Feeds:
Inlägg
Kommentarer

Posts Tagged ‘Ortodoxa judar’

någonsin ge ett barn samma kunskaper som det barn som går i vanliga skolan får. Det må vara så att föräldrarna till ett barn inte bara är välutbildade, för att få betyg som är rättvist jämfört med andra i de ämnen som krävs för att läsa på gymnasiets vanliga linjer krävs kunskaper som ingen eller ytterst få föräldrar har utbildning tillräckligt för att kunna undervisa i. Det finns alltså ämnen som ALLA elever inte bara bör få tillsammans med andra elever i en skola utan som det utifrån såväl Skollag som Regeringsformens 1 kap 2§ har rätt att kräva och det är rätt att kräva att föräldrar ställer upp på att barnen får tillsammans med andra.

De ämnena är kemi, fysik, geografi, historia och biologi. Den som påstår att det i ett hem med hemundervisning finns en godkänd laborationslokal (godkänd av brandmyndighet) den tror jag inte ett dyft på. Även om nu någon av föräldrarna råkar vara lärarutbildad i kemi och fysik. När det gäller geografi, historia och biologi att det inte ges någon som helst religiöst färgad bild av vad som är vetenskapligt och sant. Detta gäller bokstavstroende oavsett om de är judar, muslimer eller strängt ortodoxa kristna. Det är inte föräldrar som äger sina barn eller ens äger rätten till att besluta om vad barnen får eller inte får lära sig. Barnen har oavsett vilka föräldrarna är rätten att få lära sig det som krävs i Skollagen. Så enkelt är det. Detta utgår även i från de Mänskliga Rättigheterna.

Däremot finns det så vitt jag kan förstå varken etiskt, moraliskt eller juridiskt hinder att stor eller större delen av övriga ämnen undervisas i hemmet om tillstånd gives.

Sedan är jag personligen negativ till såväl hemundervisning på grundskolenivå som till skolor som ägs eller styrs av religiösa värderingar trots att jag är troende kristen. Men det är en annan fråga.

Oenigt om judiska skolbarn, SvD 1 januari 2013
Oenigt om judiska skolbarn, Aftonbladet 1 januari 2013

Religionsfrihet innebär inte frihet att bryta mot andra lagar som gäller i samhället. Det är något som alla, speciellt politiker och jurister, måste ta till sig.

Read Full Post »