om svenska Vänsterpartiet. Faran kommer också från Gammelkommunister, Stalinister och autonoma grupper som står nära de gamla Trotskisterna. Men skall man hålla rent, och det skall man, så skall man hålla rent så att man kan se sig själv i spegeln dagen efter kvällen före.

Hur kan någon som är mot nazism och fascism låta bli att klart ta avstånd från Svoboda, politiskt parti som sitter med i Ukrainas regering? De om några har i sitt partiprogram klart fascistiska uttalanden och de är dessutom national-socialister må vara att de för att förvilla(?) kallar sig socialist-nationalister…..

Det är när media och politiker slirar på de Mänskliga Rättigheterna och använder sig av samma märkliga syn som de som talar om Mina Barn och Andras Ungar, som utrymme ges för de som står för icke demokratiska beslut. OM EU hade insett detta, så hade situationen kunnat vara en helt annan i Ukrainakrisens utveckling.

Svobodas förste partiledare Oleh Tyahnybok slängdes ut ur det relativt demokratiska partiet ”Our Ukraine”. Samtidigt bytte Social-National Party of Ukraine” namn till the All-Ukrainian Union ”Svoboda”Ukrainas historia – media, Norah4you 18 mars 2014

Ukrainas historia längre tillbaka är inte alls den som vi får läsa om i våra skolböcker. Många länder, inget land nämnt och inget glömt, här i Väst har haft mer än nog av Andra Världskrigsstoff att läsa och lära in, försöka förstå o.s.v. utifrån de händelser som hände från Norge i norr ner till Nordafrika samt från Slaget om England till Slaget om Moskva. Ukraina har liksom fallit mellan stolarna.

Kort repetition: Betrakta och begrunda kartorna nedan så förstår nog de flesta att problemen är gamla.
Om vi börjar att titta på kartorna som visar hur Europa såg ut 1763, respektive alldeles innan skottet i Sarajevo 1914, så ser vi i klartext varför vissa delar av Europa är oroliga hörn.

Europa 1763

Europa 1763

Europa 1882

Europa 1882

Det viktiga vid jämförelse mellan landsgränser 1763 och 1882 att ha i minnet är att två saker under tiden påverkat hur vi idag ser på omvärlden,
* vilka länder som har lång historia som påverkar(se nedan) dagens aktuella situation. Speciellt de länder som skaffat sig kolonier.
* religionsstrider som går tillbaka minst 1000 år.

europa-1914 källa historia123Omvärldsanalys 11 december 2013

Många av de problem som uppkom redan innan Första Världskrigets slut, före Ryska Revolutionen och Sovjetunionens tillkomst långt före dess fall vilket under Sovjetunionens tid inkluderade Stalins deportation och förföljelse av Tartarerna, historiskt förankrade på Krim, samt Tartarernas återkomst till Krim efter att Ukraina blivit fri stat, ligger och gror under ytan. Stalin deporterade Tartarer för att som han sa dessa hade stött tyskarna. Europas kartgränser har oavsett när och varför dragits av okänsliga händer. Det är ett av problemen runt den Gordiska knuten Ukrainas nutid och möjliga inkluderande i stället för exkluderande av invånare med långa rötter i området.Ukrainas problematiska historia, Norah4you 2 mars 2014

Det är också viktigt att ha i minnet att Krims historia skiljer sig starkt från Ukrainas. Krim har de senaste 1000 åren endast under 60 år tillhört Ukraina och då inte HELA Krim. De landområden som Ryssland hade sina militära trupper på var undantagna till Sovjetunionens Federations kontroll när Ukraina ”fick” Krim. Skälet till detta var så vitt jag förstod när jag läste historia (Skrivit D-uppsats motsvarande Master) att dåvarande Sovjetunionen ville ha flottstyrka som hade möjlighet att via Svarta Havet – Bosporen – Medelhavet gå ut i världshaven. Dåvarande Sovjetunionen och nuvarande Ryssland har knappast glömt Rysk-Japanska kriget i början av förra århundradet då flottan tvingades gå från Norra Ishavet och runt för att komma till östra Asien.

Västra Ukraina, gamla tiders Galazien/Galazia, har under stor del av sin historia haft andra herrar än övriga Ukraina. Osmanska Rikets inflytande var i avtågande redan tidigt och Polen, Österrike samt Litauen har haft herraväldet där under långa tider. Efter att Polen fallit 1939 kom området att införlivas med Sovjetunionen. Sedan satte Nazityskland igång sin kampanj Barbarossa. Nazisterna avskaffade skolplikten, massdeporterade judar och vanliga ukrainare, tillfångatog cirka 450.000 sovjetmilitärer samt spred död och förtryck omkring sig i Ukraina. Detta med hjälp av ännu hårdare våldsammare medlöpare. Bland dem krimtartarer. Efter Andra Världskriget deporterade Stalin tartarerna österut och ställde ett stort antal medlöpare inför rätta. Hade kanske varit bättre om krigsförbrytarna i Ukraina förts till internationella krigsförbrytarrättegångar. Så skedde inte och det är en av bakgrunderna till dagens situation där ryssar misstror ukrainare från f.d. Västra Ukraina samt definitivt inte litar på nuvarande interimsregering i Kiev. Interrimsregering som innehåller Svobodapartirepresentanter.

