Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Östersjöfisk’

Sverige är inte sista kommuniststaten även om man skulle kunna tro det av alla Livsmedelsverkets tokiga förslag under åren!
Hur vore det att lära sig: Alla människor är lika värda, men olika
Tre fjärdedelar av samtliga Livsmedelsverkets förslag under åren är så bedrövliga som tänkas kan. Om ett Livsmedelsverk ger sig på det de inte borde, det vill säga som Sveriges Livsmedelsverk försöka tala om för folk VAD de skall äta, i stället för att se till att kvalitén på Livsmedeln liksom innehållsdeklarationerna förbättras, så är det dags att lägga ner Livsmedelsverket. Det är inte bättre att Ni lurar på Nordiska Rådet felaktiga och diskriminerande råd. Jag har personligen sedan 1976 då Ni var Statens Livsmedelsverket och jag arbetade på stort kemikalieföretags orderavdelning med daglig läsning av produktblad för alla kemikalier som svenska livsmedelsföretag köpte in sagt till Er under åren – Ni kan inte Er sak och uttalar Er om lämplighet som är rent ut sagt farlig att använda för stort antal människor, matallergiker samt sjuka av flera olika orsaker! Lägg NER!

För alla matastmatiker är Livsmedelsverkets förslag som bäst riskerande av att råka ut för förvärrad matallergi. ALLA människor är lika värda men ALLA sjukdomstillstånd har sina egna behov, begränsningar o.s.v. Konstgjorda vitaminer och produkter som besprutats för att kunna odlas på platser de inte är naturligt växande, de är en sak att reagera på. Men att i stället försöka sig på med att hävda att ‘fet fisk’ är rätt sätt att få i sig D-vitamin, det avslöjar okunskapen om såväl vad som lagras i fet fisk som okunskapen av anrikningen av dessa farliga ämnen i människorkroppen – för att inte tala om att det finns många som är fiskallergiker samt även flera som får astmachock av att Ni tillåter(!?!) att man säljer ägg från höns som fått äta fiskmjöl (står inte alltid i klartext på äggen som en del producenter påstår att folk mår gott av….. snackat med producenter i 25 år om detta) för att inte tala om att Ni godtar att det säljs ägg från svenska höns där hönsen fått äta sojapellets som Sverige(!) fått Latinamerikanska länder där sojan inte växte naturligt att börja odla, skeppa i stora fartyg till Sverige allt för att det totalt blir billigare för bönder att massproducera ägg som är allt annat än naturliga!

Sluta upp med Era dumheter. Livsmedelsverket borde stå för god varudeklaration och minskat antal kemikaliska tillsatser samt förbjuda alla farliga E-ämnen. Ni gör inte det utan hoppar på saker Ni inte är kunniga i. Hallå Livsmedelsverket – nu får Ni ge Er. Det är inte medicin och kemikalieföretag eller apotek som skall gynnas av Era pekpinnar!

Har man ätit en allsidig kost med fet fisk och berikade mjölkprodukter behöver man inte oroa sig över att man fått i sig för lite D-vitamin, säger Hanna Eneroth, risk och nyttovärderare på Livsmedelsverket

Hon menar att det går att få i sig tillräckligt med D-vitamin genom att äta rätt men oroas samtidigt av att långt ifrån alla svenskar gör just det.

– Det finns luckor i hur den vanliga svensken äter och hur man bör äta, säger hon.Svenskarna bör äta mer D-vitamin, Aftonbladet 3 oktober 2013
Mer D-vitamin rekommenderas, Aftonbladet 3 oktober 2013 Det som bör rekommenderas är REN MAT UTAN TILLSATSER AV KEMIKALIERESTER; MEDICINRESTER och annat otyg. Samt att svenskar börjar vistas ute i naturen 1 tim per dag sommartid utan att för den skull ligga på en badstrand och pressa och helst då är klädda lämpligt för det är inte så att människor mår bra av för mycket solskyddsmedel – alltså normalt sommarklädda men tunna tyger och röra sig inte vara för mycket stilla i solen, stilla i skuggan, ger betydligt ofarligare D-vitamintillskott än alla dessa konstlade vitamintabletter och råd att äta fet fisk! Det är hälsan inte industrin som Ni skall vara till för – dvs skulle vara till för.
Mer D-vitamin rekommenderas, SvD 3 oktober 2013
Fokus på våra matvaror i nya kostråd, DN 3 oktober 2013
Mycket grönsaker i Livsmedelsverkets nya kostråd, Sveriges Radio 3 oktober 2013 EKOLOGISKA GRÖNSAKER – en sak. Besprutade grönsaker något annat precis som ekologisk mjölk, kött o.s.v. är något helt annat än alla dessa andra varor som Ni godkänner på Livsmedelsverket.

Read Full Post »

mer gifter? Eller vad är det som ens gjort det möjligt att få sälja svensk Östersjölax med alla de toxiner m.m. som var ökända bland vattenvårdsspecialister som varnade redan på 1980-talet?

Giftig svensk lax har olagligt sålts till Frankrike och reaktionerna i Sverige är lika yrvakna som vanligt. Vaddå, är lax från Östersjön giftig?