Analys 2 maj 2014

Tre saker viktiga att beakta:

* Vilken regering som till slut får laglig rätt över Ukraina, har inget annat land med att göra. Varje land måste däremot se till att fria val hålls för att en regering som sitter skall vara legitim.

* En regering, oavsett vilken och i vilket land, måste vara beredd att följa de Mänskliga Rättigheterna samt sitt eget lands konstitution. Det är ett minimikrav tillsammans med att en regering alltid måste vara beredd att vara regering för HELA sin befolkning.

* En regering som sätter in militär mot sitt eget folk riskerar inte bara sitt eget lands säkerhet utan hela världsfreden.

Tycka kan vi alla. Jag liksom Du. Rättigheter som vi anser självklara är inte alltid tolkade i ”vår demokratiska tolkningsanda”. Men oavsett var vi står politiskt, så är det väl få utöver högerfötter och öppet nazistiska partimedlemmar som inte inser att Rättigheter som ena sidan anser sig ha också är rättigheter som motståndarna på andra sidan har.

Första saken som måste lösas är att se till att OSSE-gisslan blir frisläppt. Förstår att detta är en komplex uppgift men utan att den frågan löses kan inget lugn och ingen förhandlingssituation komma i fråga utifrån de Mänskliga Rättigheterna. Det gäller att handla rätt, inte att ha rätt. Det gäller att lösa upp den Gordiska knuten Ukraina

Förvisso förenklas inte situationen av att EU inte satt ner foten, nu som i fallet med interimsregeringens beslut att förbjuda ryska språket i strid med de Mänskliga Rättigheterna och i strid med Ukrainas konstitution. Situationen förenklas inte heller av att President Putin inte haft full kontroll över gammelkommunister och brushuvuden inom ryska armen. Värst är dock att ingen politiker oavsett var tycks ha klart för sig att det är politiker som dragit gränser i alla tider. Människor byter däremot inte sin nationalitetskänsla lika lätt som gränserna ändras.

Kan Ryssland få separatisterna i Östra Ukraina att släppa OSSE-gisslan, så faller stor del av interimsregeringens argument för att gå hårt fram mot sina medborgare. Inte vill väl USA eller EU få tillstånd en oskriven lag att regeringar med eller utan fria val skall äga rätten att ta till vapen mot sina meningsmotståndare? Vidta lagliga åtgärder, sätta in polis och specialstyrkor för att få stopp på våldet, det är en sak. Våldet ett annat. Separatisterna är som huliganer, vilket jag skrivit om förut. De pro-ryska separatisterna säger sig vilja tillhöra Ryssland. Frågan är dock om Ryssland vill ha grupper som inte är beredda att rätta in sig i leden. Det osade katt redan när den självutnämnde ”borgmästaren” efter Genèveavtalet sa att Ryska Federationen inte fått godkännande (???) av separatisterna att föra deras talan.

Inlagd paragraf 3 maj 2014:
Borgmästare: OSSE-inspektörer släpps, GP 3 maj 2014
OSSE-inspektörerna ska släppas, Aftonbladet 3 maj 2014.
OM detta verkligen sker faller Kievs interimsregerings argument för att använda sig av militär mot separatisterna. Det visar också att Putin nu fått ryska militären att ställa upp på att inte gå in i Ukraina samt att självutnämnde borgmästaren tvingats in i ”leden” men fortfarande är som en fotbollshuligan – helt opålitlig.

Oron stiger i Världen. Ukraina är de som varnat för att Ryssland planerat invadera Ukraina. Varför i hela fridens namn om inte för att utkräva hämnd för att medlöpare och öppna nazister straffades av Stalin efter Andra Världskriget skall då Ukrainas interimsregering själva vara de som rullar ut mattan för att Ryssland skall anse sig behöva gripa in.
Det gäller för Ryssland, USA och EU att ha is i magen. Viktigare att handla rätt än att ha rätt.

Tillägg 4 maj 2014.
Ett exempel på separatisternas huliganuppträdande: Enligt den tjeckiske överstelöjtnanten Josef Prerovsky var de första åtta timmarna efter tillfångatagandet värst. Då fick de sitta i en källare med bindel för ögonen och händerna bakbundna.

– Vi tillbringade de första två dagarna i källaren under ständig uppsikt av vakter, som även följde med oss när vi gick på toaletten, sade Prerovsky till tjeckisk tv efter att han hade blivit frigiven i Donetsk.

Sedan slapp de vara bundna och fick röra sig fritt i källaren.OSSE-inspektör: Första åtta timmarna värst, DN 4 maj 2014 Den som tror att den självutnämnde ”Borgmästaren” bakom tagandet av OSSE-inspektörer som gisslan skulle fått godkännande från högsta ryska positionen för sådant huliganagerande, den personen är extremt okunnig om historia, nutida och efter Andra Världskriget.

Frisläppt OSSE-inspektör känner stor lättnad, GP 4 maj 2014
Stor lättnad hos OSSE-inspektörer, SvD 4 maj 2014

Det som i svenska media kallas början till inbördeskrig är strider mellan å ena sidan stor grupp av arvtagare/ättlingar till Andra Världskrigets nazister samt deras medlöpare, bland dem Krimtartarer och Svoboda-anhängare, för förmenta oförätter och å andra sidan pro-ryska grupper som aldrig glömt sina 450.000 mördade och skändade Ukrainska döda under Andra Världskriget.

Read Full Post »

De pro-ryska separatisterna i östra Ukraina är som huliganer. De anser sig har rätt att fatta egna beslut även om dessa beslut innebär stora mänskliga och ekonomiska kostnader för det ‘lag’ de säger sig stödja. Ärligt talat så är det knappast troligt att samme självutnämnde ledare för separatisterna och hans mannar är något som Ryssland skulle vilja ha inom sina egna gränser.

Lika lite som våra fotbollsklubbar i Sverige och andra länder vill ha de som påstår sig stödja ”klubben” bland sina skaror. Okontrollerbara stroppar som lever i tron att deras egna åsikter är de som gäller, de hör inte hemma på den demokratiska arenan. Förvisso sa en av den självutnämnde ”ledarens” män timmarna efter Genèveavtalet att Ryska Federationen inte skrivit under med separatisternas godkännande….. men antingen har separatisterna bitit sig själva i svansen och kommer då att för all framtid behandlas i samtliga berörda länder som något sämre än vad katten kan ta hem från råttjakten,
eller
så har maktkampen i Ryssland gått in i ett för världen extremt allvarligt skede. Maktkampen mellan President Putin och gammelkommunisterna i ryska Duman som stödjer storryska drömmar hos stalinister, trotskister och gammelkommunister i armen i området längs Ukrainas gräns.
Inom några timmar under närmaste dygnet lär vi få svaret på den frågan.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

De tillfångatagna OSSE-observatörerna – däribland en svensk major – är krigsfångar och inte gisslan. Det hävdar de rysktrogna aktivisterna i Slovjansk. ”De kommer att utväxlas mot våra egna som hålls fångna”, säger Denis Pusjilin som är ledare för den utropade Donetskrepubliken.

OSSE-observatörerna fördes bort på fredagsförmiddagen i staden Slovjansk i östra Ukraina. De befinner sig nu i en av byggnad som egentligen tillhör landets nationella säkerhetstjänst, men som har ockuperats av en rysktrogen grupp. Aktivisterna vägrar att släppa observatörerna innan de har talat med de ”kompetenta organen” i Ryssland, skriver nyhetsbyrån Reuters. ”OSSE-observatörerna hålls för fångutväxling”, DN 26 april 2014
Fångutväxling? Separatisterna har noll rättigheter att ta fångar. Lika lite som de har haft noll rättigheter att utropa fristat. Separatisterna har noll rättigheter att kalla Genèveavtalets godkända observatörer för krigsfångar eller spioner.
De visar endast en sak: Ibland är de som kallar sig vänner i verkligheten värsta fienderna för det de säger sig verka för!

Den pro-ryska separatistgruppen som tillfångatagit gruppen hävdar nu att de är ”krigsfångar” – och vill nu få till en fångutväxling.

– Vi har startat en brottsutredning mot dem. I deras buss fanns komprometterande material. När det är färdigutrett kanske vi släpper dem, säger ledaren Vjatjeslav Ponomarjov till Dagens Nyheter.Så ska de försöka få svensken frisläppt, Expressen 26 april 2014 Gammelkommunisterna i Duman och krigshetsare tillhöriga ryska armen har visat sin odemokratiska skepnad ä – att ens påstå att internationella avtals uppfyllande skulle vara ett brott gör det troligt att de facto att de förkastar President Putins och ryske utrikesminister Lavrovs godkännande och/eller rätt att teckna avtal för Ryssland. OM så är fallet, så är det i förlängningen Ryssland som kommer att få problem internt med att hålla ihop landet. Opålitliga är som det brukar sägas – om han går som en hund och beter sig som en hund så är han en hund.

Ryssland kommer, enligt vad landets OSSE-sändebud uppger för den ryska nyhetsbyrån Ria, att ta alla möjliga steg för att medverka till att de tillfångatagna OSSE-observatörerna i Ukraina släpps fria.
-Vi anser att dessa människor måste befrias så snart som möjligt, säger sändebudet Andrei Kelin, enligt Itar-Tass. -Ryssland kommer såsom medlem i OSSE att vidta alla möjliga steg i den här frågan.
”Observatörerna måste befrias”, GP 26 april 2014 allt annat är en nutida variant på Kalabaliken i Bender men denna gången är oredan på ryska sidan längre österut än Poltava samt i av Kievs interimsregering ”kontrollerade” områden.