Ja, och därför är Livsmedels­verkets rekommendationer stränga och mycket tydliga. Kostråden gäller strömming, vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern samt sik från Vänern och röding från Vättern.”
Östersjölax: Larma mer och högre om dioxin, DN ledarsidan 14 maj 2013

Något som ligger mig varmt om hjärtat och gjort så sedan min barndom på 1950-talet är Vättern. Vättern har till skillnad från övriga omnämnda fiskevatten fått fram en samling för att åtgärda utsläpp, begränsa, förbjuda, rensa upp/slamhantering på sjöbotten, slutna system i industriell verksamhet etc. som Länstyrelserna runt Vättern tillsammans med Kommuner, Industrier och Jordbruk i det mycket värdefulla arbetet som Vätterns Vattenvårdsförbund, numera omdöpt till Vätternvårdsförbundet, jobbat med sedan drygt 50 år. Detta till trots, så har halterna av olika gifter ökat där dioxin inte den värsta men allvarlig nog även här. Vätternvårdsförbundet gjorde härom året en viktig studie som kommit bort i hanteringen där man gjorde jämförelseanalys mellan halter av olika gifter i Vätternfisk med gifter i blodet hos högkonsumenter…..
Utdrag ur den studien:
Resultaten visar att halterna av samtliga miljögifter med undantag av HCB var högre hos Vät-ternfiskkonsumenter än i kontrollgrupperna. Halten av PCB 153 (en variant av PCB) låg un-gefär i samma nivå (115-625 ng/g fett) som tidigare rapporterats hos fruar till fiskare på ost-kusten (151-463 ng/g fett) då personer i samma åldersgrupp jämförs (37-59 år). Vid jämförel-ser av medelvärden utan hänsyn till ålder, hade kvinnor som konsumerar fisk från Vättern högre halter (354 ng/g fett) än som har rapporterats i en studie av fruar till fiskare på ostkusten (160 ng/g fett). De höga halterna beror på att flertalet av deltagarna i denna studie är äldre och att blodets halt av PCB, DDE och HCB ökar med stigande ålder.
Blodets medianhalter av den ingående varianten i flamskyddsmedel, BDE 47 var generellt låg men var något högre bland Vätternfiskkonsumenter jämfört med kontrollen (3,6 respekti-ve 2,9 ng/g fett). Fiskkonsumtion anses enligt tidigare studier vara en viktig orsak till att PBDEs som används som flamskyddsmedel samlas i kroppen.
Medelvärdet av halten metylkvicksilver hos Vätternfiskkonsumenter var 9,4 μg/l vilket är 3-5 gånger högre än den hos kontrollgrupperna (2,6 μg/l respektive 1,6 μg/l). Förklaringen är sannolikt Vätternfiskkonsumenternas höga konsumtionen av både mager (abborre, gädda) och fet (lax, röding, öring) rovfisk under flera års tid. Samtliga Vätternfiskkonsumenter med halter över 19 μg/l i blodet åt främst abborre och/eller lax, röding, öring 1-3 gånger vecka. Andra studier har tidigare visat att nervsystemet hos foster kan påverkas om mödrarna har kvicksil-verhalter över 10 μg/l och flera kvinnor i denna studie hade alltså halter som översteg detta värde.
Även om halterna av främst PCB och metylkvicksilver i blodet hos Vätternfiskkonsumenter är höga är det inte motiverat att avråda äldre personer eller kvinnor som inte tänker skaffa fler barn att äta fet fisk. Tvärtom, nyttan med sådan fisk överväger. Den feta fisken innehåller Omega-3-fettsyror som minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar. Däremot indikerar fyn-den i denna undersökning att kvinnor i barnafödande ålder ej bör äta stora mängder av framför allt abborre och fet fisk från Vättern

Miljögifter i blod hos högkonsumenter av Vätternfisk, Vätternvårdsförbundet, Rapport nr 74. 2003. ISSN 1102-3791 utgiven av Länstyrelsen i Jönköping 2003

Läs speciellt:
Figur 5: Andelen plana dioxinlika PCB och dioxiner i Vätternfisk (Rapport 73, 2003).
och begrunda. Vätterns fisk har betydligt mindre av detta än vad Östersjöfisk har. Så finns det de som undrar över varför så många barn och unga idag får astma och allergier. Själv tog jag upp detta problem under slutet av 1970-talet. Kemikalier i all ära, men det finns inget skäl att ge barn- och unga fisk för att det skall vara nyttigt om man inte kollat upp respektive fisksort och var den är fångad. Lika lite finns det något som helst skäl att använda kemikalier som sker inte bara i snabbmat utan även vid förpackning av sk. färskt kött! Dags att göra riktig konsekvensanalys av de matvaror som svenska folket köper. Livsmedelsverket har inte tillräcklig kunskap utan det borde göras utifrån Kemikalieinspektionens specialister tillsammans med de bästa forskarna som arbetar med kemikaliers påverkan vid lagring i människokroppen dvs. forskare som finns inom medicinområdet.

Read Full Post »