Dramatiken i Ukraina fortsätter. I går fördes en svensk officer bort tillsammans med andra OSSE-inspektörer. G7-länderna är eniga om att skärpa sanktionerna mot Ryssland. Det rapporteras också om ryska plan som korsat Ukrainas gräns. SvD:s Maria Carling följer utvecklingen.Senaste nytt om Ukraina, SvD 26 april2014 Observera att de ryska plan som nämns tillhör den division inom Rysslands gränser vars lojalitet till Ryska Federationens valda ledning för Ryssland kan ifrågasättas. Den divisionens ledare har tidigare visat tecken på att stå Gammelkommunisterna nära.

Det här går över alla gränser, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 26 april 2014 Wolfgang Hansson skriver att den här gången kan inte ens Rysslands President Putin låta bli att ta dem i örat. Eller kan han det? Självfallet kan han inte låta bli att göra vad han kan för att göra detta. Däremot är frågan hur lojala mot valda Ryska Federationens President Putin som gammelkommunisterna och huliganerna i östra Ukraina är.

Tillägg 30 april 2014. Media som saknar historiska kunskaper och är vana att i ord kräva åtgärder mot huliganer men samtidigt lalla med dem när det blir allvar, fortsätter att missa Pro-ryska separatisternas vänsternisse/gammelkommunist hemvist…
Putin sitter med trumf på hand, GP 29 april 2014
Putin sitter med trumf på hand, SvD 29 april 2014
Trumf? Snarare har han fått Svarte Petter och svårare och svårare att bli av med det kortet. Bäva månde världen om de gammelkommunistiska och stalinistiska gubbarna (oavsett ålder) är de som tar makten de redan uppträder som de hade legalt.

Read Full Post »

Ända sedan Ukrainakrisen började – dvs redan innan Janokovitj flydde och fram till nuvarande interimsregering i Kiev, har Ukraina varit utan regering som varit beredd att stå upp för sitt eget lands konstitution och utan regering som respekterat de Mänskliga Rättigheterna. Janokovitj, var en folkvald president som tog till våld mot demonstranter som använde sig av sin yttrandefrihet.

Gick demonstranterna över lagens gränser? Säkerligen. Men inte ens det kunde försvara Janokovitj agerande mot det egna folket. Lika lite går det att försvara interimsregeringens attacker på pro-ryska medborgare i östra Ukraina. Observera – till skillnad från vad gäller övriga Ukraina, så har ryssar inte 1000 åriga band med östra Ukraina. Observera också att det å ena sidan var helt i enlighet med Ukrainas konstitution att interimsregering utsågs av Ukrainas parlament när Janokovitj stack – men en interimsregering har aldrig legitimitet varken att förbjuda ett språk som talats i 1000 år (eller mindre om så varit fallet) än mindre har en interimsregering rätten att själva använda samma våld mot oliktänkande som den regim de själva drivit iväg gjorde!

Dagens interimsregering i Kiev, med stort inslag av verkliga högerfötter, visar mer och mer sin verkliga färg och sitt eget syfte.
Ukrainas tillförordnade premiärminister Arsenij Jatsenjuk svarar att Ryssland ”vill starta ett tredje världskrig”. som svar på Ukrainas regering utkämpar ett krig mot sitt eget folk. Det hävdar Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov, som menar att de ansvariga ”kommer att få betala”.Lavrov: De kommer att få betala, DN 25 april 2014

Jag är Moderat väljare. Inte någon vänsternisse eller högerfot. Däremot läste jag långt innan jag studerade historia det mesta som fanns att tillgå om Andra Världskriget. Såg redan 1969, vilket är mer än 40 år sedan, hur högerfötter och vänsternissar försökte nästla sig in i den svenska och europeiska politiken. Ibland gemensamt….
Lika lite som jag skulle kunna tänka mig rösta på SD, Sverigedemokraterna, lika lite litar jag på vad interimsregeringen i Kiev säger. Lika mycket som jag trots att jag är moderat kan känna förståelse för delar av svenska Vänsterpartiets åsikter i vissa frågor, lika mycket kan jag utifrån vad jag vet om Rysslands historia som saknar allt vad vi i Väst kallar demokratisk bakgrund förstå att ryssar inte tänker som du och jag. Var och en har sin egen historiska ryggsäck.
Glöm aldrig bort att göra en källkritisk analys av politiska utspel. En analys där SYFTE och TENDENS studerats noga.

Det är EU som ställt till det. EU var fick vi svenskar vid valet till EU-medlemskap tänkt som fredsbevarare och fredsskapare i Europa. Under resans gång har detta ändrats. Liberaler och konservativa har blivit lurade som jag ser det för Lissabonfördraget vi i Sverige inte fick rösta på, var något helt annat än det Europas Förenta Stater som många liberaler och konservativa drömde om. Mer och mer ju fler högerfötter som trätt fram inom EU-parlamentet, har EU styrts mot att likna det förenade Europa som en viss herr Hitler tillsammans med Mussolini drömde om när Stålpakten och fascismen/nazismen visade sina rätta färger. Samtidigt har vänsternissar tagit mer och mer plats, speciellt i media. En del av dessa vänsternissar är säkerligen okunniga om att andra är rena gammelkommunister som går längre tillbaka än Nazisternas angrepp på Sovjetunionen och t.o.m. samarbetat under åren med högerfötterna.

Perlo-Freeman menar att också västländerna har ett ansvar för den rådande situationen

– De måste förstå Rysslands känsla av sårbarhet. Nato har trott att organisationen skulle kunna expandera, öva raketförsvar och bomba Serbien utan konsekvenser, att Ryssland bara skulle acceptera det och betrakta Nato som en fri, glad och demokratisk familj som inte utgör hot mot någon. Så har Ryssland aldrig sett på NatoUpprustning i Östersjön men inget nytt kallt krig, DN 24 april 2014

Det ligger en hel del i den tolkningen, samtidigt som analysen missar hela Rysslands historia. Först den långa historien från att Olof Skötkonungs dotter gifte sig med Jaroslav, blev stammor till stort antal av Europas kungahus utöver att Irina/Anna (första namnet hon fick i Ryssland. Andra namnet hon tog som nunna efter Jaroslavs död) och Jaroslav kom att bli Kievrusernas furstepar. Det är illa kunskapsmässigt sett.

Analysen missar också ryska historien från Katarina den stora fram till idag och då speciellt Rysslands erfarenheter av Andra Världskriget. Det vill säga både det faktum att det var fler ryssar som föll offer för Hitler när Nazityskland bröt pakten med Ryssland och gick till attack, samt att den historiebild som ryska skolelever från den tiden och fram till idag fått har varit Stalins variant där Västmakterna också svek Ryssland.

Det är lite i det ljuset som vi i väst borde se det som USA:s utrikesminister kallar ”Putins fantasier om Ukraina”John Kerrys nya varning till Putin, Expressen 25 april 2014 Något så indoktrinerande som Sovjetunionens skolundervisning om Andra Världskriget var, har endast Sveriges socialdemokrater stått för när vi här i Sverige inte gjort upp med att det var Sverige som tillsammans med Schweiz krävde att J skulle stämplas i judars pass samt att vi i Sverige långt tidigare än Hitler drev rasbiologiska frågan.

Observera att samtliga som sitter i någon ledande ställning i Ryssland gick i skolan under det att Sovjetunionen fortfarande fanns. Sedan är en annan sak att det är viktigt, speciellt som USA lyckades att i sina första sanktioner få med i princip alla överrockar som President Putin fått av Duman, att USA ställer nya sanktioner i utsikt. Ryska Duman domineras fortfarande än idag av gammelkommunister i nya kläder. Skolböckerna i hela världen har tyvärr en tendens att alltid släpa efter och berätta historien som den plägat att berättas. Det är alltså inte konstigt att President Putin uppfattar Ryssland som inringat utifrån den nutidshistoria som han och alla andra fick sig till livs i skolan. Däremot har Ryssland och Ukraina en 1000 år lång historia som är betydligt starkare än

Observera att bildandet av Nato aldrig satts in i ett demokratiskt sammanhang i Ryssland utan som om det hotade Sovjetunionen. Ryssland har inte gjort upp med sin egen 1900-tals historia. Vilket de ju inte är ensamma om.

Nya sanktioner mot Ryssland närmare, GP 25 april 2014

EU ställde till det när man inte tog klart avstånd från Svobodapartiet som kom in i interimsregeringen. Det var svagt av EU-s politiker undantaget Sveriges Statsminister Fredrik Reinfeldt som vågade avvika och uttrycka förståelse för Rysslands reaktion efter att ryskan förbjudits som officiellt språk men samtidigt klart sa ifrån att händelserna som ledde till att Krim röstade och blev ryskt var oacceptabla. Det är viktigt att EU framledes inte gör liknande misstag. Förstår så väl varför många inom EU såg Tymosjenko som offer. Men varför sa inte någon ifrån när hon redan efter att Janukovitj flytt och hon blivit fri på torget förspråkade rent oparlamentariska åtgärder i strid mot Ukrainas konstitution?

Varken Janukovitj eller Tymosjenko är något att bygga på för framtiden enligt min uppfattning. Den förre ville använda mer vapenkraft mot sitt lands egna medborgare. Den senare sa igår att hon ville se den förre på torget i Kiev. Det är så pöbelaktigt speciellt som det redan förekommit pöbelangrepp i Kiev. Våld föder våld och det är viktigt att båda sidors våldsverkare och våldspläderare ställs inför Internationella Domstolen i Haag. Ju förre desto bättre.

Ukraina behöver ekonomisk och humanitär hjälp från såväl EU som från Ryssland och USA. MEN, och det är viktigt att alla vänsternissar i och utanför media har det klart för sig: Vilket politiskt system och vilken form av demokrati som Ukraina slutligen väljer, så är det Ukrainas sak så länge som det inte innebär våld mot de som inte tycker samma som majoritet vald i öppna demokratiska val!Ukraina behöver EU, Ryssland och USA, Norah4you 23 februari 2014

USA har fått bära hundhuvudet för EU-s agerande. Inte bara i ryska utspel utan även i medias vänsternisse-desinformationspropaganda som glatt vidarebefordrats av alltför många redaktioner speciellt här i Sverige.

Oaktat allt annat, Vad sysslar Ukrainas arme med? Ända sedan interimsregeringen tillträdde har den försökt få EU och NATO att gå till strid för interimsregeringens extremhögerkrafter som drivit ”tyck som jag”-syndromet in absurdum. Avtalet i Genève krävde att ALLA oparlamentariska grupper skulle avväpnas. Inte enbart ena sidan. Vad ligger bakom interimsregerings agerande? Så trevligt kan det väl ändå inte vara att driva fram ett nytt Världskrig?

Ukraina ökar trycket på separatister, GP 24 april 2014
Obama: Ryssland följer inte avtalet, Expressen 24 april 2014 Nej, men det gör inte interimsregeringen i Ukraina heller och EU-s politiker (Sveriges Statsminister undantagen) verkar inte vilja säga ifrån.

Read Full Post »

Världsläget är i gungning. Ukrainakrisen har blottat stora hål i svenska Försvaret så att t.o.m. Försvarsministern sett hålen. På många andra sätt är situationen lik den som rådde i Sverige och Europa under 1970-talet. Vänsternissar och högerfötter ställer till oro och oreda.

I rådande läge som finns i Ukraina och som lär finnas fram till dess ett ev. demokratiskt val har genomförts nästa månad, så är det bråkstakar, stökpellar av samma anda som fotbollshuliganer som kratsar manegen för ryska armen utifrån ryska konstitutionen. Allt annat än lugnt läge. Moskva talar om ”inbördeskrig”, Aftonbladet 8 april 2014 Risker finns även om Ryssland håller sig borta. En risk är att oron sprids in i Ryssland. En annan att det indirekta godkännandet som utebliven protest från EU:s sida när det gäller Kiews interimsregerings förbjudande av ryska språket kan ses som ett indirekt stöd till högerfötter i Europa. Speciellt med Ungerns valsegrare i minnet.

För tre år sedan fanns en möjlighet att demokratiseringsprocessen i Ryssland skulle gå i rätt riktning. En konstitution var på plats där President inte längre hade samma envåldsmakt som under gamla Sovjettiden utan Duman fick möjlighet att inom den nya ryska Konstitutionen sätta stopp för det som en majoritet i Duman ansåg stred mot samma Konstitution. Tanken bakom det första stora steget i demokratiseringen av Ryssland kan väl knappast ha varit att göra salongskupp mot sittande vald President?

Bakgrund


Högerfötter har börjat marschera inte bara i Ukraina utan i stor del av världen under senaste sju åren. Stöttade av EU som avstod från att kritisera interimsregeringen i Ukraina som snabbt tog tillfället i akt att förbjuda ryska språket i landet där ryska talats som ett av två huvudspråk i 1000 år. Situationen i Ukraina blev kaotisk. Inte minst p.g.a. att Ryska snuvan växt sig allt intensivare.

Första Världskriget bröt ut och tsaren avsattes och mördades senare av ryska revolutionärer som kom att bilda Kommunistpartiet i Ryssland.

Under Stalintiden växte despotism och maktmissbruk. Människor omflyttades inte bara sändes till t.ex. Gulag. Nya oroshärdar skapades tack vare detta i stora delar av dåvarande Sovjetunionen. Oroshärdar som endast sovjetiska krigsmakten och kommunistpartiets envälde klarade av att hålla på mattan.

Det är bakgrunden till dagens situation. En bakgrund som i sig från 1600-talet och fram till idag präglats av maktkamp mellan ryska ledningen, först tsarer sedan kommunister och efter 1989 av Gorbatjov och Jeltsin fram till Putin idag; ryska militären som först hade adeln som var de drivande och ledande senare kommunister och idag är det osäkert vilka grupper som står bakom dem (Putin behöver dem för att hålla ihop ‘sitt’ mångkulturella problemrike) samt revolutionärer och religiösa grupperingar.Ryska snuvan, Norah4you 5 augusti 2012

Samtidigt har vänsternissar på yttersta vänsterkanten försetts med desinformation de sänt vidare till västmedia som glatt svalt kritik mot USA, EU och västdemokratin har dessa vänsternissar också fåtts att gå till undergrävande attack mot President Putin. Det började med Pussy Riot. Västmedia svalde ofta glatt påståenden om att Pussy Riots arrestering efter att de hädat i Rysk-Ortodox kyrka, för det var det allvarliga i händelsen kritik mot Putin hade hörts i flera år i Ryssland, skulle vara exempel på att ”Demokratiska krafter” stoppades i Putins Ryssland.

Vänsternissar på yttersta vänsterkanten är precis lika farliga för världsfreden som högerfötterna inom extremhögern. Att utgå från ”tyck som jag” för tolkning av vad som varit politiskt korrekt var bara första steget mot attackerna på demokratins grundpelare i såväl Väst som Öst.

En av flera journalister som gått vilse pga desinformationen: Extremister som hjälper Putin, SvD ledarsidan Det är inte Putin som blivit ”hjälpt” det är gammelkommunisterna som undan för undan tar över makten i Ryssland. Skilj på sak och person.

Desinformationen om verkligheten i världen i allmänhet och om USA i synnerhet fortsatte när Spionen Snowden sålde ut gammal skåpmat. Snowden gavs speciellt i början via vänstermedia uppgifter om kända förhållanden för alla som hade läst det finstilta när de tecknade nätavtal, köpte dataprogram för att användas på nätet o.s.v. Putin som i ryska media under lång tid hölls tämligen kort efter senaste presidentvalet fick möjlighet att uttala sig innan asylfrågan avgjorts: Om Snowden vill stanna i Ryssland måste han ”sluta försöka skada våra amerikanska partners”.

– Konstigt som det kanske låter när det kommer från mig, säger Putin enligt Russia Today.

Däremot verkar han inte tro att Snowden kommer att sluta med sina avslöjanden. Snowden söker asyl i Ryssland, SvD 1 juli 2013

Det låter inte alls konstigt i mina öron det Putin säger. Troligen menar han exakt det han säger. För Putin som själv har sådana inrikesmässiga problem med delar av det nuvarande Ryssland t.ex. Tjetjenien som ställer till stora problem. Problem som Putin säkerligen gärna klarat sig utan. Med oppositionella, läs gammelkommunister, tsarister och sådana som Pussy Riot (som inom parantes lika lite är hjältar som Snowden fast vänster om vänster nissarna här i väst inte vill se det) samtidigt som den Ryska statsledningen precis som alltid från Katarina den storas tid och framåt fått sin legitimitet från Rysk-Ortodoxa kyrkan samt en stark militärmakt. (Det gäller att kunna ett lands historia för att förstå vad som händer i nutid).Snowden har målat in, Norah4you 1 juli 2013
men vad hände? Duman spelade ut konstitutionskortet som gav Duman rätten att ge Snowden tillfällig asyl. Indirekt avslöjade Dumans gammelkommunister där och då sig som uppdragsgivare till Snowden. Snowden som med dem i ryggen fortsatt sprida desinformation och attackera USA via västmedia.

Ryska militären har under senare år upprustats extremt. I och för sig nödvändigt med tanke på förfallet den varit utsatt för i efterdyningarna av Sovjetunionens fall. Nödvändigt för samtliga som satt vid makten i Kreml. Ryssland har tre stora problem:
* Negativ befolkningskurva för ryssar. Medellivslängden har sjunkit till skillnad från omvärlden.
* Instabilitet efter Sovjetunionens fall i ett antal delrepubliker beroende främst på gamla historiska religiösa samt kulturetniska motsättningar i regioner där livsförhållanden undan för undan gått från dåligt till ännu sämre.
* Ryssland har ingen demokratisk tradition, varken i historisk tid eller nutid.

Nuläge

”Börja hemma”-citatet brukar jag ofta repetera. Ursprunglingen sagt av kung i Sparta till medborgare som kom och krävde demokrati, men ack så viktigt att komma ihåg här och nu idag. I Sverige har under senaste dygnet brandmän visat i klartext på problemen i svenska skolan när ämnes- och stadieobehöriga lärare undervisat och inte ens grunderna i svenska konstitutionen lärts in trots att elever i ”Alla skall med”-skolan fått godkänt. Se Brandmän kan inte grundlag, Norah4you 7 april 2014 Demokrati måste alltid försvaras. Samma rättigheter som Du kräver för Dig och de Dina är också rättigheter som Din värste (politiske?) motståndare har rätt till. Tyck som jag – syndromet har tagit sig in i ”finrummet”.
Bra inlägg: Rödblå röra krattar för bruna partier, SvD Kultur 7 april 2014
Vänsterfötternas våld brukar det skrivas mindre om här hemma. Inte 7 april….. Fotograf slagen vid demonstration, GP 7 april 2014
Vänsternissarnas ”tyck som jag”-syndrom tydliggörs. De tror sig vara offer som har rätt att ta till våld mot oliktänkande: Extremist: Förövare görs till offer, SvD 8 april 2014 Ingen förståelse för demokratins spelregler eller för att Svenska Lagar gäller i Sverige. Skrämmande lika mycket som när våldet kommer från höger!

EU och Västvärlden har gått på världens blåsning. Snowdens ”vittnesmål” är den värsta form av desinformation som tänkas kan. Snowden sitter själv numera i ett av de fem länders som pysslar mest med signalspaning. Han tillåts och betalas, pengarna går troligen till hans uppdragsgivare som fått sina konton frysta, att sprida falska uppgifter. För falska uppgifter är vad det är när politiker och media får höra att de avlyssnats utan att de själva får ta ansvaret och erkänna att de var och en som enskilda individer godkänt varenda en av de sk. avlyssningar som Snowden räknat upp.

Snowden vittnar i utfrågning, GP 7 april 2014

Sitter det en enda politiker i Västvärlden som inte känner till att signalspaning varit och är en av de få möjligheter som varenda konstitution, såväl i demokratiska som odemokratiska länder, har för att skydda sitt eget lands säkerhet från främmande makter. Signalspaning har förekommit från enklare formen avlyssning via inbäddade spioner under senaste 4000 åren fram till 1920-talet då signalspanings godkännande var och är krav för varje person som använder telefon, numera mobil, framväxande nätet, fax ända till tillstånd att sända radio/tv i ”etern”. Den politiker som inte vet att det krävs tillstånd av honom och alla andra var och en enskilt för att få använda dessa ”hjälpmedel” och att i tillståndet ALLTID ingår att den som är supplier inte bara äger rätten att lyssna utan också lämna uppgifterna vidare om Myndighet kräver detta för ett lands säkerhet, den politiker är antingen urbota dum; har skygglappar för allt annat än eget intresse eller också ljuger han/hon så det svischar om det! Avlyssningen har varit allmänt känd i 40 år.

Observera att det självfallet aldrig varit så att speciell nomenklatura ägt rätten att sätta sig själv ovanpå för att slippa avlyssning – även om det finns och funnits ett antal som försökt! Totalt finns det idag mer än 9 stora på området. NSA är inte ensamma och absolut inte ”värst”. Tvärt om.

Svenska SÄPO varnar Säpo pekar ut Ryssland för krigsförberedelser mot Sverige, Wolfgang Hanssons kolumn Aftonbladet 7 april 2014 Tyvärr tror jag att Ryssland, observera Ryska Militärens Ryssland, har hållit på med detta under ett antal år. Det har varit lite för många incidenter även i nya anläggningar för tågtrafik, alltid på samma ställen; det har varit ökad mängd av ryssar som åkt ut i svenska skärgården de senaste somrarna utan att vara klädda för sommarbad eller sommarpromenader. Tänk om folk tänkte på vad deras skor berättar….. synts och hörts på linje mot Saltholmen här i Göteborg. Märkliga andra saker har hänt – vattenföroreningar när det inte varit vårflod eller regn som orsakat översvämningar. Jag har sagt det förr och säger det igen. Svenska Säk och Und är några av de få jag litar till 100% på. Vänsternissar och högerfötter göre sig inget besvär. För mig handlar det om att även om det var norrmän som hotade Sverige, så är svenska demokratin något jag står upp för trots dess brister. (Norrmän?, Bestemor var norsk så också en del av släkten före Sverige fick Bohuslän i fredsförhandling).

EU har själva i sina kolonaliseringsförsök, fast det har kallats utvidgning förstås, lyckats med att få in rena högerfötter utan att EU-ledningen sagt ifrån i länder som Ungern vad EU-direktiven kräver som minimum. Ohlsson: Mörkret sprids i Ungern, SvD 7 april 2014
Inte har EU visat sig vara en speciellt stabiliserande faktor trots att EU sägs ha varit tänkt som fredsbygge. Dags att börja hemma i EU och ställa samma krav vad gäller Mänskliga Rättigheter samt Demokrati i samtliga EU-länder. Börja där innan det är för sent.

Så har vi det stora aktuella problemet Ukraina, än en gång. Östra Ukraina är instabilt och vem som kan Ukrainas historia hade trott något annat så här, nu när det börjar likna som om det skall bli val i Ukraina. Politiker drar gränser men människor som bott i områden hamnar mer än en gång även i nutid på andra sidan gränsen än sina nära och kära. Storbritannien gjorde rätt när kolonier blev självständiga som i många fall lät tidigare engelska samväldesmedlemmar bli engelska medborgare och få en chans att flytta till England.

Alla har inte varit så framsynta. Inte har den lösningen varit gratis eller utan problem den heller. Men det har i varje fall varit på golvnivå som möjligheterna givits. Lösning på Ukrainakrisen var nära tills EU lät bli att ta avstånd från att interimsregeringen i Kiew förbjöd ryskan. Krimkrisen och senaste dagarnas händelser visar mer och mer att Putin håller på/riskerar att bli mer och mer sidesteppad av ryska militären och ryska Duman. Det finns fortfarande gammelkommunister som tror att kommunismen i rysk form är lösningen på jordens problem….

Om oroligheterna urartar kan Putin ingripa, DN 7 april 2014 Ryska armen menar DN väl?

Nato och USA har hittills agerat bra utifrån demokratiskt förhållningssätt. Gjort klart att fria länder som är NATO-medlemmar är värda att stå upp för. USA har lyckats bra i sina sanktioner. Dags för EU att tänka lite längre än näsan räcker. Det är en sak att varna för vargen. Kanske är det för tidigt. Det är en helt annan sak att förbereda sig på att vargen kan komma – det är hög tid att tänka utifrån den aspekten. Gränser har förändrats gång på gång i Europa. Få gränser har varit så stabila som de mellan Norge och Sverige. Demokrati måste försvaras. Allt annat är nys!

Read Full Post